IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUN 2019.

BEZ ŽALBI

U junu mjesecu ombudsmanu ''Dana'' nije upućena nijedna žalba, što znači da čitaoci nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava, sadržanih u Kodeksu novinara/novinarki Crne Gore.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Zajedno sa grupom novinara i drugih medijskih poslenika iz Crne Gore, ombudsman ''Dana'' boravio je od 17. do 19. juna 2019. godine u Sarajevu, u kome je 18. i 19. juna održana Šesta konferencija  OSCE-a o medijima Jugoistočne Evrope. Konferenciju je organizovao Ured predstavnika OSCE-a za slobodu medija u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a prisustvovalo joj je oko 200 novinara i medijskih profesionalaca iz regiona i inostranstva. Prethodne konferencije ove vrste održane su u Sarajevu, Beogradu, Tirani, Budimpešti i Strugi.

Rad ovogodišnje konferencije OSCE-a o medijima Jugoistočne Evrope u Sarajevu, odvijao se u sklopu četiri sesije, sa moderatorima, panelistima i izvjestiocima: 1. Razvoj medijskih sloboda i održivost medija u regiji; 2. Sigurnost novinara; 3. Uloga javnih RTV servisa u 21. vijeku-regionalna stvarnost i put naprijed,  i 4. Pravni okviri i izazovi - na koji način implementirati međunarodne standarde?

Tokom dva dana rada, na konferenciji su se čula brojna interesantna izlaganja , razmijenjena vrijedna iskustva i najbolji primjeri iz medijske prakse, a govorili su i novinari i novinarke koji su doživljeli neki oblik nasilja zbog profesije koju obavljaju, ili su tome i dalje izloženi. Ocjenjujući rezultate konferencije u Sarajevu,  predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Dezir je konstatovao: ''Iskustva koja smo čuli od novinara iz regiona i od medijskih i pravnih stručnjaka, pokazuju da je situacija u regionu po pitanju medijskih sloboda veoma ozbiljna. Razvoj pluralističkih i nezavisnih medija ometa koncentracija vlasništva nad medijima, nepoštena konkurentska pravila za pristup finansijskim sredstvima i marketingu, te snažno uplitanje politike u uređivačke politike mnogih medijskih kuća. To sprečava nastajanje novih nezavisnih medija i kritičkih medija. Istovremeno, mnogi novinari su još uvijek predmet uznemiravanja, prijetnji i napada zbog svog izvještavanja''.

Zbog svega toga, na kraju konferencije, u svoj zaključnoj riječi, gospodin Dezir je rekao da će njegov ''Ured nastaviti da prati i analizira situaciju po pitanju medijskih sloboda, pružanja pravne pomoći, te podsjećanja država članica na njihove obaveze prema OSCE-u u oblasti jačanja i osiguranja poštovanja medijskih sloboda''.

Na konferenciji u Sarajevu, ombudsman ''Dana'' je imao više kolegijalnih i profesionalnih kontakata, a susret je imao i sa predstavnikom OSCE-a za slobodu medija, gospodinom Harlemom Dezirom.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MAJ 2019.

DOBIJENE DVIJE ŽALBE

 Ombudsman ''Dana'' u maju je dobio dvije žalbe. Obije žalbe elektronskim putem 16. maja 2019. uputio mu je kabinet ministra pravde, gospodina Zorana Pažina. Svojim odlukama od 28. maja 2019, ombudsman je obije žalbe odbio i istog dana odluke proslijedio kabinetu ministra Pažina, na čemu mu je mejlom, po njihovom prijemu, zahvaljeno iz njegovog kabineta. Pomenute odluke ombudsman prenosi integralno:

1. Elektronskim putem ombudsmanu ''Dana'' obratio se 16. maja 2019. godine kabinet ministra pravde Crne  Gore gospodina Zorana Pažina, žalbom zbog, kako je navedeno, kršenja Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore i to: tekstom pod naslovom ''Sveta kasno tražili pa omogućili zastaru'', objavljenog u štampanom izdanju ''Dana'' od 8.maja 2019. godine i u online izdanju istog dana, i tekstom ''Vlast da kaže kako je Marović otišao'', objavljenog 9. maja 2019. godine u štampanom izdanju ''Dana'' i u online izdanju istog dana. U obrazloženju žalbe, koja je ispunila sve uslove predviđene članom 3 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', navedeno je:

   ''Tekst pod naslovom „Sveta kasno tražili pa omogućili zastaru“ koji objavljuje dnevni list „Dan“ 8. maja 2019. godine predstavlja jednostrano izvještavanje, u suprotnosti sa Kodeksom novinara/novinarki Crne Gore, budući da se navedeni tekst u cjelosti bazira na optužbama koje iznosi predstavnik jedne političke partije, pri čemu se ni jednom riječju ne spominje reagovanje Ministarstva pravde kojim se demantuju navedene optužbe, a koje je objavljeno istog dana i uredno dostavljeno na email adresu redakcije Dana.  

   Štaviše, reagovanje Ministarstva pravde se ne pominje ni u tekstu koji je objavljen narednog dana, 9. maja 2019. godine, pod naslovom „Vlast da kaže kako je Marović otišao”. Paradoksalno, u ovom tekstu se objavljuje komentar iz odgovora iste opozicione partije na navedeno reagovanje Ministarstva pravde, pri čemu samo reagovanje „Dan“ nikada nije objavio. Dakle, „Dan“ dva puta objavljuje optužbe koje iznosi politička partija, a nijednom ne objavljuje reagovanje Ministarstva pravde kojim se ti navodi demantuju.

   Osim što predstavlja kršenje Kodeksa u smislu jednostranog izvještavanja, prećutkivanja i potiskivanja informacija iz javnog reagovanja Ministarstva pravde, predmetni tekst sadrži i netačnu informaciju „da je Milošu Maroviću zastarjelo jednogodišnje izvršenje kazne zatvora i da u septembru nastupa zastarjelost i u slučaju njegovog oca Svetozara Marovića“, koja je demantovana pomenutim reagovanjem Ministarstva pravde od 07.05.2019'',  stoji u obrazloženju žalbe kabineta ministra pravde, uz upućivanje na link na kome je dostupno pomenuto reagovanje. Na kraju, u obrazloženju žalbe iznosi se i zaključak:

  ''Ovakvim izvještavanjem prekršene su Smjernice 1.1, 1.2, i 1.3 za Načelo 1 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

  Dalje, objavljivanjem naslova „Sveta kasno tražili pa omogućili zastaru“ komentar predstavnika jedne političke partije predstavljen je kao nesporno utvrđena činjenica, čime je prekršena Smjernica 2.1. za Načelo 2 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore''.

   U žalbi kabineta ministra pravde, iznijet je i predlog poravnanja, kojeg takođe prenosimo integralno:

  ''Predlažemo da u roku od 15. dana od dana prijema ove žalbe, dnevne novine „Dan“ na strani 6 štampanog izdanja, u cjelosti objave javno izvinjenje sljedeće sadržine:

 Naslov: Izvinjenje Redakcije „Dana“ zbog kršenja novinarskog kodeksa

 Tekst:Redakcija „Dana“ upućuje javno izvinjenje Ministarstvu pravde i čitaocima „Dana“ zbog kršenja Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore u tekstu pod naslovom „Sveta kasno tražili pa omogućili zastaru“, od 8. maja 2019. godine.

 Predmetni tekst je predstavljao jednostrano izvještavanje, u suprotnosti sa Kodeksom novinara/novinarki Crne Gore, budući da se u cjelosti bazirao na optužbama koje je iznio predstavnik jedne političke partije, pri čemu nije objavljeno reagovanje Ministarstva pravde kojim se navedene optužbe demantuju, a koje je objavljeno istog dana i uredno dostavljeno na email adresu redakcije „Dana“.

 

Takođe, predmetni tekst sadrži netačnu informaciju „da je Milošu Maroviću zastarjelo jednogodišnje izvršenje kazne zatvora i da u septembru nastupa zastarjelost i u slučaju njegovog oca Svetozara Marovića“, što je demantovano pomenutim reagovanjem Ministarstva pravde od 7. maja 2019. godine, koje „Dan“ nije objavio.

 Štaviše, informacije iz reagovanja Ministarstva pravde nijesu prenešene ni u tekstu koji je objavljen narednog dana, 9. maja 2019. godine, pod naslovom „Vlast da kaže kako je Marović otišao”, u kojem je objavljen komentar iste političke partije na navedeno reagovanje Ministarstva pravde. 

 Ovakvim izvještavanjem prekršeno je više odredbi Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore'', stoji u predlogu poravnanja kabineta ministra pravde.

   Shodno članu 7 Poslovnika u radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je žalbu uputio Uredništvu ''Dana'' i od njega zatražio da u predviđenom roku odgovori na žalbene navode i izjasni se o predlogu  poravnanja.

   Odgovarajući na žalbu, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikola Marković, kazao je da u navedenim tekstovima nije došlo do kršenja Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, što, ujedno, isključuje razmatranje istaknutog predloga poravnanja i zatraženog izvinjenja redakcije. U svom izjašnjenju, urednik Marković je objasnio zbog čega nije objavljeno reagovanje Ministarstva pravde, i zašto se ono nije našlo u tekstu ''Sveta kasno tražili pa omogućili zastaru'', i u kasnijem tekstu ''Vlast da kaže kako je Marović otišao'':

 ''U vezi teksta ''Sveta kasno tražili pa omogućili zastaru'' ističem da se radi o konferenciji za štampu Demokratske Crne Gore, na kojoj su iznijeti stavovi ove partije, vezano za slučaj Svetozara Marovića. Primjedba da nijesmo objavili reagovanje Ministarstva pravde ne stoji, jer redakcija ''Dana'' nije dobila nikakvo reagovanje Ministarstva već samo dopis sa privatnog maila <djinapopovic@gmail.com> i to 7.05.2019 godine u 17 časova i 10 minuta, bez adekvatnog potpisa i bilo kakvog dokaza da se zaista radi o zvaničnom reagovanju.

 U vezi s tim, upućujem Vas na Zakon o medijima, član 30 koji jasno definise kada i kako se objavljuje reagovanje. Osim zakonskih nedostataka što reagovanje nije potpisalo ovlašteno lice pravnog subjekata nema nikakve adrese, broja lične karte, svojeručnog potpisa i bilo kakvog dokaza koji bi potvrdio da se zaista radi o reagovanju Мinistarstva. Istovremeno, još jedna činjenica ukazuje da smo ispravno postupili što pomenuto reagovanje nijesmo objavili.

 Kao što sam već rekao, reagovanje je poslato sa privatnog maila, i to poslije radnog vremena Ministarstva pravde, a da se ne radi o zvaničnom mailu nadležne institucije ukazuje i sledeći dokaz:

  Žalbe koje su upućene Ombudsmanu ''Dana'', a proslijedjene meni kao uredniku na izjašnjenje poslate su za zvaničnog maila djina.popovic@gsv.gov.me , a ne sa privatnog maila: djina.popovic@gmail.com. Sve su to više nego dovoljni razlozi za oprez i sumnju, jer bi nesagledivo veća šteta bila da smo objavili na primjer falsifikovan i lažan stav državne institucije kao sto se moglo desiti.

Sve i da se ne radi o zloupotrebi (a kakvih je bilo u ovdašnjoj novinarskoj praksi, da neko šalje reagovanje lažno se potpisujući) privatan mail se ne može smatrati zvaničnim dopisom poslatim u ime institucije. Tim prije što se radi o Ministarstvu pravde, državnom organu koji više od svih ima obavezu da poštuje zakonske norme i bude primjer svima u društvu.

Dodatni razlog za sumnju bila nam je i činjenica što smo najmanje 15 dana prije ovog teksta poslali pitanje Ministarstvu pravde upravo vezano za slučaj Svetozara Marovića, ali nam nikada nije odgovoreno. Naprotiv, na naše pitanje Ministarstvo je poslalo saopštenje ostalim medijima, a nama,ponavljam, nikada nije odgovorilo i tako dnevnom listu ''Dan'' oduzelo ekskluzivnu informaciju, i nanijelo nam značajnu štetu'', kazao je u svom izjašnjenju urednik Marković, koji i  primjedbu upućenu na drugi tekst ''Vlast da kaže kako je Marović otišao'',  vidi isključivo kao posledicu istog razloga i na isti je način tumači.

   Zajedno sa svojim izjašnjenjem, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikola Marković, ombudsmanu je dostavio i reagovanje Ministarstva pravde od 7. maja 2019. godine. Iz njega se jasno vidi da ono nema potrebne podatke, na čiji je izostanak ukazao urednik Marković, i da nije poslato sa zvanične email adrese Ministarstva pravde, što je njemu bio razlog da ne objavi pomenuto reagovanje. Kako je urednik Marković, svojom pozicijom odgovoran za sprovođenje određenih normi Zakona o medijima, na koji se on pozvao u izjašnjenju, konkretno na njegov član 30 – nikako mu se ne može osporiti opravdanost takvog poteza. Bez obzira što se reagovanje odnosilo na tekst, sa kojim je ono trebalo, kao stav druge strane, da čini cjelinu i zadovolji načelo 1 Kodeksa novinara/novinarki, ono se u pogledu podataka na kojima s pravom insistira  urednik Marković, ne bi smjelo razlikovati od zakonskih uslova predviđenih za objavljivanje odgovora, o kome u etičkom smislu govori načelo 3 Kodeksa. Kako ta vrsta podataka, sagledana u takvom kontekstu, spade dakle, u domen zakonskih normi, koje su svojom pravnom snagom i obaveznošću iznad etičkih principa, to bi svaki pokušaj etičkog arbitriranja u ovom slučaju bio u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima, koje je ombudsman dužan poštovati.

   Zbog svega toga, ombudsman ''Dana'' je odlučio da prihvati obrazloženje pomoćnika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikole Markovića, vezano za oba teksta, i da odbije žalbu kabineta ministra pravde gospodina Zorana Pažina, a saglasno načelu 10 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana''.

   Na kraju, ombudsman napominje, da shodno načelu 12 pomenutog Poslovnika za odluke kojima se žalba odbija, ne postoji obaveza objavljivanja u ''Danu''.

  2. Elektronskim putem ombudsmanu ''Dana'' obratio se 16. maja 2019. godine kabinet ministra pravde Crne  Gore gospodina Zorana Pažina, žalbom zbog, kako je navedeno, kršenja Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore tekstom pod naslovom ''Pažin nezakonito dodijelio stanove?'', objavljenog u štampanom izdanju ''Dana'' od 4.maja 2019. godine i u online izdanju ''Dana'' od istog datuma. (U žalbi je u naslovu kazano ''dijelio stanove?'', dok u objavljenom naslovu stoji ''dodijelio stanove?''). U obrazloženju žalbe, koja je ispunila sve uslove predviđene članom 3 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', navedeno je:

''U predmetnom tekstu su, na jednostran i senzacionalistički način, iznesene ozbiljne optužbe o nezakonitom djelovanju ministra pravde, pri čemu nijesu u skladu sa Kodeksom novinara/novinarki Crne Gore preduzete odgovarajuće mjere da bi se provjerila tačnost takvih navoda. 

 Naslov teksta predstavlja, u slučaju online izdanja „Dana“, izričitu tvrdnju da je ministar pravde prekršio zakon, odnosno u štampanom izdanju upitnu rečenicu kojom se, na senzacionalistički način na naslovnoj strani, sugeriše nezakonito ponašanje ministra pravde, isključivo na osnovu optužbi jedne zainteresovane strane u pravnoj stvari koja je predmet izvještavanja'', kaže se u žalbi, uz tvrdnju da ovakvo izvještavanje predstavlja kršenje načela 1, smjernice 1.2 Kodeksa, koja je u žalbi citirana.

   Žalbom se dalje tvrdi da je pomenutim tekstom prekršeno i načelo 9 Kodeksa, čiji je dio takođe citiran, a kršenje je objašnjeno konstatacijom:  ''iako se u tekstu navodi da je pokrenut sudski postupak protiv Ministarstva pravde, ovakvim naslovima teksta javno se medijski presuđuje prije bilo kakve odluke suda, što je izričito zabranjeno Kodeksom. Ovim je prekršeno Osnovno načelo 9 Kodeksa''.

   U žalbi kabineta ministra pravde, iznijet je i predlog poravnanja, koji prenosimo integralno:

''Predlažemo da u roku od 15. dana od dana prijema ove žalbe, dnevne novine „Dan“ uklone sa svog internet sajta tekst pod naslovom „Pažin nezakonito dijelio stanove“, kao i da u štampanom izdanju lista, na naslovnoj i 6. strani, u cjelosti objave javno izvinjenje sljedeće sadržine:

 Naslov: Izvinjenje Redakcije „Dana“ ministru pravde Zoranu Pažinu

 Tekst: Redakcija „Dana“ upućuje javno izvinjenje ministru pravde Zoranu Pažinu i čitaocima „Dana“ zbog kršenja Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore u tekstu pod naslovom „Pažin nezakonito dijelio stanove?“, objavljenom 4. maja 2019. godine.

 U predmetnom tekstu nijesu preduzete sve odgovarajuće mjere kako bi se provjerila tačnost navoda kojima se optužuju Ministarstvo pravde i ministar Pažin, dok je naslov mogao navesti na pogrešan zaključak o suštini događaja ili pojave, što je u suprotnosti sa Kodeksom novinara/novinarki Crne Gore.

Takođe, u naslovu teksta je prejudiciran ishod sudskog postupka, što je u suprotnosti sa odredbama Kodeksa.

 Najzad, Ministarstvu pravde nije bilo omogućeno adekvatno vrijeme za davanje odgovora na pitanja u vezi sa predmetnom objavom, čime je faktički onemogućeno da se čuje druga strana''.

   Shodno članu 7 Poslovnika u radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je žalbu uputio Uredništvu ''Dana'' i od njega zatražio da u predviđenom roku odgovori na žalbene navode i izjasni se o predlogu poravnanja.

   Odgovarajući na žalbu, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikola Marković, kazao je da navedenim tekstom nije došlo do kršenja Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, što, ujedno, isključuje razmatranje istaknutog predloga poravnanja i zatraženog izvinjenja redakcije. U svom izjašnjenju, urednik Marković je kazao:

 ''Smatram da  tekstom ''Pažin nezakonito dodijelio stanove ?'', nije prekršen Kodeks u nijednom dijelu. Ukazujemo na to da smo uredno poslali mail Ministarstvu pravde, ali da odgovor nijesmo dobili, ni tada kao ni u nekim slučajevima kasnije. Ako je Ministarstvu bilo potrebno više vremena za odgovor logično, korektno i profesionalno je bilo da su kontaktirali novinara ili urednika i obavijestili nas o tome pa bi redakcija sačekala.

U ovom slucaju nije prekršena prezumcija nevinosti niti je saopšteno bilo šta tendenciozno i zlonamjerno, jer je u naslovu stavljen znak pitanja i time jasno ukazano da se ne radi o tvrdnji već o sumnjama i optužbama, iznesenim u krivičnoj prijavi podnijetoj protiv Ministarstva na čijem je čelu gospodin Pažin. Uostalom, to je jasno naznačeno u nadnaslovu teksta.

 S druge strane, Ministarstvo je i nakon objavljivanja teksta moglo dostaviti reagovanje, ali to nije učinilo što dokazuje da nije problem što im je pitanje poslato u 13 i 34 časova predmetnog dana, iako je i to bilo u jeku radnog vremena i ostavljalo dovoljno prostora da se redakcija bar kontaktira ako već nijesu mogli da odgovore istog dana. Sve to ukazuje da Ministarstvo nije imalo interes da se oglasi, jer da jeste, kao sto sam kazao, mogli su to učiniti narednog dana u skladu sa Zakonom o medijima. Osim toga medijska je praksa, a na to upućuju i profesionalni standardi, da se prije žalbe ombudsmanu pošalje reagovanje redakciji, što ovoga puta nije učinjeno, a to potvrdjuje i sama žalba gdje se ne navodi da je u slučaju ovog teksta redakciji poslato bilo kakvo reagovanje'', kazao je Marković.

   Na dodatni upit ombudsmana, kako objašnjava to što  u online izdanju, za razliku od štampanog izdanja ''Dana'', u naslovu ''Pažin nezakonito dodijelio stanove?'', nema upitnika (znaka pitanja), urednik Marković je kazao da to treba da objasni rukovodilac Tehničke službe ''Dana'' Ratko Ćetković, od koga je ombudsman, kada mu se obratio, dobio sledeće objašnjenje:

''Analizom sporne objave na web izdanje dnevnih novina ''Dan'' na web adresi www.dan.co.me, utvrdili smo da je došlo da promjene u naslovu teksta ''Pažin nezakonito dodijelio stanove?'',  u odnosu na štampano izdanje.

U naslovu teksta greškom novog sistema za obradu, odnosno prenos štampanog izdanja na web, izostavljen je znak pitanja. Kako od skoro koristimo automatizovaniji sistem za prenos štampanog izdanja na web, a prilikom konverzije ćirilice u latinicu, greškom nove skripte koja je od skoro puštena u rad došlo je do čišćenja naslova od svih znakova osim slovnih, a time i izbrisan znak pitanja koji se nalazi u štampanom izdanju.

Kada nam je ukazano na grešku, odmah smo naložili da se ona ispravi na objavi, a i za ubuduće ukloni navedeni problem.

Od skoro koristimo novinski sistem "Story", hrvatskog proizvođača softvera Domena.com. Kako sistem nije radio sa ćirilicom, uradili smo izmjene na softveru i napravili konverzije ćirilice na latinicu, a tom prilikom nijesmo predvidjeli sve moguće situacije konverzije, čime je došlo do sporne greške'', kazao je Ćetković.

   Upoređujući žalbene navode i izjašnjenje Nikole Markovića, pomoćnika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'', sa osporenim tekstom, a na osnovu vlastite analize i procjene, ombudsman je došao do zaključka da tekstom  ''Pažin nezakonito dodijelio stanove?'', nije došlo do kršenja Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, tačnije u žalbi navedenih smjernica njegovog načela 1. Novinar je u nadnaslovu jasno kazao da je riječ o podnesenoj tužbi protiv gospodina Pažina, i da je to uradio službenik ZIKS-a, čije je riječi, s potrebnom distancom, prenio u tekst, iz koga se jasno vidi da je samo riječ o sumnji. Kako to predviđa načelo 1 Kodeksa, čiji je svakodnevni (naravno, uz ostale izvore) praktični etički nalog da se čuje i druga strana, novinar je tu priliku pružio Ministarstvu pravde. Ako tog dana za to nije preostajalo dovoljno vremena, postojala je mogućnost, kako je to u izjašnjenju naveo i urednik Marković, da se o tome obavijeste novinar ili urednik ''Dana'', kako bi se sačekalo sa objavljivanjem priloga ili bi se u njemu najavio stav Ministarstva. U poslednje vrijeme na stranicama ''Dana'', ombudsman je registrovao više takvih situacija, smatrajući to dobrim primjerom saradnje ''Dana'' i institucija ili pojedinaca u procesu pribavljanja, obrade i plasiranja etičkih informacija. Da u pomenutom tekstu nije bilo ničeg senzacionalističkog, ili nečeg što bi naudilo gospodinu Pažinu ili prejudiciralo ishod sudskog postupka, pored navednog teksta, može potvrditi i tekst ''Službenici moraju biti ravnopravni'', koga je ''Dan'' objavio dva dana kasnije, tačnije 6. maja, u čijem je nadnaslovu kazano: ''Milosav Tomović podržao odluku Zorana Pažina''.

   Upotreba znaka pitanja u naslovu, s jasnim ciljem da se tako zaštiti pretpostavka nevinosti, u medijskoj etici i samorergulaciji, ali i van njih, smatra se pogodnim načinom u poštovanju ovog ne samo etičkog principa. Posebno kada se, s druge strane, teži i zadovoljavanju zanatskog pravila, da se po mogućnosti ne ponavlaju identični naslovi u istoj rubrici ili broju novine. Zbog toga, ombudsman smatra da naslovom ''Pažin nezakonito dodijelio stanove?'',  nije došlo do povrede načela 9 Kodeksa, na čijem poštovanju ombudsman stalno insistira, a time ni do kršenja pretpostavke nevinosti.

   Istovjetni naslov, koji se bez upitnika, pojavio u online izdanju ''Dana'' ombudsman je htio označiti kao kršenje pomenutog načela, ali je nakon izjašnjenja rukovodioca Tehničke službe ''Dana'' Ratka Ćetkovića, shvatio da to ne bi bilo na mjestu. Njegovo objašnjenje djeluje ubjedljivo, posebno kada se ima na umu da je pomenuti naslov u štampanom izdanju na 6 strani, na kojoj je objavljen, i na naslovnoj strani gdje je najavljen, plasiran sa upitnikom, pa ne postoji uvjerljivi razlog da se drukčije i suprotno Kodeksu moglo postupiti prilikom njegove internet prezentacije, osim  tehničkom greškom na koju je ukazao gospodin Ćetković, i koju je, kako je saopštio, ispravio čim mu je na nju ukazano.

   Zbog svega navedenog, prihvatajući  dva dobijena izjašnjenja, ombudsman je donio odluku da odbije žalbu kabineta ministra pravde gospodina Zorana Pažin, a na osnovu člana 10 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana''.

  Na kraju i ove svoje odluke, ombudsman je napomenuo, da shodno načelu 12 Poslovnika  o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' za odluke kojima se žalba odbija, ne postoji obaveza objavljivanja u ''Danu''.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Na poziv šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori ambasadorke Marize Daviet i program menadžera za medije u Misiji Daniela Blanka, ombudsman ''Dana'' učestvovao je 3. maja 2019. godine, u sjedištu ove organizacije u Podgorici, u radu skupa koji je upriličen povodom obilježavanja Svjetskog dana slobode štampe. Pored ombudsmana ''Dana'', sastanku su prisustvovali i predstavnici nekih od crnogorskih medija, nevladinih organizacija koje se bave medijskim pitanjima, kao i predstavnici Savjeta Evrope u Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Tema skupa bila je: ''Kako provjeravati one koji provjeravaju informacije?'' i ''Uloga medija u vremenu dezinformacija''.

   Otvarajući skup, ambasadorka Daviet je kazala: ''Pluralistički i nezavisni mediji su srž slobode medija, ali da bi se identifikovao i riješio problem lažnih i diskriminatorskih informacija, posebno na društvenim medijima, kvalitetno novinarstvo, etičko ponašanje i provjeravanje činjenica moraju ići jedno sa drugim''. Ambasadorka je tome dodala da ''za više pozitivnog i perspektivnog dijaloga u našim modernim društvima, moramo ojačati sve pouzdane izvore informacija''.

   Zapažena izlaganja na ovom skupu, imali su i prof.dr Nataša Ružić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Podgorici i rukovodilac Studijskog programa za novinarstvo na tom fakultetu, i prof.dr Dubravka Valić Nedeljković, profesorica na Odsijeku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pored ostalog, profesorica Ružić je kazala da ''u eri dezinformacija i lažnih vijesti, medijska pismenost i provjeravanje činjenica nam se plasiraju kao jedini način da dođemo do istine. U potrazi sa informacijama možemo se osloniti prvenstvo na sebe razvijajući tehnike i vještine koje će nam pomoći da budemo skeptični kada primamo poruke koje nam šalju mediji'', rekla je ona

    U svom obraćanju, ombudsman ''Dana'' je kazao da princip provjere činjeniica mora biti u samom vrhu etičkih standarda, a da se posebno obazrivo treba odnositi prema sadržajima, koji dolaze sa neregistrovanih portala i društvenih mreža, a koji zahtijevaju, kako to i Kodeks novinara/movinarki nalaže, pojačanu provjeru i obavezno korišćenje drugih izvora i metoda. On je učesnike skupa podsjetio i na poraznu činjenicu da se približava 15 godina od ubistva vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Duška Jovanovića, a da državni organi Crne Gore još uvijek nijesu otkrili nalogadavce i neposredne izvršioce ovog teškog zločina.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA „DANA'' ZA APRIL 2019.

POLA GODINE BEZ ŽALBI

Bez žalbi ombudsmanu „Dana”  protekao je i april mjesec, što je šesti mjesec zaredom kako čitaoci nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava, sadržanih u Kodeksu novinara/novinarki Crne Gore.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Ombudsman „Dana”  prisustvovao je 24. aprila 2019. konferenciji „Činjenice su važne”, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje, a koja je održana u hotelu CentreVille u Podgorici. Konferencija je imala za cilj, da kao završni događaj istoimenog projekta, „kroz predstavljanje učinka projekta stimuliše diskusiju različitih aktera u vezi sa najvažnijim pitanjima crnogorske medijske scene”.

Uz moderaciju Damira Nikočevića, uvodna izlaganja na konferenciji imali su Aleksandar Bogdanović, ministar kulture u Vladi Crne Gore i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje. Na panel-diskusiji, nazvanoј „Crnogorska medijska scena-anamneza i terapija”, učešće su kao panelisti imali: Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika „Dana”  i predsjednik Komisije za praćanje istraga napada na novinare, Darko Šuković, glavni i odgovorni urednik Antene M, Vesna Rajković Nenadić, zamjenica glavnog i odgovornog urednika portala Analitika i Goran Đurović, direktor Media centra, dok je uvodničarka i moderatorka panela, kojeg je obilježila i sadržajna rasprava, bila Lejla Dervišagić, koordinatorka za eksertizu Savjeta Evrope.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA „DANA” ZA MART 2019.

PETI MJESEC BEZ ŽALBI

  Ni u martu mjesecu ombudsmanu „Dana” nije upućena nijedna žalba. To je peti mjesec zaredom kako čitaoci nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene i poštovanja etičkih načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Ombudsman „Dana”, kao član Tehničke radne grupe za samoregulaciju, prisustvovao je 4. marta 2019, u podgoričkom hotelu CentreVille  promociji  Vodiča za primjenu smjernice 2.8 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, kojim se utvrđuju pravila i etički standardi za komentarisanje na portalima. Pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Vodič je izradila Tehnička radna grupa za samoregulaciju, koju pored ombudsmana „Dana”, čine: Paula Petričević, ombudsmanka „Vijesti” i „Monitora”, Mihailo Jovović, programski direktor „Vijesti”, Aneta Spaić i Branko Vojičić, članovi Komisije za monitoring i žalbe Medijskog savjeta za samoregulaciju, i Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju. Prema dogovoru članova Tehničke radne grupe za samoregulaciju, o Vodiču su govorili Paula Petričević i Aneta Spaić, a prisutnima se obratila i ambasadorka Mariz Davije, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

   Ombudsman „Dana” imao je 28. marta, u sjedištu Misije OEBS-a u Crnoj Gori, u Podgorici, sastanak sa gospodinom Danielom Blankom, novopostavljenim šefom Medijskog programa Misije OEBS-a u Crnoj Gori, koji je na tom mjestu zamijenio Samru Čamparu. Sastanak je inicirao gospodin Blank, a on i ombudsman „Dana” razgovarali su o stanju medijske samoregulacije, njenim izazovima, problemima na koje se nailazi, kao i o oblicima dalje saradnje i pomoći koju u tom pogledu može pružiti Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA FEBRUAR 2019.

ČETIRI MJESECA BEZ ŽALBI

 I februar mjesec protekao je bez žalbi ombudsmanu ''Dana'', što je četvrti mjesec zaredom otkako čitaoci nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene i poštovanja etičkih načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Zajedno sa šefom Pravne službe ''Dana'' Miljanom Ivanovićem, ombudsman je, na poziv i u organizaciji Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, učestvovao u radu trećeg regionalnog Master Classa u okviru UNESCO/EC projekta ''Izgradnja povjerenja u medije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji je održan u Beogradu 8. i 9. februara 2019. godine. Osim predstavnika samoregulatornih tijela iz Regiona i Turske, na ovogodišnjem skupu, održanom u beogradskom hotelu ''Mažestik'', učešće su uzeli i predstavnici prаvosuđa, koji su u okviru pomenutog projekta, skupa sa predstavnicima medija, učestvovali na radionicama tokom 2018. godine. Tako su, pored ombudsmana i šefa Pravne službe ''Dana'',  iz Crne Gore skupu u Beogradu prisustvovali i Paula Petričević, ombudsmanka ''Vijesti'' i  ''Monitora'', Mihailo Jovović, programski urednik ''Vijesti'', Aneta Spaić, članica Medijskog savjeta za samoregulaciju i Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju, te Mirjana Popović i Mirjana Vlahović, sudije Višeg suda iz Podgorice, dok su ostali učesnici bili predstavnici savjeta ili vijeća za štampu iz Srbije, Albanije, Turske, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici pravosuđa zemalja Regiona.

   Ovaj Master Class je bio ''posvećen problemima s kojima se trenutno suočavaju sva vijeća za štampu u regiji, poput lažnih vijesti, govora mržnje i huškačke retorike, teškoća sa zaštitom profesionalnog medijskog izvještavanja i slobode govora, i drastičnog kršenja etičkih standarda u svakodnevnom medijskom izvještavanju, te anonimnih, divljih portala bez impresuma, čak i bez osnovnih kontakt podataka, a koji obiluju govorom mržnje, neprovjerenim i neprofesionalnim informacijama i klevetničkim tekstovima''.

   U svom izlaganju ombudsman ''Dana'' učesnike skupa podsjetio je na poraznu činjenicu, da se približava petnaest godina od mučkog ubistva vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Duška Jovanovića, a da nadležni organi Crne Gore još uvijek nijesu uspjeli da otkriju nalogodavce i neposredne izvršioce ovog teškog zločina. Govoreći o samoregulaciji i primjeni i poštovanju etičkih načela Kodeksa, u sklopu tačke dnevnog reda tome posvećenoj, ombudsman je kazao da se u ''Danu'' tome poklanja svakodnеvna pažnja i da je to postalo sastavni dio novinarskog posla, s jasnim principom da bez etičkog novinarstva nema ni profesionalnog novinarstva. On je rekao da se poseban napor usmjerava na poboljšanje poštovanja pretpostavke nevinosti, a stalni akcenat stavlja se i na obavezu neizostavnog kontaktiranja ''druge strane'', od koje se u dosta slučajeva ne dobije odgovor, što je svojevrsni problem za novinare u njihovoj težnji da objektivno i uravnoteženo informišu javnost - kazao je ombudsman, dodajući da se isti odnos ima i prema svim ostalim etičkim standardima.

   Šef Pravne službe ''Dana'' Miljan Ivanović, kazao je na pomenutom skupu, da je ustanovljenje instituta ombudsmana bio pun pogodak i da je to na najbolji način potvrđeno i u praksi. ''Nezavisnost samoregulatornog tijela i spremnost da se u opravdanim slučajevima prizna greška doprinijeli su tome da je broj tužbi smanjen, te se od uvođenja instituta ombudsmana samo dva puta desilo da se lice, nakon podnijete žalbe i utvrđene povrede Kodeksa novinara/novinarki, obratilo sudu za naknadu nematerijalne štete. Na taj način jasno je da ovaj institut predstavlja vrlo pristupačan način za satisfakciju prosječnom građaninu'' – kazao je on.

