Тржнице и пијаце, ТЦ Базар / - ПГ биро
10/05/2021 u 14:32 h
ДАН порталДАН портал
StoryEditor

„Тржнице и пиjаце“ обjавиле Jавни позив за давање у закуп продаjних мjеста у ТЦ „Базар“ - зелена пиjаца

Право учествовања по jавном позиву немаjу понуђачи коjи имаjу неизмирене обавезе по основу уговора о закупу, према овом привредном друштву, а критериjум за избор наjповољниjег понуђача jе понуђена циjена

Привредно друштво „Тржнице и пиjаце“ данас jе обjавило Jавни позив за давање у закуп продаjних мjеста у Тржном центру „Базар“ - зелена пиjаца. Потенциjалним закупцима се нуде пиjачне тезге за продаjу воћа и поврћа, цвjећара, продаjно мjесто са расхладном витрином за продаjу jаjа, продаjна мjеста са расхладном витрином и комором за продаjу сира и млиjечних производа и пословни простор.

Право учествовања по jавном позиву немаjу понуђачи коjи имаjу неизмирене обавезе по основу уговора о закупу, према овом привредном друштву, а критериjум за избор наjповољниjег понуђача jе понуђена циjена. Давање у закуп се врши на одређено вриjеме од 12 мjесеци, уз могућност продужења на исти период, на начин и под условима дефинисаним уговором, а наjдуже пет година, а закупнина се плаћа мjесечно.

Понуде се предаjу сваког радног дана од 8. до 14.30 часова, закључно са 18.5.2021. године до 10 часова, непосредном предаjом на архиви „Тржнице и пиjаце“ д.о.о. Подгорица, у Улици Октобарске револуциjе 124, уз обавезно поштовање мjера за спречавање уношења у земљу, сузбиjање и спречавање преношења новог корона вируса.

Учесници поступка биће обавиjештени о исходу истог наjкасниjе у року од три радна дана од дана отварања понуда, а са наjповољниjим понуђачем закључиће се уговор о закупу на одређено вриjеме, у року од осам дана од дана достављања одлуке. Приликом закључења уговора о закупу, понуђач са наjповољниjом понудом jе у обавези да уплати депозит у висини jедне мjесечне закупнине. Уколико прворангирани понуђач не закључи уговор о закупу и не уплати депозит у висини jедне мjесечне закупнине, у предвиђеном року, губи право на закуп продаjног мjеста и повраћаj депозита уплаћеног приликом предаjе понуде. Jавни позив доступан jе на следећем линку: 

https://www.pijacepg.me/wp-content/uploads/2021/05/JAVNI-POZIV-BAZAR-10.maj-2021.doc

Izdvojeno

15. jun 2021 02:39