Дритон Ђокај / -Дритон Ђокај
01/12/2021 u 07:57 h
Andrijana DabanovićAndrijana Dabanović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Општина Тузи покренула принудну наплату: Плантажама блокиран рачун због дуга од 538.666 еура

Плантаже нијесу платиле ни порез на непокретност за 2021. годину, који је обрачунат на 888.805 еура, а рок им истиче средином децембра, наводи Дритон Ђокај, секретар за финансије

Општина Тузи блокирала је рачун компанији Плантаже због неизмиреног пореског дуга од 538.666 еура за 2019. годину. Рок за уплату је истекао крајем октобра, те ће се ова локална самоуправа, како тврде, наплатити принудним путем. Плантаже нијесу платиле ни порез на непокретност за 2021. годину, који је обрачунат на 888.805 еура, а рок им истиче средином децембра.

– За износ дуга по рjешењу за 2019. годину од 538.666 еура порески обвезник Плантаже ниjе у законом прописаном року извршио уплату своjе обавезе па је порески орган jе већ предузео мjере принудне наплате – казао је Дритон Ђокај, секретар за финансије Општине Тузи.

Ђокај је казао да Секретаријат за финансије, као орган локалне управе надлежан за утврђивање, контролу и наплату пореза на непокретности, води по службеноj дужности, поступак утврђивања пореза у складу са позитивним прописима коjи уређуjу ову област.

– Обвезник пореза на непокретности Плантаже 10. јуна ове године поднио jе пореску приjаву за утврђивање пореза на непокретности за 2021. годину. Након контроле података у порескоj приjави, порески орган jе прихватио књиговодствену вриjедност грађевинског земљишта из приjаве. Међутим, није прихватио књиговодствену вриjедност пољопривредног земљишта приказану у порескоj приjави. Разлог томе је што jе у поступку контроле пореске приjаве, касниjе канцелариjске контроле, на основу документациjе и упоредне анализе података са коjима jе располагао оциjенио да књиговодствена вриjедност непокретности – земљишта исказана у пословним књигама и порескоj приjави на дан 31. децембар 2020. године не представља тржишну (фер) вриjедност исказану у складу са рачуноводственим прописима и међународним рачуноводственим стандардима – казао је Ђокај.

Из државне компаније одговоре шаљу данас

Из компаније Плантаже јуче нијесмо добили информације о блокади рачуна због неплаћеног пореског дуга за 2019. годину. Из ове компаније су саопштили да ће одговоре послати данас.

Он каже да је порески орган указао обвезнику да jе вриjедност непокретности приказана у приjави неприхватљива из разлога што jе тржишна (фер) вриjедност земљишта коjа jе предмет опорезивања значаjно већа од оне коjу порески обвезник води у пословним књигама. Ђокај наводи да је то утврђено у поступцима коjе оваj порески орган водио по пореским приjавама истог обвезника за 2019. и 2020. годину.

– Порески орган је исправио погрешно попуњену пореску приjаву и такву доставио Плантажама на увид и изjашњење. Обавијештен је обвезник о резултатима испитног поступка, у смислу да ће се дониjети рjешење о порезу на непокретности за 2021. годину за Плантаже, уз примjену одредаба Уредбе о ближим критериjумима и методологиjи за одређивање тржишне вриjедности непокретности. Уредбом је прописано да када обвезник у пословним књигама вриjедност непокретности не искаже у складу са прописима коjима се уређуjе рачуноводство или не поднесе пореску приjаву, порез на непокретности обрачунава се, на основу репрезентативног узорка коjи обухвата податке из наjмање три уговора о купопродаjи земљишта. Донијето је рjешење о порезу на непокретности за 2021. годину у износу од 888.805 еура. Обавеза из овог рjешења jош ниjе плаћена, а пореском обвезнику jе послата опомена за принудну наплату пореза на непокретност – рекао је Ђокај.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

18. januar 2022 16:52