Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Logoraši iz Morinja podnijeli 150 tužbi protiv države * Na kuću penzionera bačena bomba * Spasen iz sobe u plamenu * Od nelegalnog hotela prihodovali 156.000 eura * Logoraši iz Morinja podnijeli 150 tužbi protiv države * Sirijski obavještajci spremaju ubistvo više miliona izbjeglica * Živio rokenrol
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VESELIN RADULOVIĆ, ADVOKAT :
Pregovori sa EU traju već šest godina, ali danas je u Crnoj Gori, na žalost, stanje vjerovatno i gore nego kada su pregovori i počeli.

Vic Dana :)

Došao Perica iz škole sa dobrom i lošom vijesti...
-Mama, mama, imam dobru i lošu vijest.
-Koja je dobra vijest? -pita mama.
-Dobio sam peticu! -sav srećan kaže Perica.
-Odlično! - pohvali ga mama.
-A reci sad onu lošu?
-Petica je u pet rata. - odgovara Perica
Muž:
- Doktore, doktore, ženu boli grlo i izgubila je glas. Šta da radim?
Doktor:
- Raduj se čovječe, raduj se!
Pričaju dva drugara i jedan kaže:
-E buraz, crk‘o mi bojler.
Ovaj ga pita:
-Kada buraz?
A na to mu odgovara:
-Nije kada nego bojler, buraz!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KADETSKA REPREZENTACIJA CRNE GORE OTPUTOVALA NA EVROPSKO PRVENSTVO U NOVOM SADU
Cilj opstanak, pucaju na više
Na startu sa Litvanijom Cilj opstanak, pucaju na više
Ka­det­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re ot­pu­to­va­la je na Evrop­sko pr­ven­stvo ko­je da­nas po­či­nje u No­vom Sa­du. Ova gene­ra­ci­ja je na­sli­je­di­la sre­br­nu me­da­lju sa pro­šlog Evro­ba­ske­ta i to bi tre­ba­lo da pred­sta­vlja do­dat­ni mo­tiv.
- Mi­slim da ne­ma pri­ti­ska, osva­ja­nje sre­bra na pro­šlo­go­di­šnjem pr­ven­stvu za ovu ge­ne­ra­ci­ju pred­sta­vlja sa­mo mo­tiv, si­gu­ran sam u to. Znam da su mom­ci svje­sni tog uspje­ha i da će to is­ko­ri­sti­ti da da­ju mak­si­mum na ovo­go­di­šnjem pr­ven­stvu, re­kao je se­lek­tor Slo­bo­dan Sa­vo­vić.
Me­đu­tim, on i nje­go­vi iza­bra­ni­ci su čvr­sto na ze­mlji i zna­ju šta im je osnov­ni za­da­tak.
- Oče­ki­va­nja i ujed­no cilj je da se iz­bo­ri op­sta­nak u A di­vi­zi­ji, si­gu­ran sam da to ova ge­ne­ra­ci­ja mo­že da ostva­ri, a si­gur­no da će­mo da­ti sve od se­be da ostva­ri­mo što bo­lji re­zul­tat. Sma­tram da smo pri­pre­me od­ra­di­li od­lič­no, svi igra­či su po­ka­za­li ogrom­nu že­lju i vo­lju da se do­ka­žu i mo­ram re­ći da su da­li svoj mak­si­mum. Ima­li smo do­volj­no vre­me­na da se uigra­mo i da po­stig­ne­mo neo­p­hod­ni ni­vo za pred­sto­je­će pr­ven­stvo. Po­sto­ji žal za od­re­đe­nim igra­či­ma ko­ji ni­su bi­li u mo­guć­no­sti da se oda­zo­vu iz zdrav­stve­nih raz­lo­ga, pri­je sve­ga mi­slim na Vuk­če­vi­ća i Pe­ši­ća ko­ji je bio sa na­ma na po­čet­ku pri­pre­ma ali i po­red ve­li­ke že­lje ni­je mo­gao da na­sta­vi zbog pro­ble­ma sa Ahi­lo­vom te­ti­vom.
Ako je su­di­ti po po­ka­za­nom u pr­i­prem­nom pe­ri­o­du cr­ve­ni ima­ju če­mu da se na­da­ju u No­vom Sa­du.
- Sve utak­mi­ce su nam slu­ži­le za uigra­va­nje kom­plet­ne eki­pe i ujed­no da vi­di­mo ko­li­ko ko od igra­ča mo­že. Tur­nir u Ita­li­ji je bio pro­tiv eki­pa ko­je su fa­vo­ri­ti za osva­ja­nje me­da­lje, Tur­ska i Špa­ni­ja po­sje­du­ju ogro­man kva­li­tet što su i po­ka­za­li, ali i po­red po­ra­za na­ro­či­to pro­tiv Špa­ni­je sma­tram da mo­že­mo da igra­mo pod­jed­na­ko sa svi­ma.
Re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re na­la­zi se u gru­pi sa Li­tva­ni­jom, Izra­e­lom i Slo­ve­ni­jom.
- Pre­gle­da­li smo sve ri­va­le u gru­pi, si­gu­ran sam da ne­će bi­ti la­ko, ali isto ta­ko vje­ru­jem u kva­li­tet na­še re­pre­zen­ta­ci­je i da mo­že­mo da igra­mo sa svi­ma. U gru­pi tre­ba obez­bje­di­ti što bo­lji re­zul­tat i spre­mi­ti se za če­tvr­tu utak­mi­cu, osmi­nu fi­na­la, gdje po­bje­da do­no­si bor­bu za me­da­lju, a po­raz bor­bu za op­sta­nak.
Sa­vo­vić bi da u osmi­ni fi­na­la iz­bjeg­ne Špa­ni­ju i Sr­bi­ju.
- U gru­pi B Špa­ni­ja i Sr­bi­ja kao do­ma­ćin su si­gur­no fa­vo­ri­ti, bi­lo bi do­bro ka­da bi ih iz­bje­gli u tom ukr­šta­nju, ma­da ne­ma la­kih pro­tiv­ni­ka, na na­ma je da se spre­mi­mo za sva­ku utak­mi­cu i po­ku­ša­mo da ostva­ri­mo što bo­lji re­zul­tat.
Cr­na Go­ra na star­tu Evrop­skog šam­pi­o­na­ta da­nas (16) igra sa Li­tva­ni­jom.
N.Z.

Cr­nu Go­ru će na Evrop­skom pr­ven­stvu pred­sta­vlja­ti: Alek­san­dar Bu­la­to­vić, Ma­ti­ja Ka­ra­džić, Alek­sa Bu­la­jić, Ste­fan Jo­vo­vić, Vuk Vu­če­vić, Ili­ja Va­ra­jić, Fe­dor Žu­gić, An­dri­ja Gr­bo­vić, Pe­tar Pa­vlo­vić, Ma­ti­ja Ra­du­no­vić, Jan­ko Bu­la­jić i Fi­lip An­đu­šić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"