Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Planirali da ubiju i Nikolu Sjekloću * Vlada osam godina plaćala proslavu Podgoričke skupštine * Kad rastu troškovi, rastu i honorari * Djevojčici slao porno-fotografije * Harmonija za spas planete * Planirali da ubiju i Nikolu Sjekloću * „Valkira” u novoj zoni komfora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Nikola Bajčetić, odbornik Demokratskog fronta:
Policijske batinaše ne saslušavaju tri godine.

Vic Dana :)

Mujo dotrčao pred bolnicu u kojoj je Fata rodila i dovikuje se s njom preko balkona:
- Fato, bona, na koga liči mali?
Fata odmahne rukom, a Mujo će opet:
- Pa de rec‘, na koga liči?
Fata opet odmahne rukom:
- Šta ć‘ ti govorit‘, ne znaš čo‘eka..
Zamoli Piroćanac komšiju da 31. decembra negdje pred ponoć dođe pod njegov prozor i ispali tri-četiri metka u vazduh. Kad se približila ponoć, komšija se prišunja prozoru i ispali tri hica u vazduh, a Piroćanac na to zakuka:
- Lele djeco, ubiše nam Deda Mraza!!!

- Nisi dovoljno pijan ako možeš ležati na podu bez držanja.
Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KADETSKA LIGA CRNE GORE – 14. KOLO
Pobjede Iskre i Budućnosti
„Plavi” silni u Ulcinju - Foto: DAN Pobjede Iskre i Budućnosti
Iskra – Su­tje­ska 2:0 (1:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „DG Are­na“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: De­jan Mar­ko­vić (Bar). Stri­jel­ci: Av­du­ljaj u 39. i Ga­jić u 78. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Av­du­ljaj, Ja­džić, Pe­ro­vić (Iskra), Du­blje­vić, Ke­co­je­vić (Su­tje­ska).
ISKRA: Vu­ljaj, Ta­dić (od 81. Džu­ver), Ra­du­lo­vić, Ga­jić (od 88. Ko­stić), Ko­va­če­vić, Av­du­ljaj, Jo­va­no­vić, Ja­džić, Pe­ro­vić, Ko­lun­džić, To­ma­še­vić (od 46. Vu­ko­vić).
SU­TJE­SKA: R. Du­blje­vić, Mi­lić, Po­po­vić, Vu­ko­vić (od 81. Đur­ko­vić), Ra­do­je­vić, Bo­jo­vić, Pa­jo­vić, Ke­co­je­vić (od 86. Ko­rać), Đu­ka­no­vić, Ži­žić (od 65. Lje­ško­vić), B. Du­blje­vić (od 62. Pe­ko­vić).
Ka­de­ti Iskre po­bi­je­di­li su kao do­ma­ći­ni u der­bi­ju ko­la Su­tje­sku sa 2:0 i ko­lo pri­je kra­ja je­se­njeg di­je­la za­dr­ža­li pr­vo mje­sto na ta­be­li. Adri­jan Av­du­ljaj je u fi­ni­šu pr­vog po­lu­vre­me­na do­veo svoj tim u vođ­stvo, a tri­jumf je u 78. mi­nu­tu po­tvr­dio Vla­do Ga­jić. D.P.

Otrant Olim­pik – Bu­duć­nost 0:3 (0:3)
Te­ren Otrant Olim­pi­ja u Ul­ci­nju. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Mar­ko Ro­ga­no­vić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: Da­šić u 23, Vu­ko­vić u 38. i Vu­či­nić u 39. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Fi­cić (Otrant Olim­pik), Smo­lo­vić (Bu­duć­nost).
OTRANT OLIM­PIK: Po­po­vić, Lu­kić, Ta­fić, Lja­mo­vić, Ka­ra­ma­na­ga (od 46. Ibra­hi­mi), Lo­lo­vić, Dra­go­vić, Fi­cić, Mu­jić, Ma­ri­se­no­vić (od 65. Đe­ko­vić), Da­ša­ra­mi (od 65. Aslja­no­vić).
BU­DUĆ­NOST: Ive­zić, Da­šić, Dap­če­vić (od 46. Mi­jo­vić), Vu­ko­tić, Đo­lje­vić (od 75. Bu­rić), Vu­ko­vić, Bo­jić, Vu­či­nić (od 46. Po­po­vić), Kr­ke­ljić (od 65. Pe­ro­vić), To­ško­vić, Smo­lo­vić (od 46. Fi­li­po­vić).
Ka­de­ti Bu­duć­no­sti su na go­sto­va­nju u u Ul­ci­nju la­ko sti­gli do bo­do­va. Sla­vi­li su sa 3:0, a sve po­got­ke pla­vi su po­sti­gli u pr­vom po­lu­vre­me­nu. Stri­jel­ci su bi­li Da­šić, Vu­ko­vić i Vu­či­nić. D.P.

