Izdvojeno

<p>Највише проблема имали са љешанским водоводом</p>

Предузеће Водовод Главног града без дугова за струју за сеоске водоводе Водовод је 2016. године са Вла­дом пот­пи­са­о спо­ра­зум по ко­jем jе 50 одсто ду­го­ва­ња сеоских водовода за утрошену струју из­ми­ри­ло Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де, док jе предузеће преузело обавезу да пла­ти око 250.000 еура

Izdvojeno

24. septembar 2021 10:30