   Ombudsman ''Dana'' i šef Pravne službe ''Dana'', prisustvovali su 22. februara i okruglom stolu na kome se diskutovalo o Nacrtu Zakona o medijima Crne Gore. Okrugli sto održan je u hotelu ''Podgorica'' u Podgorici u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstva kulture, a uvodna izlaganja imali su ministar kulture u Vladi Crne Gore Aleksandar Bogdanović i ambasadorka Mariz Davije, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Učesnicima skupa ekspertska mišljenja iznijeli su eksperti Savjeta Evrope Tanja Kerševan-Smokvina i Žan Barata Mir. Govoreći o predloženom Nacrtu Zakona, a u osvrtu na samoregulaciju u medijima, ekspert Barata je rekao da je sistem ombudsmana, pored toga što je potpuno ravnopravan sa eksternim sistemom, jako dobar vid samoregulacije i da ga imaju mnoge zemlje.

  Moderatorka okruglog stola, bila je Lejla Dervišagić, koordinatorka za ekspertizu Savjeta Evrope.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JANUAR 2019.

TREĆI MJESEC BEZ ŽALBI

Bez žalbi ombudsmanu ''Dana'' protekao je i januar mjesec, što je treći mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene  i poštovanja etičkih načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA DECEMBAR 2018.

I DECEMBAR BEZ ŽALBI

Ni u decembru mjesecu ombudsmanu ''Dana'' nije upućena nijedna žalba, što znači da ni u ovom mjesecu čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene i poštovanja etičkih načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA NOVEMBAR 2018.

BEZ ŽALBI

  U novembru mjesecu ombudsman ''Dana'' nije dobio nijednu žalbu čitalaca, što znači da u ovom mjesecu čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene i poštovanja etičkih načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA OKTOBAR 2018.

PRIMLJENA JEDNA ŽALBA

  U oktobru mjesecu ombudsman ''Dana'' dobio je jednu žalbu. Nju mu je elektonskim putem 9. oktobra 2018. uputio gospodin Aleksandar Mišović, izvršni direktor ''Nimonta'' d.o.o. iz Bara, a povodom teksta objavljenog u ''Danu'' 7. oktobra 2018, vezаnog za svojevremeni istraživački prilog ubijene malteške novinarke Dafne Karuana Galicije.

   U vrlo korektno intoniranoj žalbi direktor Mišović je kazao da su novinari ''Dana'' ''korektno prenijeli izjavu vlasnika ''Nimonta''-a, gospodina Kočovića'', ali da je naslov tog teksta ''formulisan tako da čitalac koji nas ne poznaje može pomisliti da mi imamo nekih dodirnih tačaka sa ubistvom g-đe Daphne Caruana Galizia, što je apsolutno neprihvatljivo''. Zato je on, naglašavajući da oni ''nemaju razloga da pomisle da je u pitanju loša namjera'' novinara ''Dana'', zamolio ''da naslov u elektronskom izdanju izmijenite što je prije moguće kako nam ne biste nanijeli štetu koju ne bi bilo moguće nadoknaditi''.

   Nakon što je od strane ombudsmana upoznato sa sadržajem žalbe, Uredništvo ''Dana'', kome pripadaju intervencije ovакve vrste, ispoštovalo je zahtjev gospodina Mišovića i uradilo adekvatnu korekciju naslova, cijeneći pritom posebno korektnost Mišovićevog obraćanja. Njega je o tome ombudsman ''Dana'' elektronski obavijestio sjutradan, 10. oktobra, na čemu se gospodin Mišović istog dana zahvalio.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA SEPTEMBAR 2018.

TREĆI MJESEC BEZ ŽALBI

Bez žalbi ombudsmanu ''Dana'' protekao je i septembar mjesec, što je treći mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene etičkih normi Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA AVGUST 2018.

I AVGUST BEZ ŽALBI

Ni u avgustu mjesecu ombudsmanu ''Dana'' nije upućena nijedna žalba, što znači da ni u ovom mjesecu čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene i poštovanja etičkih načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUL 2018.

BEZ ŽALBI

Ombudsman ''Dana'' u julu mjesecu  nije primio nijednu žalbu.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA:U organizaciji i pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Crnoj Gori, kao član tehničke radne grupe, ombudsman ''Dana'' boravio je u Beču od 24. do 26. jula 2018. godine. U tehničkoj radnoj grupi, koju je predvodila Samra Čampara, šefica Medijskog programa ove organizacije, pored ombudsmana ''Dana'', bili su: Mihailo Jovović, glavni i odgovorni urednik ''Vijesti'', Paula Petričević, ombudsmanka ''Vijesti'' i ''Monitora'', Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju i Aneta Spaić, član tog savjeta. Članovi tehničke radne grupe imali su 25. jula sastanak sa Harlemom Dezirom, predstavnikom OEBS-a za slobodu medija i njegovim saradnicima, Adisom Mustedanagićem i Franom Marojevićem, na kome su predstavili tekst Vodiča za primjenu smjernice 2.8 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, odnosno Smjernice za moderiranje komentara na portalima, koje su namijenjene, kako moderatorima tako i onima koji koriste pravo na komentar Na ovom značajnom dokumentu, tehnička radna grupa radila je na osnovu dogovora postignutog u Beču, na sastanku od 24. oktobra 2017. godine, a nakon okončanog posla organizovana je i javna rasprava, od 5. do 19. juna 2018. godine.

   Predstavnik OEBS-a za  slobodu medija Harlem Dezir i njegovi saradnici, pozitivno su ocijenili tekst Smjernica, a skupa je konstatovano da u Evropi jedino Crna Gora ima jedan takav dokument, koga u narednom periodu na valjan način treba predstaviti novinarima i novinarkama i ukupnoj javnosti Crne Gore.

   Ombudsman ''Dana'' iskoristio je ovu priliku da u ime ''Dana'' i u svoje lično ime, gospodinu Deziru, još jednom uputi zahvalnost, što je 6. februara 2018. posjetio mjesto ubistva vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Duška Jovanovića i zamolio ga da njegov doprinos i zalaganje u rasvjetljavanju ovog zločina, ostane u vrhu prioriteta njegovog rada. Gospodin Dezir je uzvratio riječima da ga je obilazak mjesta ubistva Duška Jovanovića i razgovor sa najodgovornijim predstavnicima ''Dana'' emotivno izuzetno dirnuo, i ombudsmana zamolio, da redakciji ''Dana'', prenese njegovu poruku, da će on, sa svoje strane, i u granicama svojih mogućnosti, i ubuduće činiti sve kako bi ubistvo Duška Jovanovića u potpunosti bilo rasvijetljeno.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUN 2018.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

Ombudsman ''Dana'' je u junu primio jednu žalbu. Nju mu je poštom 8. juna 2018. godine uputila Vesna Todorović, policajka iz Ulcinja, a ombudsman je žalbu dobio 11. juna tekuće godine. Uz žalbu, gospođa Todorović je dostavila i kopije tekstova, koji su o noj i njenoj kćerci objavljeni u ''Danu'', povodom njihovog hapšenja i kasnije pokrenutog odgovarajućeg postupka.

U početku je djelovalo da se njena žalba odnosi na konkretni tekst ''Zloupotrebom položaja ''zaradila'' 5.000'', koga je ''Dan'' objavio 27. maja tekuće godine, a na koji je policajka Todorović reagovala u ''Danu'' tekstom pod naslovom ''Sudija i tužilac mi se svete'', 28. maja. Ali, svestrana analiza žalbe, u kojoj su pobrojani svi tekstovi koje je o njoj i njenoj kćerci objavila novinarka ''Dana'' Marija Palibrk, njihovо kvalifikovanje ''skandaloznim i nehumanim'', i opširno citiranje  velikog broja normi Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, bez vezivanja neke od njih za konkretni prilog – neosporno je dovela do zaključka da se žalba policajke Todorović, zapravo odnosi na sve tekstove koje je o njoj i njenoj kćerci u ''Danu'' objavila novinarka Palibrk, a ne na konkretni prilog. To je gospođa Todorović dodatno potvrdila, između ostalog, i kroz žalbeni navod da je iz Kodeksa ''izvadila sve ono čega se novinarka trebala pridržavati i generalno upoznati kad se prihvatila toga poziva''.

Kako se ombudsman ''Dana'' u svom radu, kao što je poznato, mora striktno pridržavati  Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', on ovako intoniranu žalbu nije mogao razmatrati, pošto bi to bilo u direktnoj suprotnosti sa članom 2 pomenutog Poslovnika, koji glasi: ''Ombudsman je nadležan da odlučuje o žalbama koje se podnose povodom konkretnog sadržaja objavljenog u ''Danu''. O tome je ombudsman 25. juna 2018. opširnim dopisom, upućenim poštom istog dana, obavijestio policajku Todorović. U svom obrazloženju, između ostalog, je naveo: ''Kako ste Vi, kao što sam već kazao, žalbeni zahtjev neprecizno i široko postavili, obuhvatajući njime i druge priloge, to je ombudsman morao prihvatiti obaveznost navedenog člana. Iz tih razloga o Vašoj žalbi nije mogao odlučivati, a da time ne prekrši jasno propisani  način svog rada, tj. pomenuti član 2 Poslovnika, koji, kao što smo vidjeli, insistira na strogoj konkretnosti sadržaja, a time, naravno, i same žalbe, što ključno i suštinski određuje dalji žalbeni postupak''.

Ombudsman je u nastavku dopisa gospođi Todorović kazao da mu navedena okolnost nije dozvolila sprovođenje daljih predviđenih poslovničkih radnji, ali da ima obavezu da joj učini dostupnim izjašnjenje novinarke Palibrk, njemu dostavljeno, što je i učnio. U pomenutom izjašnjenju, novinarka je nakon opšrinog odgovora na žalbene navode, kazala da je bila uvjerena da je nastali nesporazum između nje i gospođe Todorović, prevaziđen nakon njihog razgovora u redakciji ''Dana'', kome je prisustvovao i urednik rubrike ''Hronika'', Mitar Rakčević, a koji je u žalbi opisala gospođa Todorović.

Podstaknut iznova i ovom žalbom, omudsman je na kraju svog dopisa upućenog gospođi Todorović, saopštio i ono što je već više puta imao potrebu da istakne: ''ombudsman nalazi za potrebno da saopšti i ono što bi trebalo da je već poznato – da u njegovog ingerenciji ne može biti nikakvo sankcionisanje novinara u smislu njihovog kažnjavanja bilo koje vrste. Ombudsman jedino može, kada se za to ispune predviđeni poslovnički uslovi, utvrđivati da li je novinar postupao saglasno Kodeksu novinara/novinarki ili protivno njemu. Valja napomenuti i to, da u ombudsmanovoj nadležnosti nije ni da utvrđuje da li je nešto što je objavljeno – tačno ili nije''.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Ombudsmana ''Dana'' gostovao je u emisiji Radio Tivta, 26. juna 2018, zajedno sa Paulom Petričević, ombudsmankom ''Vijesti'' i ''Monitora'', i Rankom Vujovićem, izvršnim sekretarom Medijskog savjeta za samoregulaciju. Ova radijska emisija je realizovana uz podršku UNESKO-a, a dio je šireg projekta koji finansira Evropska Unija pod nazivom ''Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi''. Dio projekta koji je realizovan u Crnoj Gori, kroz nekoliko vidova, odnosio se na promociju Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, koji je usvojen 2016. godine. To je bio i sadržaj ove emisije, koju je vodio direktor Radio Tivta, Dragan Popadić.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MAJ 2018.

PRIMLJENA JEDNA ŽALBA

U maju mjesecu ombudsman ''Dana''  primio je jednu žalbu. Nju mu je 15. maja tekuće godine uputila gospođa Ana Đukanović, advokatica iz Podgorice.U skladu sa članom 10 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' a primjenom Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, ombudsman je žalbu odbio 18. maja. Odluku kojom je to uradio ovdje daje integralno:

   Elektronskim putem ombudsmanu ''Dana'' se 15. 05. 2018. godine žalbom obratila gospođa Ana Đukanović, advokatica iz Podgorice. Ona je u svoj žalbi navela da su dnevne novine ''Dan'' u broju 6933, od 14.05. 2018. godine, na naslovnici i stranici br. 9 objavile tekst, u odnosu na nju, pod naslovom: ''Mađari su mi rekli da su Ani uplatili 7.3 miliona eura''. Istog dana, advokatica Đukanović je, shodno odredbama Zakona o medijima, putem elektonske pošte, redakciji dostavila zahtjev za objavljivanje ispravke i odgovora na sporni programski sadržaj. U predmetnom reagovanju navela je da objavljivanje istog traži u skladu sa članom 28 stav 1 Zakona o medijima, ''bez izmjena i dopuna, na isti način na koji je objavljen i osnovni tekst, odnosno – na naslovnici i na stranici br. 9. Sjutradan, 15. 05. 2018. godine, ''Dan'' je objavio navedeni zahtjev za ispravku u odgovor, ali, kako tvrdi, gospođa Đukanović ''na neadekvatan način, suprotno odredbama Kodeksa novinara, novinarki Crne Gore i Zakona u medjiima''. Ona je za to dala i objašnjenje:

   ''Reagovanje nije objavljeno na udarnom mjestu na naslovnici, niti uopšte na naslovnoj strani; isto nije objavljeno ni na polovini udarne stranice br. 9. Umjesto toga, uredništvo i izdavač su nastojali da reagovanju obezbijede što neprimjetnije mjesto, pa je ono objavljeno u okviru jednog stubca koji ne zauzima ni 1/5 stranice br.8.

   Na opisani način, uredništvo i izdavač prekršili su načelo 3 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, u kojem se navodi da je obaveza novinara/novinarke da dopuni nepotpunu i ispravi netačnu informaciju, da se to posebno odnosi na informaciju koja može nekome naškoditi, te da ispravka mora biti istaknuta na odgovarajući način.

   Nadalje, u smjernicama za pomenuto načelo izričito se navodi: ''Svi mediji moraju poštovati i osigurati primjenu prava na ispravku i odgovor u skladu sa zakonom uz pravovremeno objavljivanje ispravke i/ili izvinjenja, kako bi se izbjeglo pokretanje sudskog postupka'' – saopštila je u svoj žalbi advokatica Đukanović, i dalje dodala:

   ''Dakle, Kodeks novinara/novinarki Crne Gore u pogledu načina objavljivanja ispravke i odgovora, direktno upućuje na odredbe relevantnog Zakona, te se u konkretnom slučaju ima primijeniti član 28 stav 1 Zakona o medijima, koji sadrži imperativnu normu sljedeće sadržine: ''Isrpavka ili odgovor se moraju objaviti bez izmjena i dopuna, na istoj stranici štampe, odnosno u istoj emisiji elektronskog medija u kojima je objavljen programski sadržaj na koji se ispravka ili odgovor odnosi.

   Dakle, jasno je da je zakonodavac izričito predvidio da se ispravka i odgovor moraju objaviti na isti način kao i osporeni tekst, odnosno, da medij reagovanju mora dati prostor koji je ustupio i prvobitnom tekstu. Zakonsko rješenje je, dakle, logično i pravično, jer se jedino na takav način može pružiti jednak tretman licu na koje se programski sadržaj odnosi, te zaštiti njegova prava.

   Iako je Zakon jasan, napominjemo da načinu objavljivanja reagovanja treba posveti naročitu pažnju onda kada je, kao u slučaju ovdje podnositeljke žalbe iznijeta gruba neistina i teška kvalifikacija kojom se insinuira na to da ista ima ikave veze sa nezakonitim postupanjem. Takođe, podsjećamo da je shodno članu 30 stav 2 Zakona o medijima previđeno da podnosilac zahtjeva za ispravku ili odgovor ima pravo na tužbu sudu protiv osnivača medija, u slučaju da ispravka i odgovor nisu objavljeni na način propisan zakonom'', navela je u svojom žalbi advokatica Đukanović i ombudsmanu predložila:

   ''U skladu sa svim iznijetim, a shodno članu 3 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', podnositeljka žalbe predlaže zaštitniku da usvoji ovu žalbu, te da obaveže dnevne novine ''Dan'' da u prvom narednom broju po danu donošenja odluke integralno objavi ispravku i odgovor podnositeljke žalbe dostavljen dana 14.05. 2018. godine, na zakonit način – na naslovnici i na stranici br. 9 štampanog izdanja medija''.

   Pošto je ombudsman utvrdio da je žalba zadovoljila sve uslove predviđene članom 3 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitaalca ''Dana'', shodno navedenom Poslovniku, izjašnjenje na žalbene navode zatražio je od Nikole Markovića, zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'', čije izjašnjenje prenosi u cjelosti, kao što je to uradio i sa žalbenim navodima gospođe Đukanović:

''Poštovani gospodine Jovićeviću,

   Dopis koji je gospođa Đukanović dostavila redakciji ''Dana'' kao ispravku i odgovor, objavljen je u istoj rubrici ''Hronika'', kao i razgovor sa gospodinom dr Ivanom Đurišićem koji je iznio niz optužbi na račun Ane Đukanović.

   Objavljeno je tretirano kao reagovanje, a ne kao ispravka ili odgovor, jer se uvidom u predmetni tekst koji je poslala, lako može utvrditi da gospođa Đukanović nije ništa odgovorila gospodinu Đurišiću, niti je izvršila ispravku konkretnih navoda, osim što je uopšteno negirala njegove tvrdnje.

   Zbog ovih činjenica njen dopis ne može se objaviti u skladu sa članom 27 Zakona o medijima, jer se ovaj član zakona odnosi isključivio na ispravku i odgovor, a ne na podučavanje medija o Kodeksu novinara/novinarki.

   Uostalom, članom 30 Zakona o medijima kaže se da se ispravka i odgovor ne moraju objaviti ako se ne odnose na programski sadržaj.

   Način rada novinara i primjena profesionalnih standarda nije bila predmet programskog sadržaja na koji je reagovala gospođa Đukanović.

   Da napomenem da je novinar ''Dana'' više puta pokušao kontaktirati gospođu Đukanović, ali se ona nije javljala niti odgovarala na naša pitanja.

   I pored toga, kada je poslala dopis, odlučili smo sjutradan da ga objavimo, iako nijesmo morali iz gore navedenih razloga. Opredijelili smo se za to, iako je ''Dan'' objavio samo navode iz zvaničnog pisma koje je gospodin Đurišić dostavio Vrhovnom državnom tužiocu na postupanje.

   Prim. dr Ivan Đurišić je poznata javna ličnost i dugogodišnji visoki funkcioner DPS-a, koji je time relevantan sagovornik. Žao nam je što gospođa Đukanović nije iskoristila priliku da odgovori gospodinu Đurišiću nego se odlučila za vrijeđanje i denunciranje medija'', kazao je u svom izjašnjenju Nikola Marković.

   Osnovna nadležnost medijskog ombudsmana, pa samim tim i ombudsmana''Dana'', je da prati ispravnu primjenu etičkih standarda, u konkretnom slučaju načela i smjernica Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, a kada dođe do spora da ga rješava prvenstveno kroz proces medijacije, koja ovom prilikom nije predložena. To što neki etički principi (kao pravo na ispravku i odgovor, recimo) imaju i svojstvo pozitivnih zakonskih propisa, koje ombudsman ''Dana'' poštuje u punoj mjeri, ne želeći da im kao po snazi jačim odredbama, na ovom mjestu, suprotstavlja možda i drukčija etička rješenja – ne daje za pravo ombudsmanu,  upravo zbog takve specifičnosti njegove pozicije, da o toj vrsti normi može meritorno odlučivati. Kao odgovorno lice, zaduženo za primjenu određenih normi Zakona o medijima, to je na razložan način uradio, u svom izjašnjenu, Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana''.

   Zato, na osnovu svega izloženog, žalbene navode iz žalbe advokatice Ane Đukanović, ombudsman smatra neosnovanim, zbog čega je donio odluku da njenu žalbu odbije, a saglasno načelu 10 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana''. U vezi s tim, napominje da, u skladu sa pomenutim Poslovnikom, njegovim članom 12, za odluke kojima se žalba odbija, ne postoji obaveza objavljivanja u ''Danu'' – kazao je na kraju svoje odluke ombudsman ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA APRIL 2018.

BEZ ŽALBI

U aprilu mjesecu ombudsmanu ''Dana''  čitaoci nijesu uputili nijednu žalbu.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Ombudsman ''Dana'' prisustvovao je 5. aprila 2018. godine, u hotelu ''Hilton'', u Podgorici, predstavljanju ''Analize medijskog sektora u Crnoj Gori'', koja je nastala na inicijativu Evropske komisije, a u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom ''Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX). ''Analizu medijskog sektora u Crnoj Gori sa preporukama za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije'', pripremili su Tanja Kerševan Smokvina (urednica), Jean Francois Furnemont, Marc Janssen, Dunja Mijatović, Jelena Surčulija Milojević i Snežana Trpevska.

   Na pomenutom skupu (čiji je moderator, kao koordinatorka projekta, bila Maja Stojanović iz Savjeta Evrope) svoja izlaganja imali su Aleksandar Bogdanović, ministar kulture u Vladi Crne Gore, Plamena Halacheva, otpravnica poslova u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Jelena Burzan, generalna direktorica za pristupanje EU u Ministarstvu evropskih poslova, Lejla Dervišagić, načelnica Jedinice za saradnju u Odsjeku za medije i internet Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope iz Strazbura, kao i Željko Rutović, direktor Direktorata za medije Crne Gore. Prisutnima je izvještaj predstavila Tanja Kerševan Smokvina, ekspertkinja Savjeta Evrope, i kao što smo već kazali, urednica pomenutog izvještaja, u čijem je rezimeu, pored ostalog, kazano: ''Analiza medijskog sektora u Crnoj Gori ima za cilj da doprinese razvoju i sprovodjenju medijske politike koja promoviše i omogućava slobodu izražavanja i slobodu medija u Crnoj Gori. Ključna svrha ovog istraživanja je da Crnoj Gori pruži konkretnu i korisnu podršku u pripremi Nacionalnog akcionog plana za politiku audio-vizuelnog medijskog sektora, predlažući mjere potrebne za podrobno ocjenjivanje postojećih medijskih instumenata i praksi u kontekstu procesa evropskih integracija Crne Gore''.

   Izvještaju je prethodilo sveobuhvatno istraživanje medijskog sektora od strane nezavisnog medjunarodnog ekspertskog tima, iz koga su dva eksperta Jean Francois Furnemont i Snežana Trpevska, 13. septembra 2017. godine, u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore, na temu medijske samoregulacije razgovarali i sa ombudsmanom ''Dana'', ombudsmankom ''Vijesti'' i ''Monitora'' Paulom Petričević, izvršnim sekretarom Medijskog savjeta za samoregulaciju Rankom Vujovićem i predsjednikom Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu, Amerom Ramusovićem.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MART 2018.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

Ombudsman ''Dana'' je u martu mjesecu dobio jednu žalbu. Nju mu je 27. marta uputio D.D. povodom teksta ''Očuh mjesecima silovao djevojčicu'', koga je ''Dan'' objavio 24. marta. (Za podnosioca žalbe ombudsman koristi inicijale kako eventualno  ne bi doprinio da se otkrije identitet osumnjičenog  A.D., koji je ostao zaštićen i u pomenutom tekstu.) Pošto nije ispunjavala uslove iz člana 3 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je žalbu odbacio  i o tome 30. marta obavijestio njenog podnosioca, što je dalje detaljno objašnjeno u ovom izvještaju.

U svojoj žalbi D.D. je naveo da je ''Dan'' ''objavljivanjem ovakvog naslova, a da u njemu nije makar stavljen znak pitanja na kraju, teško prekršio Kodeks novinara/novinarki Crne Gore''. ''Vaša novina je na ovaj način, bez ijednog dokaza, presudila čovjeku, a da suđenje nije ni počelo. U tekstu se tvrdi da je očuh mjesecima silovao djevojčicu, a da pritom to zvanično niko nije rekao, već se radi, očigledno o paušalnim i senzacionalističkim ocjenama, jer istraga tek treba da se bavi tim slučajem, pa tek onda da se ide na sudjenje'', naveo je D.D. u svojoj žalbi, uz konstataciju da je ''Dan'' ''ovim naslovom i sadržinom u tekstu teško povrijedio pomenuti Kodeks, kao i presumciju nevinosti i donio presudu bez suđenja''. Zato je od ombudsmana zatražio da pokrene postupak, utvrdi zbog toga odgovornost urednika ''Dana'', izreče im ''najtežu moguću mjeru'' i o tome objavi odluku u ''Danu''.

Po prijemu žalbe, i uredništvo ''Dana'' i njegov ombudsman, složili su se da je naslovom teksta ''Očuh mjesecima silovao djevojčicu'' neosporno prekršena pretpostavka nevinosti. Zbog toga je ''Dan'' u svom broju od 29. marta objavio i ispravku sa izvinjenjem, objašnjavajući da je do kršenja pretpostavke nevinosti došlo tako što je ''usled nenamjerne greške iz naslova izostavljen znak pitanja''. Uprkos tome, ombudsman je žalbu morao odbaciti, jer ona nije ispunjavala ključni, suštinski uslov iz Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', tačnije član 3, stav 5, u kome je nedvosmileno kazano da  žalbe, da bi se po njima moglo postupati moraju ''da se odnose lično na podnosioca žalbe ili da je žalba podnijeta uz pisanu saglasnost lica koje smatra da je oštećeno objavljenim sadržajem''. Kako taj kriterijum ovom žalbom nije zadovoljen, kao, uzgred rečeno,  ni kriterijum iz istog člana, koji obavezuje da se uz žalbu koja je podnijeta u elektronskom obliku ''dostavi internet link ka sadržaju koji je objavljen i za koji se smatra da je suprotan pravilima Kodeksa ili skenirani sadržaj ili da je to dato na drugi način u prilogu elektronske pošte'', ombudsman je, saglasno članovima 4 i 5 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', kako je to već saopštio - žalbu odbacio.

O tome je ombudsman  obavijestio D.D. elektronskim putem 30. marta tekuće godine, uz objašnjenje da je na isti način postupao, tj. odbacio žalbu, i u ranijim, sličnim situacijama, ukazujući mu da to može provjeriti i preko internet stranice, tj. izvještaja o radu ombudsmana ''Dana'', tako da se ne radi o nikakvom izuzetku. Radi potpune objektivnosti i preciznosti, preostali dio ombudsmanovog odgovora podnosiocu žalbe, ombudsman će ovdje prenijeti doslovce:

''Ali, kako je riječ o vrlo osjetljivom slučaju i o obavezi  ''Dana'' da poštuje pretpostavku nevinosti, koja je u ovom slučaju naslovno prekršena, obratio sam se, opet shodno, pomenutom Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', zamjeniku glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikoli Markoviću, i od njega dobio sledeće izjašnjenje:

''Dostavljam Vam moje izjašnjenje povodom pristigle žalbe, iako ona nije zadovoljila ključni kriterijum predviđen Poslovnikom o radu ombudsmana ''Dana''. Istinski mi je žao što je u obradi pomenutog teksta nenamjernom greškom iz naslova izostao znak pitanja, što je po automatizmu proizvelu grešku i na naslovnoj strani. Redakcija će tim povodom objaviti ispravku i izviniti se zbog nenamjerne greške kojom se krši presumcija nevinosti. Istovremeno Vas obavještavam da ćemo u daljem postupku pažljivo pratiti čitav slučaj i maksimalno se truditi da se ovakve stvari više ne ponavljaju. Ujedno napominjem, da ćemo u slučaju oslobađajuće presude ili odustajanja od optužnice, kao satisfkaciju, to objaviti kao jedan od glavnih naslova'', kazao je Marković u svom izjašnjenju.

Privhatio sam ovo izjašnjenje urednika Markovića, a objektivnu mogućnost ovakvih i sličnih nenamjernih grešaka tokom produkcionih odnosa u novinarstvu, prepoznaju i teorija i praksa medijske etike.Upotreba inicijala za osumnjičenog u osnovnom tekstu, korišćenje riječi ''osumnjičeni'', kojom počinje podnaslov teksta, ponavljanje te riječi više puta, kao i riječi ''sumnja'' i ''navodno'', dodatno su me uvjerili da se težilo očuvanju pretpostavke nevinosti. Na kraju, objavljena je sa izvinjenjem i ispravka, koju je najavio urednik Marković, i to u broju od 29. marta, što potvrđuje da je redakcija priznala nenamjerno napravljeni etički propust. Sve ostalo sadržano u tekstu, a posebno da li je nešto tačno ili nije, ili u kojoj mjeri – nije i ne može biti u nadležnosti ombudsmana.

Kao što se već moglo zaključiti, ovo moje obraćanje Vama, iz navedenih razloga, ne može imati obilježje odluke, pa kao takvo ne može biti ni objavljeno u ''Danu'', kako ste to zatražili u svojoj žalbi. Isto tako, i sve da je bilo poslovničkog osnova za donošenje takve vrste odluke, ombudsman ne može, i da je situacija bila drukčija, utvrđivati ničiju odgovornost, niti je to njegova nadležnost Najviše što bih mogao uraditi je konstatovanje kršenja Kodeksa i traženje sprovodjenja mjere, koju je, svjesna odgovornosti i napravljenog nenamjernog propusta - objavljivanjem ispravke i izvinjenja – korektno sprovela redakcija ''Dana''.

Jedna od etičkih alatki koja ombudsmanu - čija uloga prevashodno treba da bude medijatorska - stoji na raspolaganju je i upozorenje, pa zato i ovu priliku koristim da novinare i urednike ''Dana'' upozorim da ubuduće ispoljavaju više obazrivost prilikom izvještavanja o ovakvim i sličnim slučajevima, i da striktno poštuju princip pretpostavke nevinosti i sve ostale etičke standarde, sadržane u načelima i smjernicama Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore'' – kazao je ombudsman ''Dana'' u svom odgovoru D.D, koji se sa njim nije složio, o čemu je ombudsmana obavijestio, 3 aprila 2018. godine.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Zajedno sa suvlasnicom ''Dana'' Slavicom Jovanović, ombudsman je, na poziv i u organizaciji Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, učestvovao u radu drugog regionalnog Master Classa  u okviru UNESCO/EC projekta ''Izgradnja povjerenja u medije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji je održan u Beogradu 2. i 3. marta 2018. godine. Iz Crne Gore skupu su prisustvovali i Paula Petričević, ombudsmanka ''Vijesti'' i ''Monitora'', glavni i odgovorni urednici tih medija, kao i članovi Medijskog savjeta za samoregulaciju Crne Gore, dok su ostali učesnici bili predstavnici savjeta ili vijeća za štampu iz Srbije, Turske, Albanije, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Učešće u radu skupa, koji je održan u beogradskom hotelu ''Bah'', imali su i zapaženi eksperti, a dva glavna problema o kojima se raspravljalo bili su ''pojava lažnih vijesti u online medijima i pojava anonimnih portala bez impresuma i kontakt informacija, koji obiluju govorom mržnje, neprovjerenim i neprofesionalnim informacijama''.

Raspravljalo se i o digitalnim medijima, slobodi govora i o finansiranju i budućnosti samoregulatornih tijela, a tokom dva dana rada, učesnici skupa, pokušali su da pronadju najbolja rješenja i mehanizme za rješavanje pobrojanih problema, odnosno ''da uspostave zajedničku mapu puta da bi ostvarili rješenje ovih problema''.

U okviru tačke dnevnog reda, koja se odnosila na predstavljanje svakog pojedinačnog samoregulatornog tijela, ombudsman ''Dana'' je govorio  o svojim iskustvima, rezultatima, kao i o problemima s kojima se on, i novinari i urednici ''Dana'' suočavaju u svom radu. Ombudsman je podsjetio i na poraznu činjenicu da se u maju  navršava 14 godina od mučkog ubistva Duška Jovanovića, vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ''Dana'', a da još nijesu otkriveni nalogodavci i neposredni izvršioci ovog svirepog zločina, zbog kojeg je potpuno pala na ispitu država Crna Gora i njene nadležne institucije.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA FEBRUAR 2018. GODINE

OSAM MJESECI BEZ ŽALBI

 Ni u februaru ombudsmanu ''Dana'' nije upućena nijedna žalba. Tako je prošlo osam mjeseci, a da čitaoci nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene etičkih načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: U službenoj posjeti Crnoj Gori 5. i 6. februara 2018. godine boravio je predstavnik OEBS-a za slobodu medija, gospodin Harlem Desir. Tim povodom, a na poziv šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasadorke Maryse Daviet, ombudsman ''Dana'' je 5. februara uveče, u hotelu ''Centre Ville'', u Podgorici, prisustvovao prijemu koji je upriličen povodom posjete gospodina Desira. Sjutradan, 6. februara, gospodin Desir imao je radni ručak sa radnom grupom za samoregulaciju, kao i sa predstavnicima Agencije za elektronske medije, kome je prisustvovao i ombudsman ''Dana''. Radnom ručku je prisustvovala i šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasadorka Maryse Daviet, i šefica Medijskog programa  Misije OEBS-a, Samra Čampara.

  Tokom radnog ručka, ombudsman ''Dana'' informisao je gospodina Harlema Desira o svom radu i iskustvima na poslovima ombudsmana ''Dana'', kao i о punoj posvećenosti novinara i urednika ''Dana'' istinskom sprovođenju procesa samoregulacije. Tom prilikom sa gospodinom Desirom, razgovarao je i Nikola  Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana i predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare, koji je predstavnika OEBS-a za slobodu medija, upoznao sa rezultatima rada ove Komisije. Gospodin Desir je potom  sa urednikom Markovićem i ombudsmanom ''Dana'', posjetio  redakciju ''Dana'' i mjesto ubistva vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Duška Jovanovića, gdje je razgovarao sa Mladenom Milutinovićem, direktorom i glavnim i odgovornim urednikom ''Dana''. ''Dan'' je o tome, 7. februara, donio tekst pod naslovom '' Nerasvjetljavanje zločina je novi zločin'', koji se može pročitati putem linka: http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=634072&datum=2018-02-07

   Zajedno sa suvlasnicima ''Dana'', Slavicom Jovanović i Mladenom Milutinovićem, ombudsman ''Dana'' je 21. februara 2018. prisustvovao konferenciji ''Istraživačko novinarstvo i etički kodeks – prepreke, izazovi i kako dostići profesionalne standarde'', koju je organizovao Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore u partnerstvu sa Balkanskom istraživačkom regionalnom mrežom (BIRN) i uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Konferencija je održana u hotelu ''Centre Ville'' u Podgorici, a otvorili su je Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade Crne Gore, Plamena Halacheva, v.d. šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Milka Tadić-Mijović, direktorica CIN-CG. Među panelistima bio je i Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JANUAR 2018.

