Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport VATERPOLISTI PRIMORCA DANAS PUTUJU U BUDIMPEŠTU NA DRUGI TURNIR KVALIFIKACIJA ZA EVRO KUP
Odigrati što bolje protiv Splićana
Opet u Mađarskoj: Paunović na meču sa Miškolcem Odigrati što bolje protiv Splićana Ferencvaroš apsolutni favorit turnira. Mataro na nivou Kotorana. Protiv splitskog Jadrana traže šansu za iznenađenje
Va­ter­po­li­sti Pri­mor­ca da­nas pu­tu­ju u Bu­dim­pe­štu, gdje ih od sju­tra do ne­dje­lje če­ka tur­nir dru­ge run­de kva­li­fi­ka­ci­ja za Evro kup sa do­ma­ćim Fe­ren­cva­ro­šem, split­skim Ja­dra­nom i špan­skim Ma­ta­rom. „Fra­di” je ap­so­lut­ni fa­vo­rit. Pro­šle go­di­ne su nad­moć­no osvo­ji­li dru­go po sna­zi evrop­sko klup­sko tak­mi­če­nje, pre­tr­pjev­ši sa­mo je­dan praz, od Ja­dran Ca­ri­ne u Iga­lu. Uz to, ovog lje­ta su do­ve­li čak osam no­vih igra­ča i to ka­kvih. Svi zna­ju šta u svjet­skom va­ter­po­lu zna­če srp­ski in­te­r­na­ci­o­nal­ci Slo­bo­dan Ni­kić, Ni­ko­la Jak­šić, Ste­fan Mi­tro­vić, kao i ma­đar­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci De­neš Var­ga, Mar­ton Va­moš i Kri­sti­jan Man­herc. Uz sta­ro­sje­di­o­ce Ba­la­ša Si­ra­nji­ja, Nor­ber­ta Ma­da­ra­ša, Da­ni­je­la Var­gu i mla­dog Ta­ma­ša Sedlma­je­ra ja­sno je da ze­le­no-bi­je­li ima­ju po­ten­ci­jal da na­pad­nu tro­fe­je u svim mo­gu­ćim tak­mi­če­nji­ma. Spli­ća­ni su ta­ko­đe zna­čaj­no po­ja­ča­li igrač­ki ka­dar. Is­ti­ču se ime­na hr­vat­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca i čla­na ge­ne­ra­ci­je Pri­mor­ca ko­ja je bi­la šam­pi­on Evro­pe, An­đe­la Šet­ke, za­tim An­ta Vi­sko­vi­ća, biv­šeg va­ter­po­li­ste Bu­dve Sr­đa­na An­to­ni­je­vi­ća i Austra­li­jan­ca Nej­ta­na Pa­u­er­sa. Na klu­pi je ne­ka­da tro­fej­ni tre­ner ri­ječ­kog Pri­mor­ja, Ivan Asić. Moć Ja­dra­na je u pr­vom ko­lu Re­gi­o­nal­ne va­ter­po­lo li­ge osje­tio nji­hov grad­ski ri­val, Mor­nar (13:8), ta­ko da u kon­ku­ren­ci­ji Fe­ren­cva­ro­ša i eki­pe sa Po­lju­da, Pri­mo­rac prak­tič­no ne­ma šan­si da se „ugu­ra” me­đu pr­va dva mje­sta, ko­ja vo­de u če­tvrt­fi­na­le. Ko­to­ra­ni­ma je va­žni­je da se kroz Evro kup uigra­ju za Re­gi­o­nal­nu A1 li­gu. Tre­ner Pe­tar Vi­co mo­ra uklo­pi­ti mno­go no­vih igra­ča, me­đu ko­ji­ma je i po­vrat­nik iz ino­stran­stva, Bo­jan Pa­u­no­vić.
– Oče­ku­je nas ve­o­ma jak tur­nir, sa Fe­ren­cva­ro­šem kao ap­so­lut­nim fa­vo­ri­tom. Za Ma­đa­re na­stu­pa­ju Ni­kić, Jak­šić, Va­moš, bra­ća Var­ga. Svi zna­mo ko­ja su oni di­men­zi­ja i šta su po­sti­gli u svjet­skom va­ter­po­lu. Ja­dran Split je isto na­pra­vio mno­go do­bru eki­pu iz ko­je bih iz­dvo­jio Iva­na Kra­pi­ća i An­đe­la Šet­ku. An­to­ni­je­vić ta­ko­đe mo­že bi­ti ne­zgo­dan uko­li­ko uhva­ti pra­vi ri­tam. Sa Ma­ta­rom se zna­mo jer smo ih do­bi­li na pr­vom kva­li­fi­ka­ci­o­nom tur­ni­ru u Mi­škol­cu – re­kao je Pa­u­no­vić.
Is­ku­sni cen­tar ni­je že­lio da obe­ća­va „br­da i do­li­ne”.
– Re­al­no je da po­bi­je­di­mo Ma­ta­ro, dok bi bi­lo neo­zbilj­no da pri­je­ti­mo Ja­dra­nu, da ne go­vo­rim o Fe­ren­cva­ro­šu. Obe­ća­va­mo sa­mo da će­mo pro­ba­ti da od­i­gra­mo što bo­lje pro­tiv Spli­ća­na, dok je ak­tu­el­ni šam­pi­on da­le­ko is­pred nas – do­dao je Pa­u­no­vić.
Ko­to­ra­ni sju­tra otva­ra­ju tur­nir du­e­lom sa Fe­ren­cva­ro­šem, dan ka­sni­je ri­val će im bi­ti Ma­ta­ro, dok u ne­dje­lju u ju­tar­njim ča­so­vi­ma če­ka­ju Ja­dran.
– Ras­po­red se mo­že opi­sa­ti kao sre­ća u ne­sre­ći. Iz­vu­kli smo te­šku gru­pu, ali je do­bro što će­mo pr­vo igra­ti sa do­ma­ći­nom pro­tiv ko­jeg re­al­no ni jed­na eki­pa ne­ma šan­su za po­bje­du. Taj meč će nam po­slu­ži­ti da se za­gri­je­mo i uigra­mo za Špan­ce, pa on­da u slu­ča­ju po­bje­de u ne­dje­lju po­ku­ša­mo da iz­ne­na­di­mo Ja­dran u di­ret­nom du­e­lu za dru­go mje­sto – za­klju­čio je na kra­ju Bo­jan Pa­u­no­vić. N.J.

C gru­pa
Pajs d`Aiks
Mi­školc
Šturm
Ve­ro­na
D gru­pa
Fe­ren­cva­roš
Ja­dran Split
Pri­mo­rac
Ma­ta­ro


Ras­po­red
C gru­pa
1. ko­lo (sju­tra)
Mi­školc – Ve­ro­na (18)
Šturm – P.A.N. (20)
2. ko­lo (su­bo­ta)
Ve­ro­na – Šturm (17)
P.AN. – Mi­školc (19)
3. ko­lo (ne­dje­lja)
Šturm – Mi­školc (9)
Ve­ro­na – P.AN. (11)
D gru­pa
1. ko­lo (sju­tra)
Ja­dran ST – Ma­ta­ro (19.45)
Fe­ren­cva­roš – Pri­mo­rac (19.30)
2. ko­lo (su­bo­ta)
Ma­ta­ro – Pri­mo­rac (17.45)
Fe­ren­cva­roš – Ja­dran ST (19.30)
3. ko­lo (ne­dje­lja)
Fe­ren­cva­roš – Ma­ta­ro (11)
Pri­mo­rac – Ja­dran ST (20.45)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"