Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sarena strana - datum: 2017-12-05 GRUPA KOLONIJA PROMOVISALA SPOT ZA PJESMU „MASKENBAL”
Izlet u inat
Izlet u inat
Gru­pa Ko­lo­ni­ja pred­sta­vi­la je ne­dav­no vi­deo spot za dru­gi singl pod na­zi­vom „Ma­sken­bal” ali i pot­pi­sa­la eks­klu­ziv­ni ugo­vor sa iz­da­vač­kom ku­ćom Cro­a­tia Re­co­rds. No­vi singl gru­pe Ko­lo­ni­ja po­vra­tak je sta­rog, ori­gi­nal­nog Ko­lo­ni­ja zvu­ka.
- To je to, to sam ja. Ovo je po­klon svim fa­no­vi­ma Ko­lo­ni­ja zvu­ka, pje­smu sam na­pra­vio ta­ko da Iva­na svo­jim gla­som, ali i ja mo­jom mu­zi­kom, sti­ho­vi­ma i aran­žma­nom, od­ve­de­mo pu­bli­ku u svi­jet in­tri­ge, mi­ste­ri­je, uz da­šak no­stal­gi­je i ro­man­ti­ke - re­kao je Bo­ris Đur­đe­vić, mu­zič­ki pro­du­cent i osni­vač gru­pe Ko­lo­ni­ja.
- Pre­sreć­na sam. Re­ak­ci­je na no­vi singl su fe­no­me­nal­ne. Za­hval­na sam fa­no­vi­ma što su me pri­hva­ti­li. Vje­ru­jem da smo Bo­ris i ja na­pra­vi­li od­li­čan po­sao i pre­ni­je­li emo­ci­ju, jer je­di­no ona mo­že za­ro­bi­ti sr­ca slu­ša­la­ca - is­ta­kla je Iva­na Lo­vrić, pje­va­či­ca gru­pe.
Gru­pa Ko­lo­ni­ja se na­kon 10 go­di­na i u dis­ko­graf­skom smi­slu vra­ti­la svo­jim ko­ri­je­ni­ma, pa je za no­vi, tri­na­e­sti al­bum ko­ji iz­la­zi na pro­lje­će 2018. go­di­ne, pot­pi­sa­la ugo­vor o sa­rad­nji s iz­da­vač­kom ku­ćom Cro­a­tia Re­cords.
- Ko­lo­ni­ja je naj­zna­čaj­ni­ji re­gi­o­nal­ni pop iz­vo­đač i ve­o­ma smo sreć­ni što smo do­go­vo­ri­li eks­klu­ziv­nu dis­ko­graf­sku sa­rad­nju. U Bo­ri­sa i nje­gov tim ima­mo ap­so­lut­no po­vje­re­nje i ra­du­je­mo se stva­ra­nju no­vih hi­to­va. Ovo je nji­hov ve­li­ki po­vra­tak do­ma, u dis­ko­graf­sku ku­ću za ko­ju ih ve­žu broj­ni us­pje­si i li­je­pe uspo­me­ne. Su­de­ći po no­vim ma­te­ri­ja­li­ma i pje­sma­ma, oče­ku­je nas na­sta­vak jed­ne iz­vr­sne sa­rad­nje - ka­za­la je Ni­ko­li­na Ma­za­lin, kre­a­tiv­na di­rek­to­ri­ca Cro­a­tia Re­cord­sa.
Ko­lo­ni­ja je za­i­sta vra­ti­la sta­ri sjaj u no­vom ru­hu, a do­bre vi­bra­ci­je i elan zbog no­vih po­če­ta­ka na pro­mo­ci­ji su se mo­gli osje­ti­ti u va­zdu­hu. Pod re­di­telj­skom pa­li­com Dar­ka Dri­nov­ca za singl „Ma­sken­bal” u ho­te­lu Tra­ko­šćan sni­mlje­na je mi­ste­ri­o­zna i slo­je­vi­ta pri­ča o li­ci­ma i na­lič­ji­ma lju­di u in­tim­nim od­no­si­ma, po­seb­no ka­da se na­đu u svo­ja če­ti­ri zi­da, da­le­ko od po­gle­da jav­no­sti. Zva­ni­ce su na pro­mo­ci­ji me­đu pr­vi­ma po­gle­da­le no­vi vi­deo spot u ko­ji je Iva­na Lo­vrić uni­je­la upe­ča­tlji­vu ener­gi­ju i scen­ski na­stup, a po­seb­no se is­ta­kla u ple­snim di­o­ni­ca­ma sa svo­jim ple­sa­či­ca­ma: Va­len­ti­nom Še­njug i Pe­trom Vi­da­ko­vić u iz­vr­sno osmi­šlje­noj ko­re­o­gra­fi­ji ko­ju pot­pi­su­je ko­re­o­graf Ne­ven Ivić. Uz niz ama­ter­skih glu­ma­ca i sta­ti­sta, u spo­tu se u ulo­zi glum­ca po­ja­vlju­je i ko­re­o­graf i ple­sač Ne­ven Ivić te mla­di va­ra­ždin­ski ma­ne­ken Da­vid Ce­sa­rec.
A.Š.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"