Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE IMALA PUNE RUKE POSLA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA Utvrdili 133 nezakonitosti u bolnicama Inspektori su utvrdili da ustanove ne posjeduju dokumentaciju za zdravstveni kadar, ne obezbjeđuju kontinuitet zdravstvene zaštite, izdaju ljekove suprotno zakonu Zdravstvena inspekcija će i u narednom periodu izvršiti uzimanje briseva u skladu sa godišnjim planom, poručuju iz Uprave
U to­ku 2015. go­di­ne zdrav­stve­ni in­spek­to­ri su utvr­di­li 133 ne­pra­vil­no­sti pri­li­kom 201 pre­gle­da u jav­nim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma, ko­ji se od­no­se na po­što­va­nje za­ko­na o zdrav­stev­noj za­šti­ti, o zbir­ka­ma po­da­ta­ka u obla­sti zdrav­stva, li­je­ko­vi­ma, me­di­cin­skim sred­stvi­ma, hit­noj me­di­cin­skoj po­mo­ći, za­šti­ti sta­nov­ni­štva od za­ra­znih bo­le­sti, pra­vi­ma pa­ci­je­na­ta, in­spek­cij­skom nad­zo­ru i za­šti­ti od jo­ni­zu­ju­ćeg zra­če­nja i ra­di­ja­ci­o­noj si­gur­no­sti. Iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve „Da­nu” je sa­op­šte­no da je Zdrav­stve­no sa­na­tar­na in­spek­ci­ja od­ra­di­la ukup­no 554 in­spek­cij­ska pre­gle­da od po­čet­ka go­di­ne u svim dr­žav­nim i pri­vat­nim objek­ti­ma.
– Ne­pra­vil­no­sti zbog ko­jih su zdrav­stve­ni in­spek­to­ri pred­u­ze­li za­ko­nom pro­pi­sa­ne mje­re od­no­si­le su se na ne­po­sje­do­va­nje do­ku­men­ta­ci­je za zdrav­stve­ni ka­dar, neo­be­zbje­đi­va­nje kon­ti­nu­i­te­ta zdrav­stve­ne za­šti­te, ne­po­sje­do­va­nje rje­še­nja o is­pu­nje­no­sti pro­pi­sa­nih uslo­va za oba­vlja­nje zdrav­stve­ne dje­lat­no­sti, ne­vo­đe­nje me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je u skla­du sa za­ko­nom, ne­po­sje­do­va­nje do­ka­za o oba­ve­znom zdrav­stve­nom pre­gle­du za za­po­sle­na li­ca, do­pun­ski rad zdrav­stve­nog rad­ni­ka van mre­že zdrav­stve­nih usta­no­va, iz­da­va­nje li­je­ko­va su­prot­no pro­pi­si­ma – is­ta­kli su iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Oni ob­ja­šnja­va­ju da Zdrav­stve­na in­spek­ci­ja ka­da utvr­di ne­pra­vil­nost, iz­ri­če mje­re uka­zi­va­nja za ma­nje pre­kr­ša­je, do­no­si rje­še­nje o ot­kla­nja­nju ne­pra­vil­no­sti ili o za­bra­ni ra­da, iz­da­je pre­kr­šaj­ne na­lo­ge ili pod­no­si za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka. Oni ni­je­su sa­op­šti­li u ko­jim usta­no­va­ma su utvr­đe­ne ne­pra­vil­no­sti i ko­je su sank­ci­je iz­re­če­ne.
– Ne­ma­mo po­je­di­nač­ne iz­vje­šta­je o iz­re­če­nim ka­zna­ma u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma za­to što ne­pra­vil­no­sti evi­den­ti­ra­mo pre­ma za­ko­ni­ma nad ko­ji­ma vr­ši­mo nad­zor, a ne pre­ma su­bjek­ti­ma nad­zo­ra – ka­žu iz te in­sti­tu­ci­je.
Oni na­vo­de da su pri­li­kom oba­vlja­nja in­spek­cij­skih pre­gle­da u odje­lje­nji­ma bol­ni­ca Cr­ne Go­re u to­ku 2015. go­di­ne iz­vr­ši­li uvid u rad ko­mi­si­ja za nad­zor, pre­ven­ci­ju i su­zbi­ja­nje bol­nič­kih in­fek­ci­ja, ko­ja po pla­nu i pro­gra­mu uzi­ma bri­se­ve sa rad­nih po­vr­ši­na me­di­cin­skih sred­sta­va, ra­di kon­tro­le ste­ri­li­za­ci­je, dez­in­fek­ci­je i či­šće­nja.
– U ra­du ove ko­mi­si­je ni­je­su utvr­đe­ne ne­pra­vil­no­sti. Zdrav­stve­na in­spek­ci­ja će i u na­red­nom pe­ri­o­du iz­vr­ši­ti uzi­ma­nje bri­se­va u skla­du sa go­di­šnjim pla­nom – po­ru­ču­ju iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
In­spe­ci­ja je u po­sljed­njih 10 da­na utvdri­la ne­pra­vil­no­sti u op­štoj bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci i Do­mu zdra­vlja u Be­ra­na­ma. U tim usta­no­va­ma su­spen­do­va­na su tri lje­ka­ra, i to dva u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci, ko­ji su oba­vlja­li pre­gle­de u stam­be­nom pro­sto­ru ko­ji ne­ma do­zvo­lu. U Do­mu zdra­vlja u Be­ra­na­ma su­spen­do­van je je­dan lje­kar zbog do­pun­skog ra­da bez sa­gla­sno­sti te usta­no­ve. Lje­ka­ri su uda­lje­ni sa po­sla i pro­tiv njih je po­kre­nut di­sci­plin­ski po­stu­pak, sa­op­šte­no je iz te dvi­je usta­no­ve.
D.B.


Su­spen­zi­je zbog bo­lo­va­nja

„Dan” je kra­jem ju­la ob­ja­vio da je Dom zdra­vlja Pod­go­ri­ca na­kon vi­še­mje­seč­nih is­tra­ga su­spe­no­do­vao dva lje­ka­ra zbog ne­pra­vil­no­sti u pro­pi­si­va­nju bo­lo­va­nja. Ka­ko je sa­op­šte­no ta­da iz te zdrav­stve­ne usta­no­ve, eks­ter­nom kon­tro­lom pro­pi­si­va­nja pri­vre­me­ne spri­je­če­no­sti za rad, ko­ja je spro­ve­de­na po na­lo­gu Mi­ni­star­stva zdra­vlja, utvr­đe­no je da su dva iza­bra­na dok­to­ra neo­prav­da­no pro­pi­si­va­la bo­lo­va­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"