Izdvojeno

Izdvojeno

<p>Влада креће у одлучнију борбу против корупције</p>

Влада усвојила Информацију о побољшању националних мјера у борби против корупције У расправи jе истакнуто да оваj документ, усвоjен на Регионалном форуму одржаном од 21. до 23. jуна 2021. године у Охриду, треба да резултира остварењем опипљивих побољшања у примjени постоjећих националних мjера за борбу против корупциjе и незаконитог финансирања и међународних стандарда и препорука, укључуjући и оне из годишњих извештаjа Европске комисиjе у вези са проширењем ЕУ, за период од 2021. до 2024. године

30. jul 2021 22:36