Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija LIDER RADIKALA VOJISLAV ŠEŠELJ ODGOVORIO HAŠKOM SUDU Nisam se ogriješio o nalog Tribunala
Vo­ji­sav Še­šelj se ni na ko­ji na­čin ni­je ogri­je­šio o na­log Pre­tre­snog vi­je­ća o pri­vre­me­nom pu­šta­nju na slo­bo­du, pi­še u od­go­vo­ru li­der ra­di­ka­la Žal­be­nom vi­je­ću Tri­bu­na­la, po­vo­dom po­zi­va da se iz­ja­sni o hit­nom za­htje­vu tu­ži­o­ca Ser­ža Bra­mer­ca o po­vla­če­nju od­lu­ke za pri­vre­me­no pu­šta­nje na slo­bo­du.
Od­go­vor Še­še­lja, ko­ji je Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka pro­sli­je­di­la me­di­ji­ma, da­nas će bi­ti pre­dat pred­stav­ni­ci­ma Ha­škog tri­bu­na­la u Be­o­gra­du, a Še­šelj će tim po­vo­dom u pod­ne odr­ža­ti kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re.
U pod­ne­sku ko­ji su sa­či­ni­li čla­no­vi struč­nog ti­ma za od­bra­nu Še­še­lja – Vje­ri­ca Ra­de­ta, Ne­ma­nja Ša­ro­vić, Zo­ran Kra­sić i Mi­lan Ter­zić – is­ti­če se da se Še­šelj ni na ko­ji na­čin ni­je ogri­je­šio o na­log Pre­tre­snog vi­je­ća o pri­vre­me­nom pu­šta­nju na slo­bo­du.
„To se vi­di i iz pod­ne­ska tu­ži­o­ca Ser­ža Bra­mer­ca, ko­ji ni­je po­nu­dio ni­je­dan ar­gu­ment ko­jim bi pot­kri­je­pio svo­ju že­lju da se Vo­ji­slav Še­šelj vra­ti u pri­tvor MKTJ na neo­d­re­đe­no vri­je­me”, na­vo­di se u pod­ne­sku Še­še­lje­vog struč­nog ti­ma.
Pod­sje­ća se da je na­lo­gom Pre­tre­snog vi­je­ća Ha­škog tri­bu­na­la 6. no­vem­bra 2014. go­di­ne na­lo­že­no Še­še­lje­vo pri­vre­me­no pu­šta­nje na slo­bo­du u Sr­bi­ju, i to bez Še­še­lje­vog za­htje­va i bez ika­kvih uslo­va.
Zbog to­ga, ka­ko se uka­zu­je, Še­šelj ni­je ni mo­gao da pre­kr­ši uslo­ve pri­vre­me­nog pu­šta­nja na slo­bo­du, „jer ni­je mo­gu­će pre­kr­ši­ti uslo­ve ko­jih ne­ma”.
Da­lje se uka­zu­je da se, pre­ma me­đu­na­rod­nom obi­čaj­nom pra­vu, pri­tvor uki­da sva­ki put ka­da ne­ma opa­sno­sti da se po­no­vi kr­vič­no dje­lo za ko­je je pri­tvo­re­nik op­tu­žen, kao i ka­da ne po­sto­ji opa­snost od bjek­stva.
Na­vo­di se da Še­šelj ni­jed­nom ri­ječ­ju i ni­jed­nim ge­stom ni­je uti­cao na svje­do­ke iz pro­ce­sa ko­ji se pro­tiv nje­ga vo­di u Tri­bu­na­lu, jer to i ni­je bi­lo mo­gu­će, po­što je po­sled­nji svje­dok sa­slu­šan 7. ju­la 2010. go­di­ne, a iz­no­še­nje za­vr­šnih ri­je­či okon­ča­no je 20. mar­ta 2012. go­di­ne, od ka­da se če­ka iz­ri­ca­nje pr­vo­ste­pe­ne pre­su­de.
Da je bi­lo bi­lo ka­kvog uti­ca­ja, Tu­ži­la­štvo bi mo­ra­lo ime­nom i pre­zi­me­nom da na­ve­de ko­ji je to svje­dok i na ko­ji je na­čin je na nje­ga uti­ca­no, na­po­mi­nje se u pod­ne­sku.
Žal­be­no vi­je­će Ha­škog tri­bu­na­la po­zva­lo je Še­še­lja pro­šle sri­je­de da se, ako že­li, u ro­ku od tri da­na iz­ja­sni o za­htje­vu Tu­ži­la­štva da se hit­no pri­mi­je­ni od­lu­ka tog vi­je­ća da se vra­ti u Hag.
Žal­be­no vi­je­će je pret­hod­no 30. mar­ta Pre­tre­snom vi­je­ću na­lo­ži­lo da hit­no opo­zo­ve od­lu­ku od 6. no­vem­bra 2014. go­di­ne o pri­vre­me­nom pu­šta­nju na slo­bo­du li­de­ra SRS-a i na­lo­ži mu da se vra­ti u pri­tvor­sku je­di­ni­cu Tri­bu­na­la u Še­ve­nin­ge­nu.
Pre­tre­sno vi­je­će još ni­je po­stu­pi­lo po na­lo­gu Žal­be­nog vi­je­ća, već je 10. apri­la od lje­kar­skog ti­ma, ko­ji Še­še­lja li­je­či u Sr­bi­ji, za­tra­ži­lo do­ku­men­ta­ci­ju o nje­go­vom tre­nut­nom zdrav­stve­nom sta­nju. Me­đu­tim, Še­šelj je od­bio da tu do­ku­men­ta­ci­ju do­sta­vi su­du.
Ha­ško tu­ži­la­štvo je 14. apri­la Žal­be­nom vi­je­ću po­tom upu­ti­lo za­htjev da na­lo­ži Pre­tre­snom vi­je­ću da Še­še­lju hit­no na­lo­ži da se vra­ti u pri­tvor­sku je­di­ni­cu Tri­bu­na­la u Še­ve­nin­ge­nu, a Še­še­lju je sa­da pru­že­na mo­guć­nost da se o tom za­htje­vu iz­ja­sni.M.Nj.


