Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2015-10-21 PONOVO KAMENICE I SUZAVAC NA GRANICI SA GAZOM Đavolja rabota na svetoj zemlji
Je­dan Pa­le­sti­nac je po­gi­nuo, a tro­ji­ca su ra­nje­na u su­ko­bi­ma s izra­el­skim sna­ga­ma duž gra­ni­ce s Po­ja­som Ga­ze, sa­op­štio je pa­le­stin­ski zdrav­stve­ni zva­nič­nik Aš­raf el Ki­dra.
Pa­le­stin­ski iz­vo­ri su ta­ko­đe re­kli da su izra­el­ski voj­ni­ci ko­ri­sti­li bo­je­ve met­ke is­toč­no od iz­bje­glič­kog lo­go­ra Bu­re­idž, na­ve­li su izra­el­ski me­di­ji, pre­no­si Be­ta.
Pa­le­stin­ci u Ga­zi su vi­še pu­ta ba­ca­li ka­me­ni­ce na voj­ni­ke i pa­li­li auto­mo­bil­ske gu­me, a voj­ni­ci su ih ras­tje­ri­va­li su­zav­cem i po­ne­kad bo­je­vom mu­ni­ci­jom u po­sled­njih ne­ko­li­ko ne­dje­lja, ka­da se na­si­lje ta­mo pro­ši­ri­lo iz Je­ru­sa­li­ma pre­ko Za­pad­ne oba­le i Izra­e­la.
Izra­el­ska voj­ska je re­kla da su voj­ni­ci „iden­ti­fi­ko­va­li te­ro­ri­ste ko­ji su se spre­ma­li da na­pad­nu sna­ge”, da je pu­ca­no „pre­ma snaj­pe­ri­ma” i da su po­go­ci po­tvr­đe­ni.
Na­ve­de­no je da su na­pa­da­či iz iste gru­pe ko­ja je i ra­ni­je pu­ca­la na sna­ge kraj gra­ni­ce.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar UN Ban Ki­mun upo­zo­rio je u Je­ru­sa­li­mu na „opa­snu eska­la­ci­ju” i ape­lo­vao ne Izra­el­ce i Pa­le­stin­ce da br­zo po­vra­te za­tiš­je na­kon na­si­lja ko­je tra­je već mje­sec i ne po­ka­zu­je zna­ke smi­ri­va­nja.
„Mo­ja po­sje­ta od­ra­ža­va osje­ća­nje glo­bal­nog alar­ma zbog opa­sne eska­la­ci­je na­si­lja iz­me­đu Izra­e­la­ca i Pa­le­sti­na­ca. Ako ne dje­lu­je­mo br­zo, di­na­mi­ka na te­re­nu će se sa­mo po­gor­ša­ti”, re­kao je Ban no­vi­na­ri­ma na­kon sa­stan­ka s izra­el­skim pred­sjed­ni­kom Ru­ve­nom Ri­vli­nom, pre­no­si Tan­jug.
Ban se sa­sta­je sa izra­el­skim pre­mi­je­rom Be­nja­mi­nom Ne­ta­ni­ja­hu­om i pa­le­stin­skim pred­sjed­ni­kom Mah­mu­dom Aba­som.
Na­si­lje, u ko­me je ubi­je­no 10 Izra­e­la­ca i vi­še od 40 Pa­le­sti­na­ca, pod­sta­klo je bo­ja­zan da će pre­ra­sti u no­vi pa­le­stin­ski usta­nak, in­ti­fa­du, pro­tiv izra­el­ske oku­pa­ci­je.
„Ni­je isu­vi­še ka­sno da se iz­bjeg­ne ši­ra kri­za”, re­kao je Ban u iz­ne­nad­noj po­sje­ti re­gi­o­nu, ape­lu­ju­ći da se ob­no­ve mi­rov­ni na­po­ri. Pre­go­vo­ri iz­me­đu dva na­ro­da do­ži­vje­li su krah još u apri­lu pro­šle go­di­ne.
„Na mo­jim sa­stan­ci­ma s izra­el­skim i pa­le­stin­skim ru­ko­vod­stvom ape­lo­va­ću na sve da uči­ne za­jed­nič­ki na­por da ogra­ni­če in­ci­den­te na obje stra­ne. Ne smi­je­mo do­pu­sti­ti eks­tre­mi­sti­ma ni na jed­noj stra­ni, ni oni­ma ko­ji vje­ru­ju da je na­si­lje od­go­vor, da da­lje pod­gri­je­va­ju su­kob”, re­kao je Ban, ka­ko pre­no­si AFP, do­dav­ši da „iz­van ne­po­sred­nih ten­zi­ja, ono što ne­do­sta­je je­ste od­luč­nost da se ob­no­vi po­li­tič­ki ho­ri­zont za pre­go­vo­re i po­li­tič­ki pro­ces ko­ji da­je stvar­ne re­zul­ta­te i mir”.
„Mo­ra­mo se za bu­duć­nost na­še dje­ce vra­ti­ti na­zad od tog opa­snog po­no­ra, ču­va­ti dvo­dr­žav­no rje­še­nje i vo­di­ti lju­de na­zad na put ka mi­ru”, is­ta­kao je šef UN.
Na­si­lje je iza­zva­lo me­đu­na­rod­nu bri­gu i Ne­ta­ni­ja­huu i Aba­su pred­sto­je sa­stan­ci sa dr­žav­nim se­kre­ta­rom SAD Džo­nom Ke­ri­jem. Ne­ta­ni­ja­hu će se s njim sa­sta­ti ove ne­dje­lje u Nje­mač­koj, a Abas za vi­kend ne­gdje na Bli­skom is­to­ku.
(RTS)