SEDMI MJESEC BEZ ŽALBI

   Bez žalbi ombudsmanu ''Dana'' protekao je i januar mjesec 2018. godine, što je sedmi mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene normi Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

  AKTIVNOSTI OMBUDSMANA:  Na poziv šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori ambasadorke Maryse Daviet, ombudsman ''Dana'' prisustvovao je 18. januara 2018. godine, u konferencijskoj sali Misije OEBS-a u Crnoj Gori, u  Podgorici, sastanku sa članovima misije OSCE/ODIHR, u kojoj su bili Richard Lappin i Tamara Otiashvili. Misija je u Crnoj Gori boravila od 15. do 19. januara, a cilj joj je bio da ''u susret predsjedničkim izborima, izvrši procjenu predizbornog okruženja i pripremnih aktivnosti za predstojeće izbore''. U tom smislu, prema metodologiji misije, upriličen je i sastanak sa predstavnicima medijskih samoregulatornih tijela.

   Ispred Misije OEBS-a, pomenutim sastankom rukovodila je šefica Medijskog programa ove organizaacije Samra Čampara sa saradnicima, a pored ombudsmana ''Dana'', sastanku su prisustvovali: Mihailo Jovović, glavni i odgovorni urednik ''Vijesti'', Paula Petričević, ombudsmanka ''Vijesti'' i ''Monitora'', Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju i članovi komisije za monitoring i žalbe Medijskog savjeta, Aneta Spaić i Branko Vojičić.

   Članove misije ombudsman ''Dana'' je upoznao sa brojnim otvorenim i prikrivenim pritiscima vlasti na novinare i urednike ''Dana'' u njihovom radu i u ostvarivanju klučnog imperativa novinarske profesije – istrajnog traganja za istinom. Ombudsman je takođe kazao da se približava 14 godina od mučkog ubistva Duška Jovanovića, vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ''Dana'', a da još nijesu otkriveni nalogodavci i neposredni izvršioci ovog svirepog zločina, što je više nego porazna činjenica za državu Crnu Goru i njene nadležne organe.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA DANA ZA DECEMBAR 2017.

POLA GODINE BEZ ŽALBI

Ni u decembru ombudsmanu nije upućena nijedna žalba. Tako je prošlo pola godine, a da čitaoci nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene etičkih načela  Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA NOVEMBAR 2017.

PETI MJESEC BEZ ŽALBI

Bez žalbi ombudsmanu ''Dana'' protekao je i novembar mjesec, što je peti mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene normi Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Ombudsman ''Dana'' prisustvovao je 23. i 24. novembra 2017. godine  konferenciji, koja je pod nazivom ''Regionalna konferencija Zapadnog Balkana: Zaštiti i poštuj-Čuvajmo ljudska prava'', održana u hotelu ''CentreVille'' u Podgorici. Konferenciju je organizovala Misija OEBS-a u Crnoj Gori u saradnji s Kancelarijom zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Agencijom za elektronske medije.

U radu Konferencije učestovali su predstavnici relevantnih institucija, medija, civilnog durštva i međunarodnih organizacija i diplomatskih misija, a razgovaralo se o zaštiti djece od štetnih medijskih sadržaja, zaštiti privatnosti djece i porodičnog života u medijima, s naročitim naglaskom na zloupotrebu djece u političkom oglašavanju, kao i o ulozi medijske pismenosti u prevenciji štetnih efekata medija na djecu i maloljetnike. Značajan dio konferencije posvećen je i govoru mržnje i zločinu iz mržnje i praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA OKTOBAR 2017.

ČETIRI MJESECA BEZ ŽALBI

Ni u oktobru mjesecu, ombudsmanu ''Dana'' nije upućena nijedna žalba, što je četvrti mjesec zaredom otkako čitaoci nijesu imali potrebu da se obraćaju zaštitniku svojih prava iz domena primjene etičkih načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Ombudsman ''Dana'' boravio je od 23. do 25. oktobra 2017. godine u Beču, gdje je u organizaciji OEBS-a, 24. oktobra učestvovao u radu tehničkog sastanka, organizovanog u cilju početka izrade smjernica za moderiranje komentara na internet portalima. Pored njega sastanku su prisustvovali: Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'', Mihailo Jovović, glavni i odgovorni urednik ''Vijesti'', Paula Petričević, ombudsmanka ''Vijesti'' i ''Monitora'', Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju, i članovi komisije za monitoring i žalbe Medijskog savjeta, Aneta Spaić i Branko Vojičić. Ispred Misije OEBS-a  u Crnoj Gori, sastanku u Beču prisustvovali su Samra Čampara, šefica Medijskog programa ove organizacije, koja je rukovodila sastankom, i Matija Vasiljević.

Na sastanku se razgovaralo i o drugim zajedničkim aktivnostima iz nadležnosti ombudsmana ''Dana'', ''Vijesti'' i ''Monitora'' i Medijskog savjeta za samoregulaciju, koje bi se organizovale uz podršku OEBS-a.

                                                                                                               

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA SEPTEMBAR 2017.

TREĆI MJESEC BEZ ŽALBI

Bez žalbi ombudsmanu ''Dana'' protekao je i septembar mjesec, što je treći mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju svom zaštitniku prava iz domena primjene normi Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

   AKTIVNOSTI OMBUDSMANA: Ombudsman ''Dana'' prisustvovao je 11. septembra 2017. godine, u hotelu ''Hilton'', u Podgorici, početnom sastanku ekspertske misije koja je na inicijativu Evropske komisije, a u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope ''Jačanje pravosudne ekpertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX), započela izradu analize medijskog sektora u Crnoj Gori. Ovo istraživanje koje je trajalo do 14. septembra, a u sklopu kojeg je održano oko trideset sastanaka  sa predstavnicima osamnaest crnogorskih institucija, obuhvatilo je široki spektar tema, a zaključci i preporuke do kojih se došlo, služiće kao vodič za definisanje i sprovodjenje nacionalnih medijskih politika i pripremu detaljnijeg akcionog plana u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

   Nacionalni koordinator ove aktivnosti bilo je Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, a na otvaranju pomenutog skupa govorili su: Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova Crne Gore, Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Lejla Dervišagić, šefica Odjeljenja za medije i internet i Odjela za informacino društvo u Generalnom direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope u Strazburu.

   U sklopu ovog projekta, 13. septembra 2017. godine, u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore u Podgorici, održan je sastanak nezavisnih eksperata Jean Francois Furnemont i  Snežane Trpevske sa predstavnicima medijskih samoregulatornih tijela. Pored ombudsmana ''Dana'' sa pomenutim ekspertima razgovarali su: Paula Petričević, ombudsmanka ''Vijesti'' i ''Monitora'', Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju i Amer Ramusović, predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu. Oni su tokom sastanka eksperte upoznali sa načinom svog rada i iskustvima u procesu medijske samoregulacije. Ombudsman ''Dana'' je ekspertima kazao da se u Crnoj Gori i dalje krše medijske slobode, a da se pribjegava i najopasnijim prijetnjama poslenicima novinarske profesije, navodeći pritom prijetnju koju je tih dana novinaru ''Dana'' uputio brat premijera Duška Markovića.

   U ime Savjeta Evrope koordinator cijelog projekta bila je Maja  Stojanović.

   Ombudsman ''Dana'' učestvovao je 19. septembra 2017. godine  u hotelu ''Podgorica'' u Podgorici, i na okruglom stolu sa temom ''Ugovor Radio i Televizije Crne Gore sa Vladom Crne Gore o pružanju javnih usluga'', koga su organizovali Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Radio i Televizija Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA AVGUST 2017.

I AVGUST BEZ ŽALBI

Ni u avgustu ombudsman nije dobio nijednu žalbu čitalaca ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUL 2017.

BEZ ŽALBI

U julu mjesecu ombudsman ''Dana'' nije dobio nijednu žalbu čitalaca.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUN 2017.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

Ombudsman ''Dana'' dobio je u junu jednu žalbu. Nju mu je 22. juna 2017. godine uputila Tea Gorjanc –Prelević, izvršna direktorica NVO Akcije za ljudska prava, a povodom teksta u  ''Danu'' od 13. juna iste godine, u kome je novinar Dražen Živković objavio puno ime i prezime žrtve seksualnog nasilja. Gorjanc-Prelević je žalbu podnijela uz pisanu saglasnost oštećene strane, čime je ispunila formalni uslov iz Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', potreban da bi ombudsman žalbu mogao uzeti u razmatranje i donijeti odluku po njoj.

   Naslov spornog teksta i druge detalje ombudsman ovom prilikom neće pominjati, kako oštećenu i njenu maloljetnu djecu, koja su prisustvovala navedenom nasilničkom ponašanju, ne bi eventualno doveo u situaciju da ponovo pate. Ombudsman smatra da se time ništa ne mijenja u suštinskom smislu.

   Uz konstataciju da su pomenutim tekstom prekršena načela 7 i 8 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, u žalbi je ukazano da je u njemu ''navedeno puno ime i prezime F.G. koji je uhapšen pod sumnjom da je napao, pretukao i silovao suprugu u prisustvu maloljetne djece, pri čemu je objavljeno puno ime njegove supruge koja je bila žrtva takvog nasilničkog ponašanja'', a  navođenjem naselja gdje oni žive, što je novinar uradio, članovi porodice su, kako je rečeno, ''još više identifikovani''. Zato podnositeljka žalbe smatra da su ''ova gospodja i njena djeca ovakvim obavljivanjem informacija iz nihovog ličnog života, pored osnovne traume koju su pretrpjeli, doživjeli i dodatne duševne bolove zbog neopravdanog narušavanja privatnosti i teške povrede ličnog integriteta''.

   Iz svih tih razloga žalbom je od ombudsmana zatraženo ''da odmah obezbijedi uklanjanje spornog sadržaja sa punim imenima žrtava iz pomenute porodice sa internet izdanja''. Podnositeljka žalbe je iskazala spremnost i na medijaciju, dok će u protivnom ''podnijeti tužbeni zahtjev protiv ''Dana'' nadležnom sudu, i tako pokrenuti spor koji ispunjava sve uslove da bude zatvoren za javnost zbog opravdanog interesa zaštite privatnosti'' oštećene osobe i njene djece.

   Shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je  o svemu obavijestio uredništvo, a tokom kasnije sprovedenog postupka tim povodom dobio i izjašnjenja od Nikole Markovića, zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'', Mitra Rakčevića, urednika rubrike ''Hronika'', i novinara te rubrike i autora spornog teksta, Dražena Živkovića. Njihova izjašnjenja su neosporno pokazala da je u pomenutom tekstu novinar Dražen Živković grubo prekršio načelo 9, smjernicu 9.1 (e), što je u datom kontekstu neminovno dovelo i do kršenja načela 7 i 8 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, pa je ombudsman 27. juna 2017. godine donio odluku kojom je usvojio žalbu Tee Gorjanc Prelević i njoj je poslije proslijedio, prihvatajući sve navode i ocjene koje je ona iznijela u žalbi. Podsjetio je i na navedenu smjernicu u kojoj se kaže: ''Mediji ne smiju da otkrivaju identitet žrtava seksualnog nasilja ili da objavljuju materijal koji bi mogao da doprinese otkrivanju njihovog identiteta. Drugačije se može postupiti samo ako su žrtve saglasne da im se otkrije identitet ili ako zakon ovlašćuje medije da to učine''. Polazeći od citirane smjernice ombudsman je dao i obrazloženje odluke: ''U svojim izjašnjenjima urednici Marković i Rakčević su potvrdili da je u pomenutom tekstu taj ključni etički imperativ pogažen, a, s druge strane, autor teksta Dražen Živković, u svom izjašnjenju nije ponudio nijedan argument koji bi govorio suprotno. Umetanjem imena u inicijale policijskog saopštenja, što je konstatovao  njegov pretpostavljeni, urednik Mitar Rakčević, navođenjem uz to još i mjesta (naselja) stanovanja žrtve, što je dodatno neprihvatljivim označila i gospođa Gorjanc-Prelević – novinar Živković je neosporno napravio  grubo kršenje Kodeksa, kako je to u svom izjašnjenu okvalifikovao i zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikola Marković'', ne prejudicirajući pritom odluku ombudsmana.

   Na podlozi ovako donesene odluke, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević, prihvatila je da se spor riješi medijacijom, uz učešće uredništva ''Dana'' – čime je ostvarena suštinska funkcija ombudsmanovog rada, koji je u svojoj odluci upozorio da se u njenom sprovođenju oštećena i njena djeca ničim ne dovedu u situaciju da ponovo pate i da se u cijelom slučaju poštuje pretpostavka nevinosti.

    Uz uvjerenje da će oštećenoj strani ovo donekle biti satisfakcija, ombudsman koristi priliku da i kroz ovaj slučaj, novinare ''Dana'' dodatno upozori na obavezu striktnog poštovanja Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, kako se ovakva ili slične situacije više ne bi ponovile.

 


AKTIVNOSTI OMBUDSMANA:

   Ombudsman ''Dana'' učestvovao je 12. juna 2017. godine u radu skupa koji je u Podgorici organizovala Akcija za ljudska prava, na kome je predstavljen njen Nacrt izvještaja  ''Monitoring samoregulatorne i regulatorne prakse u medijima u Crnoj Gori  2015-2016'', čiji je autor medijski analitičar i instruktor novinarstva Dragoljub-Duško Vuković. U pomenutom izvještaju za ombudsmana ''Dana'' je kazano da je u analiziranom periodu jedino on imao jedan primjer uspješne medijacije i da je u svim slučajevima u odlučivanjima po žalbama imao izjašnjenje urednika i autora spornog teksta. Za ombudsmana ''Dana'' je dalje rečeno da je ''objavio na namjenskoj stranici veb sajta ''Dana'' izvještaje o prispjelim žalbama i svojim odlukama, ali i informacije o drugim važnim aktivnostima u vezi sa funkcijom koju vrši''. U pomenutom izvještaju je kazano i da ''u odlukama ombudsmana ''Dana'' nije uočeno problematično tumačenje Kodeksa''.

   O predstavljenom Nacrtu izvještaja, javnost su informisali svi značajni mediji u državi, a ''Dan'' je o tome donio tekst pod naslovom ''Dan'' jedini sprovodio medijaciju'', koji je objavljen u njegovom broju od 13. juna 2017. godine, a koji se može pročitati putem linka:
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=602513&datum=2017-06-13

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MAJ 2017.

I MAJ BEZ ŽALBI

Ni u maju mjesecu ombudsman nije dobio nijednu žalbu čitalaca ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA APRIL 2017.

BEZ ŽALBI

U aprilu mjesecu ombudsman ''Dana'' nije dobio nijednu žalbu čitalaca.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MART 2017.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

Ombudsman je u martu dobio jednu žalbu. Nju mu je 10. marta tekuće godine uputila Hasnija Simonović, predsjednica Udruženja sudija Crne Gore, a povodom teksta ''Protesti poslije izbora, sudiće se i sudijama'', koga je ''Dan'' objavio u svom broju od 9. marta 2017. Kao i jedna ranija žalba, upućena u ime ovog Udruženja, ni ova žalba nije zadovoljila kriterijum iz člana 3, stava 5 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', zbog čijeg se neispunjavanja žalba odbacuje kao formalno neispravna, što je i ovog puta urađeno i jasno saopšteno. Ali, pošto se radilo o osjetljivoj problematiciji i profesiji koja zaslužuje posebni respekt, umjesto odluke kojom bi se to samo konstatovalo, ombudsman se predsjednici Simonović obratio dopisom, koji on hronološki ovdje daje zajedno s njenom žalbom i njenim kasnijim odgovorom na ombudsmanov dopis.

Žalba predsjednice Simonović od 10. marta glasi:

''Poštovani gospodine Jovićeviću,

   Podnosimo žalbu na postupanje dnevne novine ''Dan'' zbog očigledne povrede Kodeksa novinara Crne Gore i  Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana''.

   U dnevnoj novini ''Dan'' je u izdanju od 09.03.2017. godine, broj 6508, na naslovnoj strani i na strani broj sedam, objavljen tekst pod naslovom ''Protesti poslije izbora, sudiće se i sudijama''.

   Tom prilikom iznijeti su neutemeljeni i neprovjereni navodi od strane dvojice opozicionih lidera, izjavljeni korišćenjem neprimjerenog i omalovažavajućeg rječnika, a usmjereni ka crnogorskim sudijama i ka Borisu Saviću, predsjedniku Višeg suda u Podgorici.

   U naslovu spornog teksta parafrazirana je izjava jednog od opozicionih lidera koja svojim smislom ugrožava sudijski poziv. Izjava da ''sudiće se i sudijama'' u najblažem obliku predstavlja direktan pritisak na nezavisnost i nepristrasnost sudstva, dok se njen krajnji smisao može protumačiti i kao otvorena prijetnja. Ovakav vokabular je u najmanju ruku neprimjeren a konačno i neučtiv, što bi jedan dugogodišnji političar i te kako trebao znati. U tekstu, isto lice ističe da sudije postupaju ''po nalogu režima'', nesumnjivo aludirajući na aktuelnu crnogorsku vlast.

   Dalje, navodima u spornom tekstu se direktno vrijedja profesionalni i lični integritet Borisa Savića, predsjednika Višeg suda u Podgorici. Smatrajući suvišnim da ovom prilikom ponavljamo neprimjerene i neprovjerene tvrdnje opozicionih lidera usmjerene ka predsjedniku Saviću, ističemo da bi javnost, a naročito političari trebali da znaju da se predsjednici sudova biraju po veoma strogim kriterijumima koji podrazumijevaju visoke moralne i profesionalne kvalitete, odlične rezultate u radu i nepokolebljivu nezavisnost i nepristrasnost. Od tih pravila nema izuzetaka i po njima je za predsjednika Višeg suda u Podgorici imenovan i naš kolega Boris Savić.

   Iz izloženog, proizilazi da je navedena konstrukcija ''Protesti poslije izbora, sudiće se i sudijama'' neprimjerena, prijeteća i čitaoce navodi na pogrešan zaključak, jer ih ovakav naslov može navesti da vjeruju da se na sudije može vršiti pritisak i da im se može prijetiiti bez odgovornosti, što direktno narušava autoritet, nezavisnost i integritet sudijske profesije.

   Polazeći od činjenice da je sporni naslov objavljen na naslovnici, da je novinskom članku posvećena trećina novinske strane, kao i da je isti dostupan na internet stranici ''Dana'', ukazujemo na očiglednu povredu Kodeksa novinara usmjerenu na narušavanje ugleda i povredu autoriteta i omalovažavanje sudijske profesije, kao i na narušavanje ličnog i profesionalnog integriteta i dostojanstva predsjednika Višeg suda u Podgorici, Borisa Savića.

   Udruženje sudija Crne Gore, kao organizacija koja je aktivno legitimisana da preduzima radnje u cilju zaštite sudijskih interesa, juče je uputila reagovanje povodom spornog teksta. Medjutim, to reagovanje nije objavljeno, čime se dodatno krše Kodeks novinara Crne Gore  i Poslovnik o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', a javnosti uskraćuje pravo na objektivno informisanje.

   S tim u vezi, kao ombudsmanu DN ''Dan'' dostavljam Vam žalbu na dalju nadležnost i postupanje. S poštovanjem, Hasnija Simonović, predsjednica Udruženja sudija Crne Gore''.

   Povodom ove žalbe predsjednice Udruženja sudija Crne Gore, Hasnije Simonović, ombudsman ''Dana'' joj je 16. marta 2017.uputio dopis ove sadržine:

  ''Poštovana predsjednice Simonović,

   Primio sam Vašu žalbu od 10. marta tekuće godine, podnesenu povodom teksta ''Protesti poslije izbora, sudiće se i sudijama'', koga je ''Dan'' objavio u svom broju od 9.03.2017. godine. Konstatujem to, duboko uvažavajući misiju Vašeg Udruženja i ulogu Vas kao njegove predsjednice.

   Kako ste mi se već jednom u istom svojstvu obraćali iz sličnog razloga, tačnije 18.05. 2015. godine, očekivao sam da će ovog puta Vaša žalba ispuniti kriterijum iz člana 3 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', čime bi bio zadovoljen nužni formalni uslov za postupanje po njoj. Podsjećam da se u navedenom  članu Poslovnika, konkretno u njegovom stavu 5, kaže da je uslov da bi se po žalbama moglo postupati ''da se one odnose lično na podnosioca žalbe ili da je žalba podnijeta uz pisanu saglasnost lica koje smatra da je oštećeno objavljenim sadržajem''. Upravo, zbog neuispunjenosti tog uslova, odbacio sam tada Vašu pomenutu žalbu i o tome Vas obavijestio dopisom od 20.05.2015.godine. Istog dana, odgovorili ste mi, pozivajući se na Statut Vašeg Udruženja, da od sudija, vaših članova, za ovakvu intervenciju imate ''opšti pristanak''. Poštujem tu činjenicu, ali, ona nipošto ne može zamijeniti eksplicitno precizirani način žalbenog obraćanja ombudsmanu ''Dana'', regulisan Poslovnikom, po kome  je on neodstupno dužan da postupa u svakoj prilici, bez pravljenja izuzetaka.

   Vašom žalbom od 10. marta tekuće godine, ponovila se, dakle, takva situacija. Ni njom se nije ispunio  pomenuti formalni uslov, zbog čega sam, shodno već pomenutom članu 3, kao i članovima 4. i 5. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' i ovu žalbu prinudjen da odbacim kao formalno neispravnu. U suprotnom, prekršio bih Poslovnik o radu zastitnika prava čitalaca ''Dana'', a zbog čega ste Vi u predmetnoj žalbi, na samom njenom početku, kazali da je osporenim tekstom od 9. marta tekuće godine, došlo do njegovog kršenja – vjerujte, ostalo mi je nejasno.

    Na istovjetan način postupao sam i kada je riječ o drugim subjektima čije su žalbe imale ovakav formalni nedostatak, u što se najbolje možete uvjeriti iz izvještaja ombudsmana ''Dana'', sadržanim na web stranici ''Dana'', gdje je ujedno dat i Poslovnik o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana''. Znači, radi se isključivo o poštovanju poslovničkog člana.

   Medjutim, pošto Vaša žalba od 10. marta tretira jednu vrlо osjetljivu problematiku i tiče se profesije koja obavezuje na poseban respеkt , a polazeći od moje medijatorske pozicije, odlučio sam da sve ipak, ne ostane na njenom pomenutom formalnom nedostatku, odbacivanju, i već donijetoj odluci. Stoga sam se tim povodom  obratio zamjeniku glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikoli Markoviću, i od njega dobio sledeće izjašnjenje:

   ''Bez obzira na njen formalni nedostatak, žalba koju je podnijela sudija Simonović obavezuje me da iznesem svoj stav. Tekstom ''Protesti poslije izbora, sudiće se i sudijama'', ničim nije prekršen Kodeks novinara/novinarki Crne Gore. ''Dan'' je samo prenio ono što su navedeni političari javno saopštili na konferenciji za medije, a naslov je proistekao iz onog što su oni tada kazali. To je bila naša obaveza kao medija koji teži da objektivno informiše javnost. Napominjem da su pomenute navode prenijeli svi vodeći štampani i elektronski mediji u zemlji, pa mi nije jasno zašto je zasmetao samo ''Dan''. Sve smo uradili sa potrebnom profesionalnom distancom i nigdje nijesmo afirmisali stavove izrečene od strane pomenutih političara.

   Naša uredjivačka politika, i ja kao urednik, zalažemo se, i to ćemo i ubuduće činiti, da pravosudje bude samostalno, da sudije sude slobodno, nezavisno i bez pritisaka i da ne mogu odgovarati zbog presuda koje su izrekli, osim ako one nijesu motivisane nečim nespojivim sa sudijskom funkcijom, pa i tada nijesmo da se odgovara za presude već za eventualna kažnjiva djela. Kao pobornici dijaloga, uvijek smo raspoloženi za otvorenu javnu polemiku kroz koju bi se govorilo o svim i dobrim i lošim stranama društva, uključujući tu i rad sudova i način izvještavanja medija o njima.

    Stoga upućujem poziv sudiji Simonović da tome da svoj lični doprinos i kroz autorski tekst iznese svoje stručno mišljenje o svemu onome za šta procijeni da bi bilo od obostrane koristi i u javnom interesu. Stranice ''Dana'' za to su joj uvijek otvorene'' – kazao je u svom izjašnjenju urednik Marković.

 Obrazloženje urednika Markovića i njegovu ponudu – vidim kao nešto što treba prihvatiti i što ima svoje snažno utemeljenje u medijskoj etici i dobroj etičkoj praksi. S druge, strane, poštovana predsjednice Simonović, u potpunosti se slažem s Vama o potrebi maksimalnog poštovanja samostalnosti i nezavisnosti sudstva i profesionalnog i ličnog  autoriteta i digniteta svakog sudije. Slažem se, i da o sudstvu i sudijama treba javno govoriti mnogo argumentovanije i sa odmjerenijim i kultivisanijim jezikom, ali se moramo isto tako složiti – da za sva odstupanja od toga odgovornost ne mogu nikako snositi novinari i urednici ''Dana'', kazao je u svom odgovoru ombudsman ''Dana''.

    Na ovaj ombudsmanov dopis, istoga dana, 16. marta, odgovorila je predsjednica Simonović:

   ''Poštovani g-dine Jovićeviću,

   Želim da Vam se zahvalim na brzom odgovoru povodom žalbe koju je Udruženje sudija Crne Gore podnijelo zbog teksta pod naslovom ''Protesti poslije izbora, sudiće se i sudijama'' objavljenog u izdanju od 09.03. 2017. godine, broj 6508, na naslovnoj strani i na strani broj sedam, kao i na internet stranici dnevne novine DAN, u kojem se direktno negativno utiče na ugled i integritet i profesionalnost crnogorskih sudija, a posebno u odnosu na Borisa Savića, predsjednika Višeg suda u Podgorici.

   Vašim dopisom od 16.03. 2017. godine sam obaviještena da naša žalba nije usvojena, i to, kao što ste i sami naveli, iz istih razloga zbog kojih je naša prethodna žalba odbijena. Vođena time, u obavezi sam da istaknem nerazumijevanja i propuste koji su načinjeni od strane Vas prilikom razmatranja naše žalbe.

   Ponoviću navode iz prethodne žalbe koje ste i sami uopšteno naveli u svom odgovoru, a to su da je Udruženje sudija Crne Gore dobrovoljni, profesionalni i nezavisni oblik udruživanja sudija u Crnoj Gori, koje se zalaže za uspostavljanje nezavisnog, samostalnog, stručnog, efikasnog i odgovornog sudstva afirmacijom prava kao struke, unapređenjem propisa, jačanjem ugleda, profesionalne etike i dostojanstva sudija i uspostavljanjem materijalne i društvene sigurnosti sudijskog poziva i koji se radi zaštite i ostvarivanja zajedničkih ciljeva podvrgavaju pravilima koja se uređuju ovim Statutom. USCG predstavlja sve crnogorske sudije i shodno članu 12 Statuta USCG, član USCG može biti sudija svih sudova u Crnoj Gori, koji prihvata Statut i ciljeve Udruženja. Ovdje ističemo da je predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić član našeg Udruženja, što se može veoma lako dokazati. Dalje, Statutom se kao jedan od ciljeva USCG propisuje zaštita dostojanstva i ugleda sudija i sudijskog poziva (član 8, tačka 4), dok se istim aktom propisuje da je jedna od djelatnosti u USCG suprotstavljanje svakom nedozvoljenom prozivanju sudija zbog obavljanja sudijske dužnosti (član 9, tačka 4). Pobrojane odredbe našeg Statuta ukazuјu na to da smo aktivno legitimisani da javno istupamo onda kad uočimo da dolazi do povrede sudijskog ugleda, bezbjednosti i interesa. Naslovnom konstrukcijom ''Protesti poslije izbora, sudiće se i sudijama'' na posredan i neumjesan način se prijeti svim crnogorskim sudijama, tačnije svim onim sudijama koje bi sudile u bilo kojem predmetu protiv opozicionih lidera, što ovu izjavu stavlja i jednu vrstu budućeg konteksta. Iz tih razloga, bilo bi potpuno besmisleno tražiti direktnu saglasnost svih crnogorskih sudija za ovu vrstu naše reakcije, jer su samim pristupanjem Udruženju sudija Crne Gore dali svoje odobrenje i ovlašćenje da preduzimamo radnje u cilju zaštite njihovih interesa. To možete zaključiti iz navednih članova našeg Statuta, a iz istih razloga smo ovlašćeni preduzimati ove i slične radnje kada je u pitanju i Boris Savić, predsjednik Višeg suda u Podgorici.

   Pored navedenog, naša žalba je bila usmjerena i na neobjavljivanje našeg reagovanja spornog teksta, koje smo uredno poslali narednog dana putem službene e-mail adrese dnevnih novina DAN i o čijem smo prijemu dobili potvrdu. O ovom propustu u Vašem dopisu nije navedena ni jedna riječ, iako ste u obavezi objaviti reagovanje na tekst. U prilog tome ide i navod iz Rješenja Medijskog savjeta za samoregulaciju donijetog po našoj žalbi povodom prethodnog sličnog slučaja sa dnevnim novinama DAN, kojim je ustanovljeno kršenje načela 4 Kodeksa novinara, a po kojem su mediji dužni da objave reagovanja i demantije.Ta situacija se, dakle, ponovila i opet nam nije dostavljeno objašnjenje zašto naše reagovanje nije objavljeno.

   I pored navedenih propusta, želim da istaknem da me raduje činjenica da ste prepoznali da naša žalba tretira veoma osjetljivu problematiku sa izrazom respekta za sudijsku profesiju. Pored toga, izražavam zahvalnost prema Nikoli Markoviću, zamjeniku glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' zbog njegovog dodatnog izjašnjenja povodom ovog slučaja u kojem naglašava da se Vaš medij zalaže da pravosuđe bude samostalno, da sudije sude slobodno, nezavisno i bez pritisaka. Takođe, iz zahvalnosti prihvatam poziv gospodina Markovića da u ovom smislu dostavim autorski tekst, što ću učini početkom sledeće sedmice.

   Kao i ranije, napominjem da ovim ne želimo da umanjimo važnost Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' i da osporimo autoritet ombudsmana, niti da tražimo poseban pravni tretman u odnosu na ostale čitaoce. Udruženje sudija Crne Gore se zalaže za jednakost i ravnopravnost svih građanki i građana Crne Gore, otvorenost sudija i učvršćivanje saradnje sa medijima radi bolje informisanosti o radu pravosuđa i efikasnije borbe protiv svih oblika kriminala i nepravde.

   Nadam se da će ovo pojašnjenje ispuniti svoju svrhu i da ćemo neometano ostvariti naša prava koja nam pripadaju po ovom osnovu'', zaključila je sudija Hasnija Simonović.

   Na ovo pojašnjenje predsjednice  Udruženja sudija Crne Gore Hasnije Simonović, ombudsman nije odgovarao, jer bi morao ponavljati ono što je već kazao u dopisu. U njemu se s istinskim uvažavanjem izjasnio prema misiji Udruženja sudija Crne Gore, što znači da mu je ona poznata, a ombudsmanov poseban respekt prema sudijskoj funkciji, kojim je i motivisan dopis, istakla je i sudija Simonović, pohvalivši naročito u njemu dato izjašnjenje urednika Nikole Markovića.  Takođe, u tom dopisu ombudsman je jasno kazao da je žalbu kao formalno neispravnu odbacio i to na osnovu Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', koga će, kako je kazao, neodstupno poštovati. Zato mu se i ne može prigovoriti  da nije razmatrao nešto što je navedeno u žalbi kojoj je u cjelini dao takav tretman.

   S druge strane, ombudsman je očekivao da će autorski tekst, kojeg je najavila predsjednica Simonović, pomoći da se otkloni nastali nesporazum, ali i doprinijeti, kako je ona kazala, ''otvorenosti sudova i učvršćivanju saradnje sa medijima'', u čemu Udruženju sudija Crne Gore, neosporno, pripada krupno mjesto. Donošenje odluka povodom podnijetih žalbi jedna je od ombudsmanovih nadležnosti, i to vrlo značajna, ali je i njegova medijatorska uloga nešto čemu on mora prvenstveno i stalno težiti, pa je u pomenutom tekstu vidio i priliku da se afirmišu principi i stavovi koji ne moraju prethodno prolaziti kroz  poslovničke ili statutarne norme. Međutim, ombudsman sa žaljenjem mora da konstatuje da se to nije ostvarilo, pošto redakciji ''Dana'', sudija Simonović nije dostavila najavljeni autorski tekst, što je ombudsmanu potvrdio i Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA FEBRUAR 2017.

I FEBRUAR BEZ ŽALBI

Ni u februaru ombudsman nije dobio nijednu žalbu čitalaca ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JANUAR 2017.

