Donorska kartica - doniranje organa / PUWADON SANG-NGEM - PIXELS
14/06/2024 u 14:25 h
DAN portalDAN portal
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
StoryEditor

Evo kako izvaditi donorsku karticu

Pročitajte sve o postupku izdavanja i vraćanja donorske kartice

Donorsku karticu možete izvaditi kod izabranog doktora. 

 

Izabrani doktor sačinjava zabilješku o izdavanju donorske kartice, koja sadrži:

1) redni broj;

2) broj, datum i mjesto izdavanja donorske kartice;

3) datum i mjesto rođenja lica kome se izdaje donorska kartica;

4) ime, ime roditelja i prezime lica kome se izdaje donorska kartica;

5) jedinstveni identifikacioni broj (MBL) lica kome se izdaje donorska kartica;

6) identifikacioni broj lica kome se izdaje donorska kartica, upisan na donorskoj kartici;

7) broj i datum davanja pisane saglasnosti;

8) naziv i oznaku zdravstvene ustanove u kojoj se izdaje donorska kartica;

9) ime i prezime izabranog doktora koji izdaje donorsku karticu; i

10) broj, datum izdavanja i naziv organa koji je izdao ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje je izabrani doktor

izvršio identifikaciju lica kome izdaje donorsku karticu.

Identifikacioni broj lica kome se izdaje donorska kartica, upisan na donorskoj kartici sastoji se od oznake zdravstvene

ustanove, tri početne cifre broja faksimila izabranog doktora, datuma rođenja davaoca saglasnosti (dan, mjesec i godina) i četiri

posljednje cifre jedinstvenog identifikacionog broja (MBL).

 

Ukoliko želite, odluku o formiranju donatorske kartice, možete opozvati i izabranom doktoru vratiti karticu.

Lice koje je opozvalo pisanu saglasnost za uzimanje organa vraća donorsku karticu izabranom doktoru.

Izabrani doktor sačinjava zabilješku o vraćanju donorske kartice koja sadrži:

1) redni broj;

2) broj, datum i mjesto vraćanja donorske kartice;

3) ime, ime roditelja i prezime lica koje vraća donorsku karticu;

4) datum i mjesto rođenja lica koje vraća donorsku karticu;

5) jedinstveni identifikacioni broj (MBL) lica koje vraća donorsku karticu;

6) identifikacioni broj lica koje vraća donorsku karticu, upisan na donorskoj kartici;

7) naziv i oznaku zdravstvene ustanove u kojoj se vraća donorska kartica;

8) ime i prezime izabranog doktora kome se vraća donorska kartica; 

9) broj, datum i naziv organa koji je izdao ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje je izabrani doktor izvršio

identifikaciju lica koje vraća donorsku karticu.

 

Identifikaciju lica kome se izdaje, odnosno koje vraća donorsku karticu vrši izabrani doktor na osnovu važeće lične karte ili druge javne isprave kojom se dokazuje identifikacija. Zabilješku o izdavanju, odnosno vraćanju donorske kartice neophodno je svojeručno potpisati.

 

Više informacija možete pronaći na linku 

 

 

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
17. jul 2024 11:45