Спајић, Кривокапић / - фото: Колаж, Портал Дан
08/05/2022 u 14:39 h
Milan SekulovićMilan Sekulović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

И Спајић ускратио Кривокапића за мјесечну надокнаду од 1.934 еура

У рјешењу министарства се наводи да је Фонд ПИО исправно поступио када је поништио одлуку ранијег менаџмента да се Кривокапићу да пензија на основу одредбе коју је Уставни суд поништио 2017. године, те самим тим по њој се не могу остваривати никаква права

Министарство финансија и социјалног старања одбило jе жалбу бившег предсједника Скупштине, а садашњег министра вањских послова Ранка Кривокапића који се жалио због одлуке Фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) који му је укинуо такозвану функционерску пензију од 1.934,87 еура. У рjешењу коjе jе потписао бивши министар финансиjа и социjалног старања Милоjко Спаjић се наводи да је Кривокапићу дато право које је укинуто одлуком Уставног суда из 2017. године. Ранија управа Фонда ПИО на чијем је челу била Јадранка Милошевић признала је право на пензију Кривокапићу, што је након њене смјене нови менаџмент на челу са Ранком Алигрудићем поништио, а такву одлуку је подржало и министарство. Кривокапић на рјешење министарства се може жалити Управном суду.

У образложењу рјешења наводи се да се из списа предмета види да је Фонд ПИО 15. децембра 2021. године поништио раније рјешење те институције од 4. децембра 2021. године, а којим је Ранку Кривокапићу признато право на пензију почев од 29. маја 2016. године и чији износ је на мјесечном нивоу требао да буде 1.934,87 еура. Поништеним рјешењем се констатовало да ће се пензија исплаћивати почев од 31. новембра 2020. године.

Правдао се да сва права остварује по закону

Причу о Кривокапићевој незаконитој пензији покренуо је портал ПЦНЕН, а бивши предсједник Скупштине је у изјави за тај медиј раније казао да је "сва своjа лична права остварио у складу са законом".

– На ту тему могу вам рећи да ниjесам хтио користити законска права коjа су ми припадала као и другима, jер jе то било у супротности са моjим схватањем функциjе предсjедника парламента. Функциjу коjу сам обављао 13 година, наjдуже у 115 година црногорског парламентаризма, могао сам од почетка овог виjека скоро двиjе децениjе, по разним посланичким основама, користити и право на пензиjу уз плату. Као што jе познато то ниjесам учинио. Своjу имовину сам приjавио шест година приjе него ме Закон на то обавезивао, чим сам постао власт. Нека лична права по закону остваруjем као и други, али од одласка у опозициjу и староj и новоj власти. Права коjа су пракса и у многим земљама ЕУ – казао је Кривокапић у јуну прошле године, када је навео да је напустио политичку арену и да има право на законску заштиту података о личности као и сваки други грађанин.

У међувремену Кривокапић се вратио у политичку арену и сада обавља функцију министра у Влади на чијем је челу Дритан Абазовић.

– Из списа предмета се види да jе рjешењем Фонда ПИО Одсjек за спровођење иностраног осигурања броj 11-02-2/2 од 15.12.2020. године поништено рjешење тог органа броj 11-02-2/1 од 04.12.2020.године и замиjењено новим, коjим се жалитељу признаjе, почев од 29.05.2016. године, право на старосну пензиjу у мjесечном износу од 1934.87 еура, и констатуjе да ће се пензиjа исплаћивати почев од 30.11.2020. године, као првог дана по престанку осигурања. Право на старосну пензиjу jе признато на основу члана 108-111 Закона о спречавању корупциjе (Сл.лист ЦГ броj 53/14). Одлуком Уставног суда Црне Горе У-и броj 4/15 И 23/16 од 21.04.2017. године одредбе члана 108, 110, 111 Закона о спречавању корупциjе (Сл.лист ЦГ броj 53/14), по коjима jе наведеним рjешењима првостепеног jавноправног органа од 15.12.2020. године, односно од 04.12.2020. године, жалитељу признато право на старосну, пензиjу, укинуте су као неуставне и престале су да важе даном обjављивања те одлуке у Службеном листу Црне Горе, број 42/17 од 30.06.2017. године – наводи се у рјешењу које је прије пар дана потписао Спајић, а на чији потпис се чекало неколико мјесеци.

То што је захтјев поднијет 2016. не утиче на коначну одлуку

У рјешењу министарства се истиче да је неосновано Кривокапићево мишљење код чињенице да jе у моменту подношења захтjева, 2016. године, испуњавао услове за признавање траженог права, односно пензије, пошто тада одредбе од члана 108 до 111 Закона о спречавању корупције нијесу биле поништене на Уставном суду.

– Имаjући у виду да jе одредба по коjоj се тражи остваривање права на старосну пензиjу престала да важи 30.06.2017. године, то jест даном обjављивања у Службеном листу Одлуке Уставног суда Црне Горе, одредбу члана 152 став 2 Устава и чињеницу да поступак за остваривање права на старосну пензију по наведеном захтjеву ниjе правоснажно окончан приjе дана обjављивања Одлуке Уставног суда, то се у моменту одлучивања по том захтjеву не може примjењивати одредба члана 108 Закона о спречавању корупциjе, коjа jе престала да важи – наводи се у рјешењу.

У рјешењу се истиче да сходно одредби члана 152 став 2 Устава Црне Горе, закон или други пропис, односно поjедине њихове одредбе, за коjе jе одлуком Уставног суда утврђено да ниjесу сагласне са Уставом или законом, не могу се примjењивати на односе коjи су настали приjе обjављивања одлуке Уставног суда ако до тог дана ниjесу правоснажно риjешени.

– Имаjући у виду наведено, код чињеница да су наведене одредбе Закона о спречавњу корупциjе престале да важе 30.06.2017. године и да jе рjешење коjим jе жалитељу признато право на пензиjу примjеном тих одредби дониjето 04.12.2020. године, па исто поништено 15.12.2020. године дониjето ново, правилно jе првостепени јавноправни орган накнадним увидом у списе предмета старосне пензиjе жалитеља нашао да му jе право на старосну пензиjу признато примjеном одредби чиjе jе важење престало, чиме jе учињена очигледна повреда материjалног прописа правилно поступио када jе сходно одредбама члана 140 став 4, а у вези са чланом 100 Закона о управном поступку, по службеноj дужности покренуо поступак за поништавање рjешења коjим jе признато право на старосну пензиjу – наводи се у рјешењу у које је "Дан" имао увид.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
30. jun 2022 02:56