Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubijena novinarka istraživala poslove u Baru * DPS će pokušati da fingira izbornu reformu * Osumnjičeni za dvostruko ubistvo lociran u Srbiji * Fabrike ugašene, pet hiljada radnika ostalo bez posla * Ubijena novinarka istraživala poslove u Baru * Uliks * Politika identiteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Božena Jelušić, GP URA:
– Kada država posegne za tim da reguliše čak i emocije, ona zapravo pokazuje svoju nemoć.

Vic Dana :)

– Koje auto može da ide 120 k/h makadamom?
- Službeno!

Pred početak prvenstvene utakmice Crvena Zvezda - BSK, trener Zvezde se obraća svojim fudbalerima;
- Danas morate pružiti najblje što znate, posmatraju vas skauti Partizana!

Mujo dolazi u slastičarnicu da kupi tortu za Fatin rođendan, pa ga prodavačica pita:
- Koliko ukrasnih svjećica da stavimo?
Mujo slegne ramenima:
- Tri’es’ pet, k’o i uvijek...

Mujo i Fata se spremaju za izlazak, pa on sjedne u dnevnu uz pivo dok čeka Fatu da obavi sve što treba. Ulazi Fata nakon dobrih pola sata, okrene se oko sebe i upita:
- Jel’, bolan, kako izgledam?
Mujo digne pogled s novina:
- K’o prava gazela... il’ kako se već zove ona život’nja sa surlom...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-10-10 ČLANOVI SPECIJALNOG TIMA PONOVO ISTRAŽUJU PRANJE NOVCA U ATLAS GRUPI
Ušli u Atlas banku, češljaju papire s Kipra
Knežević Ušli u Atlas banku, češljaju papire s Kipra Iz Specijalnog tužilaštva „Danu” je saopšteno da su putem međunarodno pravne pomoći zatražili dokumentaciju dvije kiparske firme, „Florista grou korp” i „Polarsiko miks limited”, koje se posredno dovode u vezu sa Duškom Kneževićem i Atlas bankom 
-​Članovi specijalnog tima, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), kao i jedan član posebnog tužilačkog tima ponovo su upućeni u Atlas banku kako bi provjerili nova saznanja do kojih su došli o pranju novca koje je organizovano na teritoriji više država. Iz Specijalnog tužilaštva „Danu” je saopšteno da su putem međunarodno pravne pomoći zatražili dokumentaciju dvije kiparske firme, „Flo­ri­sta grou korp” i „Po­lar­si­ko miks li­mi­ted”, i više nerezidentnih subjekata zbog sumnje u organizovani kriminal. U tužilaštvu vjeruju da će nakon što stignu dokazi iz te zemlje biti ispunjeni svi uslovi za podizanje optužnice.
- U međuvremenu pratimo rad pomenute banke, a inspektori specijalnog policijskog tima provjeravaju više kredita za koje se sumnja da su podizani kako bi se prao novac iz nelegalnih tokova, a češljaju i dio dokumentacije kiparskih firmi - rečeno je „Danu“ iz tužilaštva.
Tužilaštvo vodi istragu protiv službenika Atlas grupe osumnjičenih za pranje para, a na listi osumnjičenih našli su se šef ku­rir­ske slu­žbe Atlas gru­pe Vlat­ko Ra­šo­vić i pet vo­za­ča – Nat­ko Pe­li­čić, Pre­drag Pe­jo­vić, Dra­žen Vu­ji­sić, Go­ran Gru­jo­vić i Vla­do Ste­va­no­vić. Nakon saslušanja svih svjedoka, oni su pušteni da se brane sa slobode.
Še­sto­ro uhap­še­nih sum­nji­či se da su u to­ku 2016. go­di­ne na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re po­sta­li čla­no­vi kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, ko­ju je or­ga­ni­zo­va­lo za sa­da ne­i­den­ti­fi­ko­va­no li­ce. Neo­t­kri­ve­ni org­ani­za­tor, ka­ko je na­ve­de­no u na­red­bi o spro­vo­đe­nju is­tra­ge, sa­či­nio je kri­mi­nal­ni klan da no­vac ste­čen na ne­za­ko­nit na­čin, putem ne­za­ko­ni­tih i ne­le­gal­nih po­slo­va ki­par­skih fir­mi „Flo­ri­sta grou korp” i „Po­lar­si­ko miks li­mi­ted”, ko­je ima­ju otvo­re­ne ra­ču­ne u Atlas i In­vest ban­ci, pre­no­si na ra­ču­ne tih prav­nih li­ca i ko­ri­sti kao de­po­zit za kre­di­te ko­je će u ban­ka­ma na svo­je ime po­di­za­ti osum­nji­če­ni. Oni su no­vac pre­da­va­li N.N. or­ga­ni­za­to­ru.
Ra­šo­vić, kao ovla­šće­no li­ce pred­u­ze­ća „Flo­ri­sta grou kor­pa”, tre­ba­lo je da ovje­ra­va svo­jim pot­pi­si­ma do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja se od­no­si na re­a­li­za­ci­ju prav­nih po­slo­va tog pred­u­ze­ća. Za­tim, na svo­je ime, a za ra­čun or­ga­ni­za­to­ra kri­mi­nal­ne gru­pe, imao je za­da­tak da u Atlas ban­ci na svo­je ime po­di­že kre­di­te sa ve­ćim nov­ča­nim iz­no­si­ma. Kao obez­bje­đe­nje vra­ća­nja kre­di­ta slu­ži­la su nov­ča­na sred­stva ko­ja su ste­če­na kri­mi­nal­nom ak­tiv­no­šću ki­par­skih fir­mi. Osum­nji­če­ni se te­re­te i da su u Pod­go­ri­ci iz­vr­ši­li kon­ver­zi­ju nov­ca ste­če­nog kri­mi­nal­nom ak­tiv­no­šću, u na­mje­ri da sa­kri­ju nje­go­vo po­ri­je­klo. Oni su, ka­ko tvr­de iz tu­ži­la­štva, kon­ver­to­va­li po 16.000 do­la­ra za po 14.441 euro. Tač­ni­je, ukup­no su za­mi­je­ni­li 96.000 do­la­ra za 86.650 eura.
Na te­ret su im sta­vlje­na kri­vič­na dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i pra­nje nov­ca. „Danu” je iz tužilaštva saopšteno da se prikupljaju materijalni dokazi i za neka lica koja zvanično nijesu osumnjičena, pa se u narednom periodu očekuju nova hapšenja.
M.V.R.

