Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mrdak ubijen iz službenog pištolja * Ambasador Latinović ostaje u Sarajevu * Traže da Milo smijeni Ljora * Priznanje Mandića nestalo iz policije * Mrdak ubijen iz službenog pištolja * Ćerka imidž stvara, otac ga razara * Ukrajina da prekine da krši sporazum iz Minska
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-05-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Ako su demokratskim državama neprihvatljivi diktatura i nedostatak vladavine prava, onda se iz EK ne smije poručivati da je to dobro za Crnu Goru

Vic Dana :)

- Perice, zašto se više ne družiš s Markom?
- Mama, da li bi se ti družila s nekim ko pije, puši i drogira se?
- Naravno da ne bih, Perice.
- Pa, eto neće ni on.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana VJEŠTAČENJA OTKRILA NOVE DETALJE O UBISTVU BARANINA KOJI JE LIKVIDIRAN ISPRED KAPIJA SPUŠKOG ZATVORA
Mrdak ubijen iz službenog pištolja
Mjesto ubistva Mrdak ubijen iz službenog pištolja Balističari su na osnovu žljebova na zrnima pronađenim na licu mjesta utvrdili da postoji osnovana sumnja da je ubica prilikom izvršenja krivičnog djela koristio „glok”, kojim raspolažu službena lica
Ubi­ca Ba­ra­ni­na An­dri­je Mr­da­ka (42) ko­ji je usmr­ćen 25. de­cem­bra pro­šle go­di­ne is­pred ka­pi­je za­tvo­ra u Spu­žu, pri­li­kom ove li­kvi­da­ci­je naj­vje­ro­vat­ni­je je ko­ri­stio pi­štolj „glok”, po­seb­nu se­ri­ju ko­jom raspolažu slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je, voj­ske i pri­vat­no obez­bje­đe­nje, utvr­đe­no je ba­li­stič­kim vje­šta­če­njem u okvi­ru is­tra­ge o ovom ubi­stvu. Ka­ko je „Da­nu” po­tvr­đe­no iz MUP-a, ba­li­sti­ča­ri su na osno­vu žlje­bo­va na zr­ni­ma pro­na­đe­ni­m na li­cu mje­sta utvr­di­li da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je ubi­ca pri­li­kom iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la ko­ri­stio upra­vo ovu seriju „glo­ka”, na­kon če­ga je po­li­ci­ja kre­nu­la u pro­vje­ru ovih na­vo­da. Is­tra­ga se vo­di ka­ko bi se utvr­di­lo da li je ubi­ca imao po­moć ne­kog slu­žbe­nog li­ca ili je ukrao ne­či­ji pi­štolj. Ova sa­zna­nja, ka­ko nam je po­tvr­đe­no, ne zna­če da je oso­ba ko­ja je ubi­la Mr­da­ka ko­ri­sti­la slu­žbe­ni pi­štolj ne­ko­ga iz Cr­ne Go­re. Na­i­me, ova se­ri­ja „glo­ka” pred­vi­đe­na je za slu­žbe­na li­ca i u voj­sci i po­li­ci­ji Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Sr­bi­je. Ka­ko je „Da­nu” ob­ja­šnje­no iz MUP-a, kod nas, kao i u ovim ze­mlja­ma, ovu se­ri­ju pi­što­lja mo­gu­će je ku­pi­ti sa­mo uz po­seb­no odo­bre­nje MUP- a, što se naj­če­šće omo­gu­ća­va pri­pad­ni­ci­ma pri­vat­nog obez­bje­đe­nja.
– Po­seb­na se­ri­ja pi­što­lja „glok” u sko­ro svim dr­ža­va­ma re­gi­o­na ko­ri­sti se sa­mo u od­re­đe­nim slu­žba­ma u ko­je spa­da i po­li­ci­ja. Ka­ko bi se utvr­di­lo po­ri­je­klo pi­što­lja i svi de­ta­lji o oruž­ju ko­jim je ubi­stvo po­či­nje­no, po­da­ci su po­sla­ti u ze­mlje re­gi­o­na – na­veo je sa­go­vor­nik „Da­na” iz MUP-a.
