Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada potpisala, pa sakrila nezakonit ugovor * Uvod u Radmilinu smjenu * Aco će krojiti planove * U Porto Montenegru imaju stanove od dva miliona * Tramp prijeti sankcijama * Sankcije nisu oruđe za gušenje režima * Cirkus zvani zadruga
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, poslanik SDP-a:
– Gdje mogu da kupe glasove, DPS kupuje, gdje ne mogu, pokušavaju da zastraše. Sve „demokratske” metode, korištene od Kube do Iraka, oni će da upotrijebe ovdje.

Vic Dana :)

Haso: Mujo, care, odakle ti to odijelo?
Mujo: Dao mi šef da bih izgledao kao oni šoferi u filmovima!
Haso: Zašto ti nije kupio i cipele, nego hodaš bos?
Mujo: Seljačino, ne idu cipele uz ovaj model, vidi šta piše - Boss!


Čovjek se napio i legao nasred parkinga.
Dođe policajac i pita ga:
-Šta radiš tu?
-Zar ne vidiš da sam se parkirao?!
-Pa nisi ti auto!
-Baš me briga, nisi ni ti pauk!

Dolazi Čak Noris kasnije u školu. A učitelj će: Izvini što je zvonilo prije nego što si došao.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana SKANDALOZNO: „DAN” OBJAVLJUJE UGOVOR SA ĐURKOVIĆ KOMPANI KOJI DOKAZUJE DA IZVRŠNA VLAST FALSIFIKUJE PODATKE
Vlada potpisala, pa sakrila nezakonit ugovor
Radunović Vlada potpisala, pa sakrila nezakonit ugovor Dokumentacija Ministarstva finansija pokazuje da je Vlada bez zakonskog osnova potpisala ugovor o prebijanju 240 hiljada duga 4. avgusta kod notara Ljubiše Markovića. Ugovor je potpisao ministar Darko Radunović na osnovu zaključka Vlade od 27. jula. Iz Vlade su kazali da su zaključci doneseni i stavljeni van snage, ali su sakrili da su u međuvremenu potpisali ugovor sa Đurković kompani
Vla­da ni­je na­pra­vi­la pre­vid u slu­ča­ju pre­bi­ja­nja du­ga imo­vi­nom fir­me Đur­ko­vić kom­pa­ni, već je oti­šla ko­rak da­lje i pot­pi­sa­la ne­za­ko­nit ugo­vor o pre­bi­ja­nju du­ga imo­vi­nom te kom­pa­ni­je, po­ka­zu­je do­ku­men­ta­ci­ja Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ko­ja je do­sta­vlje­na po­sla­ni­ku SDP-a Ra­šku Ko­nje­vi­ću na osno­vu čla­na 50 po­slov­ni­ka Skup­šti­ne. Ugovor je potpisan bez zakonskog osnova početkom avgusta, na osnovu zaključka Vlade od 27. jula, iz koje su kasnije naveli da su zaljkučci stavljeni van snage, ali nijesu otkrili da su u međuvremenu ugovor, koji „Dan” objavljuje, i potpisali.
Dokumentacija po­ka­zu­je da je mi­ni­star fi­nan­si­ja Dar­ko Ra­du­no­vić na osno­vu za­ključ­ka Vla­de od 27. ju­la, se­dam da­na ka­sni­je, 4. av­gu­sta u Nik­ši­ću, kod no­ta­ra Lju­bi­še Mar­ko­vi­ća, pot­pi­sao ugo­vor o pla­ća­nju po­re­skog du­ga od oko 240 hi­lja­da eura sa fir­ma­ma Đur­ko­vić kom­pa­ni, Mar­šal Mon­te­ne­gro gru­pa i Tr­go­tek­stil. Ka­da su do­ne­se­ni za­ključ­ci 27. ju­la i ka­da je pot­pi­san ugo­vor kod no­ta­ra 4. av­gu­sta ni­je va­ži­la ured­ba o pla­ća­nju po­re­skog du­ga imo­vi­nom. Ona je na­i­me pre­sta­la da va­ži kra­jem 2016. go­di­ne ka­da je usvo­jen Za­kon o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga. Na na­red­noj sjed­ni­ci, 24. av­gu­sta, Vla­da je do­ni­je­la no­vu ured­bu o pla­ća­nju po­re­skog du­ga imo­vi­nom.
Ko­nje­vić je od­mah po usva­ja­nju za­klju­ča­ka upo­zo­rio da je pre­bi­ja­nje du­ga imo­vi­nom ne­za­ko­ni­to, jer ured­ba ne va­ži i ne­ma pre­la­zne od­red­be, od­no­sno ne mo­že se do­ni­je­ti rje­še­nje iako je pod­ne­sen za­htjev pri­je ne­go je ured­ba pre­sta­la da va­ži.
Na­kon nje­go­vog jav­nog upo­zo­re­nja kra­jem ju­la i od­go­vo­ra iz Vla­de da ugo­vo­ri ni­je­su pro­tiv­za­ko­ni­ti, Vla­da je ipak na kra­ju pri­zna­la gre­šku, od­no­sno po­tvr­di­la da ugo­vo­ri ne­ma­ju prav­ni osnov. Sa­op­šte­nje Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja u ko­me se to na­vo­di je bi­lo 6. sep­tem­bra, a istog da­na je kod no­ta­ra Mar­ko­vi­ća pot­pi­san spo­ra­zum­ni ras­kid ugo­vo­ra o pla­ća­nju po­re­skog du­ga imo­vi­nom fir­me Đur­ko­vić kom­pa­ni. Ugo­vor je i pot­pi­san i ras­ki­nut na osno­vu za­ključ­ka Vla­de. Dru­gi prav­ni osnov pri­li­kom skla­pa­nja i ras­ki­da­nja ni­je spo­mi­njan.
Pri­li­kom skla­pa­nja ugo­vo­ra tro­ško­ve no­ta­ra od sko­ro 400 eura je sno­si­la fir­ma Đur­ko­vić kom­pa­ni, dok je ras­kid pla­ća­la Vla­da sa 100 eura.
Ne­ko­li­ko prav­ni­ka, ko­je je „Dan” kon­sul­to­vao u ve­zi sa ova­kvim po­stup­kom Vla­de, ka­za­lo je da ka­da se skla­pa­ju ne­za­ko­ni­ti ugo­vo­ri, od­no­sno ugo­vo­ri bez za­kon­skog osno­va, da je tu u pi­ta­nju zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. Ta­ko­đe, na ne­do­sta­tak za­kon­skog osno­va stran­ke je tre­ba­lo da upo­zo­ri no­tar. Ras­ki­dom ugo­vo­ra u ro­ku od mje­sec da­na, naj­vje­ro­vat­ni­je, ni­je na­stu­pi­la šte­ta za ni­jed­nu od stra­na­ka, ali bi oso­be ko­je su ne­za­ko­ni­to htje­le da pre­bi­ju dug od 240 hi­lja­da eura mo­ra­le da od­go­va­ra­ju, od­no­sno da tr­pe od­re­đe­ne po­sle­di­ce.
U ugo­vo­ru o ras­ki­du se na­vo­di da da­nom pot­pi­si­va­nja spo­ra­zum­nog ras­ki­da ugo­vor vi­še ne pro­iz­vo­di prav­na dej­stva i da pred­u­zi­ma­nje bi­lo ka­kve rad­nje u ve­zi sa njim mo­že pred­sta­vlja­ti kri­vič­no dje­lo pre­va­re za ko­je je pro­pi­sa­na ka­zna za­tvo­ra. Na­ve­de­no je i da kad je pro­da­ja ras­ki­nu­ta zbog po­vre­de ugo­vo­ra od jed­ne ugo­vor­ne stra­ne, dru­ga ima pra­vo na na­kna­du šte­te ko­ju zbog to­ga tr­pi.
Za dru­gu fir­mu Vork fajn­der, Ko­nje­vi­ću je do­sta­vljen za­klju­čak sa sjed­ni­ce Vla­de da je Vla­da da­la sa­gla­snost da se pre­bi­je oko 1,4 mi­li­o­na du­ga imo­vi­nom. Ugo­vo­ra sa nji­ma ne­ma u do­ku­men­ta­ci­ji, a za­klju­čak je ta­ko­đe sta­vljen van sna­ge.D.M.


