Izdvojeno

Izdvojeno

<p>Стечај, затворено, илустрација</p>

Комора стечајних управника поднијела иницијативу за оцјену уставности: Тврде да их неки чланови дискриминишу Према измиjењеном Закону о стечаjу у члану 25д, министарство jе било у обавези да формира Комисиjу за провjеру знања стечаjног управника, што jе предвиђено измиjењеним Правилником о програму и начину полагања испита

28. jun 2022 05:21