Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
   


Cjenovnik reklamnog prostora

REKLAME

Prostor (mm)

Cijena

 
- Cijela strana 1/1 - 280x380
579,74
- Polovina strane 1/2 - vertikalna 140x380- horizontalna 280x190
325,47
- Trećina strane1/3 - 90x380
264,44
- Četvrtina strane1/4 - vertikalna 140x190 -horizontalna 280x95
193,24
- Osmina strane 1/8 - 140x95
111,88
- Šesnaestina strane 1/16 - 70x95
65,09
Napomena:
- Reklame u koloru +50%
- Traženje preciznog mjesta u novini +100%
- Oglasi tipa “hot line“ +100%
 
- Za objavljivanje reklame u dužem vremenskom periodu sa utvrdjenim planom odobrava se popust u direktnom dogovoru.
Cijene su sa uračunatim PDV-om (19%)


Direktor marketinga:
Smiljka Miličkoviċ
Tel/fax: (020) 481-562 i 481-506