Ured­ba ista kao pret­hod­na

Vla­da je tek pri­je ne­ki dan ob­ja­vi­la ured­bu o na­pla­ti po­re­za imo­vi­nom, ko­ju je usvo­ji­la 24. av­gu­sta. Za­ključ­ke sa te sjed­ni­ce još ni­su ob­ja­vi­li, iako su za­ključ­ci sa sjed­ni­ce od 31. av­gu­sta ured­no ob­ja­vlje­ni.
Ured­ba je go­to­vo iste sa­dr­ži­ne kao pret­hod­na, ali još ni­je ob­ja­vlje­na u Slu­žbe­nom li­stu. Pri­mje­nu ured­be je ana­li­zi­ra­la Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja ko­ja je na­ve­la da ni­je efi­ka­sno pri­mi­je­nje­na, te da je dr­ža­va do­bi­ja­la ga­ra­že i su­te­re­ne i pro­sto­re ko­je ni­ko ni­je htio u za­mje­nu za po­re­ski dug. Opo­zi­ci­ja je na­ve­la da je ured­ba po­no­vo do­ni­je­ta da bi se od­re­đe­nim bi­zni­sme­ni­ma omo­gu­ći­lo da pre­bi­ju dug na ra­čun imo­vi­ne ko­ju ne mo­gu da pro­da­ju.
Pot­pred­sjed­nik Mi­lu­tin Si­mo­vić je ne­dav­no ka­zao da je Vla­da van sna­ge sta­vi­la za­ključ­ke jer je ima­la u vi­du raz­li­či­ta prav­na tu­ma­če­nja. Ka­zao je i da je no­va ured­ba u skla­du sa Za­ko­nom o bu­dže­tu i da je njo­me stvo­ren prav­ni osnov za na­pla­tu po­re­za imo­vi­nom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"