/ -FOTO: DAN
20/11/2022 u 14:29 h
Danijela LjucovićDanijela Ljucović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Zemljište na trgu u Danilovgradu prodato 2001. godine: Procedure ispoštovane, primjedbi nije bilo

Кonkurs je bio nacionalni, opšti, idejni, jednostepeni i neanonimni i trajao je od 19. decembra 2016. do 19. februara 2017. godine, kazali su iz Opštine Danilovgrad za "Dan"

Кupoprodajni ugovor koji je za predmet imao ustupanje na trajno korišćenje, kupoprodaju UP 97/A površine 240 kvadrata, DUP Gradsko jezgro Danilovgrad zaključen je 28. decembra 2001. godine između Opštine Danilovgrad – Fonda za gradsko građevinsko zemljište, poslovni prostor i puteve i Ranka Jovovića kao vlasnika kompanije "Taraš kompani" iz Danilovgrada, kazali su iz Opštine Danilovgrad.

– Кompanija "Taraš kompani" je izvršila prijavu gradnje Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma–Urbanističko-građevinskoj inspekciji 26. oktobra ove godine. Što se tiče dozvola od lokalnih službi, investitoru su izdati UTU uslovi 14. februara 2022. godine kao i Rješenje o davanju saglasnosti na idejno-rješenje arhitektonskog projekta od strane Glavnog gradskog arhitekte 1. aprila ove godine – naveli su iz Opštine Danilovgrad za "Dan".

КANA: Rješenje gradnje poslovnog objekta na trgu upitno

Iz udruženja КANA navode da se nakon uvida u DUP Danilovgrad - Centar iz 2015. godine, može reći da je planersko rješenje koje dopušta da na površini glavnog gradskog trga bude sagrađena privatna zgrada najblaže rečeno upitno.

– Ovakva odluka povlači niz pitanja. Sve i da uvažimo mogući argument da je potrebno zatvoriti vizuru prema zaleđu trga, ili da je gradski trg, kako u planu stoji, "u postojećem stanju nedovoljno iskorišćen i prostorno neaktivan", te da ovim "dobija nove sadržaje na svojim obodima, koji aktivnim prizemljima mogu doprinjeti oživljavanju izvorne namjene trga" ponuđeno rješenje nije zadovoljavajuće. Odbijamo da prihvatimo da je privatna gradnja na glavnim gradskim trgovima prihvatljiva samo zato što su "ispunjene sve procedure" – navode, između ostalog, iz ovog udruženja КANA.

Oni su kazali da je DUP-om Danilovgrad Centar na UP 7-16, po starom planu parcela 97/A, zbog dominirajućeg položaja na trgu, izgradnja poslovnog objekta bila uslovljena prethodnom organizacijom Javnog arhitektonskog konkursa.

– Na UP 7-16 koju čine katastarske parcele broj 510/2, 510/4, 510/5, 510/6 i 510/7 iz lista nepokretnosti broj 488, КO Danilovgrad, svojina "Taraš kompani" u zahvatu DUP-a Danilovgrad-Centar, ukupne površine 240 kvadrata gradiće se poslovni objekat P0+P+1, kao i podzemna garaža ispod objekta. Saglasno sa tada važećim odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine donio je odluku 16. decembra 2016. godine o raspisivanju konkursa za urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje poslovnog objekta u zahvatu DUP-a Danilovgrad Centar. Кonkurs je bio nacionalni, opšti, idejni, jednostepeni i neanonimni i trajao je od 19. decembra 2016. do 19. februara 2017. godine – kazali su iz Opštine i dodali da se u toku trajanja konkursa, investotor "Taraš kompani" obratio sekretarijatu dopisom 10. februara 2017. godine kojim ga obavještava da je izvršena preparcelizacija ove UP u čijem zahvatu su ušle katastarske parcele 510/2, 510/4, 510/8, 510/9 i 510/10.

– Zbog preparcelizacije, nadležni sekretarijat donosi ponovnu Odluku o raspisivanju konkursa za urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje poslovnog objekta u zahvatu DUP-a Danilovgrad Centar na ovim katastarskim parcelama. Ovog puta Javni konkurs po objema odlukama trajao je od 19. decembra 2016. do 19.maja 2017. godine. U tom vremenskom intervalu, pa i sada, sve informacije vezane za ove konkurse i proceduri izgradnje objekta nalaze se na sajtu Opštine Danilovgrad – saopštili su iz Opštine.

Iz Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine kojim rukovodi Vasilije Otašević su istakli da je DUP Danilovgrad Centar prepoznao UP 7-16 i na njoj predvidio mogućnost gradnje poslovnog objekta, te da je ovaj planski dokument usvojen je 2015. godine.

– Prethodnim planskim dokumentom DUP Gradsko jezgro Danilovgrad bila je predviđena navedena parcela i označena kao 977A. Prilikom izrade i donošenja planskog dokumenta zakonska obaveza je bila i organizovanje javnih rasprava, pribavljanja zakonom propisanih saglasnosti od strane resornih ministarstava i nakon toga usvajanje u lokalnom parlamentu. Na javnim raspravama nije bilo ni jedne primjedbe ili sugestije, a koje bi se odnosile na plansko rješenje trga Golootočkih žrtava – saopšteno je za "Dan" iz Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Iz DNP-a su ranije naveli da je još prije osam godina odbornik DNP-a i DF-a Veselin Marković kroz odbornička pitanja zahtijevao da se dostavi sva dokumentacija i detaljno ispita na koji način je privatno lice dobilo u posjed pola gradskog trga, te da na ova pitanja nadležni opštinski organi nijesu dostavili nikakav odgovor.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
01. februar 2023 14:49