BEZ ŽALBI

U januaru mjesecu ombudsman ''Dana'' nije dobio nijednu žalbu čitalaca.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA DECEMBAR 2016.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

U decembru 2016. ombudsman ''Dana'' dobio je jednu žalbu. Uputio mu je 5. decembra Almer Mekić iz Bijelog Polja. Njegovu žalbu ombudsman  je odbio svojom odlukom od 12. decembra, koju ovdje objavljuje.
''Elektronskim putem ombudsmanu ''Dana'' žalbom se 5. decembra tekuće godine obratio Almer Mekić iz Bijelog Polja, direktor NVO ''Euromost'', a povodom teksta ''Vozi opštinsko vozilo, zaposlio ženu u Opštini'', koga je ''Dan'' objavio u svom broju od 1. decembra  tekuće godine.
U žalbi, Mekić je naveo da se u naznačenom tekstu dopisnika Milovana Novovića, ''bez ijednog dokaza vrijeđaju on i njegova porodica od takozvane organizacije koja sebe naziva  NVO Mreža sjevera''.  Zbog toga je on, kako je kazao u žalbi, od novinara ''Dana'' zatražio ''da prije objavljivanja pomenutog teksta, zatraži legitimisanje od podnosioca saopštenja koje nije ni potpisano ni ovjereno'', o šta se novinar, kako navodi, oglušio. Mekić tome u žalbi dodaje da je u ''saznanju da pomenuta organizacija i ne postoji i da se radi o lažnom saopštenju koje se šalje medijima kao bi se iskompromitovala njegova porodica i on''. Gospodin Mekić je na kraju u žalbi naveo da je ''o čitavom slučaju obavijestio tužilaštvo, kao i druge instutucije'', a što je bio razlog da se obrati i ombudsmanu ''Dana'', nakon čije reakcije traži da se uredništvo lista ''Dan'' na istom mjestu na kojem je objavljen tekst, izvini njemu i njegovoj porodici.
Shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je sa sadržinom žalbe gospodina Mekića, upoznao uredništvo ''Dana'' i od  njega zatražio izjašnjenje. Na ombudsmanov zahtjev odgovorila je urednica u ''Danu'' Ljiljana Radenović, čije izjašnjenje ombudsman daje integralno:
''Shodno dopisu koji sam dobila od ombudsmana dnevnih novina  ''Dan'' o žalbi i zahtjevu predsjednika NVO ''Euromost'', kao urednik koji je uređivao strane u rubrici Regioni kada je objavljen tekst ''Vozi opštinsko vozilo, ženu zaposlio u opštini'', izjavljujem sledeće:
-Niti je moja dužnost, niti je dužnost novinara koji je radio tekst da, kako navodi gospodin Mekić, ''legitimiše potpisnike saopštenja''. 
 -Ukoliko gospodin Mekić želi da se informiše o tome ko stoji iza saopštenja NVO Mreža sjevera, postoji registar nevladinih organizacija u nadležnom ministarstvu pa se na toj adresi može informisati''- navela je u svom izjašnjenju urednica Radenović.
Objašnjenje koje je u svom izjašnjenju ombudsmanu iznijela urednica u ''Danu'', Ljiljana Radenović, ombudsman je ocijenio logičnim i prihvatljivim. S druge strane, analizom teksta ''Vozi opštinsko vozilo, zaposlio ženu u Opštini'', ombudsman je utvrdio da je gospodinu Mekiću, upravo onako kako to nalaže etički standard, ustupljen adekvatan prostor koji je on iskoristio da opširno iznese svoj stav o NVO Mreža sjevera. Jedan dio te njegove izjave u sklopu tog teksta i naglašeno  je  istaknut, u antrfileu ''Euromost' podnio krivičnu prijavu''.  Zato, posmatrano s medijskog etičkog gledišta, u duhu kojeg ombudsman jedino može postupati, ombudsman smatra da nije došlo do kršenja Kodeksa novinara/novinarki, kako je to u žalbi naveo gospodin Mekić, u kojoj, medjutim, nije precizirano u odnosu na koje je konkretno načelo Kodeksa traženo da se to kršenje konstatuje.
Iz tih razloga, ombudsman ''Dana'' je donio odluku da odbije žalbu gospodina Almera Mekića, uz napomenu, što je samo po sebi jasno, da u nadležnosti ombudsmana nije i ne smije biti da utvrdjuje da li je nešto istina ili nije, odnosno da li je nešto tačno ili nije. 
Na kraju svoje odluke, a shodno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je konstatovao da za odluke kojima se žalba odbija ne postoji obaveza objavljivanja u ''Danu''.

 

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA NOVEMBAR 2016. GODINE

I NOVEMBAR BEZ ŽALBI

Ni u novembru ombudsman nije dobio nijednu žalbu čitalaca ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA OKTOBAR 2016.

BEZ ŽALBI

U oktobru mjesecu ombudsman ''Dana'' nije dobio nijednu žalbu čitalaca.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA SEPTEMBAR 2016.

DOBIJENO ŠEST ŽALBI

U septembu mjesecu ombudsman ''Dana'' dobio je šest žalbi. Prvu žalbu, 2. septembra 2016, uputila mu je PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a  četiri žalbe ombudsman je, odvojeno, dobio od Službe za informisanje Demokratske partije socijalista, 9. septembra tekuće godine. Šestu žalbu ombudsman je dobio od PR menadžera Ministarstva prosvjete, mr Marije Jovović, 13. septembra.

 Žalbu PR Službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, ombudsman je odbio svojom odlukom od 9. septembra, dok je o žalbama Službe za informisanje DPS-а odlučio jedinstvenom odlukom od 16 septembra, pri čemu je tri žalbe odbacio, a preostalu, četvrtu, odbio. Šesta žalba nije ispunjavala uslove da bude razmatrana na način predviđen Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', što u njoj nije ni traženo, pa je na nju ombudsman odgovorio dopisom.  Navedene odluke i pomenuti odgovor, ombudsman objavljuje u cjelosti:

1. Elektronskim putem PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Vlade Crne Gore, obratila se 2. septembra tekuće godine ombudsmanu ''Dana'' žalbom, koja mu je kasnije dostavljena i u pisanoj formi. Žalbu su potpisali, u ime PR Službe Irena Kovačević, i sekretar Ministarstva Nemanja Katnić, a podnesena je, kako stoji u njoj, ''zbog neobjavljivanja reagovanja Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja'' povodom teksta objavljenog u ''Danu'', 3. avgusta 2016. godine, u rubrici ''Ekonomija'', sa nadnaslovom ''Darko Stijepović ukazuje na privilegije omogućene kompaniji Pelengić trejd'' i naslovom ''Dobio kredit za pilanu, a nije imao koncesije''. U pomenutom tekstu, kazano je dalje u žalbi, ''iznijet je niz neistinitih tvrdnji na račun Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Gospodin Darko Stijepović, direktor NVO Centar za razvoj Durmitora, po svom ustaljenom običaju, iznio je niz neistina, koje su DN Dan, ne mareći za elementarna pravila novinarske profesije, objavile. Gospodin Stijepović je ustvrdio da je Ministarstvo poljoprivrede na čelu sa tadašnjim ministrom Petrom Ivanovićem privilegovalo kompaniju ''Pelengić trejd'' dodjelom kreditinih sredstava iz Abu Dabi razvojnog fonda, povezujući dobijanje kreditnih sredstava sa uslovom vezanim za dobijanje koncesija na šume na Žabljaku'' – stoji u žalbi.

 U njoj se dalje kaže da je ''PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a u cilju istinitog informisanja javnosti uputila 04. avgusta 2016. redakciji DN ''Dan'' reagovanje u kome demantuje neistine koje je izrekao gospodin Stijepović''. Ali, kako  ''Dan'' nije objavio reagovanje - koje je sa žalbom dostavljeno ombudsmanu - PR Služba tog Ministarstva zatražila je svojom žalbom od ombudsmana ''Dana'' da on konstatuje kršenje načela 3 i načela 1 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

   Povodom iznijetih žalbenih navoda i zatražene reakcije ombudsmana, ombudsman se, shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', obratio novinarki-reporterki redakcije ''Ekonomijа'' u ''Danu'', Jeleni Veljović, autorki osporenog teksta, i od nje dobio izjašnjenje, koje prenosi u cjelosti:

   ''Reagovanje na tvrdnje direktora NVO Centar za razvoj Durmitora Darka Stijepovića, nije objavljeno, iz razloga što mi je aktuelni ministar poljoprivrede Budimir Mugoša, u telefonskom razgovoru, a nakon što je na mejl redakcije stiglo sporno reagovanje, kazao da se ne radi o stavu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, te da PR Služba te institucije nije imala njegovo odobrenje da reagovanje sa tom sadržinom dostavi redakciji, ali ni da ga objavi na sajtu Ministarstva. Ministar Mugoša mi je to potvrdio i SMS porukom, nakon moje molbe da mi sadržaj našeg telefonskog razgovora potvrdi i pismenim putem. SMS poruku sam dobila u 13 i 03 sati, dana 7. septembra tekuće godine, a ona glasi : “Da, to je stav uzurpatora moga sajta, tj. Petra Ivanovića, a ne moj, međutim, oni imaju pristup sajtu iz ko zna kog razloga i mene niko ne pita... Ja sam u Bugarskoj do nedjelje”.

   Takođe, Mugoša je o opstrukcijama sa kojima se suočava u Ministarstvu na čijem je čelu, govorio i u intervjuu koji je dao “Danu”.

   Da se radi o reagovanju upravo Ivanovića, a ne Ministarstva poljoprivrede, govori i stil pisanja, koji je poznat svim novinarima koji su imali prilike da sarađuju sa njim u periodu dok je bio ministar poljoprivrede. Da je Ivanović potpisao sporno reagovanje, s obzirom da je u saopštenju Stijepovića direktno prozvan, reagovanje bi bilo objavljeno, kao što je to urađeno i u slučaju sa tekstom “Ivanović zakinuo 1000 farmera”.

  Lično smatram da se načinom na koji je napisano reagovanje i načinom na koji se pokušava plasirati u javnosti, kao da je to stav Ministarstva, i novinar i redakcija dovode u nezavidan položaj i da se na taj način, indirektno, radi na pokušaju sabotiranja saradnje koju “Dan” ima sa Ministasrtvom poljoprivrede'', kazala je u svom izjašnjenju novinarka Veljović.

   Istovjetan stav iznio je ombudsmanu u svom izjašnjenju i zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'', Nikola Marković:

   ''Situacija je potpuno jasna. Ministar poljoprivrede gospodin Mugoša je saopštio da to nije reagovanje Ministarstva poljoprivrede, već da su pojedini službenici zloupotrijebili službeni položaj i mimo njegovo znanja proslijedili reagovanje. To je razlog zašto ga nijesmo objavili.

   Koristim i ovu priliku da se u ime redakcije ''Dana'' zahvalim ministru Mugoši koji nam je ukazao na ovaj slučaj'', kazao je urednik Marković.

  U izjašnjenjima novinarke Jelene Veljović i zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikole Markovića, dovoljno jasno i nedvosmisleno iznesen je razlog zbog kojeg nije objavljeno predmetno reagovanje. Svakako, da je u svemu ključna izjava aktuelnog ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, gospodina Budimira Mugoše. Zbog svega toga ombudsman je donio odluku da odbije žalbu PR Službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, smatrajajući da joj nije potrebno posebno obrazloženje, jer bi to vodilo u ponavljanje onoga što je eksplicitno sadržano u izjašnjenjima, ili bi prevazilazilo nadležnost ombudsmana u jednom slučaju koji nije uobičajen.

      Ombudsman је podsjetio, da shodno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', za odluke kojima se žalba odbija ne postoji obaveza objavljivanja u ''Dan''-u.

2. Služba za informisanje Demokratske partije socijalista Crne Gore, uputila je ličnom dostavom, 9. septembra 2016. godine ombudsmanu ''Dana'' četiri odvojene žalbe, a povodom tekstova objavljenih u ''Danu'' i na njegovom portalu: ''Pokušala da sakrije gubitak od tri miliona (''Dan'', 3.09.2016), ''Oštetili Plantaže za 270 hiljada eura'' (''Dan'', 7.09.2016), ''Tužilac nezakonito amnestirao Zoricu Kovačević'' (''Dan'', 7.09.2016) i ''DPS ide sam, Milo nosilac liste'' (''Dan'',7.09.2016). Kako je za prve tri žalbe, žalbeni osnov istovjetan, a kako se i o njima i o četvrtoj žalbi, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikola Marković, odredio u sklopu istog izjašnjenja, ombudsman je smatrao cjelishodnim da o njima objedinjeno odluči.

   U tri prve žalbe, uz kraća obrazloženja, konstatovano je da je u tekstovima ''Pokušala da sakrije gubitak od tri miliona'', ''Oštetili Plantaže za 270 hiljada eura'' i ''Tužilac nezakonito amnestirao Zoricu Kovačević'', prekršeno načelo 9.1 podtačka (a) Kodeksa, odnosno pretpostavka nevinosti, a u tekstu ''Tužilac nezakonito amnestirao Zoricu Kovačević'', uz to načelo, i načelo 1.3 podtačka (a) Kodeksa. Zato je ombudsmanu žalbama predloženo da usvoji ove žalbe i ''preduzme mjere iz svoje nadležnosti''.

   U četvrtoj žalbi, tačnije u žalbi koja se odnosi na tekst ''DPS ide sam, Milo nosilac liste'', kazano je da je prekršeno načelo 2.3 podtačka (a) tako što je u tekstu u kome se govori da će lider DPS-a, gospodin Milo Djukanović, biti nosilac liste, ''plasirana fotografija sa partijskog sastanka u Ulcinju'', koja po navodima žalbe, nije adekvatna ilustracija pomenutom prilogu. Takođe, vezano za ovaj tekst, istaknuto je dalje u žalbi, ''jedan od podnaslova u boksu ''Spremni na arbitražu oko granice s Kosovom'' nije pažljivo odabran i može dovesti u zabludu čitaoce''. Zbog toga je i ovom žalbom ombudsmanu ''Dana'' predloženo ''da usvoji ovu žalbu, utvrdi povrede Kodeksa novinara na koje je žalbom ukazano, te da preduzme mjere iz svoje nadležnosti''.

   Kako je, shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' (dostupan na internet stranici ombudsmana), ombudsman dužan da prije razmatranja konkretne žalbe (u ovom slučaju žalbi) utvrdi njenu formalnu ispravnost, to je ombudsman, primjenom člana 3 Poslovnika, utvrdio da tri već pomenute žalbe, koje za žalbeni osnov imaju kršenje pretpostavke nevinosti, ne ispunjavaju uslove propisane tim članom, konkretno njegovim stavom 5, koji zahtijeva: ''da se žalbe odnose lično na podnosioca žalbe ili da je žalba podnijeta uz pisanu saglasnost lica koje smatra da je oštećeno objavljenim sadržajem''. Kako navedene žalbe nijesu zadovoljile taj uslov, to je ombudsman, saglasno članu 5 Poslovnika, donio odluku da ih odbaci. S druge strane, za žalbu koja je izjavljena povodom teksta ''DPS ide sam, Milo nosilac liste'', ombudsman je utvrdio da ispunjava tražene formalne uslove i uzeo je u razmatranje.

   U daljem postupku, a opet, saglasno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je o navedenoj žalbi zatražio izjašnjenje zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikole Markovića, istovremeno zahtijevajući da se on izjasni i o tri druge žalbe, bez obzira na njihov formalni nedostatak i ombudsmanovu odluku da ih odbaci, imajući baš na umu značaj prezumcije nevinosti. Urednik Marković je to i uradio i ombudsmanu dostavio izjašnjenje, koje ombudsman prenosi integralno:

  ''Žalba koja se odnosi na fotografiju mislim da nije objektivna, jer se u tekstu navode stavovi predsjednika DPS-a koje je, izmedju ostalog, saopštio i tokom posjete Ulcinju i Baru odgovarajući na pitanja novinara. Fotografija koja prati tekst nema negativan karakter, niti omalovažava na bilo koji način, ni DPS ni njenog predsjednika.Naprotiv.

   Što se tiče naslova boksa ''Spremni na arbitražu oko granice s Kosovom'', smatram da on odražava suštinu, jer jasno odražava stav da Crna Gora nema problem oko toga, da se ne plaši ni arbitraže i da to za našu državu ne predstavlja problem. Dakle, ni tu nema negativne konotacije niti namjere da se nanese šteta onome ko je davao izjavu. Kao urednik smatram da bi najprecizniji naslov pomenutog boksa bio: ''Crna Gora spremna i na arbitražu sa Kosovom'', ali to su već finese koje ne utiču dominantno na suštinu teksta.

   Što se tiče ostale tri žalbe, jasno je da one iz formalnih razloga trebaju biti odbačene, jer ih nijesu podnijela lica koja na to imaju pravo po Poslovniku o radu ombudsmana. No, smatram da ovakve primjedbe koje se tiču javnog interesa ne treba posmatrati samo formalno, već i suštinski.

 Kao urednik Dana nalazim da u njima ima osnova i da ih treba razmotriti, bez obzira na formalne nedostatke.

   Detaljno analizirajući primjedbe održao sam redakcijski sastanak i ukazao novinarima i urednicima, da se mora voditi računa o prezumciji nevinosti bilo kog lica o kojem se piše. Treba biti realan i reći da je to, uglavnom, kada su u pitanju naslovi, problem većine medija u zemljama bivše SFRJ, jer su naslijedjene forme iz nekadašnje socijalističke domovine, kada se o pretpostavci nevinosti nije pretjerano vodilo računa. Kako god, problem postoji i njime se bavimo u redakciji ''Dana'' već duži period.

   U konkretnim slučajevima, ukazao sam novinarima i urednicima rubrika da je trebalo koristiti pasive kako bi se izbjeglo kršenje prezumcije nevinosti.

   Na primjer, umjesto naslova, ''Oštetili Plantaže za 270 hiljada'', moja sugestija je, ''Plantaže oštećene  270 hiljada'' ili, umjesto naslova ''Pokušala da sakrije gubitak od tri miliona'', treba da stoji naslov ''Sakriven gubitak od tri miliona''.

   Na ovaj način čitaoci bi takodje, bili informisani šta se desilo, i zbog čega tužilastvo preduzima odredjene radnje, ali se ne bi tvrdilo da su to uradile konkretne osobe i tako bi pretpostavka nevinosti bila sačuvana sve do okončanja istrage ili eventualno sudske presude.

   U cilju podizanja profesionalnog nivoa tekstova u ''Danu'', na redakcijskom kolegijumu upozorio sam i opomenuo  autore i urednike, u čijoj su nadležnosti pomenuti tekstovi, da sa više pažnje odredjuju naslove'', kazao je u svom izjašnjenju Nikola Marković.

   Ombudsman je prihvatio izjašnjenje urednika Nikole Markovića, pozdravljajući njegovo upozorenje izrečeno na redakcijskom kolegijumu novinarima i urednicima u pogledu obaveze dosljednog poštovanja pretpostvake nevinosti i iznalaženju najpogodnijih naslovnih formi da se to postigne. Bez obzira što je iz formalnih razloga morao odbaciti navedene žalbe, ombudsman ''Dana'' potrebu poštovanja prezumcije nevinosti, smatra jednom od ključnih novinarskih obaveza, koja se mora neizostavno sprovoditi u svakom slučaju koji to zahtijeva. To je nešto na čemu ombudsman kontinuirano insistira, kao, uostalom, i na maksimalnom poštovanju, u mjeri u kojoj je to moguće, svih ostalih načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

   Ujedno, ombudsman je prihvatio uvjerljivom i, u profesionalno-etičkom smislu sasvim ubjedljivom, argumentaciju kojom je urednik Marković osporio navode iz žalbe, podnijete povodom teksta ''DPS ide sam, Milo nosilac liste'', te odlučio da tu žalbu odbije.

   Ombudsman je, na kraju, podsjetio da, shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca  ''Dana'', za odluke kojima se žalba odbija ne postoji obaveza objavljivanja u ''Danu'', i da, logično, takva obaveza ne postoji ni za odluke kojima se žalbe odbacuju.

3. Ombudsmanu se 13. septembra 2016. godine pritužbom obratila PR menadžer Ministarstva prosvjete, mr Marija Jovović. Ali, kako njena žalba nije ispunjavala kriterijume iz Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je nije mogao razmatrati na način predviđen Poslovnikom, što PR menadžer nije ni zahtijevala. Umjesto toga, PR menadžeru Ministarstva prosvjete, ombudsman je 19. septembra odgovorio dopisom.

   PR menadžer Ministarstva prosvjete se ombudsmanu obratila ''u nadi da će zajedno sa uredništvom ''Dana'' riješiti problem'', zbog, kao je ona rekla, ''diskriminatorskog odnosa'', koga prema njima imaju iz rubrike ''Povodi'', a koji se sastoji u tome što im nije omogućeno da u razumnom roku odgovore na postavljena pitanja, već im se za to ostavlja par sati, što, kazala je ona nije dovoljno za ozbiljan odgovor, a često nije ni fizički izvodljivo, ali su zato, u takvim situacijama, navela je Jovovićeva,  ''tekstovi objavljivani sjutradan''. ''Zato Vam se obraćam'', kazala je ona, na kraju opširne žalbe, ''u nadi da ćete imati sluha za ovo i da ćete preduzeti određene aktivnosti''. Kako je to već rekao, ombudsman se PR menadžeru Ministarstva prosvjete, mr Mariji Jovović, 19 septembra obratio, dopisom, pismom, koga daje integralno:

''Poštovana,

   Primio sam Vašu pritužbu od 13. septembra tekuće godine i odmah, u granicama svojih ovlašćenja, razmotrio njene navode i ono što ste naveli kao problem. Slažem se sa Vama da za odgovor na određena pitanja treba ostaviti duži vremenski rok, ali koliki će on biti,  opet je ono o čemu se u svakom konkretnom slučaju, moraju dogovoriti onaj ko traži informaciju i onaj ko je daje. Zato to nije moglo biti precizirano ni novinarskim Kodeksom, a gotovo rešenje nema ni medijska etička praksa.

   Rešenje je, dakle, na pomenutoj relaciji i u osnaživanju za to neophodnog dijaloga, što sam kao spremnost prepoznao u razgovoru sa urednicom rubrike ''Povodi'', pa vjerujem da će trenutni nesporazum, uz vaše obostrano zalaganje, biti samo u službi budućeg boljeg i razumijevanja i sporazumijevanja, čemu, u svojoj medijatorskoj ulozi, imam i prava i osnova da se nadam''.

  Istog dana, ombudsmanu je na njegov dopis, odgovorila PR menadžer Ministarstva prosvjete, mr Marija Jovović:

''Poštovani,

   Zahvaljujem se na brzom odgovoru i nadam se da će od strane urednice " Povoda" biti i volje i želje da se ovaj problem, koji već dugo datira, prevaziđe na obostrano zadovoljstvo. Mi upravo to i želimo, pa sam Vam se iz tih razloga i obratila''.

 

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA AVGUST 2016.

PRIMLJENA JEDNA ŽALBA

   U avgustu mjesecu ombudsman ''Dana'' dobio je jednu žalbu. Žalbu mu je 29. avgusta 2016. uputio Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore, prof. dr Petra Ivanovića. Svojom odlukom od 5.septembra ombudsman je pomenutu žalbu odbio i istog dana Kabinetu potpredsjednika Vlade Petra Ivanovića, dostavio navedenu odluku koju ombudsman ovdje prenosi integralno:

   ''Elektronskim putem 29. avgusta 2016. godine, a dan kasnije, i u pisanoj formi, ombudsman ''Dana'' dobio je žalbu od Kabineta potpredsjednika Vlade Crne Gore prof. dr Petra Ivanovića, koju je potpisala Sandra Ivanović. Žalba se odnosi, kako je u njoj kazano, na ''nepravilno objavljivanje'' Ivanovićevog reagovanja na tekst sa nadnaslovom ''Odluka o isplati staračkih naknada u sukobu sa Zakonom o poljoprivredi'', i naslovom ''Ivanović zakinuo 1000 farmera'', koga je ''Dan'' objavio u broju od 8. avgusta tekuće godine.

   Prema navodima žalbe, u predmetnom tekstu ''iznijet je niz neistinitih tvrdnji na račun i na štetu potpredsjednika Vlade Crne Gore Petra Ivanovića, i to da je, kada je bio ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja zakinuo 1000 primaoca staračke naknade tako što im je oduzeo pravo na to primanje''. U žalbi se dalje navodi, da je ''gospodin Gošović ustvrdio da je Odluka o bližim uslovima i postupku za isplatu staračke naknade u koliziji sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju'', tako što, u izjavi za ''Dan'', ''tvrdi da poljoprivrednici koji su korisnici subvencija moraju primati i socijalno davanje u vidu staračkih naknada, kao i da će se potruditi da zaštiti prava onih koji su izgubili to primanje''.

  Povodom ovih Gošovićevih stavova potpredsjednik Ivanović je 11. 08.2016. posredstvom PR Službe uputio ''ispravku navedenog teksta uredništvu rubrike ''Ekonomija'', kao i autoru teksta, Jeleni Veljović. Ispravka je objavljena u ''Danu'' 12.08.2016. sa nadnaslovom ''Potpredsjednik Vlade Petar Ivanović objasno'' i naslovom ''Spriječio sam zloupotrebe''. Medjutim, stoji dalje u žalbi, ''reagovanje je skraćeno u djelovima gdje je predsjednik Ivanović demantovao navode Gošovića i saopštio da Vladina Odluka o bližim uslovima i postupku za isplatu staračke naknade nije sporna i nije u koliziji sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, što je bila polazna osnova za ostale optužbe koje je iznio gospodin Gošović''. Pored toga, stoji dalje u žalbi, ''reagovanje nije objavljeno na ''odgovarajući način'', odnosno nije objavljeno na 5. str. rubrike ''Ekonomija'', kao što je bio inicijalni tekst, na koji se odnosi reagovanje, već u dnu 6. strane rubrike ''Ekonomija.

   Zbog toga je od ombudsmana ''Dana'' žalbom zatraženo da ''konstatuje konkretno kršenje'' načela 3 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, ali i načela 1 pomenutog Kodeksa, ''jer DN ''Dan'' prilikom objavljivanja inicijalnog teksta nije tražio stav ''druge strane'', u konkretnom slučaju potpredsjednika Ivanovića''.

   Povodom dobijene žalbe i u njoj iznesenog, a shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je zatražio izjašnjenje od novinarke Jelene Veljović, koje prenosi integralno:

   ''Smatram da načinom objavljivanja reagovanja potpredsjednika Vlada Petra Ivanovića, na tekst ''Ivanović zakinuo 1000 farmera'', koje je ''Dan'' objavio 12. avgusta tekuće godine, ni u jednom dijelu nije prekršen Kodeks novinara/novinarki Crne Gore, ni Zakon o medijima.

   Svi konkretni navodi gospodina Ivanovića, kojim demantuje izjavu poslanika Nevena Gošovića, objavljeni su u cjelosti i nijedan bitan navod, koji se odnosi na konkretni tekst, nije izostavljen. Na taj način je, po mom mišljenju, ispoštovan član 27 Zakona o medijima, kojim se kaže: ''Pod ispravkom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se informacija kojom se ispravljaju pogrešni ili neistiniti navodi u objavljenom programskom sadržaju. Pod odgovorom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se informacija kojom se argumentovanim navodima pobijaju, suštinski ispravljaju ili dopunjuju navodi u objavljenom programskom sadržaju''.

   Iz reagovanja, koje je redakciji ''Dana'' dostavio gospodin Ivanović, izostavljene su samo kvalifikacije, koje se mogu smatrati vrijedjanjem dnevnog lista ''Dan'', na šta sam, po svom sudu, imala pravo po članu 30 istog Zakona, kojim je propisano: ''Medij je dužan da objavi ispravku ili odgovor na objavljeni programski sadržaj, osim ako: (stav 1 Zakona) se ispravka ili odgovor ne odnose na programski sadržaj zbog kojeg se zahtijeva njihovo objavljivanje ili ne sadrže podatke u vezi sa navodima iznesenim u programskom sadržaju, kao i u stavu 6 istog člana pomenutog Zakona, koji glasi: ''ako se ispravka ili odgovor ne odnose na programski sadržaj za koji lice tvrdi da ga ispravlja ili na njega odgovara''.

   Smatram da sam po tom članu Zakona, a da bi reagovanje bilo objavljeno, u smislu njegovog člana 28, imala pravo da izostavim rečenice, koje se ne odnose na demantovanje konkretnih navoda, odnosno demantovanje sadržaja teksta, konkretno rečenicu: ''Ne mareći za novinarsku etiku, DN ''Dan'' u kontinuitetu svjesno prenosi stavove samo jedne strane – u ovom slučaju poslanika Demokrata Nevena Gošovića, koji temu staračkih naknada politikantski eksploatiše u predizborne svrhe'', a zatim i rečenicu: ''Pozivam gospodina Gošovića i DN ''Dan'' da dostave dokaze koji potvrđuju da sam bilo koga zakinuo. Ali konkretno, bez politikantske priče. A da li se medju takvim licima nalaze i simpatizeri Demokrata prepuštam gospodinu Gošoviću da provjeri i izvijesti crnogorsku javnost'', objasnila je Veljović i dalje kazala:

   ''Takođe, izostavljena je i rečenica u kojoj gospodin Ivanović kaže da Odluka o bližim uslovima i postupku za isplatu staračke naknade nije u koliziji sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, jer je već sadržana u reagovanju koje je objavljeno, pa bi predstavljala samo ponavljanje već rečenog, kao i rečenica, koja je, po procjeni novinara bila suvišna, s obzirom da sadrži opštepoznatu stvar – da ''zloupotreba prava nije u skladu ni sa jednim evropskim standardom, jer je jasno da zloupotreba bilo koje vrste, a i sam pojam zloupotrebe, nije u skladu sa zakonima bilo koje zemlje, kao ni evropskim standardima''. Smatrala sam da ta rečenica nije bila od presudnog značaja za čitaoce, niti za razumijevanje navedene problematike.

    Ponavljam: svi ostali Ivanovićevi navodi, kojim on pojašnjava da se nije radilo o zakidanju, odnosno uskraćivanju prava na isplatu staračke naknade jednom broju korisnika, korektno su objavljeni.

   Istina je da drugu stranu nijesam kontaktirala i da od gospodina Ivanovića nijesam zatražila izjavu, jer se radilo o zvaničnim aktima, odnosno odluci i zakonu, koji su objavljeni u ''Službenom listu'', a iz novinarske prakse je poznato da u slučajevima kada su predmet teksta zvanični dokumenti, sudske presude, zakoni i slično, ne postoji striktna obaveza pozivanja ''druge strane ''.

   Jedino što donekle mogu da prihvatim kao svoju odgovornost je to što je reagovanje objavljeno na 6 strani ''Ekonomije'', umjesto na strani 5, na kojoj je objavljen inicijalni tekst. Ali, zbog priliva važnih dnevnih informacija to je bilo neizvodljvo, bez drastičnog kraćenja teksta. Kako bih, s druge strane, ispoštovala predviđeni zakonski rok za objavljivanje reagovanja, odlučila sam da tome dam prednost, ubijedjena da time postižem i profesionalnu etičnost'', kazala je u svom izjašnjenju Jelena Veljović.

      Povodom žalbe potpredsjednika Vlade, prof. dr Petra Ivanovića, ombudsmanu je izjašnjenje uputio i zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikola Marković, koji je u njemu naveo:

    ''Ako novinar obrađuje neku temu i pri tom se koristi zvaničnim dokumentima, na primjer Vlade Crne, onda nije neophodno zvati predstavnika Vlade, jer je njegov stav već sadržan u pomenutom dokumentu, već samo oponente Vladinog stava. Ukoliko bi se, pored ovog, zvao ministar da prokomentariše komentar nekog lica na njegov dokument, došlo bi do neravnopravnog položaja, jer bi argumenti Vlade bili predstavljeni dva puta, a stav njihovih oponenata samo jednom.

   Napominjem da je ovo moj stav, a da su mišljenja po ovom pitanju, medju ekspertima podijeljena.

   Kada je u pitanju konkretna situacija sa potpredsjednikom Vlade, g. Petrom Ivanovićem, predlažem i nudim da se kroz formu intervjua njemu omogući da iznese svoje stavove na teme od opšteg interesa i onog što smatra relevantnim'' – saopštio je Marković.

   Izjašnjenja i novinarke Jelene Veljović i zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikole Markovića, ombudsman ''Dana'' prihvatio je kao razložno, objektivno i na novinarskoj praksi utemeljeno odredjenje prema žalbenim navodima konkretnog slučaja. Gotovo svakodnevni ''sudar'' u novinarstvu izmedju vremenskih i zakonskih rokova, i stalnih prostornih novinskih ograničenja, po ocjeni ombudsmana, novinarka Veljović je riješila na primjeren i prihvatljiv način, koji ne smije biti pravilo, već samo izuzetak. Ali, pod uslovom da se prethodno jasno napravi razlika izmedju ispravke i odgovora, koja nije samo formalna, nego mnogo više suštinska. To je ono na čemu svakodnevno ukazuje upravo praksa medijske samoregulacije, suočavajući se sa ovakvim i sličnim situacijama.

   Kroz svoje izjašnjenje zamjenik glavnog i odgovrnog urednika ''Dana'', uvjerljivo je objasnio da u istrajnom traganju za istinom nije uvijek neophodno imati i drugu stranu, ali da su dijalog i interaktivni pristup novinarstvu njen suštinski preduslov.

   Zato je na podlozi njegovog i izjašnjenja novinarke Veljović, te na osnovu vlastite analize, ombudsman donio odluku da odbije žalbu Kabineta potpredsjednika Vlade prof.dr Petra Ivanovića, vjerujući da će on prihvatiti poziv urednika Markovića  za intervju, koji bi, uz ostalo, osnažio i potrebu medjusobnog povjerenja i saradnje, a u cilju jačanja objektivnog i cjelovitog informisanja javnosti''.

      Na kraju svoje odluke, ombudsman je podsjetio, da shodno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', za odluke kojima se žalba odbija ne postoji obaveza objavljivanja u ''Dan''-u.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUL 2016.

SEDAM MJESECI BEZ ŽALBI

Bez žalbi ombudsmanu ''Dana'' protekao je i jul mjesec, što je sedmi mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju svom zaštitniku prava iz domena primjene normi Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUN 2016.

POLA GODINE BEZ ŽALBI

Ni u junu mjesecu ombudsman ''Dana'' nije dobio nijednu žalbu čitalaca. Tako je prošlo pola tekuće godine, a da čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebe da se obraćaju svom zaštitniku prava iz domena sprovođenja i poštovanja načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

   Ombudsman  ''Dan'' učestvovao je 1. juna tekuće godine u Podgorici, u Direktoratu za medije, u sklopu još jedne ekspertske misije, u radu sastanka na kome su sa predstavnicima samoregulatornih tijela o medijskoj samoregulaciji i slobodi medija ovog puta razgovarali Mauricio Mensi, ekspert Evropske komisije i Andris Kesteris, iz Evropske komisije, sa kojima su u delegaciji bili i Nemanja Tepavčević iz Delegacije EU u Podgorici i Miloš Lalević iz Direktorata za medije. U radu sastanka, osim ombudsmana ''Dana'', učestvovali su i Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju, Paula Petričević, ombudsmanka ''Vijesti'' i ''Monitora'', i Amer Ramusović, predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu.

   Kao i na sastanku od 26. maja, kada su sagovornici bili eksperti Stiv Krošou i Džeremi Mekbrajd, ombudsman ''Dana'' је i ovog puta upozorio da se o slobodi medija u Crnoj Gori ne može razgovarati u nijednoj varijanti, sve dok se ne otkriju i kazne nalogodavci i izvršioci ubistva vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Duška Jovanovića, od čije je surove i monstruozne likvidacije prošlo 12 godina.

   Gospodu Mensija i Kesterisa, ombudsman ''Dana'' upoznao je sa načinom svoga rada i iskustvima na poslovima samoregulacije, pri čemu je pohvalio izuzetan odnos uredništva i novinara ''Dana'' prema njemu u poštovanju njegove nezavisne i nepristrasne pozicije, kao i njihovo maksimalno uvažavanje ombudsmana u procesu donošenja i sprovođenja odluka i primjene funkcije  tzv. ''napredne zaštite''. O svom radu i vlastitim iskustvima na poslovima samoregulacije, gospodu Mensija i Kesterisa, informisali su i izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju, ombudsmanka ''Vijesti'' i ''Monitora'' i predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu.

