Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
   


MARKETING
Kontakt

Direktor marketinga:
Smiljka Miličković
Tel: (020) 481-511 i 481-506
e-mail:dan.maketing@t-com.me

Podgorica 1 - radno vrijeme 07-21h, subotom i nedjeljom 08-21h
Adresa 81000 Podgorica, 13 Jul bb
Tel (020) 481-555
Fax (020) 481-555
e-mail marketing@dan.co.me
Podgorica 2 - radno vrijeme 07-21h, subotom 8-21h
Adresa 81000 Podgorica, Bulevar Ivana Crnojevića 123
Tel (020) 664-099
Fax (020) 664-099
e-mail siti@t-com.me
Podgorica - Štand - Delta city - radno vrijeme 10-22h
Adresa 81000 Podgorica, Delta city, Cetinjski put bb
Tel +382 68 820 301
Fax ne
e-mail dan.delta@dan.co.me
Bar - radno vrijeme 08-16h (nedjeljom ne radi)
Adresa Mila Boškovića H-13
Tel (030) 317-968
Fax (030) 317-968
e-mail dan.br@t-com.me
Bijelo Polje - radno vrijeme 08-16h (nedjeljom ne radi)
Adresa Tršova ulica
Tel (050) 431 511
Fax (050) 431 511
e-mail danbp@t-com.me
Herceg Novi - radno vrijeme 08-16h (nedjeljom ne radi)
Adresa Njegoševa br. 20
Tel (031) 323-339
Fax (031) 323-339
e-mail danhn@t-com.me
Nikšic - radno vrijeme 08-16h (nedjeljom ne radi)
Adresa Ul. Jola Piletica br. 1
Tel (040) 244-695, 244-739
Fax (040) 244-695
e-mail dan-nk@t-com.me
Kolasin - radno vrijeme 08-16h (nedjeljom ne radi)
Adresa Ul Palih Partizanskih bb
Tel (020) 864-600
Fax (020) 864-600
e-mail kol.dan@t-com.me
Budva - radno vrijeme 08-16h (nedjeljom ne radi)
Adresa 13 Jul br.2
Tel (033) 452-622
Fax (033) 452-622
e-mail dan.bd@t-com.me
Berane - radno vrijeme 08-16h (nedjeljom ne radi)
Adresa Poslovni centar "Evropa" loka br. 17/ Ul. Mojsija Z. br. 5
Tel (051) 233-297
Fax (051) 233-297
e-mail danba@t-com.me
Kotor - radno vrijeme 08-16h (nedjeljom ne radi)
Adresa Mečerov brijeg bb
Tel (032) 334-804
Fax (032) 334-804
e-mail dan.ko@t-com.me
Tivat - radno vrijeme 08-16h (nedjeljom ne radi)
Adresa ul. Luke Tomanovića br. 26
Tel (032) 674-987
Fax (032) 674-987
e-mail dantivat@t-com.me

Napomena:
Predstavništva van Podgorice rade svakog dana od 08:00 do 16:00, osim nedjelje.
Predstavništva u Podgorici rade svakog dana od 08:00 do 21:00.