Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Oštetila Ukrajinu za 1,6 milijardi, pa pobjegla u Crnu Goru * Hana brinu kineske investicije * Isjekli se žiletima i zapalili pet ćelija * Filipova žena šef pljevaljske poreske uprave * CIA preslušala snimke, smrt pod velom tajne * Djevica za bezgrešno začeće * Reklama bez srama
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ, ČELNIK POKRETA URA:
Nije dovoljno ustati kad intoniraju himnu, a okrenuti leđa i sjesti pred nepravdom i bezakonjem.

Vic Dana :)

- Kako prepoznati oženjenog muškarca koji sjedi na klupi?
- Kada dođe metlar on odmah digne noge!
Negdje na moru dva lava pobjegla iz cirkusa i hodaju plažom. Jedan lav reče:
- Ne razumijem ove ljude, špic je sezone a na plaži nema žive duše!
Falsifikovao Mujo dolare, pa se hvali Hasu:
– Vid‘ bolan, kako sam napravio ovaj od 7 dolara.
- Ma, ne benavi, gdje ima od 7, nego odi ti još dok možeš i to promijeni kod nekoga ko se ne razumije.
Vraća se Mujo:
- Uspio sam, Haso! Sve sam promijenio u po 3 i po 4!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI UBJEDLJIVO SAVLADALI FMP U 4. KOLU ABA LIGE
Opravdali ulogu favorita
Opravdali ulogu favorita Budućnost Voli – FMP 79:59 (22:12, 26:16, 9:15, 22:16)
Dvo­ra­na: SC Mo­ra­ča. Gle­da­la­ca: oko 1500. Su­di­je: Pukl (Slo­ve­ni­ja), Ni­ko­lić, Ste­fa­no­vić (Sr­bi­ja).
BU­DUĆ­NOST VO­LI: Su. Še­ho­vić 19 (2-1), E. Klark 13 (6-5), Ba­ro­vić 5 (2-1), K. Klark, Se. Še­ho­vić, Gor­dić 11 (4-2), Ilić 10 (2-2), Kraft 4 (2-2), Z. Ni­ko­lić, Omić 6, Po­po­vić 11, D. Ni­ko­lić.
FMP: Re­bec 2, Ret 14, Je­re­mić 5 (2-2), Mo­mi­rov 6, Apić 16 (8-6), Pot 8 (7-3), Sto­ja­čić, Bur­sać, Ra­da­no­vić 7, Še­šli­ja 1 (2-1), Ni­ko­lić, Đor­đe­vić.
Ozbilj­nom i an­ga­žo­va­nom igrom u ve­ćem di­je­lu utak­mi­ce ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li oprav­da­li su ulo­gu fa­vo­ri­ta pro­tiv FMP-a i uknji­ži­li tre­ću po­bje­du u ABA li­gi. Od star­ta me­ča pla­vi su go­sti­ma sta­vi­li doo zna­nja da ne­ma­ju šta da tra­že u Mo­ra­či. Bi­li su agre­siv­ni u od­bra­ni, dok su u na­pa­du pred­nja­či­li Gor­dić i Erl Klark. Ame­rič­ki kril­ni cen­tar je u še­stom mi­nu­tu po­go­dio za 13:7, Su­ad Še­ho­vić u 10. mi­nu­tu za 20:12, a Gor­dić za 22:12 na kra­ju pr­ve di­o­ni­ce. Dru­gu je kon­trom otvo­rio Po­po­vić (24:12), ali su do­ma­ći­ni po­sli­je to­ga ima­li je­dan pe­ri­od pra­znog ho­da od ne­ko­li­ko mi­nu­ta. To je na­tje­ra­lo Dži­ki­ća da uzme tajm aut i oči­ta im bu­kvi­cu. Po­sli­je to­ga pla­vi su se raz­le­tje­li po par­ke­tu. Za­tvo­ri­li su sve pri­la­ze svom ko­šu, dok su u na­pa­du re­še­ta­li iz svih po­zi­ci­ja. Sjev­nu­la je tzroj­ka Su­a­da Še­ho­vi­ća, pa Po­po­vi­ća, ba­ca­nja Er­la Klar­ka, no­va troj­ka Su­a­da Še­ho­vi­ća, kon­tra Omi­ća, da bi Su­ad Še­ho­vić troj­kom za­klju­čio se­ri­ju 16:4! Na se­ma­fo­ru je u 20. mi­nu­tu pi­sao re­zul­tat 48:26 i bi­lo je ja­sno da je pi­ta­nje po­bjed­ni­ka ri­je­še­no. To kao da je uspa­va­lo Dži­ki­će­ve iza­bra­ni­ke, ko­ji su u na­pa­du sma­nji­li gas. Po­če­li su da gri­je­še, po­ja­vi­le su se i pro­ma­je u od­bra­ni i Ret je u 26. mi­nu­tu po­go­dio za 38:51. Post do­ma­ći­na pre­ki­nuo je Erl Klark sa li­ni­je slo­bod­nih ba­ca­nja, ali ni­je bi­lo ener­gi­je u nji­ho­voj igri. Isti­na, Dži­kić je i do­sta mi­je­njao. I po­red tog sla­bi­jeg pe­ri­o­da ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li su u po­sled­nju če­tvr­ti­nu ušli sa vi­škom od 14 po­e­na (57:43). Me­đu­tim, ne­što sla­bi­je iz­da­nje u tre­ćoj di­o­ni­ci ni­je bi­la do­volj­na opo­me­na za do­ma­či­ne. Mla­di Mo­mi­rov je ve­zao dvi­je troj­ke, pre­ci­zan je bio i Apić, pa su pan­te­ri u 34. mi­nu­tu za­pri­je­ti­li (51:59). Ipak, da ne bu­de ni­ka­kvog iz­ne­na­đe­nja po­bri­nu­li su se Kraft, Po­po­vić i re­zer­vi­sta Ilić. Mla­di kril­ni cen­tar je sa ne­ko­li­ko atrak­tiv­nih po­te­za raz­bu­dio ma­lo­broj­nu pu­bli­ku u Mo­ra­či. Pla­vi su po­no­vo za­go­spo­da­ri­li par­ke­tom i pre­ko Po­po­vi­ća u 38. mi­nu­tu do­šli do 22 po­e­na vi­ška (77:55). Ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li u sle­de­ćem ko­lu re­gi­o­nal­nog tak­mi­če­nja go­stu­ju Ce­de­vi­ti.N.Z.