   Tokom sastanka, gospodi Mensiju i Kesterisu, omdusman ''Dana'' je sugerisao da bi za unapređenje proseca samoregulacije poželjno bilo, da nih dvojica u vidu preporuke, ili na drugi podesan način, nadležnima u Crnoj Gori predoče potrebu da se i zakonski reguliše ''da se etičke presude samoregulatornog tijela ne koriste na sudu bilo od strane medijskog radnika, države ili tužitelja''.  Ombudsman ''Dana'' je, obrazlažući ovaj svoj predlog, kazao da takvu sugestiju, koju je odatle i citirao, preporučuje i ''Vodič sa samoregulaciju medija'', koga ombudsman koristi u svom radu, a čiji je autor predstavnik OEBS-a za slobodu medija Miklos Haraszti, 2008. godine, a izdavač ta organizacija.

   Ombudsman ''Dana'' učestovao je 14. juna, u hotelu ''Ramada'', u Podgorici, u radu sastanka  crnogorske Radne grupe za samoregulaciju, sa predstavnicima OEBS-a, Savjeta Evrope, UNESKO-a i Delegacije EU u Crnoj Gori. Sastanak je moderira Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine, a sastanku sa glavnim i odgovornim urednicima pozvanih medija i predstavnicima njihovih samoregulatornih tijela, pored nje, prisustovali su: Marius Luklosiunas (UNESKO), Lejla Dervišagić (Vijeće Evrope), Deniz Yazici (OEBS), Partick Schmelzer (Delegacija EU u Crnoj Gori), Samra Čampara, šefica Medijskog programa Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Matija Vasiljević i Biljana Jovanović iz  Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

   Iz objektivnih i opravdanih razloga u radu skupa nije učestvovao Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'', a pored ombudsmana ''Dana'', u radu sastanka učestovali su: Mihailo Jovović, glavni i odgovorni urednik ''Vijesti'', Esad Kočan, glavni i odgovorni urednik ''Monitora'', Paula Petričević, ombudsmanka ''Vijesti'' i ''Monitora'', Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju i Branko Vojičić, član tog Savjeta.

   Kako je Medijski savjet za samoregulaciju nastavio sa nedopustivom praksom i daljeg odlučivanja povodom žalbi koje su u isključivoj i jedinoj nadležnosti ombudsmana ''Dana'' i ombudsmanke ''Vijesti'' i ''Monitora'', a kako bi se sa time ubuduće prestalo i stvorila povoljna klima i potrebno povjerenje za primjenu i promociju Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, na sastanku je jednoglasno usvojen

Memorandum o razumijevanju

o koordinaciji implementacije odredaba Etičkog kodeksa novinara/novinarki Crne Gore

Preambula

U zaključku sastanka crnogorske Radne grupe za samoregulaciju od 14. juna 2016. godine, zajedno sa predstavnicima Savjeta Evrope, OEBS-a, UNESCO-a i Delegacije EU, predstavnici Sekretarijata Medijskog savjeta za samoregulaciju i listova Dan, Monitor i Vijesti dogovorili su se u vezi sledećeg:

  1. Predstavnici Sekretarijata Medijskog savjeta za samoregulaciju (MSS) uputiće predlog Upravnom odboru MSS u pogledu predložene izmjene Statuta. Izmjena podrazumijeva da će Savjet ubuduće sve pritužbe vezane za Dan, Monitor i Vijesti upućivati njihovim ombudsmanima radi postupanja po pritužbi.
  2. Dan, Monitor i Vijesti se obavezuju da će raditi zajedno sa MSS na zajedničkoj promociji Etičkog kodeksa i da će učestvovati u zajedničkim aktivnostima izgradnje kapaciteta.
  3. MSS i Dan, Monitor i Vijesti, kao članovi neformalne radne grupe za samoregulaciju, se obavezuju da će nastaviti sa saradnjom i dijalogom u cilju jedinstvene i efikasne implementacije Etičkog kodeksa. (Podgorica, 14. jun 2016. godine)

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MAJ 2016.

PETI MJESEC BEZ ŽALBI

I maj mjesec protekao je bez žalbi ombudsmanu ''Dana'', što je peti mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju svom zaštitniku prava iz domena primjene normi Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

Ombudsman  ''Dan'' učestvovao je 26. maja tekuće godine u Podgorici, u radu sastanka na kome su sa predstavnicima samoregulatornih tijela o medijskoj samoregulaciji i slobodi medija razgovarali eksperti Evropske komisije iz oblasti medija, Stiv Krošou i Džeremi Mekbrajd, sa kojima su u delegaciji bili i Angela Longo iz Evropske komisije i Bojana Ostojić iz Vrhovnog suda Crne Gore. U radu sastanka, osim ombudsmana ''Dana'', učestvovali su i Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju i Amer Ramusović, predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu.

Evropskim ekspertima ombudsman ''Dana'' je poručio da se o slobodi medija u Crnoj Gori ne može razgovarati u nijednoj varijanti, sve dok se ne otkriju i kazne nalogodavci i izvršioci ubistva vlasnika i glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Duška Jovanovića. ''Upravo se sjutra (27. maja) navršava 12 godina od ubistva Duška Jovanovića, a da nadležni u Crnoj Gori još nijesu dali odgovor na pitanje ko je naredio i izvršio njegovu likvidaciju'', kazao je na ovom sastanku ombudsman ''Dana'', apelujući  na evropske eksperte da i sami založe neosporni autoritet koji imaju u evropskim instutucijama, kako bi one snažnije uticale na crnogorske vlasti da ovaj monstruozni zločin napokon rasvijetle i njegove naručioce i počinioce izvedu pred lice pravde.

Tokom razgovora o medijskoj samoregulaciji, ombudsman ''Dana'', izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju i predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu, upoznali su evropske eksperte sa svojim dosadašnjim radom i iskustvima, a naveli su i neke konkretne primjere iz prakse.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA APRIL 2016.

ČETVRTI MJESEC BEZ ŽALBI

Bez žalbi ombudsmanu ''Dana'' protekao je i april mjesec, što je četvrti mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju svom zaštitniku prava iz domena primjene normi Kodeksa novinara Crne Gore.

U ovom mjesecu zvanično je usvojen novi Kodeks novinara Crne Gore, koji će se ubuduće primjenjivati. Njegova svečana promocija obavljena je 21. aprila tekuće godine, u podgoričkom hotelu ''Ramada''. Riječ je, podsjetimo, o tekstu koga je za to oformljena Radna grupa, kao Predlog izmjena i dopuna Kodeksa, usvojila na sastanku u Beču 25. novembra prošle godine, održanom pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i OEBS-a.

Sa sadržajem novog Kodeksa novinara Crne Gore, čitaoci se mogu upoznati na internet stranici ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MART 2016.

TREĆI MJESEC BEZ ŽALBI

Ni i ovom mjesecu ombudsmanu ''Dana'' nije pristigla nijedna žalba, što je treći mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju svom zaštitniku prava iz domena primjene normi Kodeksa novinara Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA FEBRUAR 2016.

I FEBRUAR BEZ ŽALBI

Ni u februaru ombudsman nije dobio nijednu žalbu čitalaca ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JANUAR 2016.

NIJE BILO ŽALBI

Tokom januara ombudsman nije dobio nijednu žalbu čitalaca ''Dana''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA DECEMBAR 2015.

DOBIJENE DVIJE ŽALBE

Ombudsman ''Dana'' dobio je 31. decembra 2015. godine dvije žalbe: Draganа Koprivicе, izvršnоg direktora Centra za demokratsku tranziciju, i advokata Branka Čolovića, punomoćnika kompanije AD ''Ski rezort Kolašin 1450'' iz Kolašina. Svojim odlukama od 6. januara 2016. godine, ombudsman  je odbio obije žalbe i istog dana o tome obavijestio njihove podnosioce, s napomenom da, shodno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', za odluke kojima se žalba odbija, ne postoji obaveza njihovog objavljivanja u ''Danu''.

  1.) Elektronskim putem ombudsmanu ''Dana'', 31. decembra 2015. godine, obratio se žalbom gospodin Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a, a povodom teksta novinara Marka Vešovića, objavljenog u ''Danu'' 16. decembra 2015, pod naslovom ''Izborne uslove ocijenio odličnim uprkos ''Snimku''. Uz žalbu, gospodin Koprivica je dostavio i PDF verziju ostalih tekstova koji se odnose na predmet njegove žalbe, ukjlučujući tu i one koji čine polemiku sa novinarom Vešovićem, do koje je došlo poslije navedenog teksta.

    Na samom početku opširne žalbe, u kojoj tvdi da su pomenutim tekstom prekršena načela 1,3 i 4 Kodeksa novinara Crne Gore, gospodin Koprivica je naveo: ''Napominjem da nemam primjedbi na postupanje uredništva Dana koje je, u skladu sa Zakonom o medijima i profesionalnim standardima, omogućilo objavljivanje moja dva odgovora u vezi sa spornim tekstom u kontekstu prepiske sa autorom Vešovićem, koja je ovim povodom uslijedila. Međutim, uskraćen sam za pravo na ispravku neistinitih tvrđenja koja su iznijeta o meni, i bio sam meta neprofesionalnog i neetičkog postupanja novinara koje, po mom mišljenju, predstavljaju grubo kršenje Kodeksa novinara Crne Gore i zaslužuje da bude sankcionisano u primjerenoj formi''. Kasniju prepisku (polemiku), on je naveo ''kao dodatnu ilustraciju neetičnog postupanja novinara Vešovića, za koga tvrdi da ''nije preduzeo sve razložne korake, odnosno odgovarajuće mjere, kako bi bio siguran da objavljuje isključivo tačne informacije''.

  ''Dakle, nije me pitao za komentar'' - naveo je dalje u žalbi Koprivica – ''odnosno nije omogućio javnosti da bude istovremeno upoznata sa mojim stavom o predmetu teksta prije nego što je objavio neosnovane optužbe na moj račun.

Naglašavam da informacija sadržana u spornom tekstu, u kontekstu obavještavanja javnosti o Izvještaju koji je objavljen prije skoro dvije godine i o kojem je javnost već obaviještena, ne predstavlja informaciju čije objavljivanje nije trpjelo minimalno odlaganje u kojem bih, dao svoje mišljenje kao optužena - druga strana'', kazao je Koprivica. U žalbi, on je naveo i da ga u spornom tekstu novinar ''portretiše kao licemjernu osobu, koja ne govori istinu i koja svojim izjavama obmanjuje medjunarodnu javnost'' i da novinar i ''u svom poslednjem odgovoru istrajava na obmanjivanju javnosti, nepreciznom izražavanju sa očiglednom namjerom da dovede u zabludu crnogorsku javnost i pokuša da ga prikaže licemjernom osobom koja manipuliše podacima i obmanjuje javnost''. Zbog svega toga, gospodin Koprivica je ombudsmanu ''Dana'', a u skladu sa Poslovnikom o njegovom radu, predložio da se novinar Vešović javno izvini zbog svog neetičnog postupanja prema organizaciji koju predstavlja i njemu lično, ''što bi svakako doprinijelo otklanjanju posljedica koje je njegovo pisanje u konkretnom primjeru proizvelo''.

   Shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je zatražio da se o žalbenim navodima izjasni autor teksta, novinar Marko Vešović, a istim povodom ombudsman je dobio i izjašnjenje Nikole Markovića, zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana''. I jedno i drugo izjašnjenje ombudsman i ovdje daje u cjelosti.

  U svom izjašnjenju novinar Marko Vešović je naveo:''Začudilo me da se Dragan Koprivica obratio ombudsmanu ''Dana'' žalbom vezano za tekst ''Izborne uslove ocijenio odličnim uprkos ''Snimku'', koji je objavljen 16. decembra 2015. godine. Navode iz žalbe odbacujem kao neosnovane i sračunate da se dokaže nešto što se ne može dokazati, a to je da je postupanje ''Dana'' i njegovog novinara imalo za cilj nanošenje štete Koprivici i organizaciji kojoj pripada.

   Koprivica ne spori autentičnost izvještaja na koji se novinar poziva u tekstu, ne spori da je on ''ekspert za državu'', ne spori da su postojali brojni primjeri i optužbe za zloupotrebu javnih resursa koji su kasnije dobili još konkretniju formu u vidu afere ''Snimak''. I sam u javnim nastupima u vrijeme izbora 2012. godine upozorava na sve to, ali izvještaj Bertelsman fondacije o izborima sadrži zaključak da su održani ''u velikoj mjeri u skladu sa međunarodnim standardima'', i daje im se ocjena osam.

   Nama, nakon tih činjenica, nije jasno zbog čega se Koprivica javlja. Tekst je nastao na osnovu uvida u dokument njemačke fondacije i upoređivanja nalaza iz tog dokumenta sa široko rasprostranjenim dokumentima i navodima o izbornoj krađi tokom glasanja na jesen 2012. godine. Nijesam smatrao da je potrebno da se čuje druga strana, imajući u vidu da se radi o javnim dokumentima, u koje svako može da izvrši uvid, ali ne želim da na bilo koji način prejudiciram odluku ombudsmana vezano za to pitanje.

   Uslijedilo je njegovo reagovanje i polemika tokom koje je Koprivica iznio svoje viđenje o predmetnoj temi, a sve je objavljeno u skladu sa Zakonom o medijima. Mislim da se u toku te polemike razjasnilo sve što je bilo nejasno, i vjerujem da takvo postupanje dovoljno govori samo za sebe, te da nije bilo potrebe da se Koprivica obraća ombudsmanu'', naveo je u svom izjašnjenju novinar Vešović.

    U odnosu na predmetni tekst, u svom izjašnjenu Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' je kazao:

''Smatram da bi tekst bio kompletniji, da je novinar pozvao gospodina Koprivicu da pojasni svoj izvještaj, iako formalno u ovom slučaju, novinar to nije bio u obavezi. Isto tako, smatram da u tekstovima koji imaju polemički i kritički duh, novinar treba da pokaže viši stepen senzibiliteta i profesionalne pažnje. S druge strane, ovakav novinarski pristup doveo je do polemike, koju sam kao urednik afirmisao i podržao, a do koje ne bi došlo da novinar nije imao strogo formalni pristup obradi teme. Stoga mislim da je tekst, računajući i polemiku do koje je došlo, ispunio svoju svrhu – osvjetljavanje problema koji je od izuzetnog društvenog značaja.

   Dokaz da namjera ''Dana'' nije bila da nanese ličnu štetu gospodinu Koprivici i njegovoj organizaciji, je i to što smo i nakon ovog nesporazuma, nastavili da korektno objavljujemo stavove gospodina Koprivice i organizacije kojoj pripada, što ćemo i ubuduće činiti'', kazao je u svom izjašnjenju urednik Nikola Marković.

   Svestranom i pažljivom analizom i upoređivanjem žalbenih navoda gospodina Dragana Koprivice s jedne strane, i onoga što su u svojim izjašnjenjima iznijeli novinar Marko Vešović i zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikola Marković, s druge strane, ombudsman ''Dana'' je zaključio da tekstom ''Izborne uslove ocijenio odličnim uprkos ''Snimku'', ipak nije došlo do kršenja Kodeksa novinara Crne Gore i njegovih u žalbi pomenutih članova. Poštovanje druge strane neosporno je ključno profesionalno-etičko pravilo i imperativ objektivnog novinarstva, ali kao i svako pravilo i ono ima svoje izuzetke, kao što je strogi formalni pristup informaciji, koga je u svom izjašnjenju naveo i urednik Marković. Riječ je jednostavno o onim situacijama kada novinar shvata da bi sagovornik bio ''druga strana sam sebi'', kako se to u kolokvijalnom smislu uobičava reći.

   Zbog svega toga, ombudsman ''Dana'' je donio odluku kojom odbija žalbu gospodina Dragana Koprivice, izvršnog direktora CDT-a, upozoravajući novinara Marka Vešovića da ubuduće ovakvim i sličnim slučajevima prilazi sa izoštrenijim etičkim osjećajem i pažljivijim profesionalnim odnosom. Ombudsman podržava tvrdnju zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikole Markovića, da namjera ''Dana'' nije bila da nanese ličnu štetu gospodinu Koprivici i njegovoj organizaciji, uvjeren da će to gospodin Koprivica, tako i prihvatiti – stoji u odluci ombudsmana.

2.)   Elektronskim putem ombudsmanu ''Dana'' obratio se 31.12.2015. godine advokat Branko Čolović iz Budve, u svojstvu punomoćnika kompanije AD ''Ski Resort Kolašin 1450'' iz Kolašina, a povodom teksta ''Ne da legitimitet kriminalnim radnjama'', koga je ''Dan'' objavio u broju od 24. 12. 2015. godine. Konstatacijom da je gospodin Rajko Vlahović, predsjednik Skupštine akcionara AD ''Ski resort Kolašin 1450'', upotrijebljenom u navedenom tekstu, ''Dan'' je, po tvrdnji advokata Čolovića, objavio ''neistinitu informaciju, jer Rajko Vlahović nije predsjednik Skupštine akcionara AD ''Ski resorta Kolašin 1450'', niti obavlja bilo kakvu rukovodeću funkciju u kompaniji''.

   U svojoj želbi, advokat je dalje naveo: ''Objavivši ovu neistinu, “Dan” je izvršio povredu načela poštovanja istine iz tačke 1 i načela neprikosnovenosti činjenica iz tačke 3 Kodeksa novinara Crne Gore, jer je propustio da prije objavljivanja spornog članka provjeri kod uprave “Ski Resorta Kolašin 1450” da li je g. Vlahović zaista predsjednik Skupštine akcionara. Novinari “Dana” inače imaju kontakt sa g. Bobanom Šćepanovićem, koji je ne samo Izvršni direktor AD “Ski Resorta Kolašin 1450”, već u tom svojstvu, po važećem statutu kompanije, predsjedava Skupštinom akcionara. Umjesto da pozovu g. Šćepanovića ili da provjere koja su lica ovlašćena za zastupanje kompanije prema stanju u Centralnom  registru privrednih subjekata, “Dan” je lažno predstavio g. Vlahovića kao predsjednika Skupštine akcionara i omogućio mu da sa pozicije koju nema iznosi negativne stavove prema kompaniji''. Tome je advokat dodao da njegov ''vlastodavac nema nikakvog razloga da zazire od bilo kakve kritike, jer sve poslove obavlja u skladu sa zakonom, te ga ni malo ne interesuju neozbiljne optužbe g. Vlahovića. Međutim, nedopustivo je da se te optužbe lažno prezentiraju javnosti kao stavovi “predsjednika Skupštine akcinara''- kazao je on, te ombudsmanu ''Dana'' predložio da '' svojom odlukom konstatujе povrede Kodeksa novinara Crne Gore na koje se žalbom ukazuje, te da obaveže “Dan” da objavi odluku Ombudsmana u skladu sa Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca “Dana” i u skladu sa Zakonom o medijima''.

   Shodno Poslovniku o radu  zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je zatražio da se o iznesenim žalbenim navodima izjasni autorka osporenog teksta, dopisnica ''Dana'' iz Kolašina Jelena Šćepanović, čije izjašnjenje, ombudsman prenosi u cjelosti:

   ''Povodom žalbe koju je advokat Branko Čolović uputio ombudsmanu ''Dana'', na tekst ''Ne da ligitimitet kriminalnim radnjama'', čiji sam autor, tvrdim da ničim nijesam prekršila Kodeks novinara Crne Gore, tačnije njegova načela 1 i 3, kako je to u pomenutoj žalbi naveo advokat. Gospodin Rajko Vlahović, koji je inače ugledni građanin Kolašina, veoma poznat sredini u kojoj živimo kao pošten i čestit čovjek, koji je godinama bio na čelu nekadašnje ''Veletrgovine'', nije dao izjavu na moje traženje, već je to saopštio  na press konferenciji na koju je pozvao novinare lokalnih medija i dopisnike ''Dana'' i ''Vijesti'' iz Kolašina. Uradio je to u prisustvu još dvojice ljudi sa željom da novinari to prenesu javnosti kao njegovu izjavu, odnosno saopštenje za javnost. Uzimajući u obzir poslovnu biografiju g. Vlahovića, njegove godine, reputaciju, nijesam imala nijedan osnovani razlog za sumnju da je to uradio u svojstvu predsjednika Skupštine akcionara AD ''Ski-resort Kolašin 1450''.

   Konferenciji je, takođe, prisustvovao još jedan manjinski akcionar tog društva, g. Boško Vlahović, vrsni pravnik, inače, bivši sekretar nekadašnjeg Ski centra ''Bjelasica'', koji je potvrdio da je Rajko Vlahović predsjednik Skupštine akcionara. Tom prilikom g. Rajko Vlahović, nama, novinarima, stavio je na uvid i krivičnu prijavu koju je podnio specijalnom državnom tužiocu, na kojoj se potpisao upravo kao predsjednik Skupštine akcionara navedenog društva, što je još jedna činjenica koja ide u prilog mojoj tvrdnji. Neće valjda biti da se specijalnom tužiocu gospodin Vlahović obratio u svojstvu koje mu ne pripada?!

   Kada smo kod saradnje sa Bobanom Šćepanovićem, advokat Čolović je djelimično u pravu. Naša saradnja je izuzetna kada se piše o uspješnoj zimskoj sezoni, visini sniježnog pokrivača, broju gostiju, a što se tiče detalja poslovanja Ski centra, informacije su ograničene na plate radnicima, plaćenim porezima i doprinosima. Čim se dotaknemo rada akcionarskog društva tu komunikacija prestaje. Vezano za to, napominjem da sam prije dvije godine zatražila da prisustvujem Skupštini akcionara, ali je isti gospodin Šćepanović kazao da je ona zatvorena za javnost. Nakon toga, novinari nijesu dobili ni saopštenje.

   Takođe, napominjem da sam u proteklom periodu, kako bih dobila izjave ili komentare na određene navode  kontaktirala i avdokata Čolovića i njegovog kolegu, advokata Mučalicu, ali mi oni nijesu izlazili u susret, ne želeći da odgovore na ono što sam ih pitala. Zato, kad već advokat Čolović i njegov klijent imaju razloga za nezadovoljstvo, predlažem podnosiocu žalbe da javno ospori navode koje je iznio gospodin Rajko Vlahović, umjesto što se obraća ombudsmanu ''Dana''. Pregledom svih dosada pristiglih žalbi na adresu ombudsmana ''Dana'', na internet stranici, uočila sam da je najmanje 70 odsto istih uputio gospodin Čolović zbog pominjanja njegovog klijenta u tekstovima koji njima ne odgovaraju. Tako je urađeno i ovog puta. Čolović usmjerava svoju reakciju na to kako se gospodin Vlahović predstavio, a zanemaruje navode koje je on iznio, a koji upućuju na navodne nezakonite radnje. Iz toga jasno proizilazi da on i njegov klijent pokušavaju da skrenu pažnju sa onoga što je suština Vlahovićevog obraćanja javnosti, koje sam samo vjerodostojno prenijela čitaocima'', stoji u izjašnjenju novinarke Jelene Šćepanović.

   U svom izjašnjenju novinarka Šćepanović je navela dovoljno uvjerljive razloge zbog kojih je mogla biti sigurna da objavljuje tačnu informaciju kad je riječ o funkciji gospodina Rajka Vlahovića. Zbog toga ne može biti govora da je prekršila načela 1 i 3 Kodeksa novinara. Zato je na osnovu njenog izjašnjenja i vlastite ocjene, ombudsman odlučio da odbije žalbu advokata Branka Čolovića, punomoćnika kompanije AD ''Ski Resort Kolašin 1450'' iz Kolašina. Istovremeno, ombudsman još jednom konstatuje, polazeći ovog puta i od zapažanja novinarke Šćepanović, da se u ovakvim i sličnim situacijama, ne mogu zaobilaziti novinari, urednici i redakcija ''Dana'' i izbjegavati javno regovanje na objavljene tekstove. Medijska samoregualicija jeste sastavni dio modernog, profesionalnog novinarstva, ali ni ona ne može uspješno funkcionisati ako izostane javni dijalog, koji je mnogo stariji od nje, na koga ombudsman i ovog puta poziva – kazao je ombudsman na kraju svoje odluke.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA NOVEMBAR 2015.

BEZ ŽALBI I U NOVEMBRU

Kao i prethodna dva mjeseca, i novembar je protekao bez žalbi čitalaca ombudsmanu ''Dana''.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA

.Ombudsman ''Dana'' učestvovao je 25. novembra 2015. godine u radu skupa u sjedištu OEBS-a u Beču, na kome je pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i OEBS-a, Radna grupa za izmjenu i dopunu Kodeksa novinara Crne Gore, usvojila Predlog izmjena i dopuna Kodeksa CG. Zbog propusta organizatora u radu skupa nije učestvovao Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' i član Radne grupe. Na skupu u Beču, kao članovi Radne grupe učestovali su: Mihailo Jovović, glavni i odgovorni urednik ''Vijesti'', medijski analitičar i instruktor novinarstva Dragoljub-Duško Vuković (kao predstavnik ''Monitora''), i Ranko Vujović i Branko Vojičić, predstavnici Medijskog savjeta za samoregulaciju. U radu skupa učestvovala je i ombudsmanka ''Vijesti'' i ''Monitora''  Paula Petričević, kao i šefica Medijskog programa Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Samra Čampara.

    Moderator skupa u Beču bila je Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine, a uspješan rad učesnicima skupa u pozdravnom obraćanju poželjela je Dunja Mijatović, predstavnica OEBS-a za slobodu medija.

   Zvanično proglašenje izmjena i dopuna Kodeksa novinara Crne Gore, koji je u sadašnjem obliku usvojen 2002. godine, dogovoreno je da se obavi u Podgorici, do kada treba obaviti  za to potrebne tehničke poslove, što je ostavljeno da se jasnije precizira u naknadnoj komunikaciji.

   Sjutradan, po usvajanju Predloga izmjena i dopuna Kodeksa novinara Crne Gore, 26. novembra, učesnici skupa prisustvovali su prezentaciji godišnjeg izvještaja predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović, na plenarnoj sjednici Ministarskog savjeta OEBS-a.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA OKTOBAR 2015.

I OKTOBAR BEZ ŽALBI

Ni u oktobru mjesecu ombudsman ''Dana'' nije dobio nijednu žalbu.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA SEPTEMBAR 2015.

BEZ ŽALBI

U septembru ombudsmanu ''Dana'' nije upućena nijedna žalba.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA AVGUST 2015.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

U avgustu ombudsman je dobio jednu žalbu. Nju mu je u ime LGBT Foruma Progres, elektronskim putem 4. avgusta uputila Tamara Jelić, programska direktorka, a povodom teksta objavljenog istog dana u ''Danu'' pod naslovom  ''Komunistima ukrali logo i parolu''. U žalbi, koju je ombudsman odbio svojom odlukom od 10. avgusta, između ostalog, se kaže da tako ''postavljen naslov teksta afirmiše senzacionalistički pristup i dodatno komplikuje veoma ozbiljnu situaciju kao što, na žalost, jeste javno okupljanje LGBT osoba''. Iz takvog naslova, navodi se dalje u žalbi, ''prosječan čitalac može izvući zaključak da su organizatori prajda zaista nešto ukrali jednom političkom subjektu''. U žalbi dalje stoji: ''Mišljenja smo da je kroz naslov izostala tačnost teksta i da se možda ukazuje da nisu preduzete sve odgovarajuće aktivnosti kako bi se provjerila tačnost. Cijenimo da je profesionalno afirmisati pristup izbjegavanja navodjenja čitalaca i javnosti na pogrešan zaključak. Naslov bi po nama imao punog smisla onda kada situaciju prati pravosnažna sudska presuda''.  

   ''Zato želimo da Ombudsman DN DAN objektivno sagleda sve elemente ovog teksta i njegov naslov kako bi i mi sami bolje razumjeli standarde i etičku praksu i kako bi se eventualno prekinula buduća negativna praksa'' – stoji na kraju žalbe LGBT Foruma Progres.

    Postupajući po Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', a povodom žalbe LGBT Foruma Progres, ombudsman se obratio urednici redakcije ''Društvo'' Milici Krgović, i od nje dobio sledeće izjašnjenje:

       ''Da bismo lakše dokazali da tekstom ''Komunistima ukrali logo i parolu'' i takvim njegovim naslovom nijesmo prekršili Kodeks novinara, treba odmah reći, da u pomenutom tekstu novost nije bilo održavanje predstojećeg ''Nikšićkog prajda'', već krivična prijava koju su protiv njegovog organizatora, LGBT Foruma Progres, najavili iz Opštinskog komiteta Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore iz Nikšića. Kao razlog oni su za to naveli da im je organizator ove manifestacije ukrao logo, petokraku, i parolu ''Stop fašizmu-sloboda narodu'' kao simbole Narodnooslobodilačke borbe i njenih boraca. Ta njihova optužba bila je i povod teksta. Poštujući profesionalno pravilo da naslov treba da odražava suštinu teksta, tu njihovu tvrdnju mi smo upotrijebili i u naslovu teksta, iz čijeg se nadnaslova jasno vidi da je naslovna formulacija ''Komunistima ukrali logo i parolu'', tvrdnja nikšićkih komunista i povod krivične prijave koju su najavili. Dakle, samo smo vjerno prenijeli stav JKP, koga su, naglašavamo, izrekli oni, a ne mi. To je jasno i našim čitaocima, koje ne želimo da dijelimo po nijednom osnovu i u čije  ispravno zaključivanje nemamo nijednog razloga da sumnjamo.

   Na isti način smo postupili i kada smo, opet poštujući profesionalno pravilo, ovog puta da se čuje druga strana, prenijeli stav kojega je tim povodom saopštio izvršni direktor LGBT Foruma Progres, Stevan Milivojević. Uradili smo tu u antrfileu, na raster podlozi - ''Milivojević: ''Nastavak pritisaka''. Pri tome, isti prostor ustupljen je i jednoj i drugoj strani, pa i zbog toga ne može biti riječi o nekakvom neadekvatnom naglašavanju jednog aspekta priče, što nam se neopravdano spočitava.

   Nijesmo se bavili ni presuđivanjem. Kao i uvijek to ostavljamo za to nadležnim organima i našim čitaocima. Naše je da ostanemo posvećeni objektivnom traganju za istinom, poštovanju profesionalnih i etičkih normi, razvijanju dijaloga i tolerancije i maksimalnom poštovanju ljudskih prava'', stoji u izjašnjenju urednice Krgović dostavljenom ombudsmanu ''Dana''.

    Obrazloženje koje je u svom izjašnjenju navela urednica redakcije ''Društvo '' Milica Krgović, ombudsman je primio kao razložno i logično objašnjenje jednog profesionalnog postupka. Pažljivom, svestranom i objektivnom analizom svih aspekata teksta, i ombudsman je došao do zaključka da su u tekstu ''Komunistima ukrali logo i parolu'',  novinari ''Dana'' sproveli u potpunosti koncept novinarske objektivnosti, koji od njih traži da isključe sopstvene emocije i stavove, dajući umjesto toga navode obije strane (princip ravnoteže) i ne svrstavajući se pri tome ni na jednu stranu (princip nepristrasnosti). Logično je da u takvoj situaciji odgovornost za tačnost saopštenih navoda snose jedino strane koje su ih iznijele, pa je potpuno neprihvatljiv žalbeni navod da je svojim tekstom ''Dan'' mogao ''dodatno iskomplikovati veoma ozbiljnu situaciju kao što, na žalost, jeste okupljanje LGBT osoba''.

   No, glavna zamjerka, odnosila se, ipak, kako je i navedeno  u žalbi - na naslov. Urednica ''Društva'' i to je dobro objasnila. Ombudsman bi njenom objašnjenju samo dodao to, da je samostalnost koju  naslov ima, uvijek uslovna i međuzavisana i da se on mora doživljavati, sagledavati, pa samim tim i ocjenjivati u kontekstu cijelog teksta. Pa i onda kada se utvrđuje da li je naslovom eventualno neadekvatno naglašen jedan aspekt priče, što ovdje nije bio slučaj,  to se ne smije raditi izvan opšteg konteksta teksta. Medijska etička praksa o tome itekako vodi računa, imajući uvijek na umu da su životne situacije i tekstovi u kojima one nalaze odraz, uvijek složenije od svake norme, pa i etičke, posebno ako se ona pokuša mehanički preslikati na konkretni slučaj, bez dublje analize.

   Suočavajući se često sa ovakvim dilemama, upravo je ta praksa i formulisala pravilo: onoliko koliko je naslov uočljiviji od teksta, uočljivije se u njemu i traži ono  što se jedino može naći u tekstu. U konkretnom slučaju, kako i stoji u izjašnjenju urednice Krgović, za naslov je upotrijebljena tvrdnja jedne strane, što je i suština krivične prijava koju je ona najavila. Pri tome, novinari nigdje nijesu kazali da li je ta trvdnja tačna ili nije, jer oni na to i nemaju pravo. Na tu tvdnju druga strana je dala odgovor, koji je dat u sklopu antrfilea, koji se smatra kao posebno istaknuti dio teksta, a sve kako bi se  postigao što veći balans u stalnoj težnji novinara ''Dana''  da objektivno i precizno informišu svoje čitaoce, ostavljajući im tako prostor za samo ispravne zaključke. Zato je neosnovano i pomisliti da ih je predmetni naslov mogao navesti na pogrešan zaključak, što se pokušava nametnuti glavnim žalbenim navodom.

   Na osnovu svega izloženog, ombudsman ''Dana'' je zaključio da tekstom ''Komunistima ukrali logo i parolu'', nije došlo do povrede Kodeksa novinara Crne Gore, te shodno tome 10. avgusta donio odluku kojom je odbio žalbu LGBT Foruma Progres, za koju shodno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' nije postojala obaveza objavljivanja u ''Danu''.

..

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUL 2015.

BEZ ŽALBI

U julu mjesecu 2015. godine, ombudsman ''Dana'' nije dobio nijednu žalbu.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUN 2015.

PRIMLJENA JEDNA ŽALBA

U junu mjesecu ombudsman ''Dana'' dobio je jednu žalbu, koju je svojom odlukom od 12. juna tekuće godine ombudsman djelimično usvojio, a čiju je izreku ''Dan'' objavio u broju od 14. juna 2015. godine.

Ombudsmanu je 6. juna 2015. godine  uputio žalbu V.D. iz Pljevalja nezadovljan pisanjem ''Dana'', u kako je kazao,  osam tekstova, počev još od 2013. godine pa do posljednjeg teksta, objavljenog 20. maja tekuće godine, a čiji je cilj, kako on zaključuje, bila njegova kompromitacija. Pritom je posebno istakao tekst od 08.12.2014. godine, i tekst koga je pod naslovom ''Policajca sumnjiče da je ubio djevojku pa izrežirao samoubistvo'', ''Dan'' objavio 20.maja 2015. Shodno članu 3 Poslovnikа o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je u razmatranje mogao uzeti samo drugi tekst, znači tekst od 20. maja tekuće godine, s  obzirom da pomenuti član Poslovnika predvidja da se po žalbi može postupati (uslov blagovremenosti) samo ako se podnese u roku od 30 dana od dana objavljivanja sadržaja na koji se ona odnosi.

