Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MJEŠTANI POTKOMOVLJA TVRDE DA JE PUTNA MREŽA U NJIHOVIM SELIMA U KATASTROFALNOM STANJU Asfalt samo u obećanjima Košutićani naglašavaju da i do seoskog groblja dolaze makadamskim putem i da bi bilo krajnje vrijeme da ta saobraćajnica bude asfaltirana. Asfalt očekuju i mještani koje žive u zaseocima Talanovci, Čečevo, Glavica, Sevrdak i Površe
ANDRIJEVICA - Grupa mještana Košutića, Konjuha, Jošanice, Japana, Đulića, Cecuna i Kuti ocijenila je da aktuelna vlast u proteklom periodu nije uradila ništa kad je u pitanju unapređenje saobraćajne povezanosti pomenutih sela s Andrijevicom. Naglasili su da je takav odnos nadležnih u velikoj mjeri doprinio stagnaciji i sve izraženijoj migraciji stanovništva s ovog područja. Podsjetili su da su poplave, koje su se desile tokom novembra i decembra 2010.godine, pričinile veliku štetu na infrastrukturnim objektima u andrijevičkoj opštini, ali da ona nije sanirana ni do današnjih dana, iako su za to obezbijeđena sredstva.
-U poplavama koje su se desile prije više od sedam godina glavni put koji povezuje potkomovska sela sa Andrijevicom doživio je brojna oštećenja. Tom prilikom stradali su i brojni sporedni putevi i mostovi. Tada je, u cilju sanacije šteta na sjeveru Crne Gore, Evropska investiciona banka odobrila Vladi kreditno zaduženje od deset milona eura, od čega je tri miliona eura predviđeno za popravku i rekonstrukciju infrastrukture u opštini Andrijevica. Međutim, od svega toga jedino je izvršena popravka klizišta u mjestu Smoljevice, dok su sva druga oštećenja na našim putevima i dalje ostala nesanirana. Zato se opravdano pitamo gdje je utrošen preostali novac i zašto se nadležne institucije prema problemima lokalnog stanovništva odnose na ovakav način - naveli su mještani.U posebno lošem stanju je put koji od Đulića, u dužini od desetak kilometara, vodi prema selima Cecuni i Kuti.
-Saobraćajnica ka Kutima je asfaltirana prije više decenija, ali je vremenom asfaltna podloga toliko propala tako da je na pojedinim mjestima uopšte i nema. Put je u očajnom stanju, dok je stanovnika u Kutima i Cecunima sve manje. U ovim selima su škole odavno zatvorene. U Kutima su nekad postojale i dvije karaule pune vojnika. Danas vojnika nema, dok su karaule prepuštene konstantnom propadanju. Zatvaranjem škola i karaula život je ovdje počeo polako da se gasi, iako se radi o atraktivnim krajevima bogatim vodom, šumama i prirodnim ljepotama. Sve to ukazuje da su loši putevi i nedostatak radnih mjesta glavni uzročnik što naša sela ostaju pusta – naglašava mještanin Cecuna David Lalić. Radom lokalne uprave i dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja po­seb­no su ne­za­do­volj­ni mje­šta­ni Ko­šu­ti­ća ko­ji na­vo­de da u nji­ho­voj mje­snoj za­jed­ni­ci ima pre­ko dva­de­set ki­lo­me­ta­ra ma­ka­dam­skih pu­te­va ko­ji su, usled vre­men­skih ne­po­go­da, do­ži­vje­li ve­li­ka ošte­će­nja. Ko­šu­ti­ća­ni na­gla­ša­va­ju da i do se­o­skog gro­blja do­la­ze ma­ka­dam­skim pu­tem i da bi bi­lo kraj­nje vri­je­me da ta sa­o­bra­ćaj­ni­ca bu­de as­fal­ti­ra­na. As­falt oče­ku­ju i mje­šta­ni ko­je ži­ve u za­se­o­ci­ma Ta­la­nov­ci, Če­če­vo, Gla­vi­ca, Se­vr­dak i Po­vr­še.
-U pot­ko­mov­skim se­li­ma ima mno­go ne­as­fal­ti­ra­nih pu­te­va. No, i po­red to­ga Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va mi­nu­lih go­di­na na ovom pod­ruč­ju ni­je po­sta­vi­la ni­je­dan me­tar as­fal­ta što za­slu­žu­je naj­ve­ću mo­gu­ću osu­du. To je pra­va sra­mo­ta i još jed­na po­tvr­da ko­li­ko lju­di ko­ji za­u­zi­ma­ju od­go­vor­ne po­zi­ci­je i pri­ma­ju do­bre pla­te vo­de ra­ču­na o rav­no­mjer­nom raz­vo­ju An­dri­je­vi­ce i či­ta­vog sje­ve­ra. Do­volj­no je re­ći da se do se­o­skog gro­blja u Ko­šu­ti­ći­ma još uvi­jek do­la­zi ma­ka­dam­skim pu­tem i shva­ti­ti da su lju­di na ovim pro­sto­ri­ma li­še­ni ele­men­tar­nih ži­vot­nih uslo­va–ka­zao je pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Ko­šu­ti­će Mi­le­ta Đer­ko­vić.
D.J.


Ja­pan­ci sa­mi po­pra­vlja­ju ce­ste

Bez ob­zi­ra na to što je po­sled­njih go­di­na se­lo Ja­pan zbog zvuč­nog ime­na do­bi­lo svjet­ski pu­bli­ci­tet, dr­ža­va i lo­kal­na upra­va prak­tič­no ni­šta ni­je­su ura­di­li na po­bolj­ša­nju uslo­va ži­vo­ta u ovom ži­vo­pi­snom mje­stu smje­šte­nom is­pod sa­mih Ko­mo­va. Mje­šta­ni na­vo­de da je vri­je­me po­ka­za­lo da su nad­le­žne in­sti­tu­ci­je pot­pu­no za­ne­ma­ri­le stvar­ne po­tre­be lju­di ko­ji ži­ve na ovom pod­ruč­ju.Na­gla­ša­va­ju da im naj­ve­ći pro­blem pred­sta­vlja lo­ša put­na in­fra­struk­tu­ra i da su već du­gi niz go­di­na pri­nu­đe­ni da sa­mi po­pra­vlja­ju i odr­ža­va­ju sa­o­bra­ćaj­ni­ce do svo­jih ku­ća.Is­ti­ču da su mi­nu­lih go­di­na, u ne­do­stat­ku as­fal­ta, sa­mi mo­ra­li da be­to­ni­ra­ju po­je­di­ne di­o­ni­ce pu­ta ko­ji od Jo­ša­ni­ce vo­di do Ja­pa­na.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"