Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom žirantu dali da gradi kuću na državnom zemljištu * Spremni smo za mirne i demokratske proteste * Poskupili struju jer su Blažu prifalile pare * Bez saglasnosti penzionera uzeli 5,8 miliona eura * Franci plaćaju 14 hiljada za smještaj zaštitnika * Poslije skandala samo u Crnoj Gori nema ostavki * Pripremaju teren za rušenje Hotela Siti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-02-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Knežević, čelnik Atlas grupe:
Crna Gora je samo okvir za notorni kleptokratski sistem kojim rukovodi prva familija.

Vic Dana :)

Srela se dva prijatelja i jedan pita drugog:
- Što ima novo u tvojoj firmi?
- Ma, tražimo novog blagajnika.
- Pa, zar niste prije mjesec dana zaposlili novog blagajnika?
- Jesmo - baš njega i tražimo!

Došao muškarac na razgovor za posao i pita ga šef:
- Kakvo iskustvo imate?
- Pet godina razgovora za posao.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport PRIPREMNE FUDBALSKE UTAKMICE
Remi Titograda, pobjeda Budućnosti
Sa meča na Starom aerodromu Remi Titograda, pobjeda Budućnosti
OFK Ti­to­grad – Ar­se­nal 1:1 (0:1)

Sta­di­on OFK Ti­to­gra­da. Gle­da­la­ca: 30. Stri­jel­ci: De­dić u 89. za OFK Ti­to­grad, a B.Đor­đe­vić u 14.mi­nu­tu za Ar­se­nal. Žu­ti kar­ton: De­lić (Ar­se­nal).
OFK TI­TO­GRAD: Lju­lja­no­vić, Ro­ga­no­vić, Živ­ko­vić, Oj­da­nić, No­vo­vić, Vu­ki­će­vić, Br­no­vić, Ra­i­če­vić, Pe­tro­vić, Se­ku­lić, Men­di. Igra­li su još: De­dić, Ko­rea, Ni­ko­lić, Škri­jelj.
AR­SE­NAL: I.Đu­ro­vić, Vu­ka­di­no­vić, De­lić, Ma­noj­lo­vić, Mar­ko­vić, Vu­jo­vić, Le­o­nar­do, Be­ći­ro­vić, Augu­sto, R. Đor­đe­vić, B.Đor­đe­vić. Igra­li su još: L. Đu­ro­vić, V. Mr­šu­lja, S. Mr­šu­lja, Kr­go­vić, Li­či­na, Ni­ko­vić, Vu­ko­vić, Su­šić, Mem­če­vić, Le­ko­vić.
Fud­ba­le­ri OFK Ti­to­gra­da igra­li su ju­če ne­ri­je­še­no sa Ar­se­na­lom iz Tiv­ta – 1:1, u po­sled­njoj pro­vje­ri pred start pro­ljeć­ne po­lu­se­zo­ne. „Cr­ve­ni” ni­su bri­lji­ra­li na ovom su­sre­tu, pa sa­mim tim stra­teg ti­ma sa Sta­rog aero­dro­ma Edis Mu­la­lić ni­je bio za­do­vo­ljan iz­da­njem nje­go­vih iza­bra­ni­ka.
– Lo­še smo po­če­li, ni­smo ima­li svo­je pri­li­ke. Pr­vi dio me­ča pri­pao je go­sti­ma ko­ji­ma ovim pu­tem če­sti­tam na od­lič­noj par­ti­ji. U dru­gom di­je­lu je igra bi­la bo­lja, po­sti­gli smo gol tek na kra­ju. Ka­da se sve sa­be­re, ge­ne­ral­na pro­ba je po­slu­ži­la svr­si – is­ta­kao je Mu­la­lić na­kon su­sre­ta.
Ar­se­nal je pr­vi dio me­ča od­i­grao od­lič­no i uspio da po­stig­ne po­go­dak. Mre­žu „ro­man­ti­ča­ra” je u 14. mi­nu­tu za­tre­sao Bo­ban Đor­đe­vić. S dru­ge stra­ne, do­ma­ći su u pr­vom di­je­lu bi­li lo­ši, a tek u fi­ni­šu su pr­vi put za­pri­je­ti­li i to bez­u­spje­šno. U na­stav­ku je to iz­gle­da­lo mno­go bo­lje, ali su tek u 89. mi­nu­tu uspje­li da iz­jed­na­če. Na­kon kor­ne­ra Iva­na No­vo­vi­ća, De­dić je nad­sko­čio pro­tiv­nič­ke igra­če i po­go­dio mre­žu Tiv­ća­na.D.P.