OFK Ti­to­grad – Mla­dost Lje­ško­po­lje 2:4 (1:1)
Po­moć­ni te­ren OFK Ti­to­gra­da. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mi­loš Ada­mo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Klja­je­vić u 11. i 68. za OFK Ti­to­grad, a Mu­go­ša u 21, Ba­jo­vić u 52. iz je­da­na­e­ster­ca i Vu­ja­čić u 65. i 84. mi­nu­tu za Mla­dost Lje­ško­po­lje. Žu­ti kar­to­ni: Mi­lić, Đa­ko­vić (OFK Ti­to­grad), Mu­go­ša, Ra­de­vić (Mla­dost Lje­ško­po­lje).
OFK TI­TO­GRAD: Ba­bo­vić, Mi­ha­lje­vić (od 63. Vu­ji­sić), Lu­bar­da, Šće­pa­no­vić, Spa­hić (od 68. La­ku­šić), Mi­lić (od 60. Po­po­vić), Đa­ko­vić, Ži­va­no­vić, Ro­ga­no­vić, Klja­je­vić, Lju­mo­vić.
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Vu­ji­sić, Adro­vić, Bo­žo­vić, Pe­jo­vić, Pe­ru­no­vić (od 46. Pa­vli­će­vić), Bo­ja­no­vić, Vu­ja­čić (od 86. Ra­de­vić), Mu­go­ša (od 90. Đu­ka­no­vić), Ba­jo­vić, Me­de­ni­ca (od 46. Ha­bi­bo­vić), Kri­vo­ka­pić (od 75. Mi­šu­ro­vić).
Lje­ško­polj­ci su na­kon bo­lje igre u dru­gom po­lu­vre­me­nu sti­gli do kom­plet­nog pli­je­na na Sta­rom aero­dro­mu. Sa dva po­got­ka is­ta­kao se Mar­ko Vu­ja­čić. D.P.

OFK Be­ra­ne – Lov­ćen 1:1 (0:0)
Grad­ski sta­di­on u Be­ra­na­ma. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Ivan Vi­da­ko­vić (Moj­ko­vac). Stri­jel­ci: Vu­ko­vić u 65. za OFK Be­ra­ne, a Zu­ber u 75. mi­nu­tu za Lov­ćen. Žu­ti kar­to­ni: Vu­ko­vić, Mar­se­nić (OFK Be­ra­ne), Bo­ro­zan (Lov­ćen).
OFK BE­RA­NE: Ako­vić, Jan­ko­vić (od 71. Đu­ri­šić), Bo­ji­čić, Ma­le­zić, Oba­do­vić, Žar­ko­vić (od 56. Ti­ganj), Vu­ko­vić, Mar­se­nić, De­vić, Ju­ko­vić, Vu­jo­vić (od 46. Islja­mi).
LOV­ĆEN: P. Mar­ko­vić, Ra­du­no­vić, Tmu­šić (od 85. Za­dri­ma), V. Mar­ko­vić (od 21. Ma­lje­vić), Vic­ko­vić (od 73. Bo­ro­zan), Ra­di­šić, Pe­ro­vić (od 56. Zu­ber), Ra­žna­to­vić (od 46. Ka­lu­đe­ro­vić), F. Mi­lje­no­vić, Vu­jo­vić, N. Mi­lje­no­vić.
Za­ni­mljiv du­el od­i­gra­li su OFK Be­ra­ne i Lov­ćen, a na kra­ju po­bjed­ni­ka ni­je bi­lo – 1:1.

