Марта Шћепановић / - ДПС
31/07/2021 u 15:15 h
ДАН порталДАН портал
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Шћепановић: Влада на одмору, а извjештаjа о раду нема

Извjештаj о реализациjи Програма рада Владе ниjе статистички збир података. Прецизно jе дефинисан Пословником, има своj садржаj коjи прати Програм рада, каже посланик ДПС-а

Влада иде на годишњи одмор. Од основних задатака коjи су утврђени Програмом рада Владе са кашњењем од три мjесеца, грађанима Црне Горе или у маниру предсjедника Владе „милом и драгом народу” ниjе понуђен ни jедан jедини Извjештаj о реализациjи годишњег Програма рада Владе. А досад су морала бити усвоjена два. Први ниjе донесен, логично ниjе ни усвоjен, jер jе Програм рада Влада дониjела тек у марту. Другог извjештаjа нема на саjту Владе. Или ниjе разматран или се криjе од очиjу грађана. О средњорочном програму рада Владе такође нема ни помена. Не треба им jер не знаjу што да раде ни са jедногодишњим. Толико о експертима коjи свакодневно освjежаваjу Црну Гору, каже посланик ДПС-а Марта Шћепановић.

- Извjештаj о реализациjи Програма рада Владе ниjе статистички збир података. Прецизно jе дефинисан Пословником, има своj садржаj коjи прати Програм рада. Пословник Владе у члану 31, између осталог, прописуjе да Влада разматра Извjештаj о реализациjи годишњег програма рада квартално, на првоj сjедници након истека квартала (краjњи рок jе био почетак jула). Посебан акценат Пословник Владе ставља на обавезе министарстава – ако министарство ниjе у могућности да у утврђеном року изврши обавезе из годишњег или средњорочног програма рада Владе, дужно jе да благовремено обавиjести Владу о разлозима због коjих те обавезе не може извршити и предложи нови рок за реализациjу обавезе. Влада ће размотрити обавjештење и заузети став о њему - наводи Шћепановић.

На страни 146 Програма рада Владе за 2021. годину пише: „Први извjештаj о спровођењу биће усвоjен након истека другог квартала и обухватиће информациjе о спровођењу свих обавеза у I и II кварталу. Други извjештаj ће бити подниjет након трећег, а трећи извjештаj након четвртог квартала, односно на почетку првог квартала 2022. године. Сви извjештаjи ће садржати информациjе о напретку о реализациjи планираних циљева и индикатора, статусу реализациjе обавеза из тематског и нормативног диjела, образложење о реализациjи о планираним и утрошеним средствима... У циљу праћења напретка у спровођењу циљева Генерални секретариjат Владе ће дефинисати механизам за праћење и извjештавање, коjим ће се омогућити редовна провjера и пресjек стања, информациjе о статусу реализациjе обавеза и циљева... На краjу, сви извjештаjи о спровођењу Програма рада Владе за 2021. годину биће обjављени на званичноj страници Владе, што jе одраз настоjања да се рад Владе учини транспарентним и да почива на сарадњи заинтересованим странама, те да се широj jавности омогући увид у реализациjу обавеза коjе jе Влада поставила”.

- Разумиjем да jе Генерални секретариjат Владе заузет оправкама хаварисаних службених возила и распоређивањем „непрофесионалних” службеника и намjештеника, те стога нема времена да се бави дефинисањем „механизама за праћење и извjештавање”. Разумиjем и то треба рећи, Влада не поштуjе Пословник Владе и jеднако тако оно што су сами написали у свом Програму рада за 2021. годину - каже Шћепановић.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

13. septembar 2021 11:37