Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milo kandidat DPS-a * Preko 100 radnika ostalo bez krova nad glavom * Svejedno mi je hoće li biti Milo ili Mišo * Milo kandidat DPS-a * Paul Van Dyk na Si staru * Šuterska rapsodija crveno-belih * Drama u Lionu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ, LIDER GRAĐANSKOG POKRETA URA :
Apsolutno niko nema pravo da interese svoje partije stavi ispred Crne Gore.

Vic Dana :)

Svađaju se Mujo i komšinica. Kaže komšinica:
• Da ste kojim slučajem moj muž, sipala bih vam otrov za pacove u piće!
• A da ste vi kojim slučajem moja žena, ja bih ga i popio!

Dođe Mujo na pijacu i pita koliko su jabuke.
- Što više kupiš jeftinije- kaže trgovac.
- Tovari dok ne bude besplatno - reče Mujo.

Dolazi muž kući i vidi ženu kako se pakuje.
- Gdje ćeš?
- Idem u Las Vegas.
- ???
- Saznala sam da tamo mogu da dobijem $400 za ono što tebi dajem džabe.
Na to i muž poče da se pakuje.
- Gdje ćeš ti?
- U Las Vegas.
- ???
- Baš da vidim kako ćeš da živiš od $800 godišnje.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ KOMPANIJE ORASKOM PORUČUJU DA OBNOVU MAMULE VRŠE U SKLADU SA SVJETSKIM STANDARDIMA Zaštita istorijske vrijednosti lokacije
HER­CEG NO­VI - Po­vo­dom iz­ra­ža­va­nja za­bri­ni­to­sti Vu­ka Čvo­ra, mla­doh her­ceg­nov­skog ar­hi­tek­te, da se ra­do­vi na ostr­vu La­sta­vi­ca i tvr­đa­vi Ma­mu­la iz­vo­de bez or­ga­ni­za­ci­je, za­šti­te i nad­zo­ra, re­a­go­va­li su iz ko­map­ni­je Ora­skom. Oni tvr­de da će ob­no­va tvr­đa­ve Ma­mu­la i ostr­va La­sta­vi­ca bi­ti iz­ve­de­na u skla­du sa svjet­skim stan­dar­di­ma kon­zer­va­ci­je i re­sta­u­ra­ci­je ka­ko bi se obez­bi­je­di­lo mak­si­mal­no oču­va­nje nje­ne auten­tič­ne, ar­hi­tek­tu­re, in­te­gri­te­ta i za­šti­te isto­rij­ske vri­jed­no­sti lo­ka­ci­je.
U tom smi­slu, in­ve­sti­tor OHM Ma­mu­la, ka­ko na­vo­de, an­ga­žo­vao je kao kon­sul­tan­ta re­no­mi­ra­ni Stu­dio za kon­zer­va­ci­ju, pro­jek­to­va­nje i kon­sal­ting „Pro­jek­tor“ iz Tiv­ta, na če­lu sa ar­hi­tek­tom kon­zer­va­to­rom Ka­ta­ri­nom Ni­ko­lić.
- Ovaj stu­dio je autor Pro­jek­ta za­te­če­nog sta­nja (2015.g.), kao i Pro­gra­ma kon­zer­va­tor­sko-re­sta­u­ra­tor­skih ra­do­va ((2017.g.) ko­jim su de­fi­ni­sa­ne sve pla­ni­ra­ne in­ter­ven­ci­je na ostr­vu i utvr­đe­nju. Iz­ra­di ovih pro­je­ka­ta pret­ho­di­lo je op­se­žno is­tra­ži­va­nje ka­ko sa­mog utvr­đe­nog kom­plek­sa, ta­ko i do­stup­ne isto­rij­ske i ar­hiv­ske gra­đe u isto­rij­skim ar­hi­va­ma u Cr­noj Go­ri i Hr­vat­skoj, sa po­seb­nom pa­žnjom po­sve­će­noj gra­đi Rat­nog ar­hi­va u Be­ču.
