Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano od divlje gradnje zaradio 167 hiljada * Potjernica zbog oružja, Medina ne spominju * Patriciji ne daju da bude zviždač * Šverc oružja za Libiju pod lupom EU * Na bolničkom pragu ubili 70 ljudi * Presto ustupa sinu * Zloupotreba demokratije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Mujo naleti na šefa koji se odmah izdere na njega:
- Pa đe’s ti, bolan, ganjam te po grad’lištu cijeli dan, nikako da te nađem?!
Mujo slegne ramenima:
- Šefe, pa znate da je teško pronać’ dobrog radnika!

Piše Mujo pismo Ginisu:
- Dragi Ginise! Pišem ti jer mislim da bi me trebao upisati u onu tvoju knjigu rekorada. Ja sam kupio puzle od 1 do 3 godine, a rješio ih za 6 mjeseci!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni BIVŠI OFICIR ŽELJKO VOJINOVIĆ NA PIVSKOJ PLANINI GRADI ETNO–SELO VRIJEDNO OKO DVA MILIONA EURA
Zaposliće komšije, privući turiste
Budući turistički kompleks na Pivskoj planini Zaposliće komšije, privući turiste U prvoj fazi biće zaposleno 30-40 radnika, a Vojinović je najavio da će mogućnost zaposlenja uglavnom dobiti Pivljani, s tim što će svi prvo proći adekvatnu obuku
PLU­ŽI­NE- Biv­ši ofi­cir JNA Želj­ko Vo­ji­no­vić ne­dav­no je od­lu­čio da u rod­nom kra­ju, Pi­vi, re­a­li­zu­je svo­ju dav­na­šnju že­lju. U mje­stu Oko­li­šta-Vo­ji­no­vi­ći na Piv­skoj pla­ni­ni tre­nut­no gra­di tu­ri­stič­ki kom­pleks či­ja je vri­jed­nost oko dva mi­li­o­na eura i pro­sti­ra­će se na 105.000 kva­dra­ta. Za stvar­ne lju­bi­te­lje ne­tak­nu­te pri­ro­de Vo­ji­no­vi­ćev ranč, pre­ma pro­jek­tu i pla­no­vi­ma, bi­će svo­je­vr­sno par­če ra­ja na ze­mlji ko­ji se pro­sti­re uz sa­mi put, tzv. Dur­mi­tor­ski pr­sten. Od pre­sto­ni­ce zim­skog tu­ri­zma, Ža­blja­ka, uda­ljen je oko 30 km, a od Plu­ži­na 13 ki­lo­me­ta­ra. Ka­ko je Vo­ji­no­vić ka­zao u raz­go­vo­ru za „Dan“, na­kon tri i po de­ce­ni­je ra­da u Sr­bi­ji do­šlo je vri­je­me da se vra­ti u po­stoj­bi­nu, na dje­do­vi­nu, a kom­pleks će bi­ti po mno­go če­mu raz­li­čit od slič­nih, ne sa­mo na pro­sto­ru Pi­ve već i ši­re. Pla­ni­ra da oču­va tra­di­ci­ju, ka­ko bi se na ne­ki na­čin odu­žio pre­ci­ma, a on­da i ko­ri­sno.
-U pr­voj fa­zi bi­će sa­gra­đe­no tri­na­est ku­ća i sva­ka će no­si­ti ime jed­nog na­šeg pre­tka, a jed­na od ku­ća bi­će po­sve­će­na mo­me dje­du Du­ša­nu i ona će ima­ti tri apart­ma­na. Sva­ka so­ba u tim ku­ća­ma bi­će na­zva­na po že­na­ma, kćer­ka­ma ili se­stra­ma na­ših pre­da­ka, ta­ko da će­mo ro­do­slov mo­jih Vo­ji­no­vi­ća, i po mu­škoj i po žen­skoj li­ni­ji sa­sta­vi­ti u ovom kom­plek­su, is­pri­čao je on.
