Nagradna igra

Правила наградне игре

За учешће у наградној игри потребно је сакупити низ од пет (5) купона који ће се објављивати од 18. новембра 2019. године (када излази купон број 1) до 10. маја 2020. године (када излази купон број 175) на насловној страни „Дана”. Учесник треба да сакупи пет (5) купона у низу по редним бројевима, без обзира на то од којег броја ће започети низ. На купонима је потребно исписати личне податке (име и презиме, број телефона и адресу). Комплет од 5 купона са траженим подацима треба доставити у затвореној, једнобојној коверти без навођења на њој личних података или других ознака које би указивале на идентитет учесника наградне игре. Коверте слати на адресу: „Jumedia Mont” doo, Редакција „Дана”, Ул. 13. јула бб, за наградну игру „Читај `Дан`, усели у стан”, 81000 Подгорица, или се могу доставити директно у неком од огласних одјељења дневних новина „Дан”.

* Извлачење награда почиње 7 дана након почетка објављивања првог купона на насловној страни дневне новине „Дан”, односно од 25.11.2019. године. Сваког дана додјељиваће се по десет (10) дневних награда. Сваке суботе, почев од 30.11.2019. године, дијелиће се по 20 недјељних награда. Мјесечне награде ће се извлачити сваког 10. у мјесецу током трајања наградне игре, и то 6 пута: 10.12.2019, 10.1.2020, 10.2.2020, 10.3.2020, 10.4.2020. и 10.5.2020. године. Десет (10) главних награда – ваучери за намјештај и за реновирање од 1.000 € и суперпремија - стан у Подгорици биће додијељене у финалном извлачењу 18.5.2020. године.

* Све пристигле коверте у току наградне игре равноправно конкуришу за неку од награда до последњег извлачења.

* Имена добитника ће се објављивати у наредном броју дневних новина „Дан”, дан након извлачења.


Kontakt – INFO : 020/ 481–506, 481–562, 481–511, 481–555