/ MKM
21/06/2024 u 12:15 h
DAN portalDAN portal
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
Slušaj vijest
StoryEditor

Konkurs za nagrade iz oblasti prirodnih nauka u okviru programa L’ Oreal UNESCO za žene u nauci

Međunarodna nagrada L’ Oreal – UNESCO za žene u nauci ustanovljena 1998. godine prepoznaje i podržava eminentne žene u nauci širom svijeta. Svake godine pet laureata dobije priznanje za svoj doprinos unapređenju nauke u različitim oblastima (prirodne nauke, matematika, računarstvo).

Od početka programa L’Oreal- UNESCO nagrade za žene u nauci dodijeli su 132 laureata, od kojih je sedam dobilo i Nobelovu nagradu.

Međunarodne nagrade za 2025. godinu će dobiti pet izuzetnih naučnica u oblasti prirodnih nauka, matematike i računarstva, koje rade u sljedećim regionima:

· Afrika i Arapske države

· Azija i Pacifik

· Evropa

· Latinska Amerika i Karibi

· Sjeverna Amerika

Za svaki od pet regiona biće izabrana po jedna kandidatkinja, pri čemu je odlučujući faktor mjesto rada kandidatkinje u poslednjih pet godina, a ne nacionalna pripadnost. Svaka od pet laureatkinja dobiće nagradu od 100.000 eura.

Kriterijumi za prijavu

Kandidatkinja mora:

· Da bude priznata od međunarodne naučne zajednice za svoju izuzetnu naučnu stručnost,

· Da se aktivno bavi naučnim istraživanjem,

· Rad u oblasti matematike, prirodnih nauka i računarstva

Ne postoji starosna granica za kandidatkinje.

Kriterijumi za izbor

Kriterijumi za izbor kandidatkinja su sljedeći:

· Izuzetan doprinos kandidata na unapređenju nauke,

· Uticaj istraživanja kandidatkinje na trenutno stanje relevantne naučne oblasti (broj, kvalitet i uticaj publikacija, prezentacija na konferencijama, patenata),

· Prepoznavanje kandidatkinje od strane kolega u okviru njene discipline kroz publikacije,

· Prepoznavanje predanosti kandidatkinje obrazovanju, nastavnim aktivnostima, mentorstvu i/ili ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija u širem smislu.

Kvalifikovani predlagači mogu biti:

· Rukovodioci univerziteta ili naučnih institucija,

· Članovi akademija nauka,

· Šefovi istraživačkih katedri,

· Redovni profesori,

· Bivši laureati međunarodne nagrade „ Za žene u nauci“,

· Minimum sa zvanjem doktora nauka

Nominacije se mogu podnijeti samo elektronskim putem preko namjenske onlajn platforme https://www.forwomeninscience.com/authority/international-awards i moraju biti napisane na engleskom jeziku.

S obzirom da je nova platforma za aplikacije implementirana 2021. godine, od ranijih predlagača, koji se prvi put prijavljuju na ovu novu veb lokaciju, biće zatraženo da resetuju svoju lozinku iz bezbjednosnih razloga (u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka). Ako je prvi put u sistemu, predlagač će morati da kreira korisnički ID i lozinku.

Prijava se smatra kompletnom samo ako sadrži sledeća dokumenta:

Kratko objašnjenje zašto predlagač smatra da kandidatkinja ispunjava uslove za L’Oreal – UNESCO nagradu za žene u nauci (200-400 riječi).

Predloženu izjavu za širu javnost ukoliko kandidatkinja bude izabrana. Ovo treba da bude sažeta izjava (maksimalno 40 riječi) koja opisuje ključno tehničko ili profesionalno dostignuće za koje kandidatkinja zaslužuje nagradu. Imajte na umu da će žiri odobriti konačne zvanične izjave laureatkinja.

Detaljnu biografiju (maksimalno 2 do 3 stranice). Od predlagača se traži da uključi u CV (ili na listu publikacija) bilo koju referencu sa naučne društvene mreže i/ili veb stranice kandidatkinje (kao što su ResearchGate, ORCID, lični veb-sajt).

Spisak svih publikacija kandidatkinje.

Spisak najznačajnijih patenata počevši od najnovijeg.

Spisak 10 najznačajnijih publikacija po redosledu važnosti sa: kratkim rezimeom koji objašnjava njihov značaj i zašto su, prema predlagaču, toliko relevantne (manje od 150 riječi po publikaciji); broj citata za svaki rad, isključujući autocitate, i faktor uticaja svakog časopisa, ako je relevantno. Molimo vas da dodate link za pristup svim publikacijama pomenutim na listi. Ako za neke od publikacija povezani linkovi nisu dostupni, pošaljite ih u pdf formatu, ako je moguće, ili barem navedite u potpunosti detaljne reference na članke uključujući sve autore.

Tri do pet pisama preporuke eminentnih naučnika van matične institucije kandidatkinje.

Nominacije koje budu nepotpune ili pristigle nakon ponedeljka, 1. Jula 2024. kao i prijave koje ne ispunjavaju gore navedene uslove, neće biti uzete u razmatranje.

Nominacije važe za dva izdanja L’Oreal-UNESCO nagrada. Neuspjele nominacije podnijete za izdanje iz 2025. biće sačuvane i predlagači će biti pozvani da ažuriraju informacije o kandidatkinjama kada se otvori sljedeći poziv za nominacije (april 2026. za izdanje 2027.).

Izbor laureatkinja

• Predselekcija

Kroz proces selekcije panel eksperata iz različitih disciplina iz oblasti prirodnih nauka, matematike i računarstva će ispitati sve podnijete nominacije.

Nakon procjene stručnjaka, uži izbor od oko 10 kandidatkinja iz svakog od 5 regiona (ukupno ne više od 50 kandidatkinja) biće poslat na procjenu Međunarodnom žiriju “Za žene u nauci”.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
18. jul 2024 11:19