Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-03-06
Junkerizacija Crne Gore
Junkerizacija Crne Gore
- Pi­še: dr Pe­tar Rmuš

Smje­na li­ca i ne­na­lič­ja po­lju­lja­ne cr­no­gor­ske po­zor­ni­ce, ha­o­tič­nog dru­štve­nog ogle­da­la, za­la­zi u po­tre­san i dra­ma­ti­čan epi­log. In­fek­tiv­ni sce­na­rio po­mu­će­ne cr­no­gor­šti­ne, svoj­stve­ne to­po­nim­skoj atri­bu­ci­ji, ima du­bok, isto­rij­ski uko­ri­je­njen kod, či­ja ma­tri­ca pro­fi­li­še i re­ži­ra po­nor­nu svi­jest na­šeg vi­ru­lent­nog psi­ho­ka­men­šta­ka. Iza uz­vi­še­nog ho­ri­zon­ta cr­no­gor­stva, čo­vje­ko­li­kog i čoj­skog, stal­no vi­ruc­ka­ju skri­ve­ne, za­sjen­če­ne gla­ve, ne­u­rav­no­te­že­ne, či­ji iš­ča­še­ni po­gle­di ma­gle sli­ku očo­vje­če­nih raz­mje­ra i ne­u­ku­sno mi­ri­šu. Taj sklad i ne­sklad, lje­po­ta i gr­do­ba, ozrač­je i ta­ma, iz­vi­ri i uvi­ri, sli­ke su i sa­dr­ža­ji cr­no­gor­ske ži­vot­ne raz­gled­ni­ce. Tra­go­vi osta­vlja­ju sta­ze i bo­ga­ze an­ti­pod­stva ljud­skog, su­mor­no cr­no­gor­skog. De­struk­ci­ju iden­ti­te­ta mu­ti i re­bri pra­vil­nost i ra­zro­kost vi­da, ka­rak­ter­na ra­šte­lo­va­nost, men­tal­ne pli­me i osje­ke, usi­ja­ne la­vi­ne na­ra­vi i du­šev­ne bu­re su­no­vrat­ne. Sun­co­kre­ti Cr­ne Go­re su uro­di­ca i iz­ro­di­ca svo­ga ro­da. Iz du­bo­kih ko­ri­je­na ro­do­slo­va, a uvi­jek se zna­lo ko je ko i od ko­ga je, sad iz­ra­sta­ju no­va sta­bla, i gra­na­ju no­ve gra­ne, sa­mo­ni­kle i bez ko­ri­je­na, sa ino­vi­ra­nim, po­vam­pi­re­nim sklo­pom otu­đe­nog za­met­ka. No­vi Cr­no­go­rac ne zna ko je? Iz­gu­bio je ori­jen­ta­ci­ju, be­so­muč­no lu­ta pu­či­nom ži­vo­ta, gu­bi se. Sa­mo da ni­je ono što je bio. Kao ne­do­no­šče bun­ca u gro­zni­ci, mo­der­ni­zu­je je­zik i slo­va, iz­mi­šlja na­ci­ju i cr­kvu, pre­po­ra­đa se na­ci­o­nal­no i bić­no, kri­mi­ni­li­zu­je i ra­zo­pa­ču­je... Ima tren­do­ve bje­lo­svjet­skog ni­šta­vi­la i po­ro­ka. A kad se Cr­no­go­rac za­bo­ra­vi, a za­bo­ra­vlja se, ne­vi­đe­no po­sr­će i pa­da.
Do­če­ku­ju Cr­no­gor­ci mo­der­ni­zo­va­ne, na­do­bud­ne, pro­e­vrop­ske mi­si­o­na­re i me­še­ta­re, igra­ju im, po­di­la­ze i jun­ke­ri­zu­ju svoj dič­ni po­nos, evro­pe­i­zi­ra­ju se, a sve vi­še tran­sa­tlan­ti­zu­ju i na­da­sve ame­ri­ka­ni­zu­ju. Zna se, sa­mo Ame­ri­ka si­lom so­li svi­jet, je­di­no nje­na uzor­na dik­ta­tu­ra ima pra­vo na osva­ja­nje. Ona si­lom oma­mlju­je i ro­bi, go­spo­da­ri, kr­va­vo bar­ja­či i tla­či. Ov­dje mno­gi ,,jun­ke­ri’’ do­la­ze, svi spa­ko­va­ni na isti na­čin... Vi­de, ima­ju po­slu­šni­ke, po­da­ni­ke i do­u­šni­ke. Mo­že im se, ali sa­mo ka­ko im va­lja. Iz­gle­da da je iš­ću­re­la pa­met cr­no­gor­ska, jer je za­bo­ra­vi­la sve­va­že­ću an­tič­ku mu­drost: „Ču­vaj se Da­na­ja­ca i kad ti da­ro­ve no­se“. A zna se da nas sa Za­pa­da ni­kad sun­ce ni­je ogri­ja­lo. Za­pi­sa­la je i za­pam­ti­la na­ša isto­ri­ja sve ša­ma­re i nor­man­ske, i ro­man­ske, i ger­man­ske; i la­tin­ske, i beč­ke, i fran­cu­ske, i en­gle­ske ko­ji­ma ne­du­žno pla­ća­mo da­nak i pri­no­si­mo žr­tvu ot­kad je­smo i ni­je­smo. „Je­vro­pa“, „tru­lež sta­ra“, „zmi­ja sik­ta­vu­ša“, „san­ta le­da“, va­ti­kan­ska ku­ri­ja, vje­či­to zi­je­va­ju na nas i da­vi­li su i da­ve na­še ime. Sva­ki ka­men Cr­ne Go­re pam­ti za­pad­no­e­vrop­ske pa­da­vi­ne ko­je su za nas bi­le ži­vot­ne ne­po­go­de, kon­ti­nu­i­ra­no, pa i da­nas, pre­o­bra­će­ne u per­fid­nu fi­lo­zo­fi­ju te­ro­ra, na­si­lja, ra­na i bo­la, pat­nje, iži­vlja­va­nja, sra­ču­na­te na fi­lo­zo­fi­ju glo­bal­nog, pod­jarm­lje­nog im­pe­ri­ja­li­zma. Na kra­ju su nas i po­ro­bi­li i po­tu­kli dik­ta­tor­stvom svo­je de­mo­krat­ske to­pu­zi­ne. Svi su isti i svi jed­nom ci­lju te­že. Bez­na­đe i po­kor­nost su osnov­na svoj­stva nji­ho­vog bez­du­šnog i de­spot­skog, ko­lo­ni­jal­nog im­pe­ri­ja­li­zma. Svi su oli­če­ni u Jun­ke­ru, Klar­ku, Ble­ru, Ko­lu... s glo­bal­nom op­sa­dom ame­rič­ke ste­ge od ko­je ste­nje i stra­da či­tav svi­jet.
Ne­pojm­lji­va je na­sil­no mo­der­na, oku­pa­ci­o­na evro­pe­i­za­ci­ja Cr­ne Go­re. Što tra­že sve do­bi­ju, sa­mo još da nam ri­je­ke uz­vod­no te­ku. Cr­na Go­ra ne­će bra­ta za bra­ta, a ima ga, ho­će tu­đi­na za go­spo­da­ra. La­žne op­sje­ne i ćo­ra­ve na­de sa­mo sli­je­pi­ma slu­že. Sa­vre­me­ni te­ro­ri­zam pri­je­ti čo­vje­čan­stvu. Jun­ke­ri­za­ci­ja ni­je i ne mo­že bi­ti bu­duć­nost Cr­ne Go­re.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"