Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-03-07 PREMA PISANJU BEOGRADSKIH MEDIJA Patrijarha će birati dvije trećine vladika
Zva­ni­čan na­ziv Srp­ske cr­kve ubu­du­će će bi­ti „Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva - Peć­ka pa­tri­jar­ši­ja”, a pro­ce­du­ra iz­bo­ra pa­tri­jar­ha bi­će po­jed­no­sta­vlje­na i on će se bi­ra­ti taj­nim gla­sa­njem, uz oba­ve­znu dvo­tre­ćin­sku ve­ći­nu vla­di­ka. To su naj­va­žni­je no­vi­ne pred­vi­đe­ne pred­lo­gom no­vog usta­va SPC, pi­šu „No­vo­sti”.
Va­žna no­vi­na je i to da će se iza­bra­ni kan­di­dat za cr­kve­nog po­gla­va­ra zva­ti ar­hi­e­pi­skop peć­ki, mi­tro­po­lit be­o­grad­sko-kar­lo­vač­ki i pa­tri­jarh srp­skih i po­mor­skih ze­ma­lja, na­vo­di be­o­grad­ski list, ko­ji je imao uvid u tekst usta­va.
Pre­ma pred­lo­gu no­vog usta­va SPC, po­sto­je­ćih 13 epar­hi­ja po­sta­će mi­tro­po­li­je, a no­vi ustav naj­vje­ro­vat­ni­je će bi­ti usvo­jen na za­sje­da­nju naj­vi­šeg cr­kve­nog ti­je­la Sve­tog ar­hi­je­rej­skog sa­bo­ra, sre­di­nom ma­ja.
Rad na pred­lo­gu po­čet je još 2012. go­di­ne, for­mi­ra­njem ko­mi­si­je za re­vi­zi­ju po­sto­je­ćeg usta­va, na či­jem je če­lu bio mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je.
Ova­ko uob­li­čen tekst po­sta­će pr­vi cje­lo­vi­ti ustav Srp­ske cr­kve još od 1931. go­di­ne, na­po­mi­nje be­o­grad­ski dnev­nik.
Ne­i­me­no­va­ni sa­go­vor­nik iz Pa­tri­jar­ši­je za „No­vo­sti” ka­že da je po­sto­je­ći ustav u mno­gim svo­jim dje­lo­vi­ma bio za­sta­rio i go­to­vo ne­pri­me­njiv, a da je po­sled­nja nje­go­va ve­ća re­vi­zi­ja ura­đe­na 1947. go­di­ne.
Pro­mje­ne u zva­nič­nom na­zi­vu Srp­ske cr­kve ob­ja­šnja­va­ju se že­ljom da se oja­ča ve­za sa nje­nim isto­rij­skim sre­di­štem u Peć­koj pa­tri­jar­ši­ji, ali i s Ko­so­vom i Me­to­hi­jom kao naj­va­žni­jom di­je­lom nje­ne ju­ris­dik­ci­je.
Naj­va­žni­je pro­mje­ne u usta­vu ti­ču se pro­ce­du­re iz­bo­ra po­gla­va­ra, pri če­mu se na­pu­šta do­sa­da­šnja prak­sa „apo­stol­skog žre­ba” – na­su­mič­nog iz­bo­ra jed­ne od tri ko­ver­te sa ime­ni­ma kan­di­da­ta.
Na­crt no­vog usta­va su­ge­ri­še da se no­vi po­gla­var bi­ra u Peć­koj pa­tri­jar­ši­ji, a kao al­ter­na­ti­va mje­sta pred­vi­đe­na su cr­kve­na sje­di­šta u Be­o­gra­du ili u Srem­skim Kar­lov­ci­ma.
No­vi ustav SPC, pre­ma nje­go­voj rad­noj ver­zi­ji, spro­vo­di u dje­lo i sta­ru ide­ju po­dje­le Ar­hi­e­pi­sko­pi­je be­o­grad­sko-kar­lo­vač­ke, pa će u pre­sto­ni­ci ta­ko bi­ti osno­va­ne dvije no­ve epar­hi­je: Vo­ždo­vač­ko-vin­čan­ska, sa sje­di­štem na Vo­ždov­cu, i Ze­mun­sko-no­vo­be­o­grad­ska, či­ji će vla­di­ka sje­dje­ti na No­vom Be­o­gra­du, na­vo­de „No­vo­sti”.
(rs.sput­nik­news.com – Tan­jug)

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"