Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-12 ISTRAGA O LIKVIDACIJI BLAŽA ĐUROVIĆA VODI DO KOTORSKIH KLANOVA
Baranin utjerivao dugove za „kavčane”
Mjesto ubistva (Foto:Kurir) Baranin utjerivao dugove za „kavčane”
Ba­ra­nin Bla­žo Đu­ro­vić (39), ko­ji je pre­kju­če, oko 17.30, ubi­jen is­pred svo­je ku­će u Uli­ci voj­vo­de Sko­pljan­ca na Vo­ždov­cu, bio je na­vod­no po­ve­zan sa „ka­vač­kim kla­nom”.
Ka­ko po­li­ci­ja sum­nja, Đu­ro­vić je za „kav­ča­ne” od­ra­đi­vao iz­nu­de, od­no­sno utje­ri­va­nje du­go­va. Upra­vo u toj či­nje­ni­ci po­li­ci­ja vi­di mo­tiv ove su­ro­ve li­kvi­da­ci­je.
Đu­ro­vić je od­ra­ni­je po­znat srp­skoj po­li­ci­ji po iz­vr­še­nju kri­vič­nih dje­la ot­mi­ca i iz­nu­da. Cr­no­gor­skoj po­li­ci­ji ni­je po­znat, s ob­zi­rom da se nje­go­va po­ro­di­ca pri­je vi­še go­di­na od­se­li­la iz Cr­ne Go­re.
U Đu­ro­vi­ća su za­sad ne­po­zna­ti na­pa­da­či iz auto­mat­ske pu­ške is­pa­li­li naj­ma­nje 15 me­ta­ka. Li­kvi­di­ran je is­pred ku­će u ko­joj je ži­vio sa su­pru­gom i dvo­je dje­ce. Ra­fa­li su se za­ču­li u tre­nut­ku kad je Đu­ro­vić svo­jim auto­mo­bi­lom iz­la­zio iz ga­ra­že. Na­pa­da­či su pu­ca­li iz bi­je­log BMV-a. To vo­zi­lo je prek­si­noć pro­na­đe­no za­pa­lje­no ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od mje­sta zlo­či­na, u Te­ke­ri­škoj uli­ci u na­se­lju Ku­mo­draž. U za­pa­lje­nom auto­mo­bi­lu po­li­ci­ja je pro­na­šla auto­mat­sku pu­šku za ko­ju se vje­ru­je da je ko­ri­šće­na u li­kvi­da­ci­ji Đu­ro­vi­ća.
– Čuo se dug ra­fal. Bar 15 me­ta­ka je is­pa­lje­no u Bla­ža. On je svo­jim auto­mo­bi­lom iza­šao iz ga­ra­že, kre­nuo na uli­cu i za­stao, kao da je ne­kog če­kao. To su is­ko­ri­sti­le ubi­ce i otvo­ri­le va­tru na nje­ga. Na­kon što je za­čuo puc­nja­vu, i Bla­žov brat je is­tr­čao iz ku­će, raz­bio sta­klo na auto­mo­bi­lu i po­ku­šao da po­mog­ne bra­tu. Nje­mu, me­đu­tim, ni­je bi­lo spa­sa. Ra­ne su bi­li smr­to­no­sne i pre­mi­nuo je od­mah – is­pri­čao je kom­ši­ja ubi­je­nog Đu­ro­vi­ća za „Ve­čer­nje no­vo­sti”.
Ka­ko pi­šu me­di­ji u Sr­bi­ji, Đu­ro­vić se u Uli­cu voj­vo­de Sko­pljan­ca do­se­lio pri­je pet go­di­na i sa svo­jom po­ro­di­com je ži­vio u is­toj ku­ći sa ro­đe­nim bra­tom i nje­go­vom po­ro­di­com.
Bra­ća Đu­ro­vić su hap­še­ni pri­je dvi­je go­di­ne zbog sum­nje da su uče­stvo­va­li u ot­mi­ci, zbog če­ga su iza re­še­ta­ka pro­ve­li go­di­nu i po da­na.
M.V.P.


Vi­še pu­ta bio me­ta na­pa­da

On je bio deč­ko iz pod­ze­mlja. Sa njim kao sa kom­ši­jom ni­kad ni­je bi­lo pro­ble­ma iako smo svi zna­li da se on i brat ba­ve ne­kim sum­nji­vim po­slo­vi­ma. Ovaj na­pad ni­je pr­vi na Bla­ža – do­sad je već dva-tri pu­ta bio me­ta oru­ža­nih na­pa­da. Zbog to­ga su on i brat an­ga­žo­va­li pri­vat­no obez­bje­đe­nje, a nji­ho­va ku­ća je bi­la i pod pri­smo­trom po­li­ci­je. Kad su po­sled­nji put bi­li u za­tvo­ru, na po­čet­ku uli­ce i is­pred nji­ho­ve ka­pi­je je da­ni­ma de­žu­ra­la pa­tro­la. Čuo sam da se Bla­žo po­sled­njih go­di­nu da­na dis­tan­ci­rao od svi­je­ta kri­mi­na­la, ali nje­gov brat ni­je. Vje­ro­vat­no su mu pre­su­di­li ne­ki ne­ra­šči­šće­ni od­no­si ili du­go­vi, is­pri­ča­le su Đu­ro­vi­će­ve kom­ši­je za „No­vo­sti”.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"