Учесници округлог стола / М.Н.
24/05/2022 u 06:20 h
Milovan NovovićMilovan Novović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Архитектонске баријере непремостива препрека за особе са инвалидитетом

Аутобуска станица услед недостајуће адекватне инфраструктуре није безбједна за кретање ОСИ, а жељезничка станица и стајалишта немају приступну рампу или платформу, истакнуто је на округлом столу

Да су архитектонске баријере за особе са инвалидитетом непремостиве препреке, указано је и у оквиру пројекта "За равноправност ОСИ – За праведно друштво", који је реализовала НВО Корак промјене у партнерству са НВО Нови поредак. На одржаном округлом столу, на којем је учествовало 16 особа са инвалидитетом, евидентиране су потребе ОСИ у саобраћају, као и препреке са којима се суочавају. Извршено је и мапирање критичних тачака.

– Учесници округлог стола су изјавили да је потребна подршка и неопходност акција надлежних институција како би се унаприједила саобраћајна инфраструктура као предуслов за побољшање положаја ОСИ у несметаном кретању у контексту саобраћаја и уопште по питању безбједности у саобраћају. Евидентиране су многобројне препреке са којима се ОСИ суочавају у саобраћају. Све главне саобраћајнице, након реновирања центра града и подизања ивичњака предстваљају проблем за кретање и безбједност ОСИ – у име Удужења особа са инвалидитетом казала је Драгана Божовић и додала да аутобуска станица услед недостајуће адекватне инфраструктуре и несавјесности возача није безбједна за кретање ОСИ, док жељезничка станица и стајалишта на локалном нивоу немају приступну рампу или платформу како би ова лица могла адекватно да користе жељезнички саобраћај.

Списак неприступачних установа и институција

– Оп­шти­на Би­је­ло По­ље има при­ла­зну рам­пу без ру­ко­хва­та и при­лаз при­зе­мљу, оста­ли спра­то­ви су не­до­ступ­ни за ОСИ. Цен­тар за кул­ту­ру има не­про­пи­сне при­лазне рам­пе, што чи­ни пр­ви спрат до­ступ­ним, док су оста­ли не­до­ступ­ни. Би­ро рада има при­ла­зну рам­пу без ру­ко­хва­та, што чи­ни пр­ви спрат до­ступ­ним, док су оста­ли не­до­ступ­ни. Цен­тар за со­ци­јал­ни рад има не­у­по­тре­бљи­ву рам­пу. Згра­да ПИО и За­вод за здра­ство ни­је­су при­ла­го­ђе­ни ОСИ, као ни згра­да Цен­тра без­бјед­но­сти. По­се­бан ак­це­нат је дат на обје­кат за из­да­ва­ње лич­них ис­пра­ва. Су­до­ви ни­је­су до­ступ­ни ОСИ – каже Милка Стојановић, предсједница Удружења параплегичара и додаје да је од три град­ске основ­не шко­ле са­мо јед­на дје­ли­мич­но при­ла­го­ђе­на ОСИ. Вр­ти­ћи су при­ла­го­ђе­ни, док згра­де фа­кул­те­та, ни Спорт­ски цен­тар Ни­ко­љац ни­је­су при­ла­го­ђе­ни ОСИ.

– Посебан проблем представљају семафори у градском подручју који угрожавају безбједност особама са физичким инвалидитетом. Сувише кратко вријеме зеленог свјетлосног сигнала за пјешаке, а истовремено из супротне стране раскрснице возачима омогућен саобраћај, што додатно угрожава безбједност свих пјешака, а посебно ОСИ. Ово се нарочито односи на семафор у ужем градском подручју (пјешачки прелаз од Коземтикса до Аутобуске станице) и из правца улице Живка Жижића према главној магистрали – казала је Божовић, која је била модераторка овог округлог стола.

Она је позвала све ОСИ да у наредних десет дана пошаљу конкретне предлоге везане за побољшање рјешења у саобраћају, мапиране проблеме, препреке и тачке на градском подручију које представљају проблем за њихово кретање.

– Сви евидентирани проблеми, препреке и предлози ОСИ биће у писаној форми прослијеђени Министарству екологије, просторног планирања и урбанизма, Министарству рада и социјалног старања, а на локалном нивоу надлежном секретаријату – саопштено је на округлом столу.

Пројекат је подржало Министарство капиталних инвестиција, а асистент на пројекту је проф. Радивоје Богавац.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
19. mart 2023 22:53