Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni KOTORSKA KOMUNALNA POLICIJA LANI IMALA PUNE RUKE POSLA Izvršili 16.206 kontrola Izdata su 203 prekršajna naloga, u ukupnom iznosu od 10.150 eura, dok su Glavnom administratoru Opštine Kotor podnijete tri žalbe na rješenja inspektora
KO­TOR – Op­štin­ska Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja je to­kom pro­šle go­di­ne iz­vr­ši­la ukup­no 16.206 kon­tro­la, od če­ga se naj­vi­še in­ter­ven­ci­ja od­no­si­lo na kon­tr­o­lu rad­nog vre­me­na (7.300) i za­šti­tu od bu­ke (951). Iz­da­ta su 203 pre­kr­šaj­na na­lo­ga, u ukup­nom iz­no­su od 10.150 eura, dok su Glav­nom ad­mi­ni­stra­to­ru Op­šti­ne Ko­tor pod­ni­je­te tri žal­be na rje­še­nja in­spek­to­ra.
Na­čel­nik Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Zo­ran Vu­či­no­vić ocje­nju­je da je ova slu­žba u pro­te­kloj go­di­ni svoj po­sao oba­vlja­la tran­spa­rent­no, bla­go­vre­me­no, pro­fe­si­o­nal­no i ažur­no jer je, ka­ko is­ti­če, na sva­ki pri­mlje­ni za­htjev, bi­lo pi­sa­nom ili usme­nom ini­ci­ja­ti­vom, od­mah iz­la­zi­la na li­ce mje­sta, za­pi­snič­ki kon­sta­to­va­la pro­blem, te pred­u­zi­ma­la mje­re u skla­du sa za­kon­skim pro­pi­si­ma.
Da bi se u Sta­rom gra­du kao tu­ri­stič­kom je­zgru odr­žao za­do­vo­lja­va­ju­ći ni­vo či­sto­će, Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja je rad­no an­ga­žo­va­na u smje­na­ma, de­žur­ni te­le­fon do­stu­pan je gra­đa­ni­ma od 7 do dva sa­ta po­sli­je po­no­ći, i na sva­ku pri­ja­vu ko­mu­na­lni po­li­caj­ci iz­la­ze na te­ren. Ovaj na­čin, na­po­mi­nje Vu­či­no­vić, po­ka­zao je za­do­vo­lja­va­ju­će re­zul­ta­te jer je grad mno­go či­sti­ji i u je­ku tu­ri­stič­ke se­zo­ne, osim dvi­je lo­ka­ci­je – kod Cr­kve Sve­tog Pa­vla, gdje je ja­sno is­tak­nu­ta ta­bla sa dvo­je­zič­nim nat­pi­som, i kod zgra­de „Ma­ki­ne“.
– Ka­ko bi se po­sti­gli bo­lji re­zul­ta­ti po­ja­ča­li smo pa­tro­li­ra­nje na na­ve­de­nim lo­ka­ci­ja­ma, a ugo­sti­te­lji­ma, tr­go­vin­skim objek­ti­ma i u stam­be­nim objek­ti­ma je po­di­je­lje­no oko 500 oba­vje­šte­nja sa upu­ti­ma za iz­ba­ci­va­nje ot­pa­da, kao i mo­gu­ćim sank­ci­ja­ma zbog ne­po­što­va­nja istih. Ta­ko­đe, za vri­je­me ljet­nje se­zo­ne smo in­ten­zi­vi­ra­li kon­tro­le u obla­sti pro­pi­sa­nog ni­voa bu­ke ko­ja se pro­iz­vo­di pri­li­kom emi­to­va­nja me­ha­nič­ke i ana­ga­žo­va­nja „ži­ve“ mu­zi­ke, kao i rad­nog vre­me­na ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta. Kod pro­ble­ma­tič­nih ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta na­ši slu­žbe­ni­ci su ni­vo bu­ke mje­ri­li na sva­kih sat vre­me­na – ka­zao je Vu­či­no­vić za „Dan“.
To­kom se­zo­ne slu­žbe­ni­ci Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je su bi­li stal­no pri­sut­ni i na di­je­lu luč­kog akva­to­ri­ju­ma i jav­nih po­vr­ši­na u prav­cu ne­sme­ta­nog bo­rav­ka, usmje­ra­va­nja tu­ri­sta sa kru­ze­ra, kon­tro­li ne­le­gal­nih tak­si pre­vo­zni­ka i pru­ža­la­ca slič­nih uslu­ga, dok je pri­su­stvo ne­le­gal­nih pre­pro­da­va­ca u užem grad­skom je­zgru u pot­pu­no­sti eli­mi­ni­sa­no.
– Po­seb­no na­gla­ša­vam rad u noć­noj smje­ni gdje smo sa pred­stav­ni­ci­ma po­li­ci­je, po­red re­dov­nih za­da­ta­ka iz sfe­re ko­mu­nal­nog nad­zo­ra, če­sto vr­ši­li pot­pu­no pra­žnje­nje lo­ka­la u skla­du sa bez­bje­do­no­sim pro­cje­na­ma i po­seb­nim za­da­ci­ma MUP-a – ka­že Vu­či­no­vić.
Ve­li­ki broj pri­tu­žbi i za­htje­va gra­đa­na za in­ter­ven­ci­ju la­ni se, iz­me­đu osta­log, od­no­sio i na vo­do­vod­nu mre­žu zbog če­stog pu­ca­nja ci­je­vi, ali se Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja mno­go vi­še su­sre­ta­la sa pro­ble­mi­ma iz­li­va­nja ili ne­pro­pi­snog od­vo­đe­nja fe­kal­nih vo­da iz sep­tič­kih ja­ma.
– U sa­rad­nji sa pred­u­ze­ćem Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja, po­tro­ša­či­ma sa pod­ruč­ja Pe­lu­zi­ca–Gla­va­ti pret­hod­ne go­di­ne smo upu­ti­li 55 oba­vje­šte­nja da su u oba­ve­zi da svo­ju unu­tra­šnju ka­na­li­za­ci­ju pri­klju­če na jav­ni ka­na­li­za­ci­o­ni si­stem, a na­ve­de­na ak­tiv­nost da­la je re­zul­ta­te jer je po­ve­ćan broj pri­klju­če­nih ta­ko da će ova ak­tiv­nost bi­ti na­sta­vlje­na – na­ja­vlju­je Vu­či­no­vić.
B.M.


Bu­ka u gra­ni­ca­ma do­zvo­lje­nog

Pri­li­kom sva­ko­dnev­nih kon­tro­la, na­ro­či­to u ljet­njem pe­ri­o­du, kon­sta­to­va­li smo da od oko 40 ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta ko­ji po­slu­ju u Sta­rom gra­du, ma­li broj je onih ko­ji ni­su po­što­va­li gra­nič­ne vri­jed­no­sti pro­pi­sa­ne za­ko­nom o za­šti­ti od bu­ke. Ta­ko­đe je, u od­no­su na tu­ri­stič­ku se­zo­nu 2016, broj pri­ja­va ve­zan za bu­ku i rad­no vri­je­me u pro­šloj go­di­ni znat­no sma­njen, na­vo­di Vu­či­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"