Je­ze­ro – Iga­lo 4:1 (2:0)
Sta­di­on: Je­ze­ra. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mar­ko Po­po­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Mu­šo­vić u 11. i 13, Ulaj u 53. i Ju­le­vić u 87. za Je­ze­ro, a La­zo­vić u 76. mi­nu­tu za Iga­lo. Žu­ti kar­ton: Go­ra­no­vić (Iga­lo).
JE­ZE­RO: Bo­žo­vić, Ju­le­vić, Bo­ško­vić (od 87. Go­če­vić), Cvi­jo­vić (od 60. Zin­do­vić), Đu­kić (od 84. Vu­le­tić), Mu­šo­vić, Ci­ri­ko­vić, Ulaj, Ne­dić, Ni­ko­če­vić, Đe­še­vić (od 87. Si­ja­rić).
IGA­LO: Ku­li­no­vić (od 72. Lju­bi­šić), Va­si­lje­vić, Go­ra­no­vić (od 85. Gru­bač), Lu­čić (od 60. Po­po­vić), Vuj­no­vić, Ko­sać, V. Ko­va­če­vić, La­zo­vić, U. Ko­va­če­vić, Đi­lo­vić (od 46. Mi­nić), Du­blje­vić.
Pla­vlja­ni su od­i­gra­li do­bar meč i pot­pu­no za­slu­že­no i ubje­dlji­vo po­bi­je­di­li Iga­lo.

Ru­dar – Pe­tro­vac 8:0 (3:0)
Sta­di­on: pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Jo­vi­ca Bo­jo­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Er­nec u 9, Ko­rać u 20, 58. i 59, Go­lu­bo­vić u 26, Ci­gu­ljin u 48, Baj­če­tić u 71. iz je­da­na­e­ster­ca i Ter­zić u 83. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ko­na­tar (Ru­dar), Me­di­go­vić, Jo­ša­no­vić, Vuk­če­vić (Pe­tro­vac).
RU­DAR: Be­ćo­vić, U. Če­pić, Go­lu­bo­vić, Baj­če­tić (od 85. Bam­bur), Ko­na­tar (od 85. Ko­va­če­vić), Ci­gu­ljin, Er­nec (od 61. Kr­sto­ni­je­vić), Ka­sa­li­ca (od 76. Vu­ka­ši­no­vić), Ko­rać (od 85. A. Če­pić), De­spo­to­vić, Ter­zić.
PE­TRO­VAC: Me­di­go­vić, Ras­po­po­vić, Jo­ša­no­vić, Ra­ke­tić, Vuk­če­vić, Jan­ko­vić (od 48. Mi­nić), Mi­ro­če­vić (od 41. Ša­bo­tić), Dar­ma­no­vić, Pe­ra­zić, Mih. Voj­vo­dić, Mil. Voj­vo­dić (od 59. Jo­vi­će­vić).
Ru­dar je bez pro­ble­ma sti­gao do ubje­dlji­ve po­bje­de nad Pe­trov­cem – 8:0. Nji­hov tri­jumf ni­jed­nog mo­men­ta ni­je do­la­zio u pi­ta­nje, a svo­jom par­ti­jom is­ta­kao se Bog­dan Ko­rać, ko­ji je tri pu­ta tre­sao mre­žu „ne­be­sko­pla­vih“. M.P.

Bo­kelj – Gr­balj 3:8 (1:2)
Sta­di­on: pod Vrm­cem. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Ivan Ša­rac (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Bu­ško­vić u 40, Ra­de­vić u 87. i Ča­vor u 90+1 iz je­da­na­e­ster­ca za Bo­kelj, a Ba­kić u 20. i 66, Đ. Ste­še­vić u 31. i 51, Ko­vi­nić u 63. i 75, Pe­ro­vić u 69. i Tu­če­vić u 85. mi­nu­tu za Gr­balj. Žu­ti kar­to­ni: Bu­ško­vić (Bo­kelj), Pe­to­vić (Gr­balj).
BO­KELj: Ja­nja­li­ja (od 84. Pe­ri­šić), Dra­kić, Ota­še­vić, Sklen­der (od 84. Ah­me­ti), Kri­vo­ka­pić (od 56. Ze­jak), Ča­vor, Bu­ško­vić (od 63. Pe­ru­no­vić), Vu­ja­čić (od 78. Br­gu­ljan), Ra­de­vić, Kan­ka­raš, Pe­ro­vić.
GR­BALj: N. Ko­va­če­vić, M. Ko­va­če­vić (od 53. Pe­to­vić), Đ. Ste­še­vić, Pen­da (od 66. Usko­ko­vić), Ba­kić, S. Ste­še­vić (od 68. Tu­če­vić), Ćo­sić, Ko­vi­nić, Pe­ro­vić, Ca­re­vić (od 59. Tuj­ko­vić), Ada­mo­vić (od 62. Pa­jo­vić).
U kom­šij­skom der­bi­ju iz­me­đu Bo­ke­lja i Gr­blja vi­đe­no je čak 11 go­lo­va. „Tri­ko­lo­ri“ su sla­vi­li sa 8:3 i učvr­sti­li se na pe­tom mje­stu na ta­be­li.
D.P.

