Nagradna igra - TRI KUPONA SPOJI IPHONE-X OSVOJI

Правила наградне игре

* За учешће у наградној игри потребно је сакупити низ од три (3) купона који ће се објављивати од 3. септембра 2018. године (када излази купон број 1) до 26. новембра 2018. године (када излази купон број 85) на насловној страни „ДАНА”. Учесник треба да сакупи три купона у низу по редним бројевима, без обзира на то од којег броја ће започети низ. На купонима је потребно исписати личне податке (име и презиме, број телефона и адресу). Комплет од 3 купона са траженим подацима треба доставити у затвореној, једнобојној коверти, без навођења на њој личних података или других ознака које би указивале на идентитет учесника наградне игре. Коверте слати на адресу: „Јумедиа Монт” доо, Редакција «Дана», Ул. 13. јула бб, за наградну игру „ТРИ КУПОНА СПОЈИ, iPHONE X ОСВОЈИ”, 81000 Подгорица, или се могу доставити директно у неком од огласних одјељења дневних новина „Дан”.

* Извлачење награда почиње 7 дана након почетка објављивања првог купона на насловној страни дневних новина „Дан”, односно од 10.9.2018. године. Сваког дана додјељиваће се по једна (1) награда, и то: по једна дневна награда – ваучер за трговину у вриједности од 100,00 € (са урачунатим ПДВ-ом) сваког дана, изузев сваког првог, десетог и двадесетог у мјесецу током трајања наградне игре када ће се додјељивати по једна главна награда - „iPHONE X”. Главне награде ће се извлачити девет пута током наградне игре и то: 10.9, 20.9, 1.10, 10.10, 20.10, 1.11, 10.11, 20.11, 1.12.2018. године.

* Све пристигле коверте у току наградне игре равноправно конкуришу за неку од награда до последњег извлачења.

* Имена добитника ће се објављивати у наредном броју дневних новина „ДАН”, дан након извлачења.


Kontakt – INFO : 020/ 481–506, 481–562, 481–511, 481–555