- Do­sad, u okvi­ru is­tra­ži­vač­kih i pri­prem­nih ra­do­va, na ostr­vu iz­ve­de­na tač­ka­sta po­vr­šin­ska is­ko­pa­va­nja na ze­mlja­nom pla­tou tvr­đa­ve ka­ko bi se utvr­dio sa­stav tla i ma­te­ri­ja­la is­pod po­vr­šin­skog slo­ja. Ovi za­hva­ti su neo­p­hod­ni i ra­di iden­ti­fi­ka­ci­je ori­gi­nal­ne mre­že pod­zem­nih ka­na­la za pri­ku­plja­nje ki­šni­ce ko­jom su pu­nje­ne dvi­je po­sto­je­će bi­stijer­ne. Na­mje­ra kom­pa­ni­je je da ob­no­vi ovaj si­stem pod­zem­nih ka­na­la kao ve­o­ma vri­je­dan ele­ment iz­vor­nog utvr­đe­nja, i na­sta­vi da ga ko­ri­sti na isti na­čin. Obje bi­sti­jer­ne su oči­šće­ne i pla­ni­ra­na je nji­ho­va re­ak­ti­va­ci­ja, od­no­sno ospo­so­blja­va­nje za po­nov­ni pri­hvat i skla­di­šte­nje vo­de- nav­doe iz kom­pa­ni­je Ora­skom i po­ru­ču­ju da je jed­na od glav­nih od­red­ni­ca ovog pro­jek­ta- eko­lo­ški, te da im je na­mje­ra da se kroz re­vi­ta­li­za­ci­ju po­sto­je­ćih in­fra­struk­tur­nih si­ste­ma i ko­ri­šće­nje pri­rod­nih ma­te­ri­ja­la stva­ra mi­ni­mal­no za­ga­đe­nje ostr­va, mo­ra i mor­skog dna.
Is­ti­ču da će pro­je­kat bu­du­će in­fra­struk­tu­re ko­ri­sti­ti sve pri­rod­ne po­god­no­sti lo­ka­ci­je, i da će se s po­seb­nom pa­žnjom ču­va­ti pri­ro­da, tvr­đa­va i pej­zaž. U ure­đe­nju te­re­na fo­kus je na is­ti­ca­nju pri­rod­nih ele­me­na­ta ostr­va i autoh­to­ne ve­ge­ta­ci­je. Ovaj po­sao je po­vje­ren pej­za­žnim ar­hi­tek­ta­ma iz fir­me „Pri­ma­ve­ra” iz Her­ceg No­vog či­ji su struč­nja­ci da­li pre­po­ru­ku ko­je pri­mjer­ke tre­ba za­dr­ža­ti, ko­je do­da­ti, a ko­je uklo­ni­ti.
- Ra­du­je nas što struč­na jav­nost di­je­li na­še mi­šlje­nje da se ra­di o re­mek dje­lu ko­je tre­ba za­šti­ti­ti od sva­ke mo­gu­će ne­struč­no­sti i im­pro­vi­za­ci­je, jer je to prin­cip ko­ji čvr­sto za­stu­pa­mo i ko­jim se ru­ko­vo­di­mo u ovom pro­jek­tu. Kao i do­sad, u pot­pu­no­sti smo otvo­re­ni za ko­mu­ni­ka­ci­ju i sva po­treb­na po­ja­šnje­nja - po­ru­ču­ju iz Ora­sko­ma.
Na osno­vu do­zvo­le za pri­prem­ne ra­do­ve ve­ćeg obi­ma iz­da­te od stra­ne MORT-a, OHM Ma­mu­la Mon­te­ne­gro je u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne po­če­la pri­prem­ne ra­do­ve na či­šće­nju i pri­pre­mi te­re­na za re­kon­struk­ci­ju i adap­ta­ci­ju utvr­đe­nja Ma­mu­la na ostr­vu La­sta­vi­ca.
Po­sred­stvom svo­je kom­pa­ni­je u Cr­noj Go­ri, OHM Ma­mu­la Mon­te­ne­gro, Ora­skom pla­ni­ra da ob­no­vi ostr­vo i tvr­đa­vu Ma­mu­la
Pla­nom re­sta­u­ra­ci­je i kon­zer­va­ci­jom do­bi­će se „bo­u­ti­que“ ho­tel&spa vi­so­ke kla­se sa 30 so­ba, me­mo­ri­jal­ni mu­zej, če­ti­ri ugo­sti­telj­ska objek­ta, pro­dav­ni­ca, ba­ze­ni, klub za vo­de­ne spor­to­ve na ne­mo­tor­ni po­gon sa neo­p­hod­nom in­fra­struk­tu­rom.K.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"