Ban: Izra­el­ci i Pa­le­stin­ci da po­vra­te za­tiš­je

TEL AVIV – Ge­ne­ral­ni se­kre­tar UN Ban Ki­mun upo­zo­rio je ju­če u Je­ru­sa­li­mu na „opa­snu eska­la­ci­ju” i ape­lo­vao na Izra­el­ce i Pa­le­stin­ce da br­zo po­vra­te za­tiš­je na­kon na­si­lja ko­je tra­je već mjesec da­na i ne po­ka­zu­je zna­ke smi­ri­va­nja.
– Mo­ja posjeta od­ra­ža­va osjećanje glo­bal­nog alar­ma zbog opa­sne eska­la­ci­je na­si­lja iz­me­đu Izra­e­la­ca i Pa­le­sti­na­ca. Ako ne djelujemo br­zo, di­na­mi­ka na te­re­nu će se smo po­gor­ša­ti – re­kao je Ban no­vi­na­ri­ma na­kon sa­stan­ka s izra­el­skim predsjednikom Ru­ve­nom Ri­vli­nom.
Ban se ju­če sa­sta­je sa izra­el­skim pre­mi­je­rom Be­nja­mi­nom Ne­ta­ni­ja­hu­om i pa­le­stin­skim predsjednikom Mah­mu­dom Aba­som su­tra uju­tru.
Na­si­lje, u ko­me je ubi­je­no 10 Izra­e­la­ca i vi­še od 40 Pa­le­sti­na­ca, pod­sta­klo je bo­ja­zan da će pre­ra­sti u no­vi pa­le­stin­ski usta­nak, in­ti­fa­du, pro­tiv izra­el­ske oku­pa­ci­je.
– Ni­je isu­vi­še ka­sno da se iz­bjegne ši­ra kri­za – re­kao je Ban u iz­ne­nad­noj posjeti re­gi­o­nu, ape­lu­ju­ći da se ob­no­ve mi­rov­ni na­po­ri. Pre­go­vo­ri iz­me­đu dva na­ro­da do­ži­ve­li su krah još u apri­lu pro­šle go­di­ne.(Tan­jug)

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"