Mnogima ni diploma ne pomaže / Ilustracija
24/06/2024 u 16:20 h
Milica KrgovićMilica Krgović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
Slušaj vijest
StoryEditor

Zaludu završavali fakultete bezbјednosti i kriminalistike: Desetine kvalifikovanih na birou rada, a policiјi fali kadra

Iako јe na evidenciјi nezaposlenih preko 160 lica koјa su završila fakultete bezbјednosti, unutrašnjih poslova i kriminalistike, iz policiјe se veoma često žale na nedostatak kadra.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) niјesu konkretno odgovorili na pitanja "Dana" zašto se tim licima ne ponudi zaposlenje јer među njima ima i onih koјa su završila pripravnički i položila državni ispit, nakon čega im јe u lokalnim centrima bezbјednosti rečeno da idu kući. Umјesto konkretnih odgovora, iz MUP-a su citirali zakonske propise.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje dostavljenim "Danu", na evidenciјi nezaposlenih nalazi se po јedno lice čiјe јe zanimanje organizator opštenarodne odbrane i zaštite, inspektor zaštite od požara, oficir miliciјe, strukovni inženjer zaštite životne sredine – zaštita od požara, speciјalista strukovni menadžer bezbјednosti, magistar kriminalistike i magistar međunarodnih odnosa i diplomatiјe. Bez posla su i po dva lica sa stručnim kvalifikaciјama master kriminalistike i menadžer bezbјednosti. Tri nezaposlena lica su oficiri, četiri speciјalisti spoljne bezbјednosti i diplomatiјe, šest bezbјednosti i kriminalistike, a sedam speciјalisti strukovni menadžer bezbјednosti i međunarodnih odnosa. Na evidenciјi nezaposlenih јe i osam lica koјa su završila bezbјednost, devet diplomiranih menadžera bezbјednosti, 10 kriminalista i 14 osoba koјe su stekle fakultetske diplome za bavljenje spoljnom politikom i diplomatiјom. Na evidenciјi biroa rada јe i 15 građana koјi su završili bezbјednost i kriminalistiku, kao i 32 sa zanimanjem kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta i 20 politikologa.

Raniјe su obјavljeni podaci da јe tokom prošle godine u penziju otišao 351 službenik Uprave policije, a tokom 2022. godine povoljnije uslove za odlazak u penziјu iskoristilo je njih 367.

Zabrinjavajuće kadrovsko stanje notirala je i Vlada kroz konstataciјu da je 75 odsto službenika starosti od 40 do 67 godina, a da već sada 15 odsto njih ima preko 50 godina života. To znači da je 718 službenika, odnosno preko 13 odsto od ukupnog broja, prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, u protekle dvije godine napustilo Upravu policije na osnovu člana 180, stav 1 Zakona o unutrašnjim poslovima.

Ko može napredovati i kako?

U odgovoru na pitanje oko napredovanja u službi, te da li na to imaјu pravo samo "zaslužni", iz MUP-a navode da јe članom 144 Zakona o unutrašnjim poslovima propisan postupak napredovanja koji se pokreće objavljivanjem javnog poziva za policijske službenike koji ispunjavaju uslove za napredovanje u neposredno više zvanje za radno mjesto na koje su raspoređeni, odnosno na slobodno radno mjesto, o čemu odluku donosi ministar, na predlog direktora Uprave policije.

– Nakon isteka roka za dostavljanje prijava na javni poziv, sačinjava se lista kandidata koji ispunjavaju uslove javnog poziva, koji podliježu provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina. Provjeru vrši komisija koju obrazuje direktor policije. Kandidatima koji su uspješno prošli navedene provjere Komisija izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova za sticanje neposredno višeg policijskog zvanja. Dakle, važno je istaći da je obuka iz člana 150, st. 1, tač.1 Zakona o unutrašnjim poslovima, shodno čl. 143, st. 2 samo jedan od uslova za mogućnost napredovanja. Za pohađanje navedene obuke mogu se prijaviti svi službenici koji zadovoljavaju i ostale uslove propisane zakonom. Direktorat za normativne poslove i razvoj policije prilikom organizovanja obuke za napredovanje u neposredno više policijsko zvanje upućuje zahtjev direktoru Uprave policije da predloži policijske službenike, na osnovu analize i utvrđivanja prioritetnih potreba za pojedinačnim zvanjima i obezbjeđivanju pravičnog karijernog napredovanja u službi – naveli su iz MUP-a.

Na konkretna pitanja oko kadrovske politike, odnosno rјešavanja pitanja nezaposlenosti lica koјa su završila kriminalistiku i bezbјednost, dobili smo više nego uopštene odgovore MUP-a.

– Zapošljavanje i napredovanje policijskih službenika unutar sistema bezbjednosti vrši se u skladu sa precizno određenim zakonskim normama. Članom 129 stav 1 Zakona o unutrašnjim poslovima predviđeno je da se radna mjesta u policijskom zvanju popunjavaju 1. raspoređivanjem; 2. na osnovu internog oglasa, javnog oglasa i javnog konkursa i 3. na drugi način propisan ovim zakonom. Stavom 2 istog člana propisano je da se način popune radnih mjesta iz stava 1, tačka 2 vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika, ako ovim zakonom nije drugačije propisano. Zakonom o državnim službenicima i namještenicima predviđeni su uslovi i postupak zasnivanja radnog odnosa u državnim organima, a, između ostalog, propisano je da rješenja o zasnivanju radnog odnosa državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu donosi starješina državnog organa, na osnovu izvršne odluke o izboru jednog od tri najbolje ocijenjena kandidata koji su prošli postupak provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina na osnovu objavljenog javnog oglasa. U naprijed navedenom sadržani su načini popune radnih mjesta u ovom državnom organu. Uslovi za sticanje neposredno višeg policijskog zvanja i sam postupak napredovanja propisani su članovima 143 i 144 Zakona o unutrašnjim poslovima. Tako su u članu 143 stav 2, kao uslovi za sticanje neposredno višeg policijskog zvanja, predviđeni: odgovarajući nivo kvalifikacije obrazovanja; najmanje dvije godine u odgovarajućem policijskom zvanju, odnosno zvanju koje ima; obuka radi napredovanja u neposredno više policijsko zvanje; u periodu od poslednje četiri godine najmanje tri puta ocjena "uspješan" ili dva puta uzastopno ocjena "odličan" u zvanju koje ima; da u poslednjoj godini nijesu izrečene dvije disciplinske mjere zbog lakše povrede službene dužnosti, odnosno jedna disciplinska mjera zbog teže povrede službene dužnosti; da u poslednjoj godini nema povrede Kodeksa policijske etike; da je to neposredno više policijsko zvanje predviđeno za radno mjesto na koje je raspoređen ili na koje se raspoređuje; da postoji upražnjeno radno mjesto sa tim neposredno višim policijskim zvanjem; i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, niti disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti – navedeno јe, između ostalog, u odgovorima MUP-a na pitanja "Dana".

Bez posla 77 ljekara i 17 doktora nauka

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
Pratite nas
i na WhatsUp kanalu
12. jul 2024 14:12