Osim po­mo­ći oko oruž­ja, cr­no­gor­ska po­li­ci­ja je ko­le­ga­ma iz re­gi­o­na po­sla­la uzo­rak DNK ubi­ce ko­ji je pro­na­đen na mje­stu ne­sre­će. Čist DNK pro­na­đen je ne­du­go po­sli­je ubi­stva, ali s ob­zi­rom na to da ni­je evi­den­ti­ran u ba­zi bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca, za­tra­že­na je po­moć od ko­le­ga iz Hr­vat­ske, Sr­bi­je i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Ka­ko sa­zna­je­mo, ni u nji­ho­voj ba­zi li­ca sa kri­mi­nal­nim do­si­je­i­ma ne po­sto­ji DNK ko­ji je pro­na­đen na mje­stu ubi­stva Mr­da­ka.
Li­kvi­da­ci­ja Ba­ra­ni­na za­bi­lje­že­na je i na si­gur­no­snim ka­me­ra­ma. Tom pri­li­kom sni­mlje­no je ka­ko oso­ba ko­ja je pu­ca­la u Mr­da­ka pri­je ne­go što je is­pa­li­la smr­to­no­sne hi­ce raz­go­va­ra sa žr­tvom. Na snim­ku do ko­jeg je do­šlo tu­ži­la­štvo vi­di se da je ubi­ca ne­po­sred­no pri­je ubi­stva Mr­da­ku pre­nio po­zdra­ve od ne­ke oso­be, a po­tom mu pu­cao u le­đa dok je bje­žao.
Na snim­ku, ko­ji po­sje­du­je tu­ži­la­štvo a u ko­ji je „Dan” imao uvid, mo­že se pri­mi­je­ti­ti da je ubi­ca sje­dio na auto­bu­skom sta­ja­li­štu i če­kao Mr­da­ka. U jed­nom mo­men­tu mu je pri­šla žen­ska oso­ba ko­ja ga je ne­što pi­ta­la, a za­tim se uda­lji­la. Is­tra­gom je utvr­đe­no da je ta oso­ba, ko­ja je i sa­slu­ša­na na­kon ubi­stva, pi­ta­la ne­po­zna­tog mla­di­ća da li je iza nje­ga ulaz u za­tvor, a on joj je od­go­vo­rio da ne zna. Po­tvr­di­la je da se ra­di o mla­đem čo­vje­ku, ko­ji je dr­žao ru­ke u dže­po­vi­ma. Na­ve­la je i da je po­ka­zi­vao zna­ke ner­vo­ze, jer je de­snom no­gom „cup­kao” u mje­stu.
U jed­nom mo­men­tu, ka­ko se vi­di na snim­ku, mla­dić je ustao sa klu­pe i pri­šao Mr­da­ku, ko­ji je na­i­šao sa nje­go­ve li­je­ve stra­ne. Pr­vi me­tak po­go­dio je Mr­da­ka u ra­me, za­tim je do­šlo do ko­me­ša­nja iz­me­đu njih dvo­ji­ce. Mr­dak je od­gur­nuo ubi­cu i kre­nuo da bje­ži pre­ma ka­pi­ji za­tvo­ra, gdje se već na­la­zi­lo ne­ko­li­ko oso­ba ko­je su če­ka­le ula­zak u ZIKS. Ta­da je ubi­ca pri­tr­čao i is­pa­lio dva hi­ca Mr­da­ku u le­đa.
Pr­ve po­li­cij­ske sum­nje uka­zi­va­le su da je Mr­dak uz­vra­tio palj­bu, zbog če­ga je i od­ra­đe­na nje­go­va pa­ra­fin­ska ru­ka­vi­ca, ka­da je utvr­đe­no da on tom pri­li­kom ni­je ko­ri­stio va­tre­no oruž­je.
Ba­ra­nin An­dri­ja Mr­dak, bli­ski sa­rad­nik Ar­mi­na Mu­še Osma­na­gi­ća, ubi­jen je is­pred ka­pi­je Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja u Spu­žu dok je če­kao red da po­sje­ti bra­ta Ne­na­da.M.V.P.


Ubi­ca ra­nio se­be

Na si­gur­no­snim ka­me­ra­ma za­bi­lje­že­no je ka­ko ubi­ca, na­kon is­pa­lji­va­nja smr­to­no­snih hi­ta­ca u Mr­da­ka, slu­čaj­no ra­nja­va se­be u bu­ti­nu li­je­ve no­ge. Po­što je is­pa­lio hi­ce u Ba­ra­ni­na, osum­nji­če­ni je kre­nuo da sta­vi pi­štolj za po­jas i pop­ne se na mo­tor, ali je u tom tre­nut­ku slu­čaj­no is­pa­lio me­tak. Na snim­ku se vi­di ka­ko mla­dić ba­ca pi­štolj i ska­ku­će na de­snoj no­zi dok če­ka da mu pri­đe mo­to­ci­kli­sta, ko­ji se do ta­da ne vi­di na snim­ku, ali je bio par­ki­ran 50 me­ta­ra od ula­za u spu­ški za­tvor. In­spek­to­ri su na 200 me­ta­ra od mje­sta ubi­stva pro­na­šli i kač­ket ko­ji je osum­nji­če­ni no­sio u mo­men­tu ubi­stva.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"