Vezano za taj tekst V.D. je u žalbi naveo, da se u njemu, za razliku od ostalih tekstova, njegovo ime ne pominje već su dati inicjali, ali da zato  drugoj strani, nije ''data mogućnost da se odmah izjasni'' o navodima ''optužujuće strane'', čime se, tvrdi on, postupilo suprotno pravilima struke i suprotno načelu 1 kodeksa novinarske etike.

Ombudsman je prihvatio taj žalbeni navod, te uz  prethodno pribavljeno izjašnjenje urednika ''Hronike, Mitra Rakčevića, donio odluku o djelimičnom usvajanju žalbe, čija je izreka objavljena, kao što je već kazano, u ''Danu'', u broju od 14. juna tekuće godine, a kojom prilikom je kazano:

''Bez obzira što u dijelu novinarske prakse možda postoji uvjerenje da od osobe, čije je ime dato inicijalima, ne treba zahtijevati izjavu i objavljivati je, što bi se u nekoj drugoj situaciji možda i moglo prihvatiti, to je u ovom slučaju, zbog prevelike osjetljivosti problema i težine optužbe, trebalo uraditi. Zbog toga ombudsman smatra da je propuštanje jedne takve radnje dovelo do kršenja načela 1 Kodeksa novinara, na čemu u žalbi insistira V.D. Pritom, ombudsman upozorava da bi  jedna takva izjava morala biti tako objavljena da se njome ne ugrozi snaga zaštitne mjere koja se daje osobi upotrebom inicijala njenog imena.

Ombudsman kategorički odbacuje tvrdnju V.D. da je ''Dan'' imao namjeru njegove kompromitacije. Takođe, ombudsman i ovu priliku koristi da upozori da u njegovoj nadležnosti nije i ne može biti da se bavi utvrdjivanjem činjenica, odnosno time da li je nešto tačno ili nije, što jedino pripada za to nadležnim državnim organima. Isto tako, ombudsman podsjeća da nema pravo ni da se miješa u uređivačku politiku i rad novinara i urednika ''Dana''.

Shodno članu 12. Poslovnika, ombudsman obavezuje redakciju ''Dana'' da objavi ovu odluku u ''Danu'', i to najkasnije u trećem izdatom broju od dana prijema odluke, i to tako što će objaviti njenu izreku sa obrazloženjem ne dužim od 2.000 slovnih znakova.

Ime podnosioca žalbe, čija je žalba djelimično usvojena, mora biti dato incijalima, kao što je to urađeno u ovoj odluci, ali i u tekstu ''Policajca sumnjiče da je ubio djevojku pa izrežirao samoubistvo'', kazano je u odluci ombudsmana, objavljenoj u ''Danu'', 14. juna 2015. godine.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MAJ 2015.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

U maju ombudsman ''Dana'' dobio je jednu žalbu. Nju mu je 18. maja tekuće godine uputila sudija Hasnija Simonović, predsjednica Udruženja sudija Crne Gore, a povodom teksta ''Sudiju optužili za korupciju'', koga je ''Dan'' objavio upravo tog dana, a koji se odnosio na sudiju Osnovnog suda na Cetinju, Srđana Vujovića. ''Tom prilikom'' - navela je predsjednica Simonović u žalbi – ''iznijeta je činjenica da su pravni zastupnici PC ''Rivijera'' podnijeli krivičnu prijavu protiv imenovanog sudije jer je donošenjem presude P.br.103/2104. navodno zloupotrijebio službeni položaj i omogućio tužiocima nezakonito prisvajanje imovinske koristi u iznosu od 77.000 eura.''

U svojoj žalbi predsjednica Simonović, dalje je kazala: ''Imajući u vidu da je krivična prijava podnijeta za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, o osnovanosti iste odluku donosi nadležno državno tužilaštvo. U konkretnom slučaju odluku da li će se krivična prijava protiv sudije Vujovića odbaciti, tražiti njena dopuna, narediti istraga zbog postojanja osnovane sumnje da je sudija izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret i podići optužnica, donijeće Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju'', kazala je predsjednica Simonović, uz konstataciju da ''iz izloženog proizilazi da naslov ''Sudiju optužili za korupciju'' ''ne odgovara istini i čitaoce navodi na pogrešan zaključak o suštini događaja''. Zbog toga je ona, ukazujući ''na očiglednu povredu Kodeksa novinara usmjerenog na portretisanje sudije Srđana Vujovića kao već optuženog, čime se narušava njegov lični i profesionalni integritet i dostojanstvo'', omudsmanu ''Dana'' dostavila ''žalbu na dalju nadležnost i postupanje''.

Kako je obaveza ombudsmana ''Dana'' da prije razmatranja bilo koje pristigle žalbe, prethodno utvrdi da li ona za tako nešto ispunjava kriterijume predviđene Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', to je primjenom istog, ombudsman ustanovio da ova žalba nije ispunila sve predvidjene kriterijume, te je stoga, zbog njene formalne neispravnosti, donio odluku da je odbaci i o tome 20. maja obavijestio predsjednicu Udruženja sudija, Hasniju Simonović:

 ''Poštovana predsjednice,

Primio sam Vašu žalbu od 18. maja tekuće godine izjavljenu na tekst ''Sudiju optužili za korupciju'', koga je ''Dan'' objavio u svom broju od 18.05.2015. godine.

Žalbu, međutim, nijesam mogao uzeti u razmatranje pošto ona nije ispunila kriterijume predviđene članom 3. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' sa kojim se možete upoznati preko web stranice ''Dana''.  Tim članom predviđeni su kriterijumi koje žalbe moraju da ispune da bi se po njima moglo postupati, a jedan od njih (stav 5) precizira ''da se odnose lično na podnosioca žalbe ili da je žalba podnijeta uz pisanu saglasnost lica koje smatra da je oštećeno objavljenim sadržajem''.

Jasno je da Vaša žalba nije ispunila taj kriterijum, kao ni, uzgred rečeno, kriterijum iz istog člana da se uz žalbu koja je podnijeta u elektronskom obliku dostavi internet link ka sadržaju koji je objavljen ili skenirani sadržaj ili da je to dato na drugi način u prilogu elektronske pošte.

Zbog svega toga, a shodno već pomenutom članu 3, kao i članovima 4. i 5. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', bio sam prinudjen da Vašu žalbu odbacim kao formalno neispravnu.

Ovim se, naravno, ne umanjuje moje poštovanje prema Udruženju sudija Crne Gore i prema Vama kao njegovoj predsjednici'', kazao je ombudsman u odgovoru predsjednici Simonović.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA APRIL 2015.

PRIMLJENA JEDNA MOLBA I JEDNA ŽALBA

U aprilu ombudsman je dobio jednu molbu i jednu žalbu. Molbu je uvažio svojim odgovorom njenom podnosiocu od 11. aprila, a žalbu je odbio svojom odlukom od 20. aprila tekuće godine.

1. Ombudsmanu se 6. aprila 2015. godine obratio Ž.R. iz Bara, ujak tragično nastradale braće Gojačanin. Povod njegovog obraćanja bio je tekst ''Predsjednica NVO ''Braća Gojačanin'', zbog ugrožene bezbjednosti, sa sinom napustila Crnu Goru'', koga je ''Dan'' objavio 30. marta tekuće godine. U svom obraćanju koga je naslovio sa ''žalba/molba'', on je iznio niz optužbi na račun Jovane Stevanović, uz tvrdnju da ona, kako je kazao, ''nije više predsjednica NVO'' Braća Gojačanin'', te da se navodno ''lažno predstavlja i manipiliše zbog dobijanja prostora u novinama''. Tome je dodao i to da se protiv nje navodno ''vodi krivični postupak pred Osnovnim tužilaštvom u Baru zbog zloupotrebe službenog položaja''. Medjutim, ono što je posebno zasmetalo Ž.R. i što je bio suštinski razlog njegovog obraćanja ombudsmanu ''Dana'' bilo je to što je uz pomenuti tekst objavljena fotografija na kojoj se pored Jovane Stevanović vide i likovi njegovih sestrića, odnosno pokojne braće Gojačanin. Uz zamjerku ''Danu'' što je ustupio toliki prostor Stevanovićevoj, Ž. R. je zamolio obmudsmana da utiče kako se više ne bi objavljivala ta fotografija. ''Ne znam tačno koliko Vi možete da nam pomognete i da li sve što sam naveo ima veze sa Vama, jedino bih želio da se dotična osoba više ne dovodi s nama u kontekst, jer smo stigli do suda od tolike ''dobrote i brige'', naveo je na kraju Ž.R.

   Shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', obraćanje Ž.R. ombudsman nije mogao razmatrati kao žalbu, jer ono nije ispunilo za to predviđene uslove. Jedino se moglo tretirati kao molba, čega je bio svjestan i Ž. R. kada ga je naslovio sa ''žalba/molba'', a što mu je u obrazloženju svog odgovora od 11. aprila 2015. pojasnio i ombudsman. Tom prilikom ombudsman je naveo i da se radi o ''vrlo osjetljivom slučaju koji zahtijeva najveću moguću obazrivost i ozbiljnost u svakom tretmanu, pa i medijskom'', uz jasnu napomenu da se ombudsman ne može miješati u rad novinara i urednika, kao što ''ni ombudsman, novinari i urednici ne smiju ulaziti u rad policijskih, tužilačkih i pravosudnih organa''. Na kraju, ombudsman je u odgovoru Ž.R. saopštio i stav o spornoj fotografiji: ''Sa urednikom ''Hronike'', Mitrom Rakčevićem, razgovarao sam o objavljenoj fotografiji i Vašim zahtjevom da se Jovana Stevanović  na taj način više ne stavlja u kontekst sa Vašim tragičnom stradalim sestrićima, braćom Gojačanin, što je bio suštinski zahtjev upućen ombudsmanu.  I urednik i ja saglasili smo se da je Vaš zahtjev razumljiv, a urednik kazao da se to ubuduće neće ponoviti, iako je ta fotografija imala samo ilustrativnu namjenu. Suvišno je isticati, jer se  to duboko podrazumijeva, da se prema tragediji braće Gojačanin i ožalošćenoj porodici do kraja treba odnositi sa posebnim pijetetom, pa i kada je riječ o fotografijma koje se objavljuju.  ''Dan'' je to uvijek činio, a tako će postupati i ubuduće''.  

   Istog dana, kada mu je upućen odgovor, 11. aprila 2015, Ž.R. se zahvalio ombudsmanu ''Danu''.

  2. Elektronskim putem i preko svoje PR Službe ombudsmanu ''Dana'' 10. 04.2015. godine obratilo se žalbom Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, a zbog, kako je navedeno u žalbi, nepravilnog objavljivanja reagovanja toga Ministarstva, objavljenog u ''Danu'' 8. aprila tekuće godine na IV strani rubrike ''Podgoricom'' sa naslovom ''Zemljoradnika nazvali ''opozicioni poljoprivredni proizvođač'', a povodom teksta objavljenog 5. aprila (''Regioni'', str. I), sa nadnaslovom ''Poljoprivrednici zbog sumnje u regularnost traže izdavanje rješenja kada ih Ministarstvo poljoprivrede odbije za subvencije'' i naslovom ''Znaju i koje su jagode opozicione''.

   U žalbi Ministarstva se navodi da je ''Dan'' objavljivanjem teksta od 5. aprila tekuće godine ''prekršio načelo 1 Kodeksa novinara, koje se odnosi na cjelovitost informacija, jer nije kontaktirao drugu stranu da provjeri sumnje ''poljoprivrednika'' i optužbe gospodina Milića, a to je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja''. U žabli ombudsmanu dalje se kaže: ''Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poslalo je odgovor na navedeni tekst, koji je uredništvo rubrike Podgoricom neprofesionalno objavilo 8. aprila 2015: na IV strani rubrike Podgorica, a ne na I strani gdje je bio tekst povodom koga je Ministarstvo reagovalo; uz komentar druge strane na čije je tvrdnje Ministarstvo reagovalo; uz opremu teksta koja je ugrozila smisao reagovanja, te na taj način ugrozilo ravnopravnost i smisao ispravke i odgovora Ministarstva''.

   U žalbi je, između ostalog, dalje kazano da je Ministarstvo u svom ''reagovanju argumentovano pokazalo da je gospodin Milić iznio niz neistina, i time demantovalo i tvrdnju da Ministarstvo poljoprivrede daje subvencije poljoprivrednicima na osnovu političke pripadnosti''. ''Ukratko, stoji dalje u žalbi, u ''reagovanju Ministarstva jasno je saopšteno da se gospodin Milić u 2014. nije javljao na javni poziv za podršku iz Agrobudžeta, da je podnio zahtjev za podršku podizanju zasada jagoda u 2013. godini, ali da nije dobio subvenciju jer nije ispunio uslov koji se odnosio na minimalnu površinu zasada''.

   Shodno svemu tome, Ministarstvo je zatražilo da ''Uredništvo rubrike Podgoricom objavi ponovo reagovanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na način koji definišu Zakon o medijima i Kodeks novinara Crne Gore.

   Postupajući po Poslovniku u radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', a povodom žalbe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, ombudsman se obratio urednici redakcije ''Podgoricom'' Ljiljani Minić, i od nje dobio opširno izjašnjenje, koje integralno prenosi i u ovom izvještaju:

''Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u žalbi tvrdi da su u tekstu „Znaju i koje su  jagode opozicione” iznesene sumnje u regularnost procesa dodjele subvencija od strane Ministarstva poljoprivrede bazirane na izjavi jednog poljoprivrednika. Apsolutno nije tačno da se radi o sumnji već o aktuelnoj temi koja ima javni interes jer se radi o dijeljenju enormnih svota novca iz državnog budžeta, a poljoprivrednici su ranije, i to javno, pokrenuli inicijativu – da Ministarstvo poljoprivrede konačno počne da primjenjuje Zakon o opštem upravnom postupku i svima koji konkurišu za subvencije izdaje rješenja, a potom ih javno objavljuje! To Ministarstvo ne čini, čime krši zakon i ustavno pravo na žalbu svakom građaninu koji im se obrati. Svoja prava na žalbu, očigledno, umiju da koriste, dakle jasno je gdje im je interes građanina.

U tekstu, precizno već u četvrtoj rečenici, je izjava pomoćnika ministra  Danijele Stolice koja potvrđuje da su u Ministarstvu razmatrali pitanje dodjele rješenja ali da to nije uvedeno kao obaveza! U prilogu dostavljam i tonski zapis izjave Danijele Stolice kao nesumnjiv dokaz da smo pravilo druge strane strogo ispoštovali.  Izjava poljoprivrednika, u nastavku teksta, je samo potvrda onoga što je pomoćnik ministra Danijela Stolica saopštila – rješenja ne dobijaju. Nijesmo se upuštali u komentar kako to Ministarstvo razmatra da li primjenjivati ili ne zakonske norme.

Spočitavate nam da smo objavljivanjem tog teksta prekršili načelo Kodeksa novinara koji se odnosi na cjelovitost informacija jer nije kontaktirana druga strana da bi se provjerile sumnje poljoprivrednika, kojega ne znam zbog čega stavljate pod znake navoda. Cjelovito je i te kako jer pomoćnik ministra kaže da u Ministarstvu ne izdaju rješenja po ZUP. Dakle, apsolutno nije tačna tvrdnja Ministarstva da nemamo drugu stranu. Zar pomoćnik ministra nije druga strana? Ili nije ta neka strana po vašoj mjeri? Da li to iznosite sumnju u riječi pomoćnika ministra? Poslušajte još jednom tonski zapis. Nije valjda da pi ar služba Ministarstva ne vjeruje pomoćniku ministra?

Podsjećate nas da novinari moraju da preduzmu sve razložne korake kako bi bili sigurni da objavljuju isključivo tačne informacije a ne onu za koju znaju da je lažna ili zlonamjerna… Je li dovoljno razložan korak da li izdajete rješenja – izjava pomoćnika ministra i poljoprivrednika gdje oboje kažu – ne pišu rješenja!

U žalbi je navedeno da je Ministarstvo poljoprivrede poslalo odgovor na navedeni tekst. Ni u smislu Kodeksa novinara niti Zakona o medijima reagovanje koje je poslala pi ar služba Ministrstva poljoprivrde se nije moglo tretitari kao odgovor ili ispravka. Objavljeno je kao nastavak polemike između dva subjekta jer to i predstavlja po sadržini i suštini. Odgovor je zakonska kategorija, a reagovanje koje smo dobili ne sadrži te elemente. Dakle, nema argumentovane niti suštinske ispravke navoda pomoćnika ministra u vezi sa neizdavanjem rješenja. Nigdje ne osporavate najbitniju činjenicu a to je da – Ministrastvo poljoprivrede ne piše rješenja za subvencije! Nadugo i naširoko se bavite poljoprivrednikom i njegovim radom što smo uostalom i objavili. 

U žalbi se ukazuje da je reagovanje objavljeno na IV strani rubrike Podgoricom, a ne na I strani. Objavljeno je apsolutno po kriterijumu koji odgovara plasmanu, tekst nosi ili otvara čitavu stranu čak, na većem prostoru nego što je bio prvi. Kao ilustracija je objavljen faksimil reagovanja pa se nedvosmisleno može utvrditi istinitost navoda u tekstu. Kažete, uz komentar druge strane na čije ste tvrdnje reagovali – tačno, mi pravo na odgovor, žalbu, ispravku nikome ne uskraćujemo.

Ministarstvo poljoprivrede kaže da je oprema teksta ugrozila smisao reagovanja, te je na taj način ugrožena ravnopravnost i smisao ispravke i odgovora. Za naslov smo primijenili prepisivačku školu – prepisali smo od „a” do „š” naslov iz reagovanja. Uz dužno poštovanje prema autoru reagovanja – to je zlata vrijedan pisani dokaz kako razvrstavate poljoprivrednike jer ste ga nazvali (citiram) „ugledni opozicioni poljoprivredni proizvođač”. Dakle, ako je neko nekoga ovdje ugrozio onda to nije „Dan”. „Dan” je samo precizno prenio izjave i citate ne istržući iz konteksta, preskačući ili kidajući. Ugrožen je neko drugi, a najmanje ravnopravnost Ministarstva u odgovorima’’, stoji u izjašnjenju urednice redakcije Podgoricom, Ljiljane Minić, upućenom ombudsmanu, kome je ona dostavila i tonski zapis izjave Danijele Stolice, pomoćnika ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Pažljivo uporedjujući žalbene navode i odgovore na njih iz izjašnjenja urednice Minić, te vlastitim analiziranjem objavljenih priloga, uključujući i sporno reagovanje i tekst reagovanja čije je ponovno objavljivanje zatraženo u žalbi – ombudsman je došao do zaključka da nije došlo do povrede načela 4 Kodeksa novinara i da je reagovanje objavljeno na adekvatan način. Posebno imajući u vidu njegov sadržaj koji ga mnogo više čini odgovorom nego ispravkom, između kojih u praktičnom novinarstvu postoji značajna razlika. Miješanje ispravke i odgovora, koji se često pretvori u polemiku sa suprotnom stranom, kao u ovom slučaju, inače, je česta pojava što je registrovala i praksa medijskih samoregulatornih tijela. Ali, i takve situacije lako je prevladati  u jednom tolerantnom dijalogu, na koji ombudsman i ovom prilikom poziva, uprkos konstataciji s negativnom konotacijom  da se  reaguje na tvrdnju izrečenu  ''a gdje bi drugo nego u DN ''Dan'', kako je PR Služba Ministarstva započela svoje reagovanje. Jasno je da se na taj način ne mogu afirmisati ne samo dijalog, nego ni sloboda javnog izražavanja i medijski pluralizam, kao ni ostale temeljne vrijednosti demokratskog društva - kazao je u svojoj odluci ombudsman.

Ombudsman je u predmetnom slučaju isključio i kršenje načela 1 Kodeksa novinara, odnosno žalbeni navod da nije kontaktirana ''druga strana'', jer se to nedvosmisleno vidi iz teksta ''Znaju i koje su jagode opozicione''. U svom izjašnjenju to je objasnila i urednica Minić, dostavljajući ombudsmanu i tonski zapis izjave Danijele Stolice, pomoćnika ministra, koji je ombudsman proslijedio Ministarstvu zajedno sa svojom odlukom.

Zbog svega toga, omudsman je odbio ovu žalbu PR Službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, za koju shodno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' nije postojala obaveza objavljivanja u ''Danu'' i kao takvu je proslijedio Ministarstvu poljoprivredе i ruralnog razvoja, 20. aprila tekuće godine.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MART 2015.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

U martu ombudsman ''Dana'' je dobio jednu žalbu.  Uputio mu je 4. marta 2015. godine Ž. R. iz Bara. Iako je ona potpisana punim imenom i prezimenom, ombudsman se u ovom izvještaju opedijelilo za inicijale radi poštovanja pretpostavke nevinosti, što je uradio i novinar u tekstu ''Policiji dostavila snimak o planiranju krvne osvete '', koga je ''Dan'' objavio 25. februara 2015. godine. U tom tekstu kazano je kako je predsjednica NVO ''Braća Gojačanin'', Jovana Stevanović, podnijela policiji ''prijavu zbog plana likvidacije članova porodice Bujić''. U tom kontekstu spomenula je i Ž.R. što je bio razlog da on uputi žalbu ombudsmanu.

U opširnoj žalbi, koja sadrži mnogo toga što nije u direktnoj vezi sa objavljenim tekstom, Ž.R. je oštro negirao  optužbe Stevovićeve, uz tvrdnju da je ona zloupotijebila tu nevladinu organizaciju. Dalje je kazao, da je ''Dan'' korektno pisao o ubistvu braće Gojačanin i o kasnijem sudjenju u Višem sudu, pa mu je zato i nevjerovatno  kome je, kako je kazao, trebao ovakav naslov, ''krajnje opasan po  mnoge pojedince''. Naveo je da su to veoma ozbiljne optužbe, kažnjive po Zakonu, ''koje ozbiljno ugrožavaju njegovu bezbjednost''. Zato je od ombudsmana zatražio da u najskorijem roku odluči o njegovoj žalbi, a na osnovu člana 4. Kodeksa.

Po prijemu  žable, shodno  Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je sa njom upoznao urednika rubrike ''Hronika'', Mitra Rakčevića, i uz zahtijevanje izjašnjenja, predložio mu da stupi u kontakt sa Ž.R., budući da je on dostavio broj mobilnog telefona, što je urednik Rakčević i uradio. Nakon toga urednik Rakčević se obratio ombudsmanu dopisom u kojem stoji: ''Nakon što sam dobio vašu žalbu, obavio sam razgovor sa Ž.R. i upoznao ga s činjenicom da je u tekstu objavljen zvanični dopis iz Uprave policije i djelovi zvanične krivične prijave koju je podnijela Jovana Stevanović. Obavijestio sam ga i da smo objavili samo njegove inicijale kako bi ga dodatno sačuvali iako to nijesmo bili obavezni. Na kraju, smo se dogovorili da kada tužilaštvo završi istragu po krivičnoj prijavi Stevanovićeve Ž.R. dodje u redakciju i donese potvrdu iz tužilaštva da je eventualno oslobodjen odgovornosti, odnosno da nema elemenata za krivično gonjenje i da će to ''Dan'' objaviti''.

Na osnovu svega toga ombudsman se uvjerio da je došlo do medijacije, što bi trebalo i da bude suština njegovog rada i djelovanja. Zato se 10. mart 2015. i obratio Ž. R. imejlom u kome je to konstatovao i zahvalio mu na ''razložnom i cjelishodnom potezu''. U odgovoru koga mu je poslao omudsman je kazao i ovo:  ''U potpunosti se slažem s Vama da se radi o vrlo osjetljivom slučaju o kome treba ozbiljno izvještavati, čvrsto siguran da ga ''Dan'' nijednog trenutka nije ni doživljavao drukčije, što ste i naveli govoreći o ranijem korektnom pisanju ''Dana'' povodom tragične smrti braće Gojačanin i kasnijem sudskom postupku, a što je, bez sumnje, bilo novinarovo profesionalno nastojanje i u tekstu koga ste označili spornim. Ubijedjen sam da ste se u to, u punu profesionalnost, uvjerili i tokom razgovora sa urednikom Rakčevićem, koji Vas je htio kontaktirati i bez mojeg zahtjeva.

Kada ste spomenuli ingerencije ombudsmana, siguran sam da ste imali na umu da u njegovoj nadležnosti nije i ne može biti da se bavi utvrdjivanjem činjenica, odnosno da li je nešto tačno ili nije. Zna se ko može imati tu nadležnost.'' – zaključio je ombudsman svoj odgovor Ž.R.

AKTIVNOSTI OMBUDSMANA
Na poziv Kancelarije Savjeta Evrope u Beogradu, ombudsman ''Dana'' učestovao je na dvodnevnoj Regionalnoj konferenciji o samoregulaciji medija koja je održana 26. i 27. marta 2015. godine u hotelu ''Metropol Palace'' u Beogradu. Ova konferencija koju je organizovao Savjet Evrope realizovana je u okviru projekta: ''Unapredjenje slobode izražavanja i informisanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi''. Njen zadatak je  bio da susretima predstavnika samoregulatornih tijela i razmjenom iskustava i primjera iz prakse, vezanim za oblast medijske etike, dovede do unapređenja profesionalnog izvještavanja medija i etičkog novinarstva u zemljama koje su se uključile u ovaj projekat. Na podlozi memoranduma o saradnji, koji je potpisan u martu prošle godine u Prištini, na konferenciji su dogovoreni i konkretni potezi koji bi doveli do osnivanja regionalne mreže Media Nethics.

Na konferenciju u Beogradu, pored predstavnika iz Crne Gore, učestovali su i predstavnici iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije. Iz Crne Gore, pored ombudsmana  ''Dana'', u radu konferencije učestvovali su Paula Petričević, ombudsmanka ''Monitora'', Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju i Gordana Borović, član tog Savjeta.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA FEBRUAR 2015.

ČETVRTI MJESEC BEZ ŽALBI

Ni u ovom mjesecu ombudsmanu ''Dana'' nije pristigla nijedna žalba, što je četvrti mjesec zaredom otkako čitaoci ''Dana'' nijesu imali potrebu da se obraćaju svom zaštitniku prava iz domena primjene  normi Kodeksa novinara Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JANUAR 2015.

I JANUAR BEZ ŽALBI

Kao i prethodna dva mjeseca, i januar je protekao  bez žalbi ombudsmanu.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA DECEMBAR 2014.

BEZ ŽALBI

Ni u decembru mjesecu ombudsman ''Dana'' nije dobio nijednu žalbu.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA NOVEMBAR 2014.

NIJE BILO ŽALBI

Tokom novembra mjeseca ombudsmanu ''Dana'' nije upućena nijedna žalba.

  Pored redovnih aktivnosti, u ovom mjesecu, tačnije 20. novembra, ombudsman je učestovao na jednom od četiri planirana sastanka koje organizuje Akcija za ljudska prava (HRA) sa predstavncima medijskih samoregulatornih tijela, a koji su posvećeni saradnji samoregulatornih tijela u cilju ujednačene primjene Kodeksa novinara Crne Gore. Pored ombudsmana ''Dana'', ovom sastanku su prisustvovali: Božena Jelušić, ombudsmanka ''Vijesti'', Paula Petričević, ombudsmanka ''Monitora, Amer Ramusović, predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu i Dragana Tripković, članica Komisije Savjeta Radio-televizije Crne Gore za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca. U ime Akcije za ljudska prava okrugli sto je moderirao Dragoljub-Duško Vuković, a učesnici i učesnice debate razgovarali su o plagiranju u novinarstvu i razlici između uvredljivog govora i govora mržnje u medijima. S tim u vezi učesnici i učesnice okruglog stola ''su se saglasili da je plagiranje jedan od 'smrtnih grijehova novinarstva' i da bi urednici i samoregulatorna tijela morali ovom problemu da posvete mnogo veću pažnju. Takođe, postignuta je saglasnost o neophodnosti razlikovanja uvredljivog govora od govora mržnje''.

   Dogovoreno je i da se usaglašeni zaključci sa ovog i narednih okruglih stolova objave na kraju ciklusa razgovora, a ovaj projekat koji je označen kao ''Nastavak debate o primjeni Kodeksa novinara Crne Gore'', podržala je Britanska ambasada u Podgorici. Informaciju sa ovog sastanka, ''Dan'' je pod naslovom ''Plagiranje smrtni grijeh u novinarstvu'', objavio u broju od 21. novembra tekuće godine.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA OKTOBAR 2014.

PRIMLJENE DVIJE ŽALBE

U oktobru mjesecu ombudsman ''Dana'' dobio je dvije žalbu. Prvu žalbu, koju je ombudsman odbio svojom odlukom od 22.10. 2014. godine, uputio mu je advokat Branko Čolović, ovlašćeni zastupnik biznismena Zorana-Ćoća Bećirovića. Drugu žalbu ombudsman je dobio od Vrhovnog suda Crne Gore. Tu žalbu ombudsman je usvojio svojom odlukom od 03.11.2014. godine, a ''Dan'' je objavio u broju od 04. 11. tekuće godine:

    1.Elektronskim putem ombudsmanu se 15. oktobra ove godine obratio gospodin Branko Čolović, advokat iz Budve, ovlašćeni zastupnik gospodina Zorana Ćoća Bećirovića, biznismena iz Kolašina, a povodom teksta ''Petorica saslušani zbog ubistva Bećirovića'', koga je ''Dan'' objavio 10.10.2014. godine. U ovom tekstu, po mišljenju advokata Čolovića, ''Dan'' je ''ponovo objavio neistinite informacije koje se tiču njegovog klijenta, nastavljajući medijsku akciju beskrupulozne defamacije koju protiv njega već duže vrijeme vodi''. Tome je on dodao како ''ovog puta nijesu na udaru poslovi gospodina Zorana Bećirovića, već njegova porodica''. U nastavku svoje žalbe, advokat je naveo:

   ''Sporni članak govori o prvobitnim sumnjama da “Bećirović možda nije ubijen sa namjerom”, pa se navodi da je “u noći ubistva kod sebe imao 700 eura”, a da je “kasnije kod njega pronađeno svega 200”. U pitanju je očigledna laž, bez obzira na to ko je izvor “Dana” iz policije. Prije svega, ideja o tome koliko je pokojni Dragan imao novca kod sebe prije nego što je ubica na njega pucao potpuno je neozbiljna. Ko je to mogao da zna osim samog Dragana Bećirovića? Niti ga je policija pretresala, niti postoji zapisnik o takvoj službenoj radnji, niti je on prebrojavao novac pred trećim licima. Ne može biti nikakve sumnje da je ova informacija lažna, jer se radi o elementarnoj logici. Informacije koje novinar “Dana” eventualno dobija od svojih izvora u policiji ne oslobađaju ga obaveze  da u ovakvim situacijama postupa sa naročitom pažnjom i da se uzdrži od očigledno netačnih i neodgovornih tvrdnji, posebno imajući u vidu da  takve tvrdnje usmjeravaju i istragu i pažnju javnosti u pogrešnom pravcu. Što se tiče informacije da je “kod njega pronađeno svega 200 (eura)”, pouzdano znamo da je ona neistinita, jer taj iznos uopšte ne odgovara iznosu koji je pronađen kod Dragana nakon ubistva i koji je predat porodici, o čemu postoji zapisnik''.

   Uz tvrdnju da ''kompletna informacija predstavlja laž i konstrukciju, što znači da se radi o još jednom zlonamjernom kršenju načela iz tačaka 1 i 3 Kodeksa novinara Crne Gore'', advokat Čolović je na kraju svoje žalbe iznio i ovu konstataciju: ''Nije u pitanju samo neprofesionalan odnos “Dana” prema jednoj veoma ozbiljnoj temi. Imajući u vidu da istraga bezuspješno traje već više od tri godine, postavlja se i pitanje kome je u interesu ovakvo širenje lažnih glasina, koje, u krajnjoj liniji, samo otežavaju istragu i odvlače je na pogrešan kolosjek, dok su ubice na slobodi''.

   Zbog svega toga on je  ombudsmanu  predložio da usvoji njegovu žalbu, da utvrdi povrede Kodeksa novinara na koje se njom ukazuje, te da naloži “Danu” da objavi ombudsmanovu odluku u skladu sa Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca “Dana” i u skladu sa Zakonom o medijima.

   Shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', o iznesenim žalbenim navodima, ombudsman se obratio uredništvu ''Dana'', redakciji ''Hronike'', nakon čega je lično od autorke teksta, novinarke Marije Palibrk, dobio izjašnjenje, koje ombudsman i ovdje prenosi u cjelosti:

  ''Informaciju koju je ''Dan'' objavio u tekstu ''Petorica saslušani zbog ubistva Bećirovića'' je tokom poslednje tri godine objavljena u više od deset medija, uključujući i ''Dan''. Radi se o informaciji koja je medijima saopštena iz Uprave policije odmah nakon ubistva kada su tvrdili, a tvrde i sada, da istraga ide u više pravaca i da se ispituje i mogućnost da je pokojni Dragan Bećirović bio meta razbojnika. Samim tim što nema osumnjičenih ne može se sa sigurnošću isključiti bilo koji motiv. Neozbiljno je da jedan advokat, pravnik, u primjedbi ističe da informacija koju je objavio ''Dan'' da je kod Bećirovića pronađeno 200 eura, može policijsku istragu usmjeriti u pogrešnom pravcu. Gotovo da sam sigurna da policija i tužilaštvo ne vode istrage na osnovu medijskih napisa. Inače, radi se o podsjećanju na samom kraju teksta o tome da je policija provjeravala i tu informaciju, a ukoliko Bećirovićev advokat uzme da pročita sve članke koji su objavljeni u ''Danu'', a povodom ubistva Dragana Bećirovića, vidjeće da je upravo ''Dan'' forsirao priču da se radi o klasičnoj sačekuši, a ne o razbojništvu, kako su to navodili neki mediji. Međutim, naša je obaveza, a i interes javnosti, da izvještavamo јаvnost o svim aktivnostima koje se preduzimaju na rasvjetljavanju ovog teškog zločina, pa je zbog toga objavljena i za Bećirovićevog advokata sporna informacija. Podvlačim i da tu informaciju niko iz policije niti bilo koji drugi zvaničnik nije demantovao za tri godine kada je prvi put objavljena, što nam je dalo za pravo da povjerujemo u njenu istinitost''. Navodim da su istu ovu informaciju objavili: Dnevnik Vijesti i Portal Vijesti 11.4.2011. 12:45. (''Policija nije isključila ni mogućnost da se radi o običnoj pljački koja je krenula loše. Naime, Dragan Bećirović je u noći ubistva kod sebe imao 700 eura, a nakon što je ubijen kod njega je pronađeno svega 200 eura, navele su ''Vijesti''). 10. aprila 2011. Javni servis je takođe objavio tu informaciju, a 10. aprila 2011. i Press online. Dva dana kasnije portal Mondo i ''Večernje novosti'' takođe su objavile istu informaciju'' – navela je u svom izjašnjenju, dostavljenom ombudsmanu, novinarka Palibrk.

