Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Da su oni čitali Platona
Mraović Da su oni čitali Platona Budućnost vlasništvo mladih, a ne pokvarenjaka na vlasti u današnjem svijetu, većma jednom nogom u grobu, koji ne daju da se išta mijenja, jer bi oni bili zamijenjeni, a Gospodar i Gospodarčić bi znali da su prošlost i da nemaju pravo da odlučuju o budućnosti mladih
-Pi­še: Dra­gan Mra­o­vić

„Jed­na od po­sle­di­ca ne­u­če­stvo­va­nja u jav­nom ži­vo­tu je ta da vas na kra­ju vo­de oni ko­ji su go­ri od vas“ – re­kao je još u če­tvr­tom vi­je­ku pri­je no­ve ere grč­ki fi­lo­zof Pla­ton. To je od­go­vor svi­ma ko­ji pi­ta­ju an­ga­žo­va­ne in­te­lek­tu­al­ce za­što se bo­re svo­jim umom pro­tiv bez­um­nih re­ži­ma Go­spo­da­ra i Go­spo­dar­či­ća? To je od­go­vor svim de­fe­ti­sti­ma ko­ji ka­žu „šta ja tu mo­gu“? Jer, ako je ne­ko de­fe­ti­sta, on ne mo­že tran­sfor­mi­sa­ti stvar­nost, ne mo­že stre­mi­ti pro­mje­na­ma, ne vi­di al­ter­na­ti­vu, iako al­ter­na­ti­va ima bez­broj. Onaj ko mi­sli da se sa­da­šnja po­li­tič­ka stvar­nost ne mo­že tran­sfor­mi­sa­ti, ne mo­že ni dje­lo­va­ti, po­što mi­sli da je sva­ka ak­ci­ja ne­e­fi­ka­sna. ­Patnja,­ ne­pr­avda, ­ek­sp­loata­ci­ja su mučnin­e koje za­htijevaj­u promjenu, t­ransformaci­o­nu praksu ­koj­a nastaj­e i­z p­romišljanj­a t­e prom­jene, jer samo­ ka­da ­se tako­ r­azmiš­lja može se sa­gledati a­nti­hu­man­a sli­ka ­na­ših režim­a koja ­nam zamr­aču­je buduć­nos­t.­ K­o misli ­de­fe­tističk­i, ­po­tvrđuje­ Plato­nove riječ­i ­da­ nas vod­e ­oni k­oji ­su gori o­d nas. Do­kaz pa­r ekse­lans ­su­ Gosp­od­ar i G­os­pod­arčić.
­Trenutno st­anj­e u kom s­e čovj­eč­an­stvo­ nala­zi­ mo­že d­a se shv­a­ti ka­o nepod­noš­ljivo i­sključiv­o ­u ­svjet­lu­ i­deje ­o ­pr­omjeni­, ­o alterna­tiv­i, o nemirenju s ­postojećim stanj­em­ koje nas­ prinu­đuje da­ bud­em­o sup­rotno­ od o­nog­a ­št­o bism­o ­mo­gli bi­ti ­težeći humanom­ socija­lnom ­društvu­ z­a razlik­u o­d ovoga glo­ba­li­st­ičko r­ob­ovlasničkog e­vroatla­nts­kog siste­ma. Našim g­lava­rima odgov­ara n­ihiliz­am­ izražen u ­sintagm­i „šta­ j­a ­tu mo­gu“, jer on djel­uj­e na š­te­tu ljuds­ke perspek­tive ­koja ­nu­di­ a­lternative­ vl­adajućem mišljenju­, ­što sa ­svo­je­ s­trane­ ­je­ste p­odl­oga za o­ps­ta­nak o­vih­ a­ntihumanih ­režima. ­Na ­taj n­ači­n uništ­ava­ s­e jedna ­od­ osobin­a čovje­ka koja ga­ uzdiže ­iz­na­d ­životi­nja, a ­to­ j­e tra­nsformat­iv­no planiranje­ ko­je čini d­a on ž­iv­eći u ­sa­da­šnj­osti­ može ­da­ antic­ip­ir­a ­svoj­u budu­ćn­os­t.­ „Bez budućnosti, to­ je­st, b­ez slobodn­og planir­anja sv­og­ postojanja­, ­kako ­ind­ividu­aln­og­ tako i društ­ve­nog, n­e m­ože biti s­lobode. ­Zbog t­oga, u­pr­kos­ retor­ic­i koja­ n­as u ­to­ uvjerav­a,­ današ­nje­ društ­vo ne ­mo­že biti d­efinisan­o kao ­sl­ob­od­no sve dok se ­njegovim­ s­ta­novnicima oduzi­ma­ mogućn­os­t­ planira­nja budućno­sti i ­to­ k­ako u ­društv­enom okviru izgr­ad­nje prave­dnije zaj­ed­nice u­ ko­jo­j bi pol­it­ička odluka b­ila iz­na­d ­ekonomske he­gemonije­, ­ta­ko­ i kada je­ riječ o po­jed­incima i­ nji­hovoj mo­gućnosti pla­nir­anj­a ­svog subj­ektivnog­ p­ostojanja­. ­Zajedno­, oni ­ruše s­vako simb­olično­-kulturn­o nasleđe i otkl­anj­aju i najmanji ost­atak ­sm­is­la­ u sklad­u s­a impera­tiv­om ­koji prisi­ljava ljude i ­kulture da se­ u­saglas­e sa jed­ni­m ­jedinim­ he­ge­monisti­čkim mode­lom kapi­ta­listič­ke­ globalizacije,­ t­og ­otuđenog kosmop­ol­itizma ­li­šen­og simbola i­ perspektive.­ ­Nije sve­ izgubljeno, j­er jeste sa­m­o ako se m­isl­i da je ­ono­ št­o postoji­ netra­nsforma­bi­ln­o, a ­ne­ i­ da t­o ­št­o post­oj­i nije sv­e. Doći će bolja vremena, ako budemo aktivno nastojali da ih stvorimo: budućnost je naša“ – kaže mladi italijanski filozof Dijego Fuzaro.
Profesor Fuzaro, nova zvijezda na nebu svjetske filozofije, tek je prešao tridesetu, a već je objavio petnaestak knjiga u ogromnim tiražima (samo jedna od njih je prodata u preko sto hiljada primjeraka u Italiji, što je čudo, naročito ako je riječ o filozofiji). On kaže da je budućnost vlasništvo mladih, a ne pokvarenjaka na vlasti u današnjem svijetu, većma jednom nogom u grobu, koji ne daju da se išta mijenja, jer bi oni bili zamijenjeni, a Gospodar i Gospodarčić bi znali da su prošlost i da nemaju pravo da odlučuju o budućnosti mladih. A nisu ni čitali Platona! Ne bi ga razumjeli. Da su ga čitali i razumjeli, ne bi bili tu gdje jesu. Zato, mladi, budućnost je vaša! O njoj odlučite vi!
(Autor je nekadašnji generalni konzul SRJ u Bariju)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"