Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U Vidmara pucali drugovi nakon ubistva Milića * Vlada na aparatima, Milo u problemima * Knežević na „crnoj listi” * Odron usred sanacije * U Vidmara pucali drugovi nakon ubistva Milića * Od brejkdensa do džihada * Kamen knjiga,tajna...
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-07-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Pita učiteljica:
- Ako bih u jednoj ruci imala pet jabuka, a u drugoj šest, šta bih onda imala?
Perica odgovori:
- Ogromne ruke!

Razgovaraju dvije plavuše:
Razgovaraju dvije plavuše:
‘Doktor mi je rekao da pet dana živim samo na jabukama.’
A ova druga komentira: ‘A što ako padneš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport MIODRAG MARTAĆ PREDSTAVLJEN KAO NOVI ŠEF STRUČNOG ŠTABA ZETE Željan sam izazova Na „Trešnjicu“ stigla tri pojačanja: Darko Marković, Darko Bjedov i Stefan Radovanović. Nenad Brnović i Dejan Roganović pomoćnici
Mi­o­drag Mar­tać je, kao što je i na­ja­vlje­no pri­je ne­ko­li­ko da­na, no­vi šef struč­nog šta­ba Ze­te. Ne­ka­da­šnji se­lek­tor mla­de, omla­din­ske i ka­det­ske re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, po­tom i tre­ner Bor­ca i Ze­mu­na, zva­nič­no je ju­če pred­sta­vljen na „Tre­šnji­ci“ kao na­sled­nik Du­ša­na Vla­i­sa­vlje­vi­ća. Is­ku­sni stra­teg, ko­ji je po­sled­nje dvi­je go­di­ne ra­dio kao ska­ut za mla­đe ka­te­go­ri­je u Fud­bal­skom sa­ve­zu Sr­bi­je, upo­znao se sa igra­či­ma, a on­da na po­moć­nom te­re­nu sta­di­o­na u Go­lu­bov­ci­ma od­ra­dio i pr­vi tre­ning.
– Već na­kon pr­vog sa­stan­ka sa čel­ni­ci­ma Ze­te, sa­rad­nja je do­go­vo­re­na. Dra­go mi je da sam po­no­vo u Cr­noj Go­ri, u Pod­go­ri­ci, za ko­je me ve­žu li­je­pe uspo­me­ne, jer sam ov­dje pro­veo pet ne­za­bo­rav­nih go­di­na u igrač­koj ka­ri­je­ri. Že­ljan sam iza­zo­va i na­sto­ja­će­mo svi za­jed­no da ostva­ri­mo što bo­lji re­zul­tat u na­red­noj se­zo­ni. Že­lio bih da se za­hva­lim mom me­na­dže­ru Iva­nu Adži­ću, ko­ji je na­kon du­že pa­u­ze po­mo­gao da se vra­tim u klup­ski fud­bal – is­ta­kao je Mar­tać u pr­vom obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma.
Ze­tin tre­ner se po­tom osvr­nuo na pri­prem­ni pe­ri­od ko­ji je pred nji­ma.
– Uvod­nih 14 da­na ra­di­će­mo u Go­lu­bov­ci­ma, a po­tom se se­li­mo na Zla­ti­bor, gdje će­mo pro­ve­sti dvi­je sed­mi­ce. U me­đu­vre­me­nu, od­i­gra­će­mo i dvi­je se­lek­tiv­ne utak­mi­ce, na ko­ji­ma će se igra­či ko­ji su na pro­bi pro­ba­ti da se do­ka­žu. Na­rav­no, bi­će to i pri­li­ka da se upo­znam bli­že sa fud­ba­le­ri­ma ko­ji su pro­šle go­di­ne igra­li u Ze­ti. Isti­na, gle­dao sam ne­ko­li­ko po­sled­njih utak­mi­ca mi­nu­log šam­pi­o­na­ta na CD-u, ali kao što sam re­kao bi­će pri­li­ke da se u na­red­nih se­dam ne­dje­lja, dok ne kre­ne pr­ven­stvo, bo­lje upo­zna­mo.
Pr­ven­stve­ni cilj Ze­te je afir­ma­ci­ja mla­dih fud­ba­le­ra, ali i bor­ba za Evro­pu, na­kon dvi­je se­zo­ne u ko­ji­ma su se bo­ri­li za op­sta­nak.
– Že­li­mo da u pr­vi plan iz­ba­ci­mo igra­če ko­ji će u bu­duć­no­sti bi­ti no­si­o­ci cr­no­gor­skog fud­ba­la. Bi­će­mo str­plji­vi i si­gu­ran sam da će to do­ni­je­ti re­zul­ta­te ka­kve oče­ku­je­mo – is­ta­kao je na kra­ju Mar­tać.
Ka­da su u pi­ta­nju no­vaj­li­je, njih je za sa­da zva­nič­no na „Tre­šnji­ci“ tro­ji­ca. Dar­ko Bje­dov je do­šao iz In­đi­je, Ste­fan Ra­do­va­no­vić iz bar­skog Mor­na­ra, a sva­ka­ko da je naj­ve­će po­ja­ča­nje po­vra­tak Dar­ka Mar­ko­vi­ća. Ne­ka­da­šnji, mo­žda i bu­du­ći ka­pi­ten Ze­te, vra­tio se u Go­lu­bov­ce na­kon se­dam go­di­na, a po­sled­nju po­lu­se­zo­nu pro­veo je u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, u re­do­vi­ma Mla­do­sti iz Ve­li­ke Obar­ske. Uz njih tro­ji­cu, tu je još ne­ko­li­ko igra­ča na pro­bi, ko­ji će to­kom na­red­nog pe­ri­o­da pro­ba­ti da se na­met­nu struč­nom šta­bu.
D.P.