   Ombudsman je prihvatio izjašnjenje novinarke Palibrk, kao razložno i uvjerljivo određenje prema žalbenim navodima, te na podlozi njega i vlastitе ocjene, utvrdio da tekstom ''Petorica saslušani zvog ubistva Bećirovića''  nije došlo do povrede načela 1 i 3 Kodeksa novinara Crne Gore, pa shodno tome donio odluku kojom je odbio žalbu advokata Čolovića. Prilikom donošenja odluke ombudsman je maksimalno uvažio činjenicu da se radi o vrlo osjetljivom slučaju, ostajući duboko ubijeđen da pomenutim tekstom ničim nije povrijeđena porodica Bećirović i da bi tako nešto bilo nezamislivo da se nađe na stranicama ''Dana''. Upravo iz tog razloga, zbog osjetljivosti cijelog slučaja, ombudsman je ponovio već opštepoznatu činjenicu da u njegovoj nadležnosti nije i ne može biti uvtrđivanje da li je neka informacija tačna ili nije, čega se naravno strogo držao i u ovom slučaju. Jasno je da to isključivo pripada za to nadležnim organima, od kojih se očekuje da će rasvijetliti sve okolnosti pod kojima je došlo do ubistva  pokojnog Dragana Bećirovića i time eleminisati različite verzije ovog teškog zločina.

   Iako je to već uradio u nekoliko navrata, ombudsman je i ovom prilikom kategorički odbacio navode advokata Čolovića da ''Dan'' navodno ''nastavlja medijsku akciju beskrupulozne defamacije'' njegovog klijenta, i da se ovog puta, navodno, na udaru našla i njegova porodica, ubijeđen da predrasude, apriorne i neutemeljene tvrdnje ne mogu doprinijeti stvaranju atmosfere tolerantnog dijaloga i izgrađivanju odnosa povjerenja – kao temeljnih prinicipa ne samo ombudsmanovog rada i djelovanja.

   Ombudsman je isto tako podsjetio da, shodno članu 12. Poslovnika u radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', za odluke kojima se žalba odbija ne postoji obaveza objavljivanja u ''Dan''-u.

    2. Ombudsman ''Dana'' dobio je 28. 10. 2014. godine od strane sekretara Vrhovnog suda Crne Gore Sanje Kalezić žalbu u kojoj se osporava način na koji je ''Dan'' 23. 10. tekuće godine objaviо ispravku koju mu je dan prije uputio predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica, a povodom teksta ''Saslušani Veljović i Medenica'', koga je ''Dan'' objavio 22. 10. tekuće godine. U tom tekstu, prema navodima žalbe, ''iznijete su neistinite tvrdnje, odnosno lažne informacije da je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica dala izjavu pred specijalnim državnim tužiocem Đurđinom Ninom Ivanović govoreći navodno o saznanjima vezanim za rad Ivice Stankovića, bivšeg sudije Vrhovnog suda''. Za ispravku koju je tim povodom ''Danu'' uputio predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica, a ''Dan'' objavio sjutradan, 23. 10. tekuće godine, kaže se u žalbi, da je objavljena djelimično i parafrazirano i suprotno članu 28. Zakona o medijima, ''koji propisuje da se ispravka ili odgovor moraju objaviti bez izmjena i dopuna, na istoj strani štampe, odnosno u istoj emisiji elektronskog medija u kojima je objavljen programski sadržaj na koji se ispravka ili odgovor odnosi''– kazano je dalje u žalbi, uz zaključak ''da je objavljivanje netačnih informacija o navodnom saslušanju predsjednice Vrhovnog suda isključivo sračunato na podrivanje ugleda i autoriteta Vesne Medenice, Vrhovnog suda i nažalost neistinitog informisanja čitalaca i cjelokupne crnogorske javnosti''. Uz žalbu, ombudsmanu je dostavljeno i predmetno reagovanje (isrpavka) koje je 22.10. 2014. potpisao predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica.

   Shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je sa žalbom upoznao uredništvo ''Dana'' i od zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikole Markovića, dobio sledeće izjašnjenje:

   ''Iako smatramo da je objavljenim reagovanjem predsjednika Vrhovnog suda Vesne Medenice, prenеsena suština reаgovanja, obzirom da se radi o delikatnoj temi za koju je javnost zainteresovana i da je riječ o predsjedniku Vrhovnog suda, kao jedne od najznačajnijih instutucija u državi, redakcija ''Dana'' će objaviti integralno reagovanje na devetoj strani  ''Dana'', i to na način uobičajen u novinarstvu, čime će predsjednik Vrhovnog suda Vesna  Medenica dobiti traženu satisfakciju''.

   Ombudsman je u potpunosti prihvatio stav zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' Nikole Markovića, te shodno tome, 03.11.2014. godine donio odluku kojom je usvojio žalbu Vrhovnog suda Crne Gore. U vezi s tim, on je nalažio uredništvu ''Dana'' da u cjelosti, kao sastavni dio ombudsmanove odluke, na devetoj strani objavi ispravku koju je ''Danu'' 22.10. 2014. dostavio predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica. Tekst reagovanja (ispravke) glasi:

   ''Povodom novinskog članka objavljenog u vašem listu dana 22.10.2014. godine, pod nazivom ''Saslušani Veljović i Medenica'' u kome iznosite da je specijalni tužilac Đurđina Nina Ivanović saslušala predsjednika Vrhovnog suda, kao i da je predsjednik Vrhovnog suda govorio pred specijalnim tužiocem o saznanjima vezanim za rad nekadašnjeg sudije Vrhovnog suda, Ivice Stankovića, obavještavam vas da su svi ovi navodi neistiniti.

   Štaviše, ovo nije prvi put da dnevne novine ''Dan'' iznose netačne, neistinite i neprovjerene informacije koje se tiču predsjednika Vrhovnog suda. Ovakvo neprofesionalno postupanje je postalo praksa.

   U vezi sa prethodno navedenim tekstom, jedina istina je da predsjednikVrhovnog suda nije dobijao nikakav poziv od Specijalnog tužioca, od njega nije traženo nikakvo izjašnjenje, te prema tome niko ga nije ni saslušavao. Svi navodi teksta ''Saslušani Veljović i Medenica'', a koji se odnose na predsjednika Vrhovnog suda, su prema tome neprovjereni, pretenciozni, i što je najbitnije neistiniti.

   Kako je svrha novinarskog poziva da bude servis građana, i da ih informiše na istinit i objektivan način, a ne kroz paušalne i neprovjerene informacije, smatram vašom obavezom da objavite demanti predmetnog novinskog članka'', stoji u reagovanju (ispravci) predsjednika Vrhovnog suda Vesne Medenice.

   Ombudsman je kategorično odbacio tvrdnju iz žalbe da je ''Dan'' navodno imao namjeru da podrije ugled i autoritet Vesne Medenice i  Vrhovnog suda, čiji je ona predsjednik,  i istovremeno pozdravio ''otvorenost Kabineta predsjednika Vrhovnog suda za saradnju sa novinarima i pravovremenu dostavu traženih odgovora'', kao konstataciju istaknutu u žalbi i kao neophodan preduslov za buduću dobru saradnju ''Dana'' i Vrhovnog suda Crne Gore.

   Po nalogu obmudsmana ovu odluku, ilustrovanu sa fotografijom predsjednika Vrhovnog suda Vesne Medenice, ''Dan'' je objavio već sjutradan po njenom donošenju, 04. novembra 2014. Istog dana, ombudsman je odluku dostavio i Vrhovnom sudu Crne Gore, na čemu mu je 07.11. tekuće godine mejlom zahvalila Sanja Kalezić, sekretar Suda.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA SEPTEMBAR 2014.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

Kao i u avgustu mjesecu, i u septembru je ombudsman dobio jednu žalbu i, to od PR Službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. Svojom odlukom od 15.09.2014.godine, ombudsman je ovu žalbu odbio.

Žalba je ombudsmanu upućena 08.09.2014. godine zbog, kako je u njoj navedeno, ''neobjavljivanja odgovora (reagovanja) ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petra Ivanovića'', a ''povodom odgovora Redakcije ''Dana'', objavljenog u okviru teksta ''Hoće da otkupi godišnji tiraž Dana'', objavljenog 27.08.2014. na 5. strani rubrike ''Ekonomija''.

U žalbi se pojašnjava da je ''Dan'' 25. 08. ove godine u okviru teksta ''Umjesto otkupa prave konkurenciju'', objavio boks sa naslovom ''Ivanoviću plaćali grožđe i po dva eura'', u kome je objavljena, prema tvrdnji PR Službe, ''netačna informacija'' da su ''Plantaže'' ''plaćale ministru Ivanoviću za grožđe iz privatnog vinograda''. Ministar je, navodi se dalje u žalbi, istog dana  demantovao tu informaciju, a njegovo reagovanje ''Dan'' je  pod naslovom ''Ivanović tvrdi da ne prodaje grožđe'' objavio narednog dana, 26.08 ove godine, pri čemu je redakcija, ostajući pri iznesenim navodima, dala i svoj odgovor sa naslovom ''Saznali iz pouzdanih izvora''.

Na ovaj redakcijski odgovor, ponovo je reagovao ministar Ivanović, a njegov odgovor ''Dan'' je pod naslovom ''Hoće da otkupi godišnji tiraž ''Dana'' objavio 27.08 ove godine, dajući pri tom i svoj odgovor u kome je saopšten i redakcijski stav da se tim tekstom završava polemika sa ministrom Ivanovićem.

I na taj odgovor ministar je poslao reagovanje, koje je redakcija shodno svojoj već saopštenoj i objavljenoj odluci odbila da objavi, a čije je neobjavljivanje upravo predmet žalbe podnesene obmudsmanu. PR Služba Ministarstva smatra da je time prekršen Zakon o medijima (članovi 26,27 i 28) i načelo 4 Kodeksa novinara, te  od uredništva Ekonomije u ''Dan'' zahtijeva da objavi to ministrovo reagovanje (dostavljeno uz žalbu), ''u skladu sa Zakonom o medijima i Kodeksom novinara''.

Shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je sa dobijenom žalbom upoznao ekonomsku redakciju ''Dana'' i od nje zatražio izjašnjenje. Objašnjenje je dobio od novinarke ove redakcije, Jelene Veljović, koje ombudsman daje u cjelosti:

''Neobjavljivanjem trećeg po redu reagovanja ministra Ivanovića na isti tekst, odnosno odgovora na odgovor ekonomske redakcije ''Dana'', smatram da ni u jednom dijelu nije prekršen Kodeks novinara Crne Gore ni Zakon o medijima.

To tvrdim iz razloga što pomenuti Zakon u članu 30. stav 4. propisuje da je medij dužan da objavi ispravku ili odgovor na objavljeni programski sadržaj, osim ako je, između ostaloga: ''već objavljena ispravka ili odgovor na programski sadržaj po zahtjevu ovlašćenog lica, ili je u istom mediju, u drugom jednako vrijednom obliku (intervju, izjava i drugo), već objavljena reakcija ovlašćenog lica iste sadržine kao podnešena ispravka ili odgovor''.

Kako je i treće reagovanje ministra Ivanovića bilo suštinski istog sadržaja kao dva prethodno objavljena, to sam smatrala da redakcija Ekonomije, što je bio i njen stav, više nije u obavezi da objavljuje ispravke gotovo iste sadržine iz razloga kako bi se u javnosti izbjeglo eventualno pogrešno tumačenje da ''Dan'' i ja kao njegov novinar vodimo lični ''rat'' sa ministrom Ivanovićem, što ni u jednom trenutku nije bila namjera. Zbog toga je u drugom odgovoru ekonomske redakcije i navedeno da se tim odgovorom završava polemika a ne iz nekog drugog razloga''- stoji u izjašnjenju novinarke Veljović dostavljenom ombudsmanu.

Ombudsman je prihvatio obrazloženje novinarke Veljović kao razložno i ispravno i u duhu etičkih i zakonskih normi. U ispravnost njenog stava uvjerio se i  neposrednim  uvidom u pomenute tekstove, reagovanja i odgovore, iako mu od podnosioca žalbe nijesu dostavljeni  internet linkovi ka njima ili skrenirani sadržaji, što zahtijeva Poslovnik o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana''.

Na osnovu svega toga, ombudsman je utvrdio da nije došlo do povrede načela 4 Kodeksa novinara, te je shodno tome i donio odluku da odbije žalbu PR Službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

Istog dana (15.09.2014.) ombudsman je odluku uputio PR Službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, sa napomenom da za odluke kojima se žalba odbija, shodno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ne postoji obaveza objavljivanja u ''Danu''.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA AVGUST 2014.

PRIMLJENA JEDNA ŽALBA

U avgustu ombudsman je dobio jednu žalbu (25. avgusta), koju je odbio svojom odlukom od  prvog septembra ove godine.

Ombudsmanu se žalbom 25. avgusta ove godine obratio gospodin Branko Čolović, advokat iz Budve, ovlašćeni zastupnik gospodina Zorana Ćoća Bećirovića, biznismena iz Kolašina, a povodom teksta ''Bećiroviću 13,3 miliona da izađe iz Beplera'',  koga je ''Dan'' objavio 20.08. 2014. godine. Za advokata Čolovića u pomenutom tekstu sporan je bio posljednji pasus, koga on citira u žalbi, a koji glasi: „ Ranije su mediji prenijeli da je Lazurenko pred sudom izjavio da je Bećirović 20 odsto akcija u kompaniji koja je kupila Avalu, dobio zbog prijateljskih veza sa premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem, još pet odsto zbog informacija koje je dobio od tadašnjeg direktora HTP Budvanska rivijera Iva Armenka u vezi privatizacije hotela. Lazurenko je kazao i da je jednu zlatnu akciju Bećirović dobio nakon presude Vrhovnog suda Crne Gore da Savjet za privatizaciju mora potpisati ugovor sa njihovom kompanijom, iako je tada bila drugoplasirana“.

U daljem tekstu žalbe advokat je naveo:  ''Dana 09.07.2014. godiine, dao sam saopštenje za javnost u vezi sa pravosnažnom presudom Visokog suda u Londonu u korist mog klijenta, koja je potvrđena presudom Apelacionog suda Engleske. U tom saopštenju, čiju Vam kopiju dostavljam u prilogu, između ostalog je navedeno i sledeće:

 ''Sud je donio svoju odluku tako što je povjerovao svjedočenju vlasnika „Caldera“ g. Zorana Bećirovića, a nije povjerovao svjedočenju g. Igora Lazurenka, koje je sudija opisao kao iznošenje tvrdnji „prožetih nepoštenjem“ i kao davanje „predumišljeno neistinitog“ iskaza pod zakletvom''.

''Imajući u vidu'', naveo je dalje Čolović, '' kako je londonski sud okarakterisao iskaz g. Lazurenka, smatram da prenošenje dijelova tog iskaza putem medija predstavlja širenje lažnih glasina, što znači da je u konkretnom slučaju „Dan“ prekršio načelo poštovanja istine iz tačke 1 i načelo neprikosnovenosti činjenica iz tačke 3 Kodeksa novinara Crne Gore.

Advokat Čolović,  pri tome, ne spori da sporni pasus sadrži riječi gospodina Lazurenka, koje je novinar vjerno prenio, ali upozorava da je novinar ''morao da ima u vidu  da se radi o dijelovima lažnog iskaza ''prožetog nepoštenjem'' i ''predumišljenog neistinitog'', а imajući u vidu saopštenje za javnost od 09.07. 2014.g. Novinaru je, tvrdi dalje on, ''moralo biti poznato da su u pitanju lažne i zlonamjerne optužbe na račun gospodina Bećirovića, koje imaju za cilj da ugroze njegovu reputaciju''. Zato se, zaključuje on, ''čitanjem spornog članka stiče pogrešan utisak o ulozi mog klijenta u privatizaciji hotela ''Avala'', što bez dileme negativno utiče na njegov poslovni i lični ugled''.

Za advokata Čolovića  je iz predmetnog teksta sporan ostao i pasus po kome je „Bećirović pokrenuo spor u Londonu (kompanija „Bepler i Džejkobson je registrovana u Britaniji) protiv većinskog vlasnika kako bi prodao akcije svoje kompanije („Kaldero trejding limited“) ili dobio mogućnost da otkupi akcije većinskog vlasnika“. On tvrdi da ovo nije tačno, već da je ''gospodin Bećirović pokrenuo spor u Londonu jer su njegova vlasnička i upravljačka prava u kompaniji bila ugrožena od strane većinskog vlasnika''. Advokat smatra ''da ovdje nije u pitanju greška, već perfidna namjera da se od javnosti sakrije pravi razlog pokretanja sudskog spora, a to je zaštita imovine''. Zbog svega toga on je od ombudsmana zatražio da donese odluku kojom bi ''ustanovio povrede  Kodeksa novinara navedene u žalbi''.

Shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', o iznesenim žalbenim navodima, ombudsman se obratio uredništvu ''Dana'', nakon čega je lično od autora teksta, novinara Marka Vešovića, dobio izjašnjenje, koje ombudsman prenosi u cjelosti:

''Objavljivanje djelova iskaza Igora Lazurenka pred londonskim sudom ne može biti širenje lažnih glasina niti kršenje bilo kojeg dijela Kodeksa novinara, kako se netačno tvrdi u žalbi. Razlog za to je činjenica da novinarima ne može biti poznato koji je konkretno dio iskaza gospodina Igora Lazurenka pred britanskim sudom označen kao lažan od sudije.

Tačno je da je postojalo saopštenje o presudi od  9. jula ove godine, na koje se podnosilac žalbe poziva, i u kome se navodi da sud nije povjerovao svjedočenju Lazurenka, ali to je u konkretnom slučaju nerelevantno za aspekt poštovanja Кodeksa iz dva razloga.

Prvi je što je iskaz Lazurenka pred sudom o sporu koji je pokrenut prilično široka materija da bi se u momentu objavljivanja teksta moglo precizno tumačiti koji je konkretno dio tog iskaza označen od suda kao netačan. Potrebno je istaći da se u tom smislu ne može govoriti o širenju lažnih glasina, jer ne postoji dokument koji ukazuje da je konkretno dio na koji upozorava podnosilac žalbe, a koji je citiran u tekstu na koji je izjavljena žalba, od suda označen kao lažno svjedočenje.

Uz to, prećutkivanje izjava datih pred sudom o određenoj pravnoj stvari moglo bi se na neki način tumačiti i kao nametanje cenzure novinarima, što vjerujemo da sigurno nije namjera podnosioca žalbe, ali nije ni u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Crne Gore i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Drugi razlog je što je ukupnoj javnosti Crne Gore poznato da je sud u Londonu ranije presudio u korist klijenta podnosioca žalbe, a ne većinskih vlasnika kompanije koja gazduje hotelima Avala i Bjanka, što dodatno obesmišljava srž same žalbe podnijete ombudsmanu.

Što se tiče dijela žalbe koji se odnosi na navod iz teksta ''da je Bećirović pokrenuo spor u Londonu (kompanija ''Bepler i Džejkobson'' je registovana u Britaniji) protiv većinskog vlasnika kako bi prodao akcije svoje kompanije (''Kaldero trejding limited'') ili dobio mogućnost da otkupi akcije većinskog vlasnika'', a što, po žalbi, nije tačno, ukazujemo da je u pitanju zvanično saopštenje većinskih vlasnika firme, koji tvrde da za to posjeduju pisane dokaze.

Stoga upućujemo podnosioca žalbe da povodom ovih navoda objavi saopštenje za javnost i pobije navode iz saopštenja većinskog vlasnika, a ne da se obraća ombudsmanu redakcije, jer ne vidimo zašto bi bilo sporno prenošenje zvaničnih stavova poslovnih društava''- naveo je u izjašnjenu, dostavljenom ombudsmanu, novinar Vešović.

Po ocjeni ombudsmana,  novinar Vešović je svojim izjašnjenjem argumentovano osporio žalbene navode  i negirao da je u njegovom tekstu ''Bećiroviću 13,3 miliona da izađe iz Beplera'' došlo do kršenja od strane advokata Čolovića pomenutih načela Kodeksa novinara Crne Gore. Zato je ombudsman na podlozi toga i vlastitog suda, donio odlukom kojom je odbio advokatovu žalbu , kategorično odbacujući u njoj iznijete optužbe da је ''Dan'' pomenutim tekstom, čija osnovna i suštinska tačnost ni od advokata nije osporena, imao navodno ''perfidne namjere'' ili cilj da ''ugrozi reputaciju'' gospodina Bećirovića. Ombudsman smatra da takve kvalifikacije ne doprinose tolerantnom i razložnom dijalogu, za koga će se ombudsman i ubuduće uporno zalagati – kazao je ombudsman u svojoj odluci koju je 01. 09. 2014. uputio advokatu Čoloviću, uz  napomenu da, shodno članu 12. Poslovnika u radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', za odluke kojima se žalba odbija, ne postoji obaveza objavljivanja u ''Dan''-u.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUL 2014.

STIGLE TRI ŽALBE

U julu mjesecu ombudsman je dobio tri žalbe. Prvu žalbu uputio mu je gospodin Branko Čolović, advokat iz Budve, ovlašćeni zastupnik Zorana Ćoća Bećirovića, biznismena iz Kolašina. Ovu žalbu, ombudsman je 16. 07. 2014. djelimično prihvatio i nju je kao takvu ''Dan'' objavio u broju od 20. 07. 2014. godine.
   Druge dvije žalbe ombudsman je dobio u istom danu, 29.07.2014. godine, od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, tačnije od njegove PR Službe. Ove dvije žalbe ombudsman je odbio svojom odlukom od petog avgusta tekuće godine, za koju shodno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', nije postojala obaveza objavljivanja u ''Danu''.
  1. Kao što je već kazano, žalbu advokata Čolovića ombudsman je usvojio djelimično, a obrazloženje svoje odluke ombudsman daje  u izvještaju, onako kako je ona objavljena u ''Dan''-u 20.07. tekuće godine:
    ''Elektronskim putem, 09. 07. 2014. ombudsmanu ''Dana'' obratio se advokat Branko  Čolović, ovlašćeni zastupnik biznismena Zorana Ćoća Bećirovića, a povodom teksta ''Budvanska rivijera juče počela pregovore sa Prvom bankom oko zakupa 'Lipke' '', koga je ''Dan'' objavio 04.07. 2014. g. Prema tvrdnji advokata Čolovića u predmetnom tekstu ''objavljena je netačna informacija da je gospodin Zoran Bećirović vlasnik kompanije ''Beppler Investment''. On smatra da je takva informacija namjerno objavljena kako bi se diskreditovao njegov klijent, te da su njom prekršena načela 1 i 3. Kodeksa novinara Crne Gore. Zato ombudsmanu predlaže da usvoji njegovu žalbu, o tome donese odluku,  i naloži uredništvu ''Dana'' da je objavi.
   U objašnjenju strukture vlasništva u kompaniji ''Beppler Investment'', advokat Čolović ne spori da Bećirović u ovoj kompaniji ima vlasništvo kroz ''indirektno manjinski paket akcija''. S obzirom da se u predmetnom tekstu ''Dan'' nije bavio kategorijama većinskog i manjinskog vlasništva, već vlasništvom kao opštim pojmom, jasno je da je pomenuta informacija, sa etičkog stanovišta, prije nepotpuna nego onakva kakvom je vidi advokat. Iz tog razloga ne može se govoriti o kršenju načela 1. i 3. Kodeksa novinara, a posebno ne o njihovom namjernom  kršenju. Jedino je moglo doći do povrede načela 4 Kodeksa, i to u njegovom dijelu gdje se govori o obavezi novinara da ''dopuni nepotpunu'' informaciju. Zato ombudsman i obavezuje uredništvo ''Dana'' da izvrši dopunu objavljene informacije, na osnovu objašnjenja iz  žalbe advokata Čolovića:
   -  ''Većinski vlasnik ''Beppler Investmenta'' je kompanija PPT Nominees sa Kipra, i to sa 70% udjela'';
   - ''Gospodin Zoran Bećirović sa ovom kompanijom (''PPT Nominees'') nema, niti je ikada imao, nikakve veze. Zoran Bećirović ima indirektno manjinski paket akcija u kompaniji (''Beppler Investment''), preko drugih kompanija, koje takođe nemaju veze sa ''PPT Nominees'', ali njegov paket akcija je nedovoljan da bi mogao, u bilo kom momentu, da upravlja kompanijom…''
   Naglašavajući i ovom prilikom, da ombudsmanovo nije i ne može biti da utvrđuje da li je neka informacija tačna ili nije, ombudsman obavezuje uredništvo ''Dana'' da ovu odluku objavi u ''Danu'' i to najkasnije u trećem izdatom broju od dana prijema odluke''. ''Dan'' je to i uradio i odluku objavio 20.07.2014.g.
 2.  Već je rečeno da se elektronskim putem i preko svoje PR Službe ombudsmanu ''Dana'' sa dvije odvojene žalbe, obratilo  29. jula ove godine i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. S obzirom da je žalbeni osnov za obije žalbe bio isti, ombudsman je odlučio da se o njima izjasni u okviru iste odluke, kojom su one odbijene.

   a.) Prva žalba PR Službe Ministarstva podnijeta je ''zbog nepravilnog objavljivanja reagovanja'' ove Službe, koje je ''Dan'' sa nadnaslovom ''Iz Ministarstva poljoprivrede odgovorili bjelopoljskim malinarima'' i naslovom ''Nijesu obećali da će doći'', objavio 23. 07. 2014. godine. Reagovanje Ministarstva odnosilo se na tekst sa nadnaslovom ''Nezadovoljni cijenom, bjelopoljski malinari protestvovali ispred zgrade Opštine'' i naslovom ''Prijete da će prosuti rod i zatražiti azil'', koga je ''Dan'' objavio 11.07. ove godine, i na tekst sa nadnaslovom ''Bjelopoljski malinari i juče protestvovali'' i naslovom ''Traže veće otkupne cijene'', objavljen u ''Danu'' 22.07.2014. godine.
b.) Drugu žalbu PR Služba Ministarstva uputila je takođe ''zbog nepravilnog objavljivanja reagovanja'' ove Službe, koje je ''Dan'' sa nadnaslovom ''Ministarstvo poljoprivrede demantovalo navode Nikole Čantrića'' i naslovom ''Prednost imala prvorangirana firma'' objavio 26. 07. ove godine. Reagovanje PR Službe Ministarstva odnosilo se na tekst objavljen u ''Danu'' 24. 07. ove godine sa nadnaslovom ''Vlasnik preduzeća ''Budim promet'' Nikola Čantrić ljut na Ministarstvo poljoprivrede zbog dodjele koncesija'' i naslovom ''Pilanu zatvorili privilegovani koncesionari''.
U oba slučaja ''Danu'' je zamjereno da reagovanjima nije dao odgovarajući plasman i da su reagovanja skraćena, čime je, kako je navela u svojim  žalbama  PR Služba Ministarstva, prekršeno načelo 4 Kodeksa novinara Crne Gore. Stoga je i jednom i drugom žalbom, ova Služba zatražila ''od uredništva ''Regiona'' u ''Dan''-u da reagovanja Ministarstva objavi na način kako to nalaže Zakon o medijima i Kodeks novinara Crne Gore''.
U izjašnjenju na ombudsmanovo traženje mišljenja, uredništvo ''Dana'' je odgovorilo da je duboko svjesno etičke i zakonske obaveze da ovakvim sadržajima, prilikom njihovog objavljivanja, obezbijedi i odgovarajući plasman. Medjutim, i pored iskrenog nastojanja, uredništvo zbog objektivnih okolnosti (ograničeni prostor, veliki priliv značajnih informacija) i činjenice da je novina svojevrsni ''živi organizam'', pun nepredvidivih situacija, to nije uvijek u mogućnosti da do kraja i ispoštuje. Uz to, saopštilo je uredništvo, ono nastoji, što je isto tako zakonska obaveza, da reagovanje objavi odmah, što prije, kako ono ne bi izgubilo na smislu, značaju i aktuelnosti, dajući time prednost suštini nad formom. Pored toga, uredništvo je objasnilo ombudsmanu, da su neka reagovanja nesrazmjerno duža u odnosu na informaciju na koju se odnose, a da mnoga od njih (što se ne odnosi na ovaj slučaj) njihovi potpisnici, umjesto za negiranje ili osporavanje objavljene informacije, koriste za obračun sa medijima ili političkim protivnicima. Na kraju, uredništvo ''Dana'' ombudsmanu je prenijelo da je u interesu objektivnijeg i potpunijeg informisanja, uvijek spremno da stranice ''Dana'' kroz različite novinarske forme učini dostupnim  nadležnima iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i stručnjacima iz ovog Ministarstva, za sve one informacije koje bi doprinijele boljem informisanju poljoprivrednih proizvođača i jasnijem shvatanju uloge Ministarstva u društvu.
Ombudsman je u potpunosti prihvatio ovakvo obrazloženje uredništva ''Dana'', a sa njim i izneseni predlog uredništva, smatrajući ga snažnim podstrekom za afirmaciju dijaloga i učvršćivanje povjerenja, što je u osnovi ombudsmanove pozicije i njegove uloge, u svim slučajevima, pa i u ovom, nadajući se da će predlog tako biti primljen i u Ministarstvu. Istovremeno, u odgovoru uredništva sadržan je i vrlo uvjerljiv razlog zbog koga je ombudsman, koji je i sam dužan da sagledava i uvažava navedene okolnosti, donio odluku da odbije žalbe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Istina, u njima se tako nešto izričito od ombudsmana nije ni zahtijevalo, ali sama činjenica da su mu žalbe upućene, implicitno ga je na to obavezivala, saopštio je on u odluci dostavljenoj PR Službi Ministarstva 05.08.2014.g.

  

I ovu priliku ombudsman je iskoristio da pozove na puno poštovanje Kodeksa novinara i Zakona o medijima, ali i na razumijevanje i uvažavanje legitimno različitih tumačenja Kodeksa i svih razlika u ocjeni novinarske etičnosti i primjera iz te prakse, koja uvijek nema u mnogo čemu jasno iskristalisan stav.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA JUN 2014.

DOBIJENE DVIJE ŽALBE

U junu mjesecu ombudsman je dobio dvije žalbe. Prvu žalbu ombudsmanu je uputio ministar održivog razvoja i turizma, gospodin Branimir Gvozdenović. Tu žalbu ombudsman je usvojio 10.06. 2014. godine i nju je ''Dan'' objavio 15.06.2014. Drugom žalbom, koju je ombudsman odbio19.06.2014. godine, obratio mu se gospodin Branko Čolović, advokat, ovlašćeni zastupnik gospodina Zorana Ćoća Bećirovića, biznismena iz Kolašina.

 1.   Elektronskim putem, 04.06.2014. godine, ombudsmanu ''Dana'' obratio se žalbom ministar održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore, gospodin Branimir Gvozdenović, povodom teksta ''Milionska korupcija u poslovima sa Gvozdenovićem'', kojeg je ''Dan'' objavio u broju od 28. maja tekuće godine. Pomenutom žalbom, koju je sjutradan, sa istom sadržinom, ombudsmanu dostavio i poštom, ministar je ispunio sve kriterijeme iz člana 3. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', pa se žalba kao formalno uredna mogla uzeti u razmatranje, što je ombudsman i učinio. Iako nije bio obavezan, ministar je ombudsmanu dostavio i reagovanje, koje je, kako je kazao, u redukovanoj verziji, '' Dan'' objavio 29. maja.

   U žalbi ministar Gvozdenović je naveo da se tekstom ''Milionska korupcija u poslovima sa Gvozdenovićem  ''pokušava obmanuti javnost dovođenjem u vezu njegove ličnosti i Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao resora u Vladi Crne Gore koje je vodio u prethodnom periodu, sa postupkom pravosudnih organa Republike Italije protiv Korada Klinija, bivšeg ministra za zaštitu životne sredine. Takvo povezivanje njegovog imena i Ministarstva održivog razvoja i turizma sa predmetnim slučajem, ministar je označio kao ''krajnje zlonamjerno i neutemeljeno'', a pisanje ''Dana'' kao ''neetičko i nezakonito''. Zato je od njegovog ombudsmana zatražio da o podnesenoj žalbi odluči na pravi način i o tome informiše crnogorsku javnost, a novinare i urednike ''Dana'' upozori na kršenje Zakona o medijima i Kodeksa novinara,i to njegovih načela 1, 2, 3, 4, 6. i 10.

   Prilikom odlučivanja o žalbi ministra Gvozdenovića, ombudsman se najprije, kako to zahtijeva Poslovnik o njegovom radu, obratio uredništvu ''Dana'', od koga je dobio odgovor da ''u pomenutom tekstu nigdje nije ni u aluziji naznačeno bilo kakvo krivično djelo za ministra Branimira Gvozdenovića, već da je treće lice sklapajući poslove sa državnim organom u čije je ime ugovore potpisivao  Gvozdenović, učinilo korupciju za koju ga tereti tužilaštvo Italije''.

  Ponudjeno objašnjenje za obmudsmana je donekle bilo prihvatljivo,  posebno zato što je više nego siguran da ni novinar ni uredništvo ''Dana'' nijesu imali namjeru da naškode ministru i pripišu mu ono što on nije učinio. Ni i u ovom ni u nijednom drugom slučaju, to jednostavno nije i ne može biti njihov manir.To što se ipak, mogao prividno  stvoriti jedan takav zaključak, posljedica je, smatra ombudsman, jednostavno toga što novinar u korišćenju navoda iz teksta iz italijanske ''Republike'', nije zatražio da se o njima izjasni i ministar Gvozdenović i što se opredijelo za naslov koji mogućnošću dvosmislenog tumačenja, ostavlja prostor i za eventualni pogrešni zaključak. Time je novinar prekršio načelo 1. Kodeksa novinara, koje ga, izmedju ostalog, obavezuje da ''istrajno traga za istinom'' i ''preduzme sve razložne korake kako bi bio siguran da objavljuje isključivo tačnu informaciju''. Nepoštovanje ovog načela, a posebno ako se ne povede dovoljno računa o načinu prezentacije činjenica, njihovom ispravnom povezivaju i stavljanju u pravilan konktekst, obično za sobom povlači i kršenje načela 3. Kodeksa, što se u ovom slučaju u izvjesnoj mjeri i desilo.

