Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-01-23 ALEKSANDAR VUČIĆ I RUSKI AMBASADOR U BEOGRADU ALEKSANDAR ČEPURIN RAZGOVARALI O UBISTVU OLIVERA IVANOVIĆA
Rusija traži da Srbija učestvuje u istrazi
Čepurin i Vučić Rusija traži da Srbija učestvuje u istrazi Rusija odlučno osuđuje taj teroristički akt i zahtijeva adekvatnu istragu uz učešće predstavnika nadležnih srpskih organa u punom kapacitetu, kao i međunarodnih organizacija, a u skladu sa Rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, navodi se u saopštenju Predsjedništva Srbije
Po­sje­ta Alek­san­dra Vu­či­ća Ko­so­vu i Me­to­hi­ji pred­sta­vlja hra­bar čin, oci­je­nio je am­ba­sa­dor Ru­si­je Alek­san­dar Če­pu­rin ko­ji se sa­stao sa pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je.
Če­pu­rin je iz­ra­zio sa­u­če­šće po­vo­dom ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća.
-Ru­si­ja od­luč­no osu­đu­je taj te­ro­ri­stič­ki akt i zah­ti­je­va ade­kvat­nu is­tra­gu uz uče­šće pred­stav­ni­ka nad­le­žnih srp­skih or­ga­na u pu­nom ka­pa­ci­te­tu, kao i me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja, a u skla­du sa Re­zo­lu­ci­jom 1244 Uje­di­nje­nih na­ci­ja- na­vo­di se u sa­op­šte­nju Pred­sjed­ni­štva Sr­bi­je.
Ru­ski am­ba­sa­dor je is­ta­kao da je sa­da na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji još vi­dlji­vi­je ne­is­pu­nja­va­nje od­red­bi Bri­sel­skog spo­ra­zu­ma o Za­jed­ni­ci srp­skih op­šti­na od stra­ne Pri­šti­ne, kao i pro­blem s funk­ci­o­ni­sa­njem Su­da za zlo­či­ne OVK.
Vu­čić je re­kao da sma­tra da je nje­go­va po­sje­ta bi­la ve­o­ma zna­čaj­na za uje­di­nje­nje srp­skog na­ro­da i po­lo­žaj Sr­ba na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.
Pot­pred­sjed­nik vla­de i mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić ka­zao je da od­bi­ja­nje Pri­šti­ne da dr­žav­ni or­ga­ni Sr­bi­je bu­du uklju­če­ni u is­tra­gu ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća ša­lje po­ru­ku da ne­što ne že­le da po­di­je­le sa Sr­bi­jom i nje­nim or­ga­ni­ma.
-In­si­sti­ra­mo sva­kog da­na, za nas je ve­o­ma va­žno da dr­žav­ni or­ga­ni bu­du uklju­če­ni u is­tra­gu i sma­tra­mo da bi to po­mo­glo. Zva­li smo Euleks i Un­mik, ko­ji su po me­đu­na­rod­nim pro­pi­si­ma za­du­že­ni da spro­vo­de is­tra­ge, re­kao je Ste­fa­no­vić i do­dao da i to što ne­ma od­go­vo­ra i sa­rad­nje ,,ne­što go­vo­ri”.
Na kon­sta­ta­ci­ju no­vi­na­ra da se Euleks po­vu­kao iz is­tra­ge i da je pi­ta­nje za­što je to od­lu­če­no, Ste­fa­no­vić je re­kao: ,,I mi se to pi­ta­mo”.
-S kim on­da da di­je­li­mo po­dat­ke? Ne­će Pri­šti­na, ne­će Euleks, Uni­mik... Ko­ga da pi­ta­mo - Austra­li­ju, ko­ga, po­što smo pi­ta­li sve? Oči­gled­no je da ni­su sprem­ni da di­je­le te po­dat­ke, na­veo je Ste­fa­no­vić.M.Nj.


Na­ja­vi­li da će do­sta­vi­ti po­dat­ke

Odje­lje­nje za te­ška kri­vič­na dje­la Osnov­nog tu­ži­la­štva u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci iz­ra­zi­lo je sprem­nost da be­o­grad­skom Tu­ži­la­štvu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal pru­ži po­dat­ke ko­je po­sje­du­je u ve­zi sa ubi­stvom Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća.
U od­go­vo­ru ko­sov­skog Mini­star­stva prav­de upu­će­nom Mi­ni­star­stvu prav­de Sr­bi­je is­ti­če se da će tu­ži­la­štvo pru­ži­ti sve po­dat­ke ko­ji­ma bu­de ras­po­la­ga­lo ,,ka­ko bi se na ko­or­di­ni­ra­ni na­čin spro­ve­la is­tra­ga po­vo­dom ubi­stva Iva­no­vi­ća i ka­ko bi se što prije ot­kri­li po­či­ni­o­ci tog kri­vič­nog de­la”. Od­go­vor ko­sov­skog mi­ni­star­stva je do­sta­vljen pre­ko Eulek­sa, na­vo­di se u sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva prav­de Sr­bi­je. Ta­ko­đe, u od­go­vo­ru se na­vo­di da će iz­vje­štaj sa uvi­đa­ja, kao i osta­li pri­ku­plje­ni po­da­ci, bi­ti hit­no do­sta­vlje­ni Tu­ži­la­štvu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal na­kon što isti bu­du sa­či­nje­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"