SRS: Na­pa­li nas ba­ti­na­ši iz SNS-a

SRS je op­tu­žio „na­pred­njač­ke ba­ti­na­še”, pred­vo­đe­ne Mi­la­nom Bo­jo­vi­ćem, za na­pad na pot­pred­sjed­ni­ka Grad­skog od­bo­ra SRS i ak­ti­vi­ste te par­ti­je.
Slo­bo­dan Vu­ko­vić je slu­čaj pri­ja­vio po­li­ci­ji ko­ja je iz­vr­ši­la uvi­đaj, a SRS je za­tra­žio od nad­le­žnih or­ga­na da hit­no re­a­gu­ju i pri­vre­du od­go­vor­ne za na­pad.
Oni su na­ve­li da se in­ci­dent do­go­dio ju­če u op­šti­ni Pa­li­lu­la kod Po­štan­ske šte­di­o­ni­ce dok su ak­ti­vi­sti ra­di­ka­la pri­ku­plja­li pot­pi­se za pe­ti­ci­ju pro­tiv is­po­ru­či­va­nja nji­ho­vog li­de­ra Vo­ji­sla­va Še­se­lja Ha­škom tri­bu­na­lu.


Slu­čaj ni­je mo­gu­će po­no­vi­ti

U slu­ča­ju Še­še­lja, ka­ko se na­vo­di, kri­vič­no dje­lo za ko­je je op­tu­žen ni­je mo­gu­će po­no­vi­ti, kao što ni­je mo­gu­će ni da on po­bjeg­ne iz Sr­bi­je, jer ne­ma pa­soš.
„Uz lič­nu kar­tu ko­ju je do­bio na­kon po­vrat­ka iz Ha­ga, Še­šelj je do­bio i rje­še­nje ko­jim se utvr­đu­je da se ona ne mo­že ko­ri­sti­ti kao put­na is­pra­va na gra­nič­nim pre­la­zi­ma iz­me­đu Sr­bi­je i dr­ža­va u ko­je se ina­če pre­la­zi sa lič­nom kar­tom umje­sto put­ne is­pra­ve”, uka­za­no je u pod­ne­sku Še­še­lje­vog struč­nog ti­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"