   Kada je već došlo do objavljivanja neprecizne informacije i sa neadekvatnim i dvosmislenim naslovom, novinar je bio dužan ''da dopuni  nepotpunu i ispravi netačnu informaciju'', što nije uradio, čime je prekršeno  načelo 4. Kodeksa, mada je objavljenim reagovanjem ministra Gvozdenovića, postignut približno isti efekat, kao da je novinar eventuano učinio ispravku, iako to, naravno, nije isto.

   Bez obzira što je u osnovnom tekstu kazano da se protiv ministra Govozdenovića ne vodi nikakav postupak , nekoliko nepreciznosti u tekstu, a naročito njegov naslov, upuću da bi se donekle moglo govoriti i o povredi načela 10. Kodeksa, odnosno pretpostavke nevinosti – stav je ombudsmana.

  Omudsman je potpuno isključio mogućnost povrede načela 6. Kodeksa, pošto se u tekstu novinar nijednog trenutka nije poslužio nečasnim ili pravno nedozvoljenim metodama. Ombudsmanu je ostalo nejasno zbog čega je ministar Gvozdenović naveo  i da je napravljena povreda načela 2. Kodeksa kada ovo načelo obavezuje novinara da ''brani slobodu i pravo na neometano prikupljanje i saopštavanje informacija'', pozivajući ga, pri tom, istovremeno, ''da radi u duhu ideje da bude kritički posmatrač onih koji su moćni u društvu, politici i ekonomiji'', što ministar Gvozdenović neosporno jeste.

   Na kraju, ombudsman je podsjetio da je u svim udžbenicima novinarske etike kazano da sloboda izražavanja podrazumijeva i pravo na grešku, koja u ovom slučaju nije bila intencionalna i namjerna, već je do nje isključivo moglo doći zbog brzine izvještavanja. Ombudsman je iznio i  očekivanje  da će njegova odluka uticati na jačanje povjerenja i obostranog razumijevanja između ''Dana'' i Ministarstva održivog razvoja i turizma, pa i onda kada dođe do eventualnih nenamjernih propusta ili grešaka.

   Ombudsman je obavezao uredništvo ''Dana'' da njegovu odluku objavi u ''Danu'', što je i urađeno u broju od 15.06.2014. godine.

    2. Elektronskim putem, 11. 06. 2014. godine, ombudsmanu ''Dana'' obratio se žalbom gospodin Branko Čolović, advokat iz Budve, ovlašćeni zastupnik biznismena Zorana Ćoća Bećirovića iz Kolašina, povodom teksta ''Direktoru Avale zabranjen ulazak u Crnu Goru'', koga je ''Dan'' objavio 09.06.2014. godine.

   U žalbi advokat Čolović je naveo da je u pomenutom tekstu objavljena ''netačna informacija'', koja glasi: ''Problemi za Peskova i Golikova započeli su nakon što je jedan od vlasnika kompanije koja gazduje budvanskom ''Avalom'' i kolašinskom ''Bjankom'' Igor Lazurenko, pred sudom u Londonu pokrenuo spor za raskid partnerstva sa Bećirovićem''. Advokat gospodina Bećirovića tvrdi da se desilo suprotno i ''da je spor za raskid partnerstva u Londonu pokrenuo gospodin Bećirović, a ne gospodin Lazurenko, koji u tom sporu ima položaj tuženog''. Advokat Čolović tome dodaje da su ''ovu informaciju više puta objavili gotovo svi mediji u Crnoj Gori, a nikada je niko nije demantovao''. On dalje navodi da je i ''Dan'' u ''članku od 18.03.2014. godine, pod naslovom ''Sudiji interesantne Milove i Ćoćove veze'', objavio: ''Bećirović je u maju 2012. godine pokrenuo parnicu pred engleskim sudom protiv svojih partnera u ''Beppleru'', pa konstatuje: ''prema tome, i ''Dan'' ima saznanje o činjenici da je spor za raskid partnerstva u Lonodnu pokrenuo moj klijent, a ne g. Igor Lazurenko''.

   Zbog toga, advokat Čolović smatra ''očiglednim da je u izdanju od 09.06. 2014. godine ''Dan'' svjesno objavio neistinitu informaciju da je spor za raskid partnerstva pokrenuo Igor Lazurenko''. Takvim postupanjem, smatra advokat Čolović, ''Dan'' je prekršio načelo istrajnog traganja za istinom iz tačke 1. i načelo neprikosnovenosti činjenica iz tačke 3. Kodeksa novinara Crne. Zato je od njegovog ombudsmana zatražio da donese odluku kojom bi ''utvrdio navedene povrede'', a koju bi ''Dan'' objavio.

   Kako nalaže Poslovnik o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je od uredništva ''Dana'' zatražio izjašnjenje. Odgovor je bio da je do greške došlo isključivo nenamjerno i sasvim slučajno i da će informacija biti ispravljena, tako što će biti objavljeno ono što je osnovni prigovor advokata Čolovića ombudsmanu. Tako je i urađeno:  u izdanju ''Dana'' od 14. 06. 2014. godine pogrešna (netačna)  informacija je ispravljena i to na crnoj raster podlozi, što se u novinarstvu smatra posebnom naglašenošću  i što čitalac odmah i lako uočava.

   Iz želji da se otklone sve eventualne podstojeće ili eventualno buduće nedoumice u pogledu objektivnog izještavanja ''Dana'' o poslovanju kompanije gospodiina Zorana Ćoća Bećirovića i poslovnih sporova koje njegova kompanija ima, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'', gospodin Nikola Marković, tom prilikom, sugerisao je ombudsamnu da gospodinu Branku Čoloviću, kao Bećirovićevom zakonskom zastupniku, predloži da  gospodin Čolović i on održe zajednički sastanak. To je ombudsman i predložio gospodinu Čoloviću u dopisu od 16. 04. 2014.  a povodom njegovog novog dopisa od tog dana, u kome on  saopštava da nije zadovoljan objavljenim reagovanjem od 14.04.2014.  i u kome ponovo od ombudsmana zahtijeva izjašnjenje o eventualnom kršenju Kodeksa. Ombudsman ga je tom prilikom obavijestio da će se morati ponovo obratiti uredništvu i od njega zatražiti novo izjašnjenje, s obzirom na neke nove okolnosti koje je advokat iznio u svom ponovnom javljanju.

   Nova okolnost koju je advokat iznio u obraćanju ombudsmanu 16. 06. 2014. sadržana je u njegovoj tvrdnji: ''Očigledno je u međuvremenu neko pokrenuo inicijativu da se gospodin Bećirović predstavi kao tuženi u sporu za raskid partnerstva, koji se vodi u Londonu, i da se na taj način nekako zamagle inače jasne činjenice…''. Ovu Čolovićevu konstataciju, uredništvo ''Dana'' je kategorički odbacilo i ocijenilo je kao podmetanje i insinuaciju, ponavljajući još jednom, da je do greške isključivo došlo slučajno i nenamjerno i da je ona na adekvatan način, kroz Čolovićevo reagovanje ispravljena, te  da bi to bilo uradjeno i prije da se Čolović obratio direktno uredništvu.

   Sa takvim stavom uredništva ''Dana'' saglasio se i njegov  ombudsman. I on je ubijeđen da je do greške došlo slučajno i nenamjerno i usled okolnosti u kojima djeluju novinari (brzina izvještavanja, vremenska ograničenja, mogućnost permutacije i sl.), što čitaoci često ne razumiju, ali što su ombudsmani ( što ne samo pokazuje nego i nalaže i evropska praksa) obavezni da  objašnjavaju, i što i spada u dio njihovog posla. Pri tome, obmudsman napominje i to da je pozicija medijskog ombudsmana specifična i da on, za razliku od drugih koji se, isto tako, bave ocjenom, da li je nešto u skladu sa Kodeksom novinara ili nije, informaciju ne posmatra uvijek izdvojeno, već ponekad i u njenom kontinuitetu i širem kontekstu. U konkretnom slučaju, što ne spori advokat Čolović, ''Dan'' je prvobitno objavio preciznu i tačnu informaciju,  a kada je poslije, u drugom tekstu, nenamjernom i slučajnom greškom ona ispala drukčija , netačna, ''Dan'' ju je, kroz reagovanje advokata Čolovića, ispravio i ponovo joj dao to obilježje. Zato ombudsman smatra da nije moglo doći do povrede načela 1. i načela 3. Kodeksa novinara Crne Gore. Jedino se moglo govoriti o povredi načela 4. Kodeksa, što je ombudsman htio i označiti kao kršenje Kodeksa, ali, pošto je uredništvo objavilo reagovanje gospodina Čolovića, ta mogućnost je isključena, tako da nije došlo do povrеde ni ovog načela, na čiju smjernicu 4.1 (d) ombudsman ovdje podsjeća citatom: ''U slučaju kada su neke osobe ili organizacije uvjerene da izvještaj medija sadrži netačne informacije ili neutemeljene krtitike na njihov račun, one mogu od medija koji je objavio takav izvještaj da zahtijevaju mogućnost odgovora i ispravke netačnih navoda. Medij treba da uvaži to pravo ukoliko se složi da je izvještaj sadržao netačne informacije ili neutemeljene kritike''.

   Upravo time rukovodilo se uredništvo ''Dana'' kada je objavilo reagovanje advokata Čolovića. Što je ono preuzeto iz žalbe upućene ombudsmanu, po njegovom mišljenju, ne treba da bude problem, pošto je glavna uloga ombudsmana da se ''stara da se poštuju pravila i praksa koju je ustanovila određena medijska kuća, pružajući jednu vrstu unutrašnje kontrole kvaliteta''. Pri tome, ombudsman je dužan i da ''promoviše  dijalog između onih koji čitaju, slušaju ili gledaju sadržaj nekog medija i onih koji rade u tom mediju'', zbog čega je i uputio predlog gospodina Nikole Markovića, zamjenika glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' gospodinu Branku Čoloviću da se njih dvojica sastanu, o čemu nije dobio odgovor do donošenja svoje odluke.

    Na osnovu svega izloženog, ombudsman je, dakle, donio odluku (19.06.2014.) da odbije žalbu gospodina Branka Čolovića, ovlašćenog zastupnika gospodina Zorana Bećirovića, biznismena iz Kolašina. Odluka nije objavljena u štampanom izdanju, jer je poznato da je članom 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' kazano da za odluke kojima se žalba odbija ''ne postoji obaveza objavljivanja''.

   Na ovu odluku ombudsmana, istog dana, 19.06. 2014.  godine, reagovao je advokat Čolović, koji je ombudsmana obavijestio da će se on i njegov klijent ''posebnom žalbom obratiti Medijskom savjetu za samoregulaciju''. Povodom iznijetog predloga da se sastanu gospodin Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ''Dana'' i on, advokat Čolović je  kazao da ''deset godina već traje kampanja medijske defamacije'' njegovog klijenta, a da je njegov klijent spreman da se sastane sa gospodinom  Markovićem ''ako je ''Dan'' spreman da u deset narednih brojeva za redom objavi ispravke svih neistina koje je u vezi nјеgovog vlastodavca iznio u tih deset godina, uz prigodno izvinjenje''.

   Ovakvo obrazloženje advokata Čolovića, na koje bi i  uredništvo ''Dana'' imalo svoj odgovor, ombudsman je ( u čijoj praksi nije da odgovara na komentare svojih odluka)   doživio kao  potpuno neosnovano i neprihvatljivo, i kao nešto što je u direktnoj suprotnosti sa  temeljnim principima ombudsmanovog rada, koji nalažu da se razmatranju pitanja novinarske etičnosti, uz nužno poštovanje ustanovljenih standarda, uvijek prilazi kroz razložan i tolerantan dijalog, oslobobođen prethodno svake isključivosti, uslovljavanja i uopštavanja.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MAJ 2014.

PRIMLJENE DVIJE ŽALBE

U maju tekuće godine ombudsman ''Dana'' dobio je dvije žalbe, iako ih tako eksplicitno nijesu označili njihovi podnosioci, kao što nijesu direktno tražili ni ombudsmanovu intervenciju. Bez obzira na to, ombudsman je ova obraćanja tretirao kao žalbe, jer su svojom sadržinom ispunili kriterijume Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalаca ''Dana''.

1. Ombudsmanu, a ujedno i redakciji ''Dana'' i urednici redakcije ''Regioni'' Ljiljani Čelebić, elektronskim putem obratio se 16. 05. 2014. godine Omar Bašić, predsjednik SRK''Plavsko jezero'' iz Plava. U svom obraćanju gospodin Bašić iznio je prigovor što ''poslije tri dana'', od kada je upućeno redakciji, nije objavljeno reagovanje SRK ''Plavsko jezero'' na tekst ''Zaštiti riblje blago''. Pri tome je naveo dobru saradnju koju su on i SRK''Plavsko jezero'' do tada imali sa ''Danom''.

Istog dana, prije nego što je ombudsman i pokušao da kontaktira uredništvo ''Dana'', gospodinu Bašiću obratila se urednica redakcije ''Regioni'' Ljiljana Čelebić, koja ga je obavijestila da je njegovo reagovanje ''obrađeno istog dana kada je i upućeno, ali da se nije moglo prije objaviti zbog saopštenja političkih partija''. (Ombudsman podsjeća da se tih dana u punom jeku odvijala kampanja za lokalne izbore u više gradova u Crnoj Gori). U svom odgovoru, urednica Čelebić je, na kraju, obavijestila gospodina Bašića da će njegovo reagovanje biti objavljeno već sjutradan, 17.05. 2014. g. Tako je i bilo.

Da ne bi bilo neodumice, poslije objavljenog reagovanja, ombudsman se obratio gospodinu Bašiću i informisao ga da je reagovanje objavljeno bez ombudsmanove intervencije, uz naglasak da to potvrđuje profesionalnost uredništva ''Dana'' i urednice Čelеbić, konkretno. Gospodin Bašić se saglasio sa tom ombudsmanovom konstatacijom i pohvalio profesionalizam redakcije ''Dana'' i ombudsmana. Ujedno je informisao ombudsmana da ''Dan'' čita od prvog broja, na šta mu je ombudsman srdačno zahvalio.

2. Donekle sličnim povodom, i takođe elektronskim putem, ombudsmanu se 21. maja 2014. godine obratio gospodin Dragan Nikolić, pedagog Obrazovnog centra iz Plužina, u ime dvadesetak nastavnika tog Centra, koji na posao putuju iz Nikšića. On je obmudsmana informisao da reagovanje koje su oni skupa potpisali nije objavljeno iako su tri puta urgirali. Reagovanje se odnosilo na tekst ''Negativni prirodni priraštaj zabilježen u osam opština na sjeveru'', objavljen u ''Danu'', od 24.04. 2014. godine, a u kome je predsjednik opštine Plužine gospodin Mijuško Bajagić izjavio: ''...Loše je i obrazovanje – nastavnci dolaze iz drugih gradova da drže časove''.

Nakon ove Nikolićeve informacije ombudsman je zatražio objašnjenje od uredništva ''Dana'', od koga je dobio odgovor da će reagovanje biti objavljeno, što je i urađeno. Poslije toga, ombudsman se obratio gospodinu Nikoliću i zahvalio mu što ga je kontaktirao, uz napomenu da nije bilo potrebe da ombudsman interveniše, jer je uredništvo ''Dana'' smatralo obavezom i potrebom da objavi reagovanje, pokazujući time svoj profesionalizam.

Gospodin Nikolić je zahvalio ombudsmanu, ostajući ipak, u uvjerenju da je reagovanje moglo prije biti objavljeno i da se u tome puno kasnilo. Ombudsman je ostao ubijeđen da je do eventualnog kašnjenja moglo doći isključivo zbog velikog priliva stranačkog materijala, što je pratilo lokalne izbore u maju mjesecu, a što je u ovom izvještaju već spomenuto.

I ova dva primjera potvrđuju raniju ombudsmanovu konstataciju kojom savjetuje čitaocima da se reagovanjima i zahtjevima za eventualne demantije, odgovore i ispravke najprije obrate uredništvu ''Dana'', a ne ombudsmanu, jer je to nešto što se prirodno podrazumijeva, i što je, i nakon uvodjenja funkcije ombudsmana, ostala i dalje nadležnost i obaveza novinara i njihovih urednika, a ujedno i mnogo brži i efikasniji put za ispravljanje eventualnih grešaka novinara i medija i otklanjanja mogućih povreda normi Kodeksa novinara Crne Gore.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA APRIL 2014.

DOBIJENA JEDNA ŽALBA

U aprilu mjesecu ombudsman je primio samo jednu žalbu. Žalbu mu je faksom 25. aprila 2014. godine uputio načelnik Komunalne policije Kolašina, gospodin Miodrag Vlahović. Na dosta nejasan način, gospodin Vlahović se žalio na pisanje novinara ''Dana'' o trovanju pasa lutalica u Kolašinu i povezivanju te Službe s tim. Iznio je zamjerku i na tekst kojim je ''Dan'' registrovao način parkiranja vozila Komunalne policije na odredjenom mjestu u Kolašinu, uz tvrdnju da je to bilo po propisu.

Kako gospodin Vlahović uz žalbu nije dostavio odštampani sadržaj tekstova na koje se odnosi žalba, što je bio obavezan po članu 3. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je njegovu žalbu odbacio. Žalba nije sadržala ni adresu za prijem pošte, što je takodje poslovnički kriterijum koji se mora ispuniti, da bi se žalba razmatrala. Ali iz dubokog osjećaja odgovornosti za posao koji obavlja, i iz želje da ispoštuje gospodina Vlahovića i Službu kojom on rukovodi, ombudsman je sa žalbom upoznao uredništvo ''Dana''. O svemu tome ombudsman je, pribavivši prije toga ličnim putem broj faks telefona Komunalne policije Kolašina, 30.04. 2014. godine obavijestio načelnika Vlahovića.

Njegove konstatacije iz žalbe da novinare ''Dana'' treba obrazovati i da ovaj list navodno ide ka tabloidu, ombudsman je doživio besmislenim i olako izrečenim i to saopštio u odgovoru gospodinu Vlahoviću.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ''DANA'' ZA MART 2014.

PRIMLJENO PET ŽALBI

Svoju dužnost ombudsman (zaštitnik prava čitalaca) ''Dana'' zvanično je počeo da obavlja 01.03.2014. godine, kada je o tome objavljena informacija u ''Danu''. Prije toga u ''Danu'' (28.02.2014.) objavljen je Poslovnik o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana''. Tokom marta ombudsmanu je pristiglo pet žalbi.

1. Prvu žalbu ombudsman je dobio 02.03.2014. godine. Elektronskim putem uputio mu je gospodin Slobodan Jovanović, predsjednik OFK’'Igalo'', smatrajući da rad toga kluba u ''Danu'' nije propraćen na valjan način, ne navodeći pri tom konkretan tekst. Pošto žalba nije ispunila potrebne kriterijume predvidjene Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman ju je odbacio. Medjutim, pošto se radilo o prvoj žalbi i o prvom čitaocu koji je zatražio pomoć od zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ombudsman je obavio razgovor sa urednikom sportske redakcije ''Dana'', gospodinom Veselinom Drljevićem, koji je predložio da se gospodinu Jovanoviću proslijedi njegova e-mail adresa i tako Jovanoviću pruži mogućnost da u neposrednom kontaktu sa urednikom raspravi eventualne propuste u izvještavanju o radu OFK''Igalo''. Ombudsman je to uradio i 03.03.2014. godine elektonskim putem o tome informisao gospodina Jovanovića.

2. Drugu žalbu ombudsmanu je uputio 08.03.2014. gospodin Ervin Mandžukić iz Berana, noć uoči lokalnih izbora u toj opštini. Njegova žalba odnosila se na tekst ‘’Platiće račun za struju’’, koga je ‘’Dan’’ objavio u svom broju od 06.03.2014. godine. U žalbi on navodi da je u pomenutom tekstu njegovo ime objavljeno ‘’u kontekstu nečasnih radnji’’, a da pri tom nije iznijet ‘’bilo kakav relevantan dokaz’’, kao i da mu nije data prilika da se čuje i njegova riječ. Ombudsmana dalje obavještava da će zaštitu zatražiti na sudu, pokretanjem tužbe, kao i da će podnijeti podnesak Medijskom samoregulatornom tijelu.

Na kraju, od ombudsmana je zatražio da se izjasni o povredi profesionalnih standarda u spornom tekstu. Iako je gospodin Mandžukić već unaprijed ombudsmana isključio ‘’iz igre’’, i eleminisao mogućnost njegovog posredovanja, zaštitnik prava čitalaca ‘’Dana’’ mu se, pozivajući se na svoju medijatorsku poziciju, ipak, 11.03.2014. godine obratio sugestijom da shodno Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ‘'Dana'', može navesti predlog poravnanja koji bi ombudsman proslijedio uredništvu i zatražio njegovo izjašnjenje. O tome ombudsman nije dobio povratnu informaciju, a u medjuvremenu, nakon Mandžukićeve žalbe, došlo je i do nekih novih momenata u vezi lokalnih izbora u Beranama i njegove uloge u njima, o čemu će se, kako se to tih dana bar moglo zaključiti, baviti za to nadležni organi.

3.Ombudsmanu se 16.03.2014. godine žalbom obratila Jasmina Šabotić iz Berana. Njena žalba odnosila se na tekst ''Glasove kupovali drvima'', objavljen u ''Danu'' 13. 03. 2014. U žalbi ona je navela da DPS nije posredovao za njeno odradjivanje pripravničkog staža u JPU ''Radmila Nedić'' u Beranama, već da je posao u vrtiću dobila redovnim putem i uz redovnu proceduru kroz program stručnog osposobljavanja. Zato smatra da je ovim tekstom ''već nakon tri mjeseca obavljanja pripravničkog staža stavljena u potencijalno eliminisanje kandidata za buduće zaposlenje''. Iz tih razloga je zatražila da ''Dan'' demantuje tu informaciju, a, osim ombudsmanu, taj zahtjev uputila je i uredništvu. Odmah sjutradan ( 17.03.2014.), bez ikakvog posredovanja ombudsmana, ''Dan'' je objavio njeno reagovanje. U svom odgovoru 18.03.2014. gospodji Šabotić, ombudsman je saopštio da je ''Dan'' to uradio bez njegove intervencije, što je samo još jedan dokaz profesionalnog ponašanja njegovog uredništva. Ovaj slučaj ombudsman želi da navede i kao primjer kako se lako i elegantno eleminišu svi eventualno nastali problemi, pa savjetuje čitaocima da se reagovanjima i zahtjevima za eventualne demantije, odgovore, ispravke i izvinjenja najprije obrate uredništvu ''Dana'', a ne ombudsmanu. Istina, tako nešto nije izričito navedeno u Poslovniku o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'', ali je to nešto što se prirodno podrazumijeva, i što je, i nakon uvodjenja funkcije ombudsmana, ostala i dalje nadležnost i obaveza novinara i njihovih urednika, a ujedno i mnogo brži i efikasniji put za ispravljanje eventualnih grešaka novinara i medija i otklanjanja mogućih povreda normi Kodeksa novinara Crne Gore.

4. Žalbom ombudsmanu ''Dana'' obratio se elektronskim putem 19. 03 2014. godine advokat Branko Čolović iz Budve u svojstvu ovlašćenog zastupnika Zorana Bećirovića, biznismena iz Kolašina. Žalba se odnosila na tekst ''Plan za povezivanje staža'', koga je ''Dan'' objavio 13. 03. 2014. godine. U tom tekstu, izmedju ostalog, objavljeno je da ''bivšim radnicima ''Lipke bivši poslodavac, kompanija Bepler invenstment Zorana Bećirovića, duguje doprinose od februara 2011. godine''. Medjutim, u svoj žalbi za ovu informaciju, advokat Čolović kaže da je netačna, pa u žalbi konstatuje: '' ova informacija je netačna, jer je većinski vlasnik kompanije ''Beppler Investment'' kompanija PTT Nominees, i to sa 70% udjela. G. Zoran Bećirović sa ovom komapanijom nema, niti je ikada imao, nikakve veze. Sve se ovo može vidjeti provjerom u kompanijskom registru Kipra. Zoran Bećirović ima indirektno manjinski paket akcija u kompaniji, preko drugih kompanija, koje takodje nemaju veze sa PPT Nominees, ali njegov paket akcija je nedovoljan da bi mogao, u bilo kom momentu, da upravlja kompanijom ili da bi bio označen kao ''bivši poslodavac radnika Lipke''. Ovo tim prije što g. Bećirović nikada nije obavljao nikakvu rukovodeću funkciju ni u kompaniji Beppler Invesment Montenegro d.o.o, ni u kompaniji Beppler Investment Ltd sa Kipra, koja je osnivač Beppler Investmenta Montenegro d.o.o''. Advokat Čolović dalje ''smatra da je objavljivanjem navedene netačne informacije ''Dan'' prekršio načelo poštovanja istine i traganja za istinom iz tačke 1. Kodeksa novinara Crne Gore, kao i načelo neprikosnovenosti činjenica iz tačke 3. Kodeksa'', pa obmudsmanu predlaže ''da usvojite ovu žalbu, te naložite redakciji ''Dana'' da objavi ovu ispravku u skladu sa Zakonom o medijima Crne Gore''.

Povodom žalbe advokata Čolovića, ombudsman se 19.03.2014. obratio uredništvu ‘'Dana'' i zatražio od njega izjašnjenje. Na ombudsmanov upit odgovorila je u pisanoj formi 21. 03. 2014. urednica Ekonomske redakcije gospođa Jadranka Rabrenović riječima: ''Naša je praksa da odmah pustimo svako reagovanje koje stigne na tekstove objavljene na stranama Ekonomije, što gospodin Čolović odlično zna, jer se često dopisujemo na taj način.'' Urednica je zato ombudsmanu sugerisala da stranku uputi da svoje reagovanje dostavi Ekonomskoj redakciji ''Dana''. Ombudsman je to i prihvatio i istog ''Dana'' (21.03.2014.) obavijestio gospodina Čolovića o stavu urednice Ekonomske redakcije. Iskreno rečeno, ombudsman je očekivao da će gospodin Čolović tako i postupiti i da će se brzo i efikasno izvršiti ispravka eventualno netačnog navoda, računajući da je to prioritet njemu i njegovom klijentu. Ispostavilo se, medjutim, da advokat Čolović ne misli tako, što će potvrditi njegov kasniji dopis ombudsmanu od 25. 03. 2014. u kome, između ostalog, konstatuje: ''Pravo obraćanja medijima za ispravku ili odgovor, koje je propisano Zakonom o medijima, potpuno je nezavisno od postupka zbog kršenja Kodeksa novinara, koji po Poslovniku sprovodi Ombudsman. Zakon o medijima nije propisao pravo da se traži ispravka ili odgovor da bi ograničio bilo kakva druga eventualna prava građana, pa ni pravo građana da se obraćaju Ombudsmanu. Iz ovog razloga, stvar je izbora mog klijenta da li će se u vezi spornog teksta u zakonskom roku obratiti ''Danu'' sa zahtjevom za ispravku ili odgovor''. Tumačenjem postojećeg Poslovnika, ovdje je gospodin Čolović potpuno u pravu. Ono što je u pomenutoj žalbi ombudsmanu odmah zapalo za oko je to da advokat Čolović za svoju tvrdnju, po kojoj gospodin Zoran Bećirović sa kompanijom ''Beppler Investment'' ''nema, niti je ikada imao, nikakve veze'', nije dostavio nikakav materijalni dokaz. On, istina, kaže da se to ''može vidjeti provjerom u kompanijskom registru Kipra'', ali, pri tom, nije priložio izvještaj iz tog registra, ili sličan dokument kojim bi to potvrdio. Pri tome, ombudsman nijednog trenutka ne tvrdi da gospodin Čolović nije možda u pravu, ali funkcija koju obavlja pretpostavlja da mu se to potkrijepi i valjanim dokazom koga bi normativna novinarska etika prepoznala kao standard istine. S druge strane, urednica Ekonomske redakcije ostala je dosljedna u tome da se gospodin Čolović reagovanjem obrati njoj i tako raspravi stvar.

Zbog svega toga, ombudsman nije mogao na validan način utrvditi da je novinar saopštio neistinu, a time i prekršio Kodeks. Isto tako, ombudsman nije mogao novinaru ni zamjeriti da nije ''preduzeo sve razložne korake kako bi bio siguran da objavljuje isključivo tačnu informaciju (načelo 1, smjernica 1.1 Kodeksa), jer informacija koju je on objavio potiče iz Ministarstva rada, institucije neospornog legitimiteta, i samim tim njegova informacija, shvaćena onako kako je data u tekstu, sa stanovišta cijenjenja materijalne istine, ima značaj zvanične informacije, koja se, bar iz etičkog ugla, ne mora provjeravati (Tekst i nosi nadnaslov: Bivši radnici Lipke u Ministarstvu rada). Novinar, dakle, tekst nije pisao samonicijativno,ili sa nekog neformalnog skupa, niti je za sagovornike imao privatne izvore informacija, već je do podataka došao sa autoritativne adrese.Uz to, na informaciju, a da je to ombudsmanu poznato, nijesu reagovali ni pomoćnik ministra rada gospodin Slobodan Filipović, ni inspektor rada gospodin Zoran Ratković, koji su razgovarali sa bivšim radnicima ''Lipke''. Takodje, nijedan ni od 38 bivših radnika ''Lipke'' nije se oglasio reagovanjem, osim onog što su već u tekstu kazali novinaru da ne mogu reći ''ništa više osim da se krenulo sa mrtve tačke'', što je ombudsmana, sve skupa, samo dodatno uvjerilo da svoje izjašnjenje mora bazirati isključivo na očevidinim i materijalnim dokazima i da njegovo nije i ne može biti da traga po kompanijskom registru Kipra i time nedozvoljeno vrši produžetak svojih ovlašćenja i upušta se u radnje koje njemu nijesu date, niti se od njega mogu zahtijevati u nijednoj situaciji, pa time ni u ovoj, prilikom odlučivanja o žalbi. Sve ovo ombudsman je obrazložio u svojoj odluci od 01. 04. 2014. za koju po članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ''Dana'' nije postojala obaveza objavljivanja, pošto se radi o odbijenoj žalbi. Nezadoljan ovakvom odlukom, ombudsmanu se 07.04. 2014. opširnim podneskom obratio advokat Branko Čolović, punomoćnik g. Zorana Bećirovića iz Kolašina, obavještavajući ombudsmana da će se žaliti Medijskom savjetu za samoregulaciju.

5. Ombudsman ''Dana'' primio je elektronskim putem 20. 03. 2014. godine žalbu AD ''SKI RESORT-KOLAŠIN 1450'' iz Kolašina, koju je potpisao gospodin Boban Šćepanović, izvršni direktor. Žalba se odnosila na tekst ''Otkaz zbog protesta'', koji je ''Dan'' objavio 19. 03. 2014. godine, na svojoj 5. strani. Pomenutim tekstom izvještava se o početku glavne rasprave pred Osnovnim sudom u Kolašinu u postupku koga je privatnom tužbom pokrenuo gospodin Ratko Čogurić zbog otkaza koji mu je uručen. Po njegovom mišljenju, otkaz mu je uručen zbog njegovog sindikalnog angažmana, dok poslodavac trvdi da je do prestanka radnog odnosa Čoguriću došlo zbog zloupotrebe bolovanja s njegove strane. Izvršni direktor Šćepanović u žalbi je naveo da je ''Dan'' svojim tekstom o ovom započetom sudskom sporu objavio netačne informacije, te da je time ''prekršio načelo poštovanja istine i traganja za istinom iz tačke 1. Kodeksa novinara Crne Gore i načelo neprikosnovenosti činjenica iz tačke 3. Kodeksa''. Pri tom, posebno napominje ''da izdvajanje netačne informacije u naslovu, kao što je učinjeno, predstavlja svojevrsno širenje neistinitih glasina''. Zato je od ''Dana'' zatražio da objavi ispravku informacije i izvinjenje, kao i žalbu zaštitniku prava čitalaca ''Dana''.

Svestranom i detaljnom analizom teksta i njegovim uporedjivanjem sa navodima iz žalbe, ombudsman je došao do zaključka da je Kodeks novinara Crne Gore prekršen samo djelimično, odnosno datim naslovom (''Otkaz zbog protesta'') i to načelo 1. smjernica 1.2b Kodeksa, dok samim tekstom to nije uradjeno. U tom smislu moglo bi se govoriti samo o eventualnom prejudiciranju sudske odluke. Ali, da to novinaru nije bila ni slučajno namjera potvrđuje osnovni tekst u kome je on na raspoloživom prostoru, objektivno prenio priču suprotstavljenih strana, dajuću čak i prednost poslodavcu, budući da je objavio i Šćepanovićeve riječe i riječi advokata Ski-centra, gospodina Mućalice. Da dodje do ''raskoraka'' izmedju naslova i teksta, i eventualnog prejudiciranja sudskog spora, po mišljenju ombudsmana,mogla je uticati i brzina izvještavanja (u normativnoj novinarskoj etici poznata ‘’tehnološka stega’’), ali, vjerovatno, i prirodna težnja novinara da bude na strani radnika, koji se u odnosu na poslodavca,uopšteno uzev, nalazi u podredjenom položaju. Od daljih analiza pak, ombudsman se uzdržao kako se time ne bio ni nehotice umiješao u započeti sudski spor.

Sve to ombudsman je naveo u odluci, koju je donio 27.03.2014. Kao potpuno neosnovan, ombudsman je u svojoj odluci odbio navod iz Šćepanovićeve žalbe da ''Dan'' ima tobožnjeg udjela u ''organizovanoj medijskoj kapmanji'', koja se, navodno, vodi protiv Ski-centra iz Kolašina. Ombudsman je naložio uredništvu ‘’Dana’’ da se njegova odluka, sa izvinjenjem Ski-centru, objavi u roku propisanom Poslovnikom, što je i uradjeno.Odluka je objavljena u ‘’Danu’’ od 30.03.2014. godine. Medjutim, ovakvom odlukom nije bio zadovoljan izvršni direktor Ski-centra gospodin Boban Šćepanović, koji je 01.04. 2014, obavijestio ombudsmana da je protiv njegove odluke uputio žalbu Medijskom savjetu za samoregulaciju. Za njegovu odluku je kazao da je neprincipijelna i kompromisna, prigovarajući ombudsmanu da se stavio na stranu svojih kolega iz ‘’Dana’’. Obavijestio ga je takodje da je žalbu proslijedio i svim ministarstvima i stranim misijama.

6. Tokom marta ombudsman je dobio i dva pisma, upućena poštom, u kojima njihovi autori od ombudsmana zahtijevaju da utiče da o njihovim problemima piše ''Dan''. Ombudsman je imao i zahtjeva da pomogne i ostvarivanje ili omogući zaštitu i takvih prava, koja ne samo da nijesu u njegovoj nadležnosti, nego nemaju nikakve veze sa novinarstvom, što je, razumije se, posledica još nedovoljnog znanja o stvarnoj nadležnosti medijskog ombudsmana.

Ombudsman ''Dana''

Ilija Jovićević