Планом ће покрити простор од 370 хектара / -RADOJE ZIVKOVIC
02/10/2021 u 07:43 h
Nataša SpaićNataša Spaić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

У Доњој Горици потпуно забрањена градња

До привођења планскоj намjени оваj простор треба чувати од даље девастациjе, што значи да до тада ниjе дозвољена било каква градња, пише у нацрту ДУП-а

У Доњој Горици потпуно је забрањена градња све док се овај простор не приведе планској намјени, предвиђено је нацртом ДУП-а Доња Горица које је припремило Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма, а на који је прије два дана Влада дала сагласност да може ићи на јавну расправу. Међутим, овај плански документ ће мало значити грађанима овог подручја јер још увијек нема Плана генералне регулације.

– Након усваjања плана, сви субjекти - физичка и правна лица, организациjе и удружења, коjа учествуjу у спровођењу плана, односно реализацији изградње обjеката на подручjу у захвату плана дужни су поштовати планска рjешења утврђена усвоjеним планом. До привођења планскоj намjени оваj простор треба чувати од даље девастациjе што значи да до тада ниjе дозвољена било каква градња. Планом се не предвиђаjу велики, глобални радови и стриктна етапност реализациjе, али као важан предуслов за реализациjу планских рjешења датих овим планским документом jе изградња планиране саобраћаjне и техничке инфраструктуре. Сматра се да jе, кад су у питању индивидуални обjекти, питање фазности сувишно, jер се ради о поjединачним инвеститорима коjи на постоjећоj или нешто измиjењеноj парцелациjи могу, сагласноусловима и у зависности од могућности, да се понашаjу по правилима овога плана – пише у нацрту плана.

У документу је назначено да су мјештани Доње Горице током израде плана били заинтересовани за изградњу стамбених објеката у оквиру површина на којима се већ баве пољопривредом, за легализацију постојећег објекта, затим за реконструкцију али за препарцелацију у циљу стварања могућности за градњу новог објекта. Овај плански документ покриће простор од 378,02 хектара. Простор плана, како је назначено у документу, подијељен је на четири урбанистичке зоне - А, Б, Ц и Д.

Нема заштићених културних добара

На простору плана нису присутна законом заштићена културна добра, али су евидентирана три добра- Црква Светог Кирика, локалитет Грот и Тумул на брду
Горица. Црква Светог Кирика зидана у малтеру од притесаног камена, зарастла је у
растињу и дjелимично сачувана. Када је Локалитет Грот у питању - на имању породице Мугоша налазе се остаци архитектуре, коjи су били предмет заштитних
археолошких истраживања.

– На jугозападноj падини брда Горица налази се камени тумул пречника 10 метара. Надгробни споменик настао је насипањем материjала изнад jедног или више гробова, тако да се формира хумка наjчешће кружне основе – пише у документу.


Зона А обухвата простор од брда Горица до Цетињског пута и коридора далековода, зона Б обухвата простор између Цетињског пута, риjеке Мораче и коридора далековода, док зона Ц покрива простор између коридора далековода,
брда Михиња и простора Павловина. Зона Д покриће простор између коридора далековода, Цетињског пута и простора Кокотског поља.

Документом су планиране намјене у оквиру сваке зоне. Тако је у зони А планирано становање мале и велике густине, централне дjелатности, обjекти комуналне инфраструктуре, површине пеjзажне архитектуре, гробље, саобраћаjне површине
и мjешовита намjена, а у зонама Б и Ц становање мале густине, централне дjелатности, школство и социjална заштита, спорт и рекреациjа, обjекти комуналне инфраструктуре, површине пеjзажне архитектуре, површинске воде, саобраћајне површине и мjешовита намjена. Централне дjелатности, спорт и рекреациjа, обjекти комуналне инфраструктуре, површине пеjзажне архитектуре, саобраћаjне површине, мjешовита намjена и обрадиво земљиште превиђени су у зони Д.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

24. januar 2022 13:03