Radili po nalogu Kneževića

​Od­mah po­što je ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja o hap­še­nju ogla­sio se Duško Kne­že­vić, ko­ji je po­zvao Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo da nje­go­ve za­po­sle­ne oslo­bo­di, po­ru­ču­ju­ći da su oni kon­ver­to­va­li nje­gov le­gal­ni no­vac. Pred­sjed­nik Atlas gru­pe na­veo je da je na ras­po­la­ganju tu­ži­la­štvu, odmah na­kon opo­rav­ka od ope­ra­ci­je.
– Po­zi­vam Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo da mo­je za­po­sle­ne pu­sti na mi­ru. Oni su no­vac ko­ji pri­pa­da me­ni i za ko­ji u sva­kom mo­men­tu imam do­ka­ze oda­kle mi je, po mom na­lo­gu, kon­ver­to­va­li u eure. Ako već ne­ko­ga mo­ra­te da pri­vo­di­te zbog to­ga, ja vam sto­jim na ras­po­la­ga­nju čim se opo­ra­vim od ope­ra­ci­je, oba­vlje­ne ne­dav­no u Be­o­gra­du. To su mo­ji za­po­sle­ni i ja sto­jim iza njih. Čak i ako ima bi­lo ka­kvih ele­me­na­ta kri­vič­nog dje­la, a uvje­ren sam da ne­ma, ja sam taj ko­ji je spre­man da od­go­va­ra – sa­op­štio je tada Kne­že­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"