Mor­nar– Ze­ta 0:1 (0:0)
Sta­di­on: „To­po­li­ca”. Gla­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mi­ha­i­lo Mi­lo­še­vić (Ce­ti­nje). Stri­je­lac: Bje­lo­br­ko­vić u 70. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Še­bek, Vu­kić, Haj­da­re­vić (Mor­nar), Bje­lo­br­ko­vić, Vu­ja­čić, Lam­bu­lić, Ra­dič­ko­vić, Pe­šu­kić, Kr­sto­vić (Ze­ta).
MOR­NAR: Beg­zić, Mar­stje­po­vić, Vu­ja­čić, Si­na­no­vić, Đu­ra­ško­vić (Še­bek), Vu­kić (Ži­go­vić), Haj­da­ro­vić, Ka­ra­sta­no­vić (Fu­štić), Mi­lja­nić, Fe­mić (Mi­ha­lje­vić), Li­či­na.
ZE­TA: Gr­bav­če­vić, Pe­li­čić, Bje­lo­br­ko­vić, Tri­pu­no­vić (Vu­ja­čić), Lam­bu­lić (Vuk­če­vić), Be­čić (Ra­dič­ko­vić), Ra­do­vić, Pe­šu­kić, Đi­no­vić (Da­vi­do­vi­oć), Kr­sto­vić (Sta­ni­šić), Ba­tro­vić.
U za­ni­mlji­voj utak­mi­ci, sa par pri­li­ka ri­va­la gol od­lu­ke po­sti­gao je Ni­ko­la Bje­lo­br­ko­vić u 70. mi­nu­tu.
D.S.

Ta­be­la
Re­zul­ta­ti 14. ko­la: Mor­nar– Ze­ta 0:1, Iskra – Su­tje­ska 2:0, Bo­kelj – Gr­balj 3:8, OFK Ti­to­grad – Mla­dost Lje­ško­po­lje 2:4, Ru­dar – Pe­tro­vac 8:0, Je­ze­ro – Iga­lo 4:1, Otrant Olim­pik – Bu­duć­nost 0:3, OFK Be­ra­ne – Lov­ćen 1:1.

1. Iskra 14 11 2 1 45:11 35
2. Bu­duć­nost 14 11 1 2 55:12 34
3. Su­tje­ska 14 10 1 3 49:13 31
4. OFK Be­ra­ne 14 9 3 2 29:11 30
5. Gr­balj 14 9 1 4 47:30 28
6. Mla­dost Lj. 14 8 0 6 52:22 24
7. OFK Ti­to­grad 14 7 3 4 41:27 24
8. Ze­ta 14 7 1 6 33:22 22
9. Mor­nar 14 6 2 6 23:23 20
10. Lov­ćen 14 5 2 7 17:43 17
11. Ru­dar 14 5 1 8 25:25 16
12. Iga­lo 14 3 1 10 15:40 10
13. Je­ze­ro 14 3 1 10 19:46 10
14. Otrant O. 14 3 1 10 16:60 10
15. Bo­kelj 14 3 0 11 25:64 9
16. Pe­tro­vac (-2) 14 1 2 11 14:56 3

U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Gr­balj – Mor­nar, Pe­tro­vac – Bo­kelj, Ze­ta – Iskra, Bu­duć­nost – Ru­dar, Lov­ćen – Otrant Olim­pik, Iga­lo – OFK Be­ra­ne, Mla­dost Lje­ško­po­lje – Je­ze­ro, Su­tje­ska – OFK Ti­to­grad.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"