Zo­ran Ni­ko­lić po­vri­je­dio skoč­ni zglob

Cen­tar Zo­ran Ni­ko­lić je u dru­goj če­tvr­ti­ni iz­vr­nuo zglob i mo­rao je da na­pu­sti par­ket. To je sa­mo do­dat­no ote­ža­lo si­tu­a­ci­ju sa po­vre­da­ma.
– Ne znam šta će bi­ti sa Zo­ra­nom. Tre­ba da sni­mi skoč­ni zglob. Po­ko­sio nas je i vi­rus. Sa­da je Edvin Džek­son ne­u­po­tre­bljiv. Ilić se ma­lo opo­ra­vio, Ni­ko­la Iva­no­vić i da­lje ima tem­pe­ra­tu­ru. Vo­di­će­mo Ni­ko­lu i Edvi­na u Ma­drid, ali je ma­la šan­sa da će mo­ći da za­i­gra­ju. Uko­li­ko ne bu­du mo­gli mo­ra­će Gor­dić, Po­po­vić i Kraft da iz­ne­su cio te­ret na be­kov­skim po­zi­ci­ja­ma. Ce­de­vi­ta nam je va­žni­ja – re­kao je Dži­kić.

Alek­san­dar Dži­kić: Za­hva­lju­jem FMP-u na mu­škoj bor­bi. Ima­ju mla­dih igra­ča ko­ji na­do­la­ze, ima­ju ne­ko­li­ko is­ku­snih za ABA okvi­re. Ni­smo oče­ki­va­li la­gan po­sao, ni­je ni bio. Hva­la gle­da­o­ci­ma ko­ji su do­šli, opet ih je bi­lo pre­ko 2000. Ne mo­žeš 20 raz­li­ke la­ko da odr­ža­vaš. Do­šlo je u jed­nom pe­ri­o­du do pa­da. Po­go­di­li su ne­ke šu­te­ve nji­ho­vi igra­či ko­ji­ma smo svje­sno osta­vi­li šut. Bi­li smo u tom pe­ri­o­du ne­do­re­če­no­sti u na­pa­du. Ni­je ni la­ko igra­ti 40 mi­nu­ta na vi­so­kom ni­vou, jer se eki­pe ko­je igra­ju sa­mo ABA ne­dje­lju da­na spre­ma­ju za meč, dok su od ka­da se pro­mi­je­nio for­mat Evro­li­ge, pr­va­ci ABA li­ge u ne­za­hval­noj si­tu­a­ci­ji. Ka­len­dar utak­mi­ca je pre­na­tr­pan. Zve­zda je ima­la taj pro­blem pro­šle se­zo­ne, sa­da ga ima­mo mi. Ide­mo da­lje. Sli­je­di nam utak­mi­ca sa Re­a­lom. To je pr­vo go­sto­va­nje gdje igra­mo bez pri­ti­ska.
Vla­di­mir Jo­va­no­vić: Če­sti­tam Bu­duć­no­sti na po­bje­di. Mi smo u utak­mi­cu ušli sa pre­vi­še re­spek­ta, na­pra­vi­li smo ne­ko­li­ko gre­ša­ka, zna­li smo da je Su­a­du Še­ho­vi­ću šut pri iz­la­sku iz blo­ka naj­ja­če oruž­je, a do­zvo­li­li smo mu da po­go­di pet otvo­re­nih troj­ki u pr­vom po­lu­vre­me­nu. Ka­da do­zvo­li­te eki­pi kao što je Bu­duć­nost da po­ve­de 20 raz­li­ke, ne­mo­gu­će je sti­za­ti. U dru­gom po­lu­vre­me­nu smo po­ka­za­li ka­rak­ter, za­i­gra­li bo­lje, spu­sti­li na mi­nus osam, ali smo opet do­ni­je­li ne­ke lo­še od­lu­ke i pre­tr­pje­li ubje­dljiv po­raz, mo­žda i ubje­dlji­vi­ji ne­go što je re­al­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"