Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2017-12-06 KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI U 7. KOLU EVROKUPA VEČERAS (19) DOČEKUJU HAPOEL
Pobjeda vodi u drugi krug
Pobjeda vodi u drugi krug
Pred ko­šar­ka­ši­ma Bu­duć­nost Vo­li je meč ko­ji mo­že da im obez­bi­je­di pla­sman me­đu 16 naj­bo­ljih eki­pa Evro­ku­pa. Pla­vi do­če­ku­ju Ha­po­el Je­ru­sa­lim i uko­li­ko tri­jum­fu­ju osi­gu­ra­će pla­sman u dru­gu fa­zu elit­nog tak­mi­če­nja. Pod­go­ri­ča­ni ne bi smje­li da pro­pu­ste ovu pri­li­ku pred svo­jim na­vi­ja­či­ma, po­go­to­vo što se ne pru­ža ta­ko če­sto. Na­rav­no, če­ka ih te­žak po­sao pro­tiv sku­plje i kva­li­tet­ni­je eki­pe, ba­rem na pa­pi­ru. Tre­ner Alek­san­dar Dži­kić zna da će ovaj du­el bi­ti dru­ga­či­ji od onog u Izra­e­lu, po­što su go­sti pre­tr­pje­li do­sta pro­mje­na.
- Oni su sa­da dru­ga­či­ji tim, no­vi tre­ner, dva no­va igra­ča, plus dva igra­ča ko­ji su pro­pu­sti­li pr­vu utak­mi­cu. Is­ku­san su tim sa kom­plet­nim ro­ste­rom, 12 ko­šar­ka­ša sprem­nih za igru. Mo­ra­mo da ogra­ni­či­mo nji­ho­ve tran­zi­ci­o­ne mo­guć­no­sti i iz­bo­ri­mo se sa šu­te­ri­ma. Ve­li­ki test za naš tim. Na­da­mo se da će na­vi­ja­či bi­ti tu da nas po­dr­že, po­ru­čio je Dži­kić.
U re­do­vi­ma Bu­duć­nost Vo­li ne­će bi­ti Su­a­da Še­ho­vi­ća, a ne­iz­vje­stan je i na­stup Da­ni­la Ni­ko­li­ća, što pred­sta­vlja do­dat­ni pro­blem.
- Oni su je­dan od naj­bo­ljih ti­mo­va u tak­mi­če­nju sa am­bi­ci­ja­ma da osvo­je Evro­kup. Ima­ju ta­le­nat, is­ku­stvo i du­ga­čak spi­sak igra­ča. Mo­ra­mo da se dr­ži­mo za­jed­no i pro­ba­mo da na­do­mje­sti­mo igru na­ših sa­i­gra­ča ko­ji sju­tra ne­će bi­ti na te­re­nu, re­kao je is­ku­sni cen­tar Kajl Len­dri.
Nje­gov mla­đi ko­le­ga iz cen­tar­ske li­ni­je Zo­ran Ni­ko­lić sma­tra da je šan­sa Bu­duć­nost Vo­li u tim­skoj igri.
- Do­če­ku­je­mo eki­pu Ha­po­e­la, ko­ja je ja­ko ta­len­to­va­na i kva­li­tet­na i ko­ja se znat­no pro­mi­je­ni­la od ka­ko smo pro­šli put igra­li pro­tiv njih. Za njih je ovo šan­sa da odr­že na­du za Top 16, a na­ma je ovo već dru­ga šan­sa da pro­đe­mo u Top 16. Ha­po­el ima sjaj­ne ko­ša­r­ka­še i ka­da se sa­gle­da sva­ki igrač in­di­vi­du­al­no on­da su u vr­hu Evro­ku­pa. Me­đu­tim, ka­ko tim­ski ne funk­ci­o­ni­šu baš naj­bo­lje to nam je šan­sa da po­bi­je­di­mo.
Zo­ran Ni­ko­lić se na­da da će i na­vi­ja­či pre­po­zna­ti va­žnost ove utak­mi­ce i do­ći u ve­li­kom bro­ju.
- Oče­ku­jem pu­ne tri­bi­ne i po­dr­šku na­vi­ja­ča da za­jed­no do­đe­mo do tri­jum­fa i pro­la­ska u Top 16 Evro­ku­pa.
Na­rav­no, ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li bi i u slu­ča­ju po­ra­za, po­go­to­vo is­pod pet raz­li­ke (pr­vu utak­mi­cu do­bi­li 86:81), za­dr­ža­li šan­se da pro­đu u dru­gi krug, ali on­da već ne bi za­vi­si­li sa­mo od se­be. Zbog to­ga bi bi­lo do­bro da ve­če­ras za­vr­še po­sao.N.Z.


GRU­PA B
Ga­la­ta­sa­raj – Re­đo Emi­li­ja (18.00), Li­et­ka­be­lis – Ba­jern (18.00), Bu­duć­nost Vo­li – Ha­po­el (19.00)

1. Ba­jern 6 6 0
2. Bu­duć­nost 6 3 3
3. Re­đo Emi­li­ja 6 3 3
4. Li­et­ka­be­lis 6 3 3
5. Ha­po­el 6 2 4
6. Ga­la­ta­sa­raj 6 1 5

No­vi po­raz Par­ti­za­na
Li­je­tu­vos Ri­tas – Par­ti­zan 93:75 (22:19, 25:17, 22:20, 24:19)

Dvo­ra­na: Si­mens are­na. Gle­da­la­ca: oko 5500. Su­di­je: Pa­stu­si­ak (Polj­ska), Pa­pa­pe­tru (Grč­ka), Ge­ler (Bel­gi­ja).
LI­JE­TU­VOS RI­TAS: Sir­vi­tis, Mag­den 6, Nor­man­tas 2, Kra­mer 12, Lu­ka­u­skis 2, Ma­vro­ke­fa­li­dis 8, Eho­das 10, Be­ron 22, Jo­man­tas, Gi­e­dra­i­tis 9, Pe­ter­son 21.
PAR­TI­ZAN: Mi­ler 20, Vi­li­jams-Gos, Ta­dić, Ara­ni­to­vić 3, Ma­rin­ko­vić 7, Ta­na­sko­vić 11, Pe­car­ski, Ga­vri­lo­vić 1, An­drić 5, Ča­ka­re­vić 7, Ste­va­no­vić 6, Ša­lić 15.
Kao što se i oče­ki­va­lo ko­šar­ka­ši Par­ti­za­na po­ra­že­ni su od Li­je­tu­vos Ri­ta­sa.
N.Z.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"