Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet RAZORAN ZEMLJOTRES U IRANU I IRAKU, VIŠE OD 330 MRTVIH, 2.800 POVRIJEĐENIH
Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih
Stradale mnoge zgrade Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih Zemljotres se osjetio u nekoliko iranskih provincija, a najteže je pogodio Kermanšah, gdje je proglašena trodnevna žalost
Naj­ma­nje 400 oso­ba je po­gi­nu­lo, a više od 6.000 je po­vri­je­đe­no u sna­žnom ze­mljo­tre­su na iran­sko-irač­koj gra­ni­ci. Ve­li­ki broj ku­ća i zgra­da je ošte­ćen ili uni­šten, kao i bol­ni­ce, pa po­vri­je­đe­ni mo­ra­ju da pu­tu­ju u su­sjed­ne gra­do­ve. Gra­do­vi su bez elek­trič­ne ener­gi­je. Za­bi­lje­že­no je vi­še od 50 na­knad­nih po­tre­sa. Me­di­ji raz­li­či­to iz­vje­šta­va­ju o to­me ko­je je ja­či­ne bio ze­mljo­tres: od to­ga da je bio 6,5 je­di­ni­ca Rih­te­ra, pa do 7,5.
Pre­ma po­da­ci­ma iran­ske Na­ci­o­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je za upra­vlja­nje ne­sre­ća­ma, u Ira­nu je po­gi­nu­lo naj­ma­nje 328 oso­ba, a vi­še od 2.500 je po­vri­je­đe­no.
Iran­ski zva­nič­ni­ci na­vo­de da bi broj po­gi­nu­lih mo­gao da bu­de ve­ći jer spa­si­lač­ke eki­pe još ni­su sti­gle u uda­lje­na pod­ruč­ja.
Ze­mljo­tres se osje­tio u ne­ko­li­ko iran­skih pro­vi­ci­ja, a naj­te­že je po­go­dio Ker­man­šah, gdje je pro­gla­še­na tro­dnev­na ža­lost.
U Ker­man­ša­hu su po­gi­nu­le naj­ma­nje 300 oso­ba, a naj­ve­ća bol­ni­ca je ve­o­ma ošte­će­na ta­ko da po­vri­je­đe­ni ne mo­gu u njoj da do­bi­ju lje­kar­sku po­moć.
Ze­mljo­tres se osje­tio i u Ira­ku, gdje je naj­ma­nje se­dam oso­ba po­gi­nu­lo u re­gi­o­nu Kur­di­sta­na, iz­ja­vio je kurd­ski mi­ni­star zdra­vlja.
Irač­ki zdrav­stve­ni i lo­kal­ni zva­nič­ni­ci na­vo­de da je 321 oso­ba po­vri­je­đe­na u obla­sti Kur­di­sta­na, a naj­vi­še je po­go­đen grad Dar­ban­di­kan.
Pre­ma ri­je­či­ma kurd­skog mi­ni­stra zdra­vlja Ha­me Ra­še­da, si­tu­a­ci­ja u tom gra­du je kri­tič­na, naj­ve­ća bol­ni­ca je ošte­će­na i ne­ma elek­trič­nu ener­gi­ju, pa se po­vri­je­đe­ni od­vo­ze u su­sjed­ni grad, a ve­ći broj zgra­da i ku­ća je ošte­ćen.
Iran­ska te­le­vi­zi­ja na­vo­di da se po­tres osje­tio u ne­ko­li­ko iran­skih gra­do­va, da je osam se­la pre­tr­pje­lo šte­tu, kao i da su ne­ka osta­la bez stru­je.
Me­di­ji raz­li­či­to iz­vje­šta­va­ju o to­me ko­je je ja­či­ne bio ze­mljo­tres – Roj­ters na­vo­di 7,2 je­di­ni­ce Rih­te­ra. Tas, po­zi­va­ju­ći se na evrop­ski Sre­do­zem­ni se­i­zmo­lo­ški cen­tar 7,4, a ne­ki idu i do 7,5 je­di­ni­ca Rih­te­ro­ve ska­le.
S dru­ge stra­ne, zva­nič­nik irač­ke me­te­o­ro­lo­ške slu­žbe na­vo­di da je po­tres bio ja­či­ne 6,5 je­di­ni­ca i da je po­go­đen ve­ći dio ze­mlje, uklju­ču­ju­ći i Bag­dad.
Pre­ma ame­rič­koj ge­o­lo­škoj slu­žbi, epi­cen­tar ze­mljo­tre­sa re­gi­stro­van je ju­go­za­pad­no od gra­da Ha­lab­dže, duž irač­ko-iran­ske gra­ni­ce.
AP pre­no­si da su po­go­đe­ne i iran­ske pro­vin­ci­je na sje­ve­ro­za­pa­du, za­pa­du i u cen­tral­nim obla­sti­ma ze­mlje.
Ne­ko­li­ko iran­skih i irač­kih gra­do­va je bez elek­trič­ne stru­je, a iz stra­ha od na­knad­nih po­tre­sa na hi­lja­de lju­di u obje ze­mlje iza­šlo je na uli­ce.
Iran­ski se­i­zmo­lo­ški cen­tar re­gi­stro­vao je vi­še od 50 na­knad­nih po­tre­sa, a oče­ku­je se da će ih bi­ti još.
Tas na­vo­di da je epi­cen­tar ze­mljo­tre­sa bio na 10 ki­lo­me­ta­ra du­bi­ne, kao i da se po­tres osje­tio i u Ku­vaj­tu.
Ze­mljo­tres se osje­tio i u Di­jar­ba­ki­ru, na ju­go­i­sto­ku Tur­ske, kao i u mno­gim dje­lo­vi­ma Izra­e­la.
(RTS)


Tur­ska ša­lje po­moć

Tur­ska je po­sla­la oso­blje ob­u­če­no za van­red­ne si­tu­a­ci­je i po­moć na sje­ver Ira­ka.
Pre­mi­jer Tur­ske Bi­na­li Jil­di­rim re­kao je da je Tur­ska mo­men­tal­no re­a­go­va­la ka­ko bi po­sla­la me­di­cin­ske za­li­he i hra­nu na sje­ver Ira­ka.
Pot­pred­sjed­nik tur­skog Cr­ve­nog po­lu­mje­se­ca re­kao je za AP da su 33 ka­mi­o­na na pu­tu ka gra­du Su­lej­ma­ni­ji u Ira­ku, no­se­ći 3.000 ša­to­ra i gri­ja­li­ca, 10.000 kre­ve­ta, će­ba­di, kao i hra­nu.
Tur­ska voj­ska je sa­op­šti­la da je u Irak sle­tio tran­sport­ni avi­on, ko­ji je pre­vo­zio po­moć i oso­blje.(RTS)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"