Otrant – Bu­duć­nost 1:4 (1:2)

Te­ren Fud­bal­skog cen­tra „Ca­u­še­vić”. Gle­da­la­ca: 80. Su­di­ja: Ni­ko­la Mar­ko­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Da­cić u 38. za Otrant, a Ba­kić u 3, Mi­jić u 26, Bo­lje­vić u 50. i Vu­ja­čić u 75. za Bu­duć­nost.
OTRANT: Me­ći­ku­kić, Vu­jo­vić, Ra­mo­vić, Da­cić, Se­ni­ko­vić, Ar. Ru­do­vić, Ali­be­gu, Ni­ko­lić, Mo­la­be­ći­ro­vić, An. Ru­do­vić, Di­va­no­vić. Igra­li su još: Šo, Ka­le­zić, R. Ru­do­vić, Kur­ti, Lja­mo­vić, Ta­fa, Ča­u­šić.
BU­DUĆ­NOST: Dra­go­je­vić, Da­mja­no­vić, Ob­ra­do­vić, Tu­če­vić, Pe­šu­kić, Kr­ko­tić, P. Vuk­če­vić, Mi­jić, Vu­ko­tić, Ba­kić, I. Vuk­če­vić. Igra­li su još: Mi­ja­to­vić, Mi­lić, Ro­ga­mo­i­vić, Dre­šaj, Ter­zić, Bo­žo­vić, Pe­ro­vić, Vu­ja­čić, Sto­ilj­ko­vić, Mir­ko­vić, Bo­lje­vić.
Fud­ba­le­ri Bu­duć­no­sti po­bi­je­di­li su u Ul­ci­nju Otrant sa 4:1, u me­ču od­i­gra­nom u sklo­pu pri­pre­ma za dru­gi dio se­zo­ne. Pod­go­ri­ča­ni su na za­tva­ra­nju pri­pre­ma u Sport­skom cen­tru „Ca­u­še­vić” u Ul­ci­nju pri­ka­za­li do­pa­dlji­vu i efi­ka­snu igru i na kra­ju ubje­dlji­vo sla­vi­li.
„Pla­vi” su po­ve­li već u tre­ćem mi­nu­tu go­lom Ba­ki­ća, a u 26. mi­nu­tu Mi­jić je du­pli­rao pred­nost. Uspio je dru­go­li­gaš iz naj­ju­žni­jeg gra­da da sma­nji u fi­ni­šu pr­vog di­je­la pre­ko Da­ci­ća, ali je to bi­lo sve što su ura­di­li. Iza­bra­ni­ci Bran­ka Br­no­vi­ća su u na­stav­ku po­sti­gli još dva po­got­ka, a mre­žu Ul­ci­nja­na po­go­di­li su De­jan Bo­lje­vić i Alek­san­dar Vu­ja­čić.D.P.


Je­din­stvo – Rad­nik Bi­je­lji­na 1:1 (0:0)

Te­ren na Ja­zu. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Ša­rac (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Gor­dić u 73. za Je­din­stvo, a Bra­do­njić u 48. mi­nu­tu za Rad­nik.
JE­DIN­STVO: Jok­si­mo­vić, Ban­da, Šo­ja, Šće­pa­no­vić, Gor­dić, Ke­sju­ke, Idri­zo­vić, Mu­zu­ro­vić, Mr­dak, Po­ček, Haj­ro­vić. Igra­li su još: Đ. Cvi­jo­vić, Mer­do­vić, Madž­galj i Po­ljak.
RAD­NIK: Mar­ko­vić, Me­re­zić, Ho­džur­da, Ta­hi­ro­vić, Si­mo­no­vić, Me­kić, Šan­tić, Kr­sma­no­vić, Bra­do­njić, Mo­ti­ka, De­lić. Igra­li su još: Ho­džić, Šut­ko­vić, Ri­sta­no­vić, Ni­kić, Muj­kić.
Dru­go­li­gaš iz Cr­ne Go­re i pre­mi­jer­li­gaš Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne od­i­gra­li su za­ni­mljiv meč. Na kra­ju je bi­lo 1:1, a ne­ri­je­šen re­zul­tat je ka­da se sve sa­be­re naj­pra­ved­ni­ji is­hod.
Bje­lo­polj­ci će no­vu pri­prem­nu utak­mi­cu igra­ti u Ra­da­no­vi­ći­ma 12. fe­bru­a­ra u 11 sa­ti pro­tiv Bo­ke­lja.M.N.


Adria – Je­ze­ro 2:2 (1:0)

Po­moć­ni te­ren „DG Are­na”. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­ja: No­vo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ča­đe­no­vić i Sa­da za Adriu, a Mar­ko­vić i Bar­jak­ta­re­vić za Je­ze­ro.
ADRIA: Iva­no­vić, Mu­jo­vić, Ša­bo­tić, To­mić, Ru­dan, Se­ku­lo­vić, Trip­ko­vić, Ra­bre­no­vić, Bo­lje­vić, La­kić, Ča­đe­no­vić. Igra­li su još: Jo­ši­ki, Ka­zu­ja, Ka­va­ha­ra, Asa­fu, Ono, Aki­ja­ma, Ju­ga, Sa­da, Mu­ha­med, Hi­ro, Rjo­ta.
JE­ZE­RO: Asa­no­vić, Dre­ško­vić, Jo­vi­će­vić, Vu­ji­sić, D. Aj­ko­vić, Đ. Aj­ko­vić, To­ma­še­vić, Kr­cić, Osmaj­lić, Sti­je­po­vić, Ta­lo­vić. Igra­li su još: Kon­tić, Mu­ča­li­ca, Mar­ki­šić, Re­dže­pa­gić, Bu­la­to­vić, Bar­jak­ta­re­vić, Ola­se­ni, Sam­son, Mar­ko­vić.
Adria i Je­ze­ro su u Lje­ško­po­lju od­i­gra­li za­ni­mljiv su­sret u ko­jem na kra­ju ni­je bi­lo po­bjed­ni­ka.D.P.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"