У захвату ДУП-а Коник-Стари аеродром продаће пет парцела / -Архива
18/06/2021 u 16:17 h
Nataša SpaićNataša Spaić
StoryEditor

Главни град отуђењем грађевинског земљишта пуни касу: Деветнаест парцела продају за 9,6 милиона

Парцеле које се продају намијењене су за објекте мјешовите намјене, породично становање и за објекте централних дјелатности

Дирекција за имовину Главног града планирала је да за 9.659.804 еура прода 19 парцела. Пет парцела налази се у захвату ДУП-а Дајбабе-Зеленика, дио планске зоне 11, а на њима је планирана изградња објеката мјешовите намјене. У питању су земљиште од 2.982 квадрата које се нуди за 316.092 еура, парцела од 2.892 квадрата која се продаје за 306.552, земљиште од 2.770 квадрата које се нуди по цијени од 293.620 еура, затим парцела од 1.982 квадрата која је процијењена на 210.092 еура, као и земља од 2.310 квадрата која се продаје за 244.860 еура.

У захвату ДУП-а Коник- Стари аеродом за продају је такође пет парцела, а оне су намијење за објекте породичног и вишепородичног становања. За ову намјену опредијељена су парцеле од 779 квадрата по цијени од 152.684, земља од 318 квадрата по цијени од 59.784 еура, парцела од 421 квадрат која се нуди по цијени од 79.148 еура, земљиште од 778 квадрата чија је цијена 152.488 еура, као и парцела од 344 квадрата која се нуди по цијени од 64.672 еура.

Дирекција за имовину продаје и девет парцела у захвату ДУП-а Сервисно-складишна зона, блок 6, зона Б које су предвиђене за објекте централних дјелатности. За продају су предложене парцела од 4.012 квадрата која се нуди за 1.151.444 еура, земљиште од 3.016 квадрата које је процијењено на 871.624 еура, затим парцела од 3.333 еура која је намијењена за продају по цијени од 956.571 еуро, као и земљиште од 3.028 квадрата које је процијењено на 875.092 еура. Дирекција продаје и парцелу од 3.353 квадрата по цијени од 962.311 еуро, земљиште од 3.057 квадрата нуде за 803.991 еуро, парцелу од 3.480 квадрата продају за 592.539 еура, док земљиште од 2.253 квадрата нуде за 592.539 еура. Грађевинско земљиште од 2.544 квадрата продају за 661.440 еура.

–Најповољнији понуђач је дужан да са Главним градом закључи уговор о продаји непокретности у року од 15 дана о дана достављања обавјештења о резултатима тендера. Накнада за земљиште се плаћа у укупном износу у року од осам дана од дана закључења уговора, а порез на непокретности и трошкове закључења уговора, плаћа купац – пише у јавном позиву за продају парцела.

За парцеле у захвату ДУП-а Дајбабе-Зеленика- дио планске зоне 11 и у захвату ДУП-а Коник-Стари аеродром-измјене и допуне понуде се предају до 29. јуна, а за парцеле у захвату ДУП-а Сервисно-складишна зона, блок 6, зона Б до 30. јуна.

Izdvojeno

24. jul 2021 09:12