Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NVO „KAN” ORGANIZOVALA PREDAVANJE O NAJČEŠĆOJ NEUROLOŠKOJ BOLESTI
Živjeti sa epilepsijom, izaći iz sjenke
Nikola Simović i dr Zilha Idrizović Živjeti sa epilepsijom, izaći iz sjenke U Bijelom Polju od epilepsije boluje 50 do 60 ljudi, u Crnoj Gori pet do šest hiljada, u Evropi od pet do šest miliona, dok u svijetu epilepsiju ima 50 do 60 miliona ljudi, saopštila je dr Zilha Idrizović
BI­JE­LO PO­LjE – Po­vo­dom 12. fe­bru­a­ra, Svjet­skog da­na epi­lep­si­je, NVO „Kan” odr­ža­la je u bje­lo­polj­skom Cen­tru za kul­tu­ru pre­da­va­nje o ovom obo­lje­nju. Spe­ci­ja­li­sta ne­u­ro­log dr Zil­ha Idri­zo­vić sa­op­šti­la je da od epi­lep­si­je u Bi­je­lom Po­lju bo­lu­je 50 do 60 lju­di, u Cr­noj Go­ri pet do šest hi­lja­da, u Evro­pi od pet do šest mi­li­o­na, dok u svi­je­tu epi­lep­si­ju ima 50 do 60 mi­li­o­na lju­di. Dr Idri­zo­vić je do­da­la da se 12. fe­bru­ar, pod mo­tom ,,Ži­vje­ti sa epi­lep­si­jom, iza­ći iz sjen­ke”, u Bi­je­lom Po­lju obi­lje­ža­va pr­vi put, iako je usta­no­vljen još 1997. go­di­ne od stra­ne SZO i In­ter­na­ci­o­nal­ne li­ge za bor­bu pro­tiv epi­lep­si­je.
– Epi­lep­si­ja je naj­če­šća hro­nič­na ne­u­ro­lo­ška bo­lest i od nje, na­ža­lost, bo­lu­je ve­li­ki broj mla­dih ko­ji se su­sre­ću sa broj­nim pro­ble­mi­ma, kao i nji­ho­vi ro­di­te­lji i sta­ra­te­lji. Naj­ve­ći pro­blem i da­lje je stig­ma­ti­za­ci­ja, ko­ja na­sta­je zbog to­ga što oko­li­na ma­lo zna o ovoj bo­le­sti, osu­đu­ju­ći na ne­ki na­čin ove oso­be ko­je zbog to­ga svoj ži­vot pro­vo­de u izo­la­ci­ji. Upra­vo iz tog raz­lo­ga pa­ci­jen­ti kri­ju ovu bo­lest, ka­ko bi se za­šti­ti­li od osu­de oko­li­ne. Za­to na da­na­šnji dan že­li­mo da skre­ne­mo pa­žnju na epi­lep­si­ju i na sve obo­lje­le, po­go­to­vo ako ima­mo u vi­du da čak 85 od­sto obo­lje­lih nor­mal­no ži­vi i oba­vlja sve rad­ne oba­ve­ze, uko­li­ko ne­ma dru­gih pri­dru­že­nih obo­lje­nja – is­ta­kla je dr Idri­zo­vić.
Pred­sjed­nik NVO „Kan” Ni­ko­la Si­mo­vić ka­že da im je cilj bio uka­za­ti na va­žnost upo­zna­va­nja sa simp­to­mi­ma bo­le­sti, na­či­ni­ma na ko­je se obo­lje­li­ma mo­že po­mo­ći, kao i na pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­sre­ću mla­di sa epi­lep­si­jom, te da će slič­na pre­da­va­nja re­a­li­zo­va­ti i u dru­gim gra­do­vi­ma.
Ra­se­ma He­ka­lo, maj­ka dje­te­ta obo­lje­log od epi­lep­si­je, sma­tra da su ova­kve tri­bi­ne va­žne ka­ko bi se ro­di­te­lji­ma pru­ži­la po­dr­ška i bi­li ohra­bre­ni da se lak­še bo­re sa bo­le­šću svo­jih naj­bli­žih.
– Sma­tra­mo da bi na­šoj dje­ci tre­ba­lo una­pri­je­di­ti zdrav­stve­nu za­šti­tu i omo­gu­ći­ti li­je­če­nje od stra­ne dječ­jeg ne­u­ro­lo­ga – ka­že He­ka­lo, a De­nis Ram­de­do­vić, ko­ji sko­ro ci­je­li ži­vot bo­lu­je od epi­lep­si­je, ka­že da ži­vi sa­svim nor­mal­no i da se nje­gov ži­vot ne raz­li­ku­je od ži­vo­ta nje­go­vih vr­šnja­ka, osim što mo­ra re­dov­no da ko­ri­sti te­ra­pi­ju i re­dov­no se kon­sul­tu­je sa lje­ka­ri­ma.
– Ži­vim kao i svi dru­gi. Osno­vao sam ne­vla­di­nu or­ga­ni­za­ci­ju i ak­ti­van sam u njoj. Dru­žim se sa pri­ja­te­lji­ma, še­tam, išao sam čak i na ra­zna tak­mi­če­nje – is­ti­če De­nis i po­zi­va sve ko­ji ima­ju epi­lep­si­ju da se ne skri­va­ju, već da jav­no pro­go­vo­re o svo­joj bo­lest.M.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"