Igrač­ki ka­dar

Na pr­vom tre­nin­gu Ze­te bio je 31 igrač. To su: Pa­vle Ve­li­mi­ro­vić, Mi­loš No­vo­vić, Fi­lip Ro­san­dić, Aleksa Maraš, Ne­ma­nja Jak­šić, Bo­jan Ali­gru­dić, Igor Vu­ja­čić, Ne­ma­nja Cav­nić, Mar­ko Se­ku­lić, Fi­lip Ra­do­njić, Ste­fan Vuk­če­vić, Ne­nad Šo­fra­nac, Oni­mi­si, Lu­ka Kli­no­vac, De­mir Škri­jelj, Ve­li­mir Vuk­če­vić, Fi­lip Ku­ku­li­čić, Mi­ljan Vla­i­sa­vlje­vić, Dar­ko Mar­ko­vić, Dar­ko Bje­dov, Ste­fan Ra­do­va­no­vić, Pe­ri­ša Pe­šu­kić, Ste­fan Kne­že­vić, Jo­van Po­po­vić, Vuk Da­mja­no­vić, Mi­loš Po­po­vić. Na oku­plja­nju su bi­li i igra­či ko­ji su na pro­bi: Bo­jan Ci­gu­laj­ko­vić (Sme­de­re­vo), Mar­ko Dap­če­vić (mla­đe ka­te­go­ri­je Par­ti­za­na), Bra­ni­slav To­mić (Bo­rac Ča­čak), Ste­fan Cve­ta­no­vić (Ze­mun) i Dra­gan Da­šić (Di­na­mo Pan­če­vo).


Ne­nad Br­no­vić po­moć­nik

Uz De­ja­na Ro­ga­no­vi­ća, ko­ji je u klu­bu odav­no, po­moć­nik Mi­o­dra­ga Mar­ta­ća u na­red­noj se­zo­ni bi­će Ne­nad Br­no­vić.
Ne­ka­da­šnji ka­pi­ten Ze­te, ko­ji je do sko­ra bio je­dan od ključ­nih igra­ča Lov­će­na, od­lu­čio je da ka­že zbo­gom ak­tiv­nom igra­nju i po­sve­ti tre­ner­skom po­slu i to u klu­bu u ko­jem se afir­mi­sao kao igrač...

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"