Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport PRVA FUTSAL LIGA CRNE GORE – 19. KOLO
Titograd bez problema
Ekipa Jedinstva Titograd bez problema
Ti­to­grad – Gor­štak 4:2 (2:1)

Dvo­ra­na: „Reks“. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­je: Ma­ti­ja Mi­la­čić (Pod­go­ri­ca) i Sa­ša Ma­raš (Go­lu­bov­ci). Stri­jel­ci: Mu­go­ša u 16, Bo­ja­no­vić u 17, M. Baj­če­tić u 26. i Ćet­ko­vić u 32. za Ti­to­grad, a Mi­lo­še­vić u 14. i Go­lu­bo­vić u 36. mi­nu­tu za Gor­štak. Žu­ti kar­ton: Ćet­ko­vić (Ti­to­grad).
TI­TO­GRAD: Ra­i­če­vić, Ba­bo­vić, Ćet­ko­vić, Mi­la­še­vić, M. Baj­če­tić, To­mo­vić, No­vo­vić, Mu­go­ša, Bo­ja­no­vić, Mi­jo­vić.
GOR­ŠTAK: Bo­ško­vić, La­bo­vić I. Bu­la­to­vić, Adžić, M. Bu­la­to­vić, Đu­kić, Vu­ki­će­vić, Go­lu­bo­vić, Mi­lo­še­vić.
Li­der na ta­be­li ni­je do­zvo­lio ni­ka­kvo iz­ne­na­đe­nje u du­e­lu sa Ko­la­šin­ci­ma. Sla­vio je tim Zo­ra­na Mi­la­še­vi­ća sa 4:2 i na taj na­čin na­pra­vio ve­li­ki ko­rak ka osva­ja­nju pr­vog mje­sta u li­ga­škom di­je­lu tak­mi­če­nja.D.P.

Je­din­stvo – Ba­jo Pi­vlja­nin 2:3 (0:1)
Ha­la: ,,Ni­ko­ljac”. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­je: Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca) i Žar­ko Mar­kuš (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Pu­šo­nja u 23. i 32. za Je­din­stvo, a Ša­šo­vić u 20, Kan­dić u 36. i Du­ru­to­vić u 39. mi­nu­tu za Ba­jo Pi­vlja­nin.
JE­DIN­STVO: Asa­no­vić, Bu­ba­nja, Ćo­ro­vić, Po­ljak, Ka­rah­me­to­vić, Pu­šo­nja, Alić, Čam­par, Ra­i­če­vić.
BA­JO PI­VLjA­NIN: Đur­ko­vić, Ri­stić, Du­ru­to­vić, Ša­šo­vić, Kan­dić, Va­so­vić, Mal­tez, Kru­nić.
Do­sta ne­iz­vje­sno­sti je bi­lo na utak­mi­ci, u ko­joj su dva pu­ta vo­di­li go­sti, a do­ma­ći uspi­je­va­li da iz­jed­na­če. Na kra­ju po­bjed­ni­ka je pre­su­dio gol Mir­ka Du­ru­to­vi­ća, dva mi­nu­ta pri­je kra­ja.M.N.

Aga­ma – Mi­ra­bi­le mo­da 4:4 (3:2)

Dvo­ra­na: „Reks“. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­je: Velj­ko Bo­ško­vić (Bi­je­lo Po­lje) i Esad Gu­gač (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Goj­ko­vić u 2. i 6, Vu­la­no­vić u 12. i Vuk­če­vić u 21. za Aga­mu, Ze­ko­vić u 12, Mir­ko Ni­ko­lić u 13. i 35. i Ža­rić u 34. mi­nu­tu za Mi­ra­bi­le mo­du. Žu­ti kar­to­ni: Vu­la­no­vić, Ha­ve­rić (Aga­ma), Mi­li­čić (Mi­ra­bi­le mo­da).
AGA­MA: Bo­ško­vić, Du­ru­to­vić, Jan­ko­vić, Goj­ko­vić, Vuk­če­vić, Vu­la­no­vić, Kan­dić, Ćir­ko­vić, Ha­ve­rić, Vu­ko­je­vić, Ki­li­bar­da, Du­ru­to­vić.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Vuk­če­vić, Mi­li­čić, Pe­ju­rić, Žar­kić, Mir­ko Ni­ko­lić, Bo­ja­nić, Mi­loš Ni­ko­lić, Mi­jo­vić, Vuč­ko­vić, Du­kić, Ze­ko­vić.
Za­ni­mljiv i uz­bu­dljiv meč od­i­gra­li su Aga­ma i Mi­ra­bi­le mo­da. Ak­tu­el­ni šam­pi­on je vo­dio sa 4:2, ali je Mi­ra­bi­le mo­da u po­sled­njih šest mi­nu­ta go­lo­vi­ma Mir­ka Ni­ko­li­ća i Zo­ra­na Ža­ri­ća uspje­la da iz­jed­na­či i stig­ne do bo­da.D.P.


Voj­ska Cr­ne Go­re – Stu­dent­ski dom
2:7 (0:1)
Sport­ska ha­la Po­li­cij­ske aka­de­mi­je u Da­ni­lov­gra­du. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­je: Sa­ša Go­ra­no­vić (Nik­šić) i Mi­lan Go­ra­no­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Ra­du­lo­vić u 29. i Pe­jo­vić u 32. za Voj­sku Cr­ne Go­re, a Šu­šić u 17, Vra­neš u 22. i 25, Lon­co­vić u 26, 27. i 36, Ra­do­njić u 29. mi­nu­tu za Stu­dent­ski dom.
Voj­ska Cr­ne Go­re: Zo­go­vić, Drob­njak. Đo­ko­vić, Pe­jo­vić, Ra­du­lo­vić, Jan­ko­vić, Mi­lo­njić, Alek­si­je­vić, Ota­še­vić.
Stu­dent­ski dom: Era­ko­vić, Fe­mić, Vu­če­tić, Ra­do­njić, Ze­jak, Su­šić, Vra­neš, Lon­co­vić, Vu­jo­vić.
Pot­pu­no za­slu­že­na ubje­dlji­va po­bje­da Stu­dent­skog do­ma. Go­stu­ju­ći fud­ba­le­ri raz­i­gra­li su se u dru­gom po­lu­vre­me­nu ka­da su po­sti­gli šest go­lo­va, a u nji­ho­vom re­do­vi­ma od­lič­nu igru je pri­ka­zao Lon­co­vić ko­ji je tri pu­ta za­tre­sao mre­žu VCG. I.M.

Ka­ta­ro – Nik­šić 3:5 (2:2)
Dvo­ra­na: „Žu­pa”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Bla­žo Da­ba­no­vić (Bar) i Da­li­bor Pe­ko­vić (Bar). Stri­jel­ci: Bje­la­no­vić u 11. i S. Jun­čaj u 18. i 24. za Ka­ta­ro, a Ba­jić u 7. i 9, Bo­žo­vić u 33. i 35. i Ma­šu­lo­vič u 37. mi­nu­tu za Nik­šić. Žu­ti kar­to­ni: Ka­lu­đe­ro­vić, Spa­le­vić (Ka­ta­ro), Ko­va­če­vić (Nik­šić).
KA­TA­RO: Lo­bov, Bu­ki­li­ca, Spa­le­vić, S. Jun­čaj, La­za­re­vić, Ob­ra­do­vić, Bje­la­no­vić, Pa­vi­će­vić, Ka­lu­đe­ro­vić, D. Jun­čaj.
NIK­ŠIĆ: Ma­noj­lo­vić, Ma­šu­lo­vić, Ko­va­če­vić, Kri­vo­ka­pić, To­do­ro­vić, Be­ča­no­vić, Bo­žo­vić, Mi­lo­vić, Ba­jić, Bo­ško­vić, Go­gić, Ku­stu­dić.
Go­sti su br­zo po­ve­li sa 2:0, ali su Ko­to­ra­ni do po­lu­vre­me­na go­lo­vi­ma Bje­la­no­vi­ća i Sr­đa­na Jun­ča­ja uspje­li da iz­jed­na­če, a on­da i da po­ve­du. Ipak, Nik­ši­ća­ni su fi­niš od­i­gra­li bo­lje, po­sti­gli još tri go­la i od­ni­je­li tri bo­da.
D.P.

Re­zul­ta­ti: Voj­ska Cr­ne Go­re – Stu­dent­ski dom 2:7, Aga­ma – Mi­ra­bi­le mo­da 4:4, Je­din­stvo – Ba­jo Pi­vlja­nin 2:3, Ka­ta­ro – Nik­šić 3:5, Ti­to­grad – Gor­štak 4:2. Slo­bo­dan je bio Ce­zar.

Ta­be­la
1. Ti­to­grad 17 12 4 1 72:48 40
2. Nik­šić 17 11 3 3 75:60 36
3. Aga­ma 18 9 7 2 71:43 34
4. S. Dom 18 10 1 7 86:70 31
5. Ce­zar 17 9 3 5 76:48 30
6. Mi­ra­bi­le mo­da 17 9 1 7 66:54 28
7. Ka­ta­ro 18 6 2 10 70:78 20
8. VCG 17 5 3 9 62:83 18
9. Ba­jo Pi­vlja­nin 17 3 8 6 53:61 17
10. Je­din­stvo 17 2 2 13 36:67 8
11. Gor­štak 17 1 2 14 40:95 5

U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Ba­jo Pi­vlja­nin – Ti­to­grad, Nik­šić – Je­din­stvo, Gor­štak – VCG, Stu­dent­ski dom – Ce­zar, Mi­ra­bi­le mo­da – Ka­ta­ro. Slo­bod­na je Aga­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"