U pr­voj fa­zi bi­će za­po­sle­no 30-40 rad­ni­ka, a Vo­ji­no­vić je na­ja­vio da će mo­guć­nost za­po­sle­nja uglav­nom do­bi­ti Pi­vlja­ni s tim što će svi pr­vo pro­ći ade­kvat­nu obu­ku. Uko­li­ko se, ka­ko je po­ja­snio, po­ka­že is­pla­ti­vost pr­ve fa­ze, ko­ju pla­ni­ra­ju da za­vr­še za go­di­nu, usli­je­di­će dru­ga sa do­dat­nih 17 ku­ća sa so­ba­ma, a on­da i tre­ća u okvi­ru ko­je će gra­di­ti zim­ski ho­tel od 1,5 hi­lja­du kva­dra­ta. Svi objek­ti, na­gla­sio je Vo­ji­no­vić, bi­će sa­gra­đe­ni is­klju­či­vo od pri­rod­nih ma­te­ri­ja­la, od­no­sno dr­ve­ta i ka­me­na. Kom­pleks će ima­ti i re­sto­ran sa oko 130 mje­sta, pro­stor za kam­pe­re, kao i eko- ba­zen. Am­bi­jent će bi­ti uklo­pljen s pri­ro­dom Piv­ske pla­ni­ne, kao i hra­na, pa će po­sje­ti­o­ci ima­ti pri­li­ku da uži­va­ju u svim tra­di­ci­o­na­nim je­li­ma.
-U ci­je­lom kom­plek­su ne­će bi­ti mje­sta za bi­lo šta vje­štač­ko. Svi pre­hram­be­ni pro­iz­vo­di bi­će iz na­še pro­iz­vod­nje ili iz okol­nih se­la. Na­pra­vi­će­mo do­go­vor s lju­di­ma da ot­ku­plju­je­mo pro­iz­vo­de od njih, kao i da oni ne­ke pra­ve po na­šim za­htje­vi­ma. Na Ko­sma­ju imam ima­nje gdje pro­iz­vo­dim ra­ki­ju i med i to se već sa­da mo­že ku­pi­ti u kom­plek­su. Već na­re­de­ne go­di­ne ov­dje će­mo po­če­ti s pro­iz­vod­njom me­da, a pro­da­va­će se i na­pi­ci od ci­je­đe­nog vo­ća, bez ika­kvih kon­zer­van­sa, re­kao je Vo­ji­no­vić.
Tu­ri­stič­ka po­nu­da bi­će upot­pu­nje­na i ra­znim vi­do­vi­ma re­kre­a­tiv­nih spor­to­va, po­put pla­ni­na­re­nja sa vo­di­či­ma, kao i ja­ha­nja ko­nja, a Vo­ji­no­vić je na ranč već do­pre­mio dio er­ge­le iz Sr­bi­je, od­no­sno se­dam či­sto­krv­nih gr­la me­đu ko­ji­ma su “li­pi­ca­ner“, „apo­lu­za“ i „in­di­jan­ska pin­ta“. Ovog lje­ta pla­ni­ra­ju da u kom­plek­su or­ga­ni­zu­ju tr­ku ko­nja.
B.Bra­šnjoOd le­di­ne stva­ra ču­do

Od 105.000 kva­dra­ta u piv­skom za­se­o­ku Li­ce po­lo­vi­na je Vo­ji­no­vi­će­va dje­do­vi­na, a osta­tak je ot­ku­pio od kom­ši­ja i ro­đa­ka. Mal­te­ne na­pu­šte­ni pre­dio sa­da je neo­p­hod­no in­fra­struk­tur­no ure­di­ti, a po do­la­sku na tu lo­ka­ci­ju Vo­ji­no­vić ka­že da je za­te­kao sa­mo le­di­nu na ko­joj ni­je bi­lo ni stru­je, ni vo­de.
-Za­sad ko­ri­sti­mo agre­gat, a vo­du obez­bje­đu­je­mo iz pri­vre­me­ne kap­ta­že, re­zer­vo­a­ra. Neo­p­hod­no je da ku­pim tra­fo­sta­ni­cu ko­ja će ko­šta­ti oko 15.000 eura ka­ko bi u kom­plek­su ima­li ade­kvat­no na­pa­ja­nje stru­jom. Uz na­ša sred­stva i ra­zu­mi­je­va­nje op­šti­ne Plu­ži­ne i nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na, na­mje­ra­va­mo da u ovo mje­sto sa obli­žnjih ka­tu­na do­ve­de­mo vo­du ko­ju bi po­tom ko­ri­sti­li mje­šta­ni Pi­šča, Li­ca i Vo­ji­no­vi­ća, ka­zao je Vo­ji­no­vić.
On je is­ta­kao da mu je lo­kal­na upra­va Plu­ži­na već obez­bi­je­di­la kon­tej­ne­re za sme­će, i po­mo­gla di­je­lom svo­je me­ha­ni­za­ci­je ko­ja, uz nje­go­vu ko­ju je ku­pio i uve­zao iz Sr­bi­je, tre­nut­no ra­di na iz­grad­nji in­fra­struk­tu­re u kom­plek­su.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"