Лука Бар / - скриншот Јутјуб
17/01/2022 u 10:13 h
ДАН порталДАН портал
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Менаџмент “Луке Бар”: Претовар контеjнера са бананама се не одвиjа преко наше компаниjе

На подручjу Слободне зоне постоjе два концесионара „Лука Бар“АД и „Порт оф Адрија“ АД, коjи обављаjу дjелатност претовара и складиштења терета сходно Закону о лукама. Како постоjе разграничења у диjелу простора, тако постоjе разграничења и у диjелу оператора и њихових надлежности над робом, контроле робе, обезбjеђења и саме надлежности у оквиру Слободне зоне

Наводе медиjа о шверцу наркотика у пакетима банана у коjима се помиње Лука Бар у том контексту тумачимо као недовољну новинарску упућеност и неспремност разграничења улоге „Лука Бар“ ад, као Оператора Слободне зоне Луке Бар, са jедне, односно привредног друштва коjе обавља дjелатност претовара и складиштења терета на диjелу териториjе Луке Бар као инфраструктуре, са друге стране, као и у домену надлежности Луке. На оваj начин се крши етички кодекс новинарства, а овакав вид извjештавања нарушава углед Луке, наводи менаџмент Луке Бар ад.

Не улазећи у мотиве обjављивања оваквих навода, а у циљу тачног информисања, менаџмент „Лука Бар“ ад упознаjе jавност о следећем:

- Рад у режиму Слободне зоне, управљање зоном и обављање привредних дjелатности у Слободноj зони уређен jе на основу овлашћења сходно Закону о слободним зонама, општим правилима коjа представљаjу интерну регулативу Слободне зоне и чине саставни дио уговора о обављању дjелатности у зони коjи Лука закључи са поjединим корисником. Будући да jе „Лука Бар“ АД оператор у оквиру Слободне зоне, општим правилима jе регулисан поступак и услови за обављање дjелатности као и надлежности у оквиру рада у Слободноj зони. На подручjу Слободне зоне постоjе два концесионара „Лука Бар“АД и „Порт оф Адрија“ АД, коjи обављаjу дjелатност претовара и складиштења терета сходно Закону о лукама.

Како постоjе разграничења у диjелу простора, тако постоjе разграничења и у диjелу оператора и њихових надлежности над робом, контроле робе, обезбjеђења и саме надлежности у оквиру Слободне зоне. Сходно наводима из медиjа да се преко Луке Бар врши претовар наркотика, упознаjемо jавност о начину претовара и складиштења банана, на основу чега jе у средствима jавног информисања изниjето да jе сумњив терет изашао преко Луке Бар, а овим се грубо наниjела штета репутациjи „Лука Бар“ АД.

Будући да контеjнерски терминал ниjе у саставу „Лука Бар“ АД, па самим тим претовар контеjнера са бананама се не одвиjа преко наше компаниjе, већ то ради други концесионар на лучком подручjу, неопходно истаћи да наведену робу ниjе претоварала наша компаниjа, нити имамо овлашћења да врши контролу над робом, већ мjере спровођења надзора врши Управа прихода и царина преко своjе испоставе у оквиру Слободне зоне. Овим наглашавамо да роба коjа уђе у луку, у истом не детерминише „Лука Бар“ АД као носиоца посла и надлежности за одређену робу. Са безбjедоносног аспекта уласка и изласка робе са подручjа Слободне зоне, на главноj капиjи луке, поред лучког обезбjеђења надлежан jе и службеник граничне полициjе, службеник Управе прихода и царина, Царинарница Бар. Дио коjи се односи на контролу робе, искључиво jе у надлежности Управе прихода и царина Бар. „Лука Бар“ АД нема овлашћења да скида царинске пломбе на камионима и другим превозним средствима, jер би то представљало кривично дjело.

„Лука Бар“ АД у оквиру обављања своjе дjелатности и надлежности над робама поштуjе законом предвиђене мjере, штити сопствене и интересе комитената, а доприносом коjи даjе на домаћем и међународном тржишту, служи као примjер успjешног пословања и професионалног и одговорног односа према послу.

Према томе, са индигнациjом одбацуjемо као нетачне, неистините и тендециозне наводе из коjих се ствара сасвим неоснована сумња, коjа ниjе утемељена на било ком доказу и/или чињеници да jе „Лука Бар“ АД учинила било што у супротности са законом.

Честа jе поjава у домену извjештавања медиjа о одређеним неправилностима или негативним поjавама у оквиру свеукпног простора Луке у оквиру коjег послуjу и остали оператери, са аспекта визуелног индетитета Луке у фокус приказуjе Управна зграда „Лука Бар“ АД и остали обjекти наше компаниjе, па овим путем упозоравамо да ћемо убудуће предузети мjере у складу са Законом према свим медиjима коjи крше право на репутациjу и пословни углед коjу имамо на домаћем и међународном тржишту.

Закључуjемо, будући да чланци и саопштења у медиjима садрже малициозне и неистините наводе, коjи се противе правилима новинарске струке, “да се приjе обjављивања информациjа о одређеном догађаjу, поjави и/или личности, са дужном новинарском пажњом провjери њено пориjекло, истинитост и потпуност”(чл.31 Закона о медиjима), а директно на штету угледа наше компаниjе, бићемо принуђени, уколико би се и убудуће поступало на исти или сличан начин, да покренемо одговараjући поступак пред надлежним судским органима, сходно одредбама Закона о медиjима(Сл.лист ЦГ бр.82/20, чл.24.25,39-став 1 и 2 и чл.40).

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

16. maj 2022 11:44