Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ODRŽANA SJEDNICA UO LOVAČKE ORGANIZACIJE „BIJELO POLJE” U PROŠIRENOM SASTAVU Krivične prijave zbog lažnog prijavljivanja
BI­JE­LO PO­LjE -Na sjed­ni­ci Uprav­nog od­bo­ra Lo­vač­ke or­ga­ni­za­ci­je „Bi­je­lo Po­lje” u pro­ši­re­nom sa­sta­vu usvo­jen je fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj za po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na i raz­ma­tran je na­laz vje­šta­ka fi­nan­sij­ske stru­ke, ko­ji je vr­šio vje­šta­če­nje cje­lo­kup­nog po­slo­va­nja za pe­ri­od od 2009. do 2016. go­di­ne.
-Vje­štak je utvr­dio da je LO po­slo­va­la u skla­du sa za­ko­nom i da ne po­sto­je is­pla­te bi­lo ko­je vr­ste sred­sta­va ko­ja ni­je­su u funk­ci­ji po­slo­va­nja ove or­ga­ni­za­ci­je. Ta­ko­đe, Uprav­ni od­bor je raz­ma­trao i upo­znao svo­je čla­no­ve s na­la­zom po­re­skog in­spek­to­ra Po­re­ske upra­ve Cr­ne Go­re ko­ji je, po pri­ja­vi jed­ne ov­da­šnje ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, vr­šio nad­zor po­slo­va­nja za pe­ri­od od ja­nu­a­ra 2012. do kra­ja ok­to­bra pro­šle go­di­ne. Po­re­ski in­spek­tor je ina­če dva­put vr­šio nad­zor i po­zi­tiv­no oci­je­nio naš rad- na­vo­di se u sa­op­šte­nju Lo­vač­ke or­ga­ni­za­ci­je „Bi­je­lo Po­lje”.Na­vo­di se i da su zbog iz­no­še­nja ne­i­sti­na i la­žnog pri­ja­vlji­va­nja pod­ni­je­te če­ti­ri kri­vič­ne pri­ja­ve.
Do­ni­je­ta je od­lu­ka o ras­pi­si­va­nju iz­bo­ra u LO, u skla­du sa Za­ko­nom o di­vlja­či i lov­stvu Cr­ne Go­re, Sta­tu­tom i Pra­vil­ni­kom o na­či­nu i po­stup­ku za spro­vo­đe­nje iz­bo­ra, s ro­kom od naj­vi­še 60 da­na.
-Kon­sta­to­va­li smo da je jed­na ma­nja gru­pa ne­lo­va­ca i kri­vo­lo­va­ca, ko­ja vi­še od de­ce­ni­je ra­di na raz­bi­ja­nju je­din­stva u LO, kre­nu­la u ak­ci­ju da spro­ve­de iz­bo­re na svoj na­čin. Tu gru­pu či­ne li­ca ko­ja ni­je­su čla­no­vi LO, ne­ma­ju po­lo­žen lo­vač­ki is­pit i ne­ma­ju lov­nu kar­tu, ni­ti do­zvo­lu za lov. Ba­vi­li su se ina­če kri­vo­lo­vom i to ne sa­mo u na­šem lo­vi­štu, već i u lo­vi­šti­ma ko­ja se gra­ni­če s na­ma. Ista ta li­ca su od stra­ne na­ših lo­vo­ču­va­ra i po­li­ci­je pri­vo­đe­na dr­žav­nim or­ga­ni­ma zbog kri­vo­lo­va i no­še­nja ne­le­gal­nog oruž­ja-na­vo­di se u sa­op­šte­nju i do­da­je da je Lo­vač­ka or­ga­ni­za­ci­ja „Bi­je­lo Po­lje” ko­ri­snik lo­vi­šta do 24. ma­ja 2022. go­di­ne, shod­no pot­pi­sa­nom ugo­vo­ru.
-Iz­bo­re u LO mo­gu spro­vo­di­ti sa­mo na­ši or­ga­ni i pra­vo uče­šća ima­ju sa­mo na­ši čla­no­vi, ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve na osno­vu Za­ko­na o di­vlja­či i lov­stvu Cr­ne Go­re, sta­tu­ta i pra­vil­ni­ka. Upo­zo­ra­va­mo lov­ce, čla­no­ve na­še LO, da ne na­sje­da­ju na pri­če o or­ga­ni­zo­va­nju ne­ka­kvih zbo­ro­va i skup­šti­na u ime LO ,,Bi­je­lo Po­lje”, jer će ovih da­na na­ša LO or­ga­ni­zo­va­ti iz­bo­re pr­vo po sek­ci­ja­ma, o če­mu će svi bi­ti bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­ni- na­vo­di se na kra­ju sa­op­šte­nja LO ,,Bi­je­lo Po­lje”.M.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"