Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podatke o prebijanju kriju od Ustavnog suda * Draginja kandidat SDP-a, Milka van igre * Acu ostali dužni pola miliona eura * Oteo Kotoranina jer mu je preoteo djevojku * Podatke o prebijanju kriju od Ustavnog suda * U zamjenu za slobodu nudi informacije o tajnama Kremlja * Švendiman primoran da ode
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije :
– Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, igramo partiju šaha bez dame i topa i pokušavamo da izvučemo pat.

Vic Dana :)

Ide Mujo Saharom i naiđe na nekog beduina pa ga upita:
– Koliko još ima do mora?
– Tri stotine kilometara, - odgovori beduin.
– Dobra Vam plaža, al` je more daleko!
Pričaju Crnogorac i Japanac o prioritetima u životu. Kaže Japanac:
– Meni je na prvom mjestu Japan, pa posao, a tek na kraju familija.
Kaže Crnogorac:
– Kod mene je skroz obrnuto. Prvo familija, pa posao, pa tek onda Japan.
Amerikanac:
– Moja žena je kao lavica.
Rus:
– Moja žena je k‘o tigrica.
Mujo:
– Ni moja Fata ne liči na ženu...

Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ZAHTJEV NVO „ZELENI KORAK“ UPUĆEN LOKALNOJ UPRAVI
Ulcinjsku svadbu predložiti za UNESKO
Tradicionalno kolo Ulcinjsku svadbu predložiti za UNESKO
Iz­vr­šni di­rek­tor NVO „Ze­le­ni ko­rak” Dže­lal Ho­džić za­tra­žio je od ak­tuel­nog pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Na­zi­fa Cun­gua da pre­ko nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja i Vla­de Cr­ne Go­re pre­du­zme ak­tiv­no­sti da tra­di­ci­o­nal­na Ul­cinj­ska svad­ba is­pre­ple­ta­na autoh­to­nom ri­bar­skom igrom-ko­lom „Dum ša­ra­ve­li“, do­bi­je le­gi­ti­mi­tet, upi­som na UNE­SKO li­stu kul­tur­ne ba­šti­ne ne­ma­te­ri­jal­no-ma­te­ri­jal­nog na­sle­đa. U pi­smu Cun­guu, Ho­džić na­vo­di da je „po­zna­ta je či­nje­ni­ca da nam je bog-pri­ro­da po­da­ri­la je­din­stve­ne, uni­kat­ne re­sur­se od ko­jih su ne­ki ka­sni­je ople­me­nje­ni ljud­skom ru­kom i po­sta­li iden­ti­tet­ske vri­jed­no­sti pre­po­zna­tlji­vi u ci­je­lom svi­je­tu“.
- Po­red to­ga na­ši pret­ci, ma­sli­na­ri, ri­ba­ri, po­mor­ci, tr­gov­ci svo­jom lju­ba­vlju pre­ma rod­nom kra­ju iz­gra­di­li-for­mi­ra­li na­še obi­ča­je, no­šnje, fol­klor, ga­stro­no­mi­ju či­me su upot­pu­ni­li ove vri­jed­no­sti ko­je po­ste­pe­no sa raz­vo­jem tu­ri­zma Ul­ci­nja po­sta­ju dio tu­ri­stič­ke po­nu­de na­še op­šti­ne. Ul­cinj­ska svad­ba i igra-ko­lo „Dum ša­ra­ve­li“, po mi­šlje­nju mno­gih po­zna­va­la­ca isto­ri­je, kul­tu­re i tra­di­ci­je Ul­ci­nja is­pu­nja­va uslo­ve za kan­di­da­tu­ru pre­ma UNE­SKO kao re­pre­zen­ta­tiv­no-ma­te­ri­jal­no-ne­ma­te­ri­jal­no do­bro-dio kul­tur­nog na­sle­đa. Ul­cinj­ska svad­ba iz­ra­ža­va ja­san pre­po­zna­tlji­vo obi­ljež­je autoh­to­nog mar­kant­nog iz­gle­da Ul­cinj­ske no­šnje, ga­stro­no­mi­je, fol­klo­ra, mu­zič­kog stva­ra­la­štva, ko­jim su vi­dlji­vo i osje­ćaj­ne pri­ka­zu­ju na­ci­o­nal­ni, mul­ti­et­nič­ki, mul­ti­kon­fe­si­o­nal­ni ka­rak­ter Ul­ci­nja a mo­že i pro­ša­ra­ti-pro­ši­ri­ti-upot­pu­ni­ti i le­gen­dom o bo­rav­ku Mi­gu­e­la De Ser­van­te­sa u Ul­ci­nju-Ka­la­ja-Sta­ri Grad i nje­go­vom lju­ba­vi pre­ma li­je­poj dje­voj­ci-Dul­ci­nei –Ul­ci­njan­ki - na­vo­di Ho­džić i na­po­mi­nje da su pro­mo­ci­ji i obo­ga­ći­va­nju ul­cinj­ske svad­be mno­go do­pri­ni­je­li mno­go­broj­ni kul­tur­ni po­sle­ni­ci po­čev od le­gen­dar­nog Re­džep Age-Aba­zi­ja, Ka­bi­la Meh­me­ti­ja , Be­ći­ra Tru­me, Fić­ri Ha­sa­na­ge, Mu­ni­ba Aba­zi­ja , Fi­ća Da­bo­vi­ća, Mu­se Ho­dže...
- Pod­sje­ća­mo Vas da je apri­la 2017. go­di­ne, uz sve­srd­no an­ga­žo­va­njem RTV Cr­ne Go­re i ul­cinj­skih ak­ti­vi­sta ri­ba­ra, eko­lo­ga, tu­ri­stič­kih rad­ni­ka i upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, Mi­ni­star­stva kul­tu­re Cr­ne Go­re, ri­ba­re­nje ka­li­me­ra­ma do­bi­la sta­tus ne­ma­te­ri­jal­nog kul­tur­nog do­bra, ba­zi­ra­ju­ći se na isto­rij­ski, am­bi­jen­tal­ni, pej­sa­žni, estet­ski, so­ci­jal­no-eko­nom­ski, vas­pit­no-obra­zov­ni i dru­gi zna­čaj. Shod­no to­me i ul­cinj­ska svad­ba ko­ja je sta­ri­ja od Ka­li­me­ra ima i po­seb­no­sti sa et­no­lo­škog, to­po­ma­stič­nog, fol­klor­no-mu­zič­kog, stva­ra­lač­ko-za­nat­skog, a na­da­sve ri­bar­sko-po­mor­skog-autoh­to­nog aspek­ta ima mo­guć­no­sti da bu­de uvr­šte­na na vr­hu kul­tur­nog re­sur­sa i bu­du­ćem raz­vo­ju lo­kal­ne za­jed­ni­ce - za­klju­ču­je Ho­džić.
M.K.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"