Izdvojeno

Izdvojeno

1698242

Управа полиције изриче строже казне, посебно повратницима: Неосновани притвор буџет коштао 254.600 У истом периоду за накнаду штете због неоснованог лишења слободе поднијето је 30 захтјева, од којих су три завршена потписивањем споразума са Министарством правде, и на основу њих су исплаћена 5.434 еура

22. januar 2022 16:39