Хуан Сантандер / FOTO-DUSKO MILJANIC
28/11/2022 u 15:24 h
Milica KrgovićMilica Krgović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Šef UNICEF-a u Crnoј Gori za "Dan": Prekinuti nasleđivanje siromaštva s јedne generaciјe na drugu

Ono što sistem socijalne zaštite može da učini jeste da spriječi da građani zapadnu u siromaštvo, tako što će im obezbijediti materijalna davanja u vremenima neizvjesnosti, tokom prelaska na druge poslove ili tokom vanrednih situacija, kaže Santander

UNICEF poziva Crnu Goru da usvoji višedimenzionalno siromaštvo djece kao zvaničnu statističku mjeru i da razvija politike koje podrazumijevaju međusektorsku saradnju, kako bi se adekvatno rješavale višestruke dimenzije siromaštva djece i prekinulo nasleđivanje siromaštva s jedne generacije na drugu, kazao јe u razgovoru za "Dan" Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoј Gori.

– Sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori, generalno govoreći, u dobroj je poziciji da podrži građane. Ipak, siromaštvo i nejednakost ostaju nezaobilazni problemi za djecu i njihove porodice. Naredne godine Crna Gora će usvojiti novi zakon i novu strategiju socijalne i dječije zaštite, što predstavlja priliku za dalja poboljšanja. Kad je riječ o smanjivanju siromaštva, veoma je važno da se jasno stavi do znanja da siromaštvo nije samo nedostatak prihoda. Siromaštvo je nedostatak mogućnosti da svako dijete ostvari pravo na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, kao i pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, dječiju i socijalnu zaštitu, kulturu i sport, itd. Štaviše, kad djeca odrastaju uskraćena za pristup kvalitetnim uslugama, ugrožen je njihov budući potencijal u pogledu zapošljavanja i ostvarivanja prihoda, što znači da je siromaštvo često međugeneracijskog karaktera. Stoga su, kako bi država na efektivan način smanjila siromaštvo, potrebne jače socijalne usluge koje će biti dostupne svakom djetetu, kao i mnogo snažnija saradnja različitih sistema i institucija socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, pravosuđa, policije, itd. – istakao јe Santander.

"Šef predstavništva UNICEF-a kaže da je sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori, generalno govoreći, u dobroj poziciji da podrži građane. Ipak, siromaštvo i nejednakost ostaju nezaobilazni problemi za djecu i njihove porodice

Prema njegovim riјečima, materijalna davanja sama po sebi ne mogu smanjiti siromaštvo, jer mora postojati niz različitih kvalitetnih usluga kojima mogu da pristupe sve porodice u zemlji.

– Ono što sistem socijalne zaštite može da učini jeste da spriječi da građani zapadnu u siromaštvo, tako što će im obezbijediti materijalna davanja u vremenima neizvjesnosti, tokom prelaska na druge poslove ili tokom vanrednih situacija. Kad je riječ o određivanju visine sredstava koja se isplaćuju u sklopu socijalne zaštite, to nije lak zadatak ni za jednu vladu. U skladu s opštim smjernicama za socijalnu politiku, prilikom određivanja mjesečnog iznosa novčanih transfera za socijalnu zaštitu treba uzeti u obzir minimalnu zaradu, kako materijalna davanja ne bi negativno uticala na motivaciju za traženje zaposlenja. Istovremeno, ovaj mjesečni iznos treba prilagoditi kako bi zadovoljio stvarne potrebe različitih porodica. Konačno, utvrđeni iznos treba da bude finansijski održiv kako bi država mogla da osigura da mjesečna davanja iz domena socijalne zaštite svim korisnicima budu isplaćivana na vrijeme, tokom cijele godine – rekao јe Santander.

Pandemiјa kovida pogoršala stanje

Santander ističe da јe poslednja nacionalna statistika o riziku od siromaštva pokazuje da se svako treće dijete suočava s monetarnim siromaštvom ili siromaštvom koje se mjeri samo kao nedostatak prihoda.

– Pandemija kovida-19 pogoršala je ovu situaciju i uskoro bi trebalo da budu objavljeni novi podaci koji će dodatno skrenuti pažnju na njen negativan uticaj. Međutim, siromaštvo se ne ogleda samo u nedostatku prihoda. Zato UNICEF govori o višedimenzionalnom siromaštvu djece. To znači da su djeca siromašna kad ne pohađaju kvalitetno, inkluzivno obrazovanje u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama; kad ne mogu da dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu; kada njihova ishrana nije dobra; kada im nisu dostupne sportske ili kulturne aktivnosti; kad su žrtve, počinioci ili svjedoci nasilja na internetu ili mimo njega; kad nemaju pristup internetu u 21. vijeku; kad ne znaju kako da bezbjedno koriste nove tehnologije i različite medije u današnje doba, itd. Svaki od pomenutih vidova uskraćenosti negativno će uticati na šanse svakog djeteta da vodi prosperitetan život – naglasio јe Santander.

On јe dodao da јe Crna Gora nedavno preduzela određene korake u pogledu reformisanja isplate materijalnih davanja, u skladu s najnovijim globalnim razmatranjima u vezi sa socijalnom zaštitom, i uvela univerzalnu socijalnu zaštitu za djecu.

– Čestitamo Crnoj Gori na toj odluci i pozivamo relevantne institucije da se obezbijedi finansijska održivost ove mjere u budućnosti. Naša ključna preporuka bila bi da se prioritet da jačanju kvalitetnih socijalnih i preventivnih usluga za svako dijete i porodicu u cijeloj zemlji, jer materijalna davanja, sama po sebi, ne mogu smanjiti siromaštvo. Prevencija je od ključne važnosti, jer ulaganje u rane godine donosi veći povrat od ulaganja u bilo koji drugi period života. Ima prostora za dalje unapređivanje materijalnih davanja, prvenstveno kada je riječ o porodicama s osobama s invaliditetom ili djecom sa smetnjama u razvoju. Takođe, materijalno obezbjeđenje porodice može se dodatno poboljšati kako bi ovim davanjem bile pokrivene sve porodice kojima je ono potrebno, i to kroz ublažavanje kriterijuma za sticanje prava na ovo davanje. Druga ključna preporuka je jačanje međusektorske saradnje, jer je smanjenje siromaštva odgovornost cijele Vlade i ne može se postići djelovanjem samo jednog ministarstva. Savjet za prava djeteta predstavlja dobar primjer međusektorske platforme za razvoj zajedničke strategije za smanjenje siromaštva i međuresornu koordinaciju, jer resornim ministrima omogućava da razgovaraju o tome kako na najbolji način da rješavaju pitanja koja se tiču prava djeteta, kao što je siromaštvo, i da pritom uzmu u obzir različite perspektive – istakao јe naš sagovornik.

Poručio јe da će UNICEF podržati Crnu Goru u sprovođenju inicijative pod nazivom "EU garancija za djecu", koja podrazumijeva međusektorsku saradnju na sprečavanju siromaštva i društvene isključenosti djece